13.09.2019

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан ринку праці в Долинському районі

упродовж січня-серпня 2019 року 

            Упродовж січня-серпня 2019 року послугами державної служби зайнятості скористались 1919 безробітних, що проти відповідного періоду минулого року менше на 83 особи. Із загальної чисельності осіб питома вага жінок серед них склала 58,7%, молоді віком до 35 років – 33,7%, вивільнених – 3,8%, осіб, що мають додаткові державні гарантії у сприянні працевлаштуванню -  40,1%.

            Упродовж звітного періоду безробітні були охоплені активними заходами сприяння зайнятості населення :

-           працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця – 349 чол., що складає рівень працевлаштування 18,2% та становить 57,2% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік;

          (із загальної чисельності працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю  одноразово – 1 чол.);

-           професійне навчання організовано для 220 осіб, що становить 11,5% від зареєстрованої чисельності безробітних та 69,8% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік;

-           до громадських та тимчасових робіт залучено 361 особу з числа безробітних, що становить 18,8% від зареєстрованої чисельності безробітних та становить 73,7% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік.

        Всього соціальними послугами охоплено 930 безробітних, що становить 48,5 відсотків осіб, що отримали статус безробітного.

        Чисельність безробітних станом на 01.09.2019 складає 833 особи, що менше проти відповідного періоду минулого року на 112 осіб. Кількість актуальних вакансій становить 159 одиниць. Навантаження на одне вільне робоче місце –  5 осіб. 

Відділ надання соціальних послуг

Долинської районної філії

 

 

Долинська районна філія

Кіровоградського  обласного

центру зайнятості інформує:

заходи соціального захисту населення

у серпні 2019 року 

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,3%), професіоналів (4,8%), фахівців (6,7%), технічні службовці (1,7%), працівників сфери торгівлі та послуг (16,1%), на кваліфікованих робітників з інструментом (19,4%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (23,6%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (12,0%).

Упродовж серпня 2019 року у районній філії отримали статус безробітного  86 громадян, з  яких 61,6 % складали  жінки, 33,7% – молодь  віком до 35 років, 17,4% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен третій безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 24 особи, в т.ч. 20 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у травні склав 2,1%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 18 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 1,9 %.

Проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості 21 особа, рівень охоплення професійним навчанням становив 2,2%.

Станом на 01 вересня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 159 одиниць. У середньому на одну вакансію претендувало 5 осіб. 

Відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

 

29 серпня 2019 року

Служба зайнятості допомагає учасникам АТО

 в адаптації на ринку праці

 З початку 2019 року 45 безробітних з числа демобілізованих військовослужбовців із зони АТО скористалися послугами державної служби зайнятості.

Загальна чисельність працевлаштованих – 5 осіб, з них 3 – за сприяння служби зайнятості. Крім цього, 4 особи взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; 1 особа проходила професійне навчання; профорієнтаційні послуги отримали усі 42 особи.

Для демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО державна служба зайнятості надає широкий спектр соціальних послуг, зокрема: підбір підходящої постійної або тимчасової роботи; пропонується участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; здійснюється організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації; існує можливість отримати ваучер для проходження професійного навчання; здійснюється організаційна, правова та фінансова підтримка безробітних, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність.

Крім цього, в центрах зайнятості надаються індивідуальні консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги; організовуються різноманітні заходи (семінари, тренінги, ярмарки (міні-ярмарки) вакансій, дні кар’єри, ін.), що сприяють прискоренню їхнього працевлаштування. 

Відділу надання соціальних послуг

Долинської районної філії

 

  

Долинська районна філія Кіровоградського  обласного

центру зайнятості інформує:

заходи соціального захисту населення у липні 2019 року

 Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,2%), професіоналів (4,8%), фахівців (5,6%), технічні службовці (1,7%), працівників сфери торгівлі та послуг (15,6%), на кваліфікованих робітників з інструментом (19,8%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,4%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (12,1%).

Упродовж липня 2019 року у районній філії отримали статус безробітного  89 громадян, з  яких 74,1 % складали  жінки, 32,6% – молодь  віком до 35 років, 22,5% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен третій безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 36 осіб, в т.ч. 20 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у травні склав 2,0%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 41 особу. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 4,2 %.

Проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості 31 особа, рівень охоплення професійним навчанням становив 2,3%.

Станом на 01 серпня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 142 одиниці. У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб. 

Відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

  

Інформація

про стан виконання Програми зайнятості населення

Долинського району на 2018-2020 роки  

за 7 місяців 2019 року

за показниками, що відносяться до компетенції державної служби зайнятості

 

  1. IV. Професійна підготовки та використання робочої сили 

Найменування

показника

2018

факт

   2019

прогноз

2019

факт

7 міс

9. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер*

-

1

-

* В межах кошторисних призначень

 

  1. VI. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  (осіб)

Найменування

показника

2018

факт

 

    2019

прогноз

2019

факт

7 міс

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

183

110

110

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

2593

2300

1833

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

183

95

110

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

532

600

328

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

250

310

210

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

516

490

338

з них зареєстрованих безробітних

516

490

338

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

35

45

 

28

з них організували власну справу*

1

3

1

* В межах кошторисних призначень

 

VII. Сприяння зайнятості інвалідів, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, соціально-незахищених верств населення

                                                                                                                  (осіб)

Найменування

показника

2018

факт

 

 2019

прогноз

2019

факт

7 міс

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

66

50

51

3.1. з них зареєстровані безробітні

65

50

50

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

8

10

4

4.1. з них зареєстровані безробітні

8

10

3

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

0

2

0

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

0

2

0

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього, зокрема за рахунок:

5

2

1

6.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

5

2

1

7. Чисельність учасників АТО, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

70

80

47

7.1. з них зареєстровані безробітні

58

80

42

8. Чисельність учасників АТО, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

9

10

5

8.1. з них зареєстровані безробітні

8

10

5

9. Чисельність учасників АТО, залучених до участі у громадських роботах

5

5

4

9.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

5

5

4

10. Чисельність учасників АТО, які проходили професійне навчання – усього, зокрема за рахунок:

3

5

1

10.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

3

5

1

11. Чисельність внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

4

2

3

11.1. з них зареєстровані безробітні

4

2

3

12. Чисельність внутрішньо переміщених осіб, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

0

1

0

12.1. з них зареєстровані безробітні

0

1

0

13. Чисельність внутрішньо переміщених осіб, залучених до участі у громадських роботах

0

1

0

13.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

0

1

0

14. Чисельність внутрішньо переміщених осіб, які проходили професійне навчання – усього, зокрема за рахунок:

0

1

0

14.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

0

1

0

15. Чисельність соціально-незахищених верств населення, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

1065

1140

798

15.1. з них зареєстровані безробітні

1056

1140

784

16. Чисельність соціально-незахищених верств населення, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

222

215

137

16.1. з них зареєстровані безробітні

183

205

120

17. Чисельність соціально-незахищених верств населення, залучених до участі у громадських роботах

184

200

121

17.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

184

200

121

18. Чисельність соціально-незахищених верств населення, які проходили професійне навчання – усього

85

110

69

* В межах кошторисних призначень

 

30.07.2019

      Долинська районна філія

         Кіровоградського  обласного

          центру зайнятості інформує:

заходи соціального захисту населення у червні 2019 року

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,3%), професіоналів (5,0%), фахівців (5,5%), технічні службовці (1,8%), працівників сфери торгівлі та послуг (15,5%), на кваліфікованих робітників з інструментом (19,8%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,4%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (11,8%).

Упродовж червня 2019 року у районній філії отримали статус безробітного  71 громадян, з  яких 45,1 % складали  жінки, 36,6% – молодь  віком до 35 років, 29,6% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен третій безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 43 осіб, в т.ч. 29 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у травні склав 2,9%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 38 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 3,8 %.

Проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості 31 особа, рівень охоплення професійним навчанням становив 3,1%.

Станом на 01 липня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 156 одиниць. У середньому на одну вакансію претендувало 5 осіб.

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

29.07.2019 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

щодо запобігання масового вивільнення працівників

Розпорядженням голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 06.01.2015 року № 2 – р створено спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників. 

З початку 2019 року комісія розглянула двічі випадки масового вивільнення працівників у Долинському районі.

Так, 01.02.2019 року до Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги Долинської районної ради» подало інформацію про заплановане  масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, яка містить дані про заплановане вивільнення 17 осіб.

09 лютого 2019 року було проведено засідання спеціальної комісії на якій голова районного комітету профспілки медичних працівників повідомила, що масове вивільнення проводиться у зв’язку з встановленням охоронної сигналізації в структурних підрозділах КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги Долинської районної ради» (скорочуються посади сторожів та двірників) та з метою оптимізації чисельності та штату персоналу. Вивільненню підлягало 17 осіб. Статус безробітного отримали 8 осіб.

26.06.2019 комунальне підприємство «Долинський міськкомунгосп» подало інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, яка містить дані про заплановане вивільнення 59 працівників. Засідання комісії відбулось 10 липня 2019 року: інформацію розглянули та прийняли відповідні рішення.

Станом на поточну дату всього з початку року в Долинській районній філії статус безробітного отримали 15 осіб, вивільнених за скороченням штату, реорганізації або ліквідації підприємств. Всього таких на ринку праці перебувало 69 безробітних. Рівень працевлаштування даної категорії склав майже 9,0 відсотків.    

Марина Соловйова, директор філії

 

Упродовж І півріччя 2019 року служба зайнятості працевлаштувала майже 9000 мешканців Кіровоградщини

За сприяння служби зайнятості у 2019 році міськрайонними  центрами зайнятості, міськрайонними та районними філіями обласного центру зайнятості працевлаштовано 8914 безробітних громадян.

Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 33,6%. Також було працевлаштовано 3,9 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 3,9 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 14,9%.

 Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

04.07.2019

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан ринку праці в Долинському районі

січень-червень 2019 року

Упродовж січня-червня 2019 року послугами державної служби зайнятості скористались 1744 безробітних, що проти відповідного періоду минулого року менше на 40 осіб. Із загальної чисельності осіб питома вага жінок серед них склала 57,7%, молоді віком до 35 років – 33,8%, вивільнених – 4,0%, осіб, що мають додаткові державні гарантії у сприянні працевлаштуванню -  41,8%.

         Упродовж звітного періоду безробітні були охоплені активними заходами сприяння зайнятості населення :

-        працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця – 308 чол., що складає рівень працевлаштування 17,7% та становить 50,5% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік;

-        професійне навчання організовано для 205 осіб, що становить 11,7% від зареєстрованої чисельності безробітних та 65,1% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік;

-        до громадських та тимчасових робіт залучено 302 особи з числа безробітних, що становить 17,3% від зареєстрованої чисельності безробітних та становить 61,6% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік.

        Всього соціальними послугами охоплено 815 безробітних, що становить 46,7 відсотків осіб, що отримали статус безробітного.

        Чисельність безробітних станом на 01.07.2019 складає 884 особи, що менше проти відповідного періоду минулого року на 112 осіб. Кількість актуальних вакансій становить 156 одиниць. Навантаження на одне вільне робоче місце –  6 осіб.

 

Інформацію підготував відділ надання соціальних 

Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

26.06.2019

  Долинська районна філія Кіровоградського  обласного

центру зайнятості інформує

заходи соціального захисту населення

у травні 2019 року

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,6%), професіоналів (5,3%), фахівців (5,9%), технічні службовці (1,9%), працівників сфери торгівлі та послуг (14,7%), на кваліфікованих робітників з інструментом (18,0%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (26,0%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (11,4%).

Упродовж травня 2019 року у районній філії отримали статус безробітного  119 громадян, з  яких 42,0 % складали  жінки, 28,6% – молодь  віком до 35 років, 24,4% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен третій безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 60 осіб, в т.ч. 52 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у травні склав 4,8%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 48 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 4,4 %.

Проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості 24 особи, рівень охоплення професійним навчанням становив 2,2%.

Станом на 01 липня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 156 одиниць. У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб.

 Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

20 травня 2019 року

 

Служба зайнятості допомагає учасникам АТО

 в адаптації на ринку праці

Демобілізовані військовослужбовці, учасники АТО потребують особливої уваги, адже повертаючись у мирне життя, стикаються з багатьма життєвими проблемами, у т.ч. пов’язаними з працевлаштуванням. Питання їхньої адаптації на ринку праці є одним із першочергових у роботі служби зайнятості.

З початку проведення антитерористичної операції 195 безробітних з числа демобілізованих військовослужбовців із зони АТО скористалися послугами державної служби зайнятості.

Загальна чисельність працевлаштованих – 36 осіб, з них 29 – за сприяння служби зайнятості. Зокрема, 11 особам виплачена допомога по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності. Крім цього, 24 особи взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; 12 осіб проходили професійне навчання; профорієнтаційні послуги отримали усі 195 осіб.

Для демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО державна служба зайнятості надає широкий спектр соціальних послуг, зокрема: підбір підходящої постійної або тимчасової роботи; пропонується участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; здійснюється організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації; існує можливість отримати ваучер для проходження професійного навчання; здійснюється організаційна, правова та фінансова підтримка безробітних, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність.

Крім цього, в центрах зайнятості надаються індивідуальні консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги; організовуються різноманітні заходи (семінари, тренінги, ярмарки (міні-ярмарки) вакансій, дні кар’єри, ін.), що сприяють прискоренню їхнього працевлаштування.

Відділу надання соціальних послуг

Долинської районної філії

 

14.05.2019

Долинська районна філія Кіровоградського  обласного

центру зайнятості інформує:

заходи соціального захисту населення

у квітні 2019 року

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,7%), професіоналів (5,7%), фахівців (5,9%), технічні службовці (1,7%), працівників сфери торгівлі та послуг (13,9%), на кваліфікованих робітників з інструментом (19,5%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (26,6%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (10,3%).

Упродовж квітня 2019 року у районній філії зареєстровано 127 безробітних громадян, з  яких 55,1 % складали  жінки, 35,4% – молодь  віком до 35 років, 37,8% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 152 особи, в т.ч. 136 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у квітні склав 11,6%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 73 особи. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 6,2 %.

Направлено на професійне навчання за сприяння служби зайнятості  28 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 2,4%.

Станом на 01 травня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 139 одиниць. У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб.

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

12.04.2019

Прес-реліз

ринок праці: мовою цифр

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,6%), професіоналів (6,3%), фахівців (6,1%), технічні службовці (1,7%), працівників сфери торгівлі та послуг (13,6%), на кваліфікованих робітників з інструментом (21,9%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (25,3%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (9,0%).

Станом на 01 квітня 2019 року у районній філії зареєстровано 1427 безробітних громадян, з  яких 59,9 % складали  жінки, 33,9% – молодь  віком до 35 років, 41,9% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців. Допомогу по безробіттю отримують 631 безробітний.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 140 осіб, в т.ч. 91 безробітний. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян становив 6,4%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 142 особи. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 9,9 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 148 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 10,4%.

Станом на 01 квітня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 224 одиниці. У середньому на одну вакансію претендувало 5 осіб.

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

08.01.2019

Прес-реліз

ринок праці: мовою цифр

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (3,3%), професіоналів (8,3%), фахівців (5,9%), технічні службовці (1,9%), працівників сфери торгівлі та послуг (15,0%), на кваліфікованих робітників з інструментом (20,9%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (23,6%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (9,5%).

Станом на 01 січня 2019 року у районній філії зареєстровано 1055 безробітних громадян, з  яких 59,8 % складали  жінки, 33,4% – молодь  віком до 35 років, 42,5% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців. Допомогу по безробіттю отримують 604 безробітних.

Упродовж 2018 року статус безробітного мали 2593 особи.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 715 осіб, в т.ч. 532 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян становив 20,5%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 516 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 19,9 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 250 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 9,6%.

Станом на 01 січня 2018 року кількість вакансій у базі даних центру зайнятості становила 201 одиницю. У середньому на одну вакансію претендувало  5  осіб.

 

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

 

 

Дополнительная информация