Власна справа

Як започаткувати власний бізнес

Одним із напрямів діяльності державної служби зайнятості є сприяння в започаткуванні власної справи незайнятим громадянам з метою забезпечення їхньої зайнятості.

Служба зайнятості здійснює підготовку безробітних громадян для організації малого бізнесу. Їх залучають до участі в семінарах з підприємницької діяльності, що проводяться за участю фахівців центрів зайнятості, податкових органів, соціальних фондів, фінансових та підприємницьких структур, що надають широкий спектр інформаційних та консультаційних послуг з юридичних, економічних та інших питань. Охочим заснувати власну справу надаються профорієнтаційні послуги та послуги з професійного навчання основам підприємницької діяльності.

Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” визначено, що допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, крім осіб, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їхнім бажанням.

Одноразова виплата призначеної допомоги по безробіттю здійснюється в розмірі річної суми допомоги по безробіттю, визначеної конкретному безробітному відповідно до статей 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Для розгляду питання щодо отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності безробітний подає до центру зайнятості заяву про виплату такої допомоги та бізнес-план. Бізнес-план безробітний захищає на засіданні комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До складу цієї комісії входять спеціалісти центру зайнятості, органів виконавчої влади, податкових органів, представники організацій роботодавців та ін.

Остаточне рішення щодо одноразової виплати безробітному допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності приймається директором центру зайнятості з урахуванням висновку комісії.

Після ознайомлення з рішенням директора безробітний у визначені терміни здійснює державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи–підприємця.

Органи Пенсійного фонду України на підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців про  проведення реєстраційних дій щодо державної реєстрації юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців у встановленому порядку інформують Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється протягом 14 днів після державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

Існують законодавчі обмеження щодо виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю не здійснюється безробітним, яким допомога по безробіттю скорочувалася з підстав, передбачених підпунктом 2 пункту 5.3 та пунктом 5.4 або припинялася відповідно до підпункту 8 пункту 5.5 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 № 307, а також особам, які шукають роботу вперше, та особам, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності.

За детальнішою інформацією звертайтеся до районного центру зайнятості.

 

Професійне навчання

Можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості

Професійне навчання безробітних проводиться службою зайнятості з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою діяльністю, що обумовлюється відповідним договором між особою та регіональним центром зайнятості. Професійне навчання зареєстрованих безробітних визначено ст 35. Закону України «Про зайнятість населення».

Професійне навчання зареєстрованих безробітних - професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, що здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, разом з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту та за погодженням з репрезентативними всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців відповідно до законодавства про соціальний діалог.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, сприяння їх самозайнятості територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організовують професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що користуються попитом на ринку праці.

Порядок відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Організація професійного навчання безробітних здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Роботодавці - замовники кадрів беруть участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, виробничої практики або стажування.

За безробітним, який проходить професійне навчання за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені відповідно до законодавства.

Громадяни віком старше 45 років, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи,  які не зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, мають право на одноразове отримання ваучера для підтримки їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності, а також підготовки на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні на підставі виданого ваучера. Ваучер – це документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця. Перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207 (зі змінами).

Оплата навчання за ваучером здійснюється з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених його бюджетом на відповідний рік.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на момент прийняття рішення щодо видачі ваучера особі. У разі, якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання в навчальному закладі.

Безробітні можуть підтвердити результати неформального професійного навчання за робітничими професіями за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у Порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Громадські роботи

    Забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру

        Організація громадських робіт для безробітних здійснюється відповідно ст.31 Закону України «Про зайнятість».

        Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

        У районі організовуються громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад, районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами сільських, селищної та міської ради за участю районного центру зайнятості, на договірних засадах.

Види громадських робіт визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за такими критеріями:

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;

4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів, строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця.

На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень угоди.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

Працівники у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції мають право без припинення трудових відносин на участь у громадських роботах, у тому числі тих, що оплачуються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у межах строку зупинення (скорочення) виробництва.

 

Інші тимчасові роботи

Для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб роботодавцями організовуються строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий характер. Для організації таких видів робіт тимчасового характеру не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії.

З безробітними, які залучаються до виконання робіт тимчасового характеру, укладаються трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

 

Вибір професії

Обираємо майбутнє

У сучасних умовах ринку праці профорієнтація виступає як важливий напрямок, що впливає на формування активної політики зайнятості населення. Постійно діюча система допомоги громадянам у виборі професії дозволяє найбільш повно узгодити інтереси і можливості людини з потребами суспільства.

Профорієнтаційна робота проводиться для всіх верств населення з використанням різноманітних форм: профорієнтаційних уроків та семінарів, Днів кар'єри, групових консультацій, презентацій професій, екскурсій на підприємства, різноманітних тематичних семінарів тощо. А за допомогою програмно-апаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення», мобільних центрів профорієнтації, мобільних центрів зайнятості підвищується доступність та привабливість профорієнтаційних послуг, забезпечується якісне професійне інформування населення, спрямоване на підготовку молоді до усвідомленого вибору сфери трудової діяльності, популяризацію робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці упередження безробіття та ін.

Зазначена робота здійснюється й шляхом використання інтерактивних форм: рольових ігор, різних конкурсів, інсценівок, вікторин, ток-шоу та ін., завдяки яким хлопці та дівчата не лише отримують та добре засвоюють інформацію про світ професії, їх різноманіття та роль в житті людини, а й виявляють власну творчість, вміння логічно мислити, обґрунтовувати свої думки, відстоювати власну точку зору тощо. Крім цього, під час індивідуальних консультацій за допомогою профдіагностичних методик усі бажаючі мають змогу оцінити власні професійні нахили та отримати практичні поради, рекомендації фахівців щодо вибору професійної діяльності.

Additional information