Власна справа

06.06.2017 Як започаткувати власний бізнес

Одним із напрямів діяльності державної служби зайнятості є сприяння в започаткуванні власної справи незайнятим громадянам з метою забезпечення їхньої зайнятості.

Служба зайнятості здійснює підготовку безробітних громадян для організації малого бізнесу. Їх залучають до участі в семінарах з підприємницької діяльності, що проводяться за участю фахівців центрів зайнятості, податкових органів, соціальних фондів, фінансових та підприємницьких структур, що надають широкий спектр інформаційних та консультаційних послуг з юридичних, економічних та інших питань. Охочим заснувати власну справу надаються профорієнтаційні послуги та послуги з професійного навчання основам підприємницької діяльності.

Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” визначено, що допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, крім осіб, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їхнім бажанням.

Одноразова виплата призначеної допомоги по безробіттю здійснюється в розмірі річної суми допомоги по безробіттю, визначеної конкретному безробітному відповідно до статей 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Для розгляду питання щодо отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності безробітний подає до центру зайнятості заяву про виплату такої допомоги та бізнес-план. Бізнес-план безробітний захищає на засіданні комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До складу цієї комісії входять спеціалісти центру зайнятості, органів виконавчої влади, податкових органів, представники організацій роботодавців та ін.

Остаточне рішення щодо одноразової виплати безробітному допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності приймається директором центру зайнятості з урахуванням висновку комісії.

Після ознайомлення з рішенням директора безробітний у визначені терміни здійснює державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи–підприємця.

Органи Пенсійного фонду України на підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців про  проведення реєстраційних дій щодо державної реєстрації юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців у встановленому порядку інформують Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється протягом 14 днів після державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

Існують законодавчі обмеження щодо виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю не здійснюється безробітним, яким допомога по безробіттю скорочувалася з підстав, передбачених підпунктом 2 пункту 5.3 та пунктом 5.4 або припинялася відповідно до підпункту 8 пункту 5.5 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 № 307, а також особам, які шукають роботу вперше, та особам, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності.

За детальнішою інформацією звертайтеся до районного центру зайнятості.

 

Професійне навчання

06.06.2017 Можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості

Професійне навчання безробітних проводиться службою зайнятості з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою діяльністю, що обумовлюється відповідним договором між особою та регіональним центром зайнятості. Професійне навчання зареєстрованих безробітних визначено ст 35. Закону України «Про зайнятість населення».

Професійне навчання зареєстрованих безробітних - професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, що здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, разом з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту та за погодженням з репрезентативними всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців відповідно до законодавства про соціальний діалог.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, сприяння їх самозайнятості територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організовують професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що користуються попитом на ринку праці.

Порядок відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Організація професійного навчання безробітних здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Роботодавці - замовники кадрів беруть участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, виробничої практики або стажування.

За безробітним, який проходить професійне навчання за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені відповідно до законодавства.

Громадяни віком старше 45 років, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи,  які не зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, мають право на одноразове отримання ваучера для підтримки їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності, а також підготовки на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні на підставі виданого ваучера. Ваучер – це документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця. Перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207 (зі змінами).

Оплата навчання за ваучером здійснюється з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених його бюджетом на відповідний рік.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на момент прийняття рішення щодо видачі ваучера особі. У разі, якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання в навчальному закладі.

Безробітні можуть підтвердити результати неформального професійного навчання за робітничими професіями за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у Порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Громадські роботи

          06.06.2017 Забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру

        Організація громадських робіт для безробітних здійснюється відповідно ст.31 Закону України «Про зайнятість».

        Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

        У районі організовуються громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад, районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами сільських, селищної та міської ради за участю районного центру зайнятості, на договірних засадах.

Види громадських робіт визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за такими критеріями:

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;

4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів, строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця.

На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень угоди.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

Працівники у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції мають право без припинення трудових відносин на участь у громадських роботах, у тому числі тих, що оплачуються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у межах строку зупинення (скорочення) виробництва.

 

Інші тимчасові роботи

Для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб роботодавцями організовуються строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий характер. Для організації таких видів робіт тимчасового характеру не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії.

З безробітними, які залучаються до виконання робіт тимчасового характеру, укладаються трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

 

Вибір професії

06.06.2017 Обираємо майбутнє

У сучасних умовах ринку праці профорієнтація виступає як важливий напрямок, що впливає на формування активної політики зайнятості населення. Постійно діюча система допомоги громадянам у виборі професії дозволяє найбільш повно узгодити інтереси і можливості людини з потребами суспільства.

Профорієнтаційна робота проводиться для всіх верств населення з використанням різноманітних форм: профорієнтаційних уроків та семінарів, Днів кар'єри, групових консультацій, презентацій професій, екскурсій на підприємства, різноманітних тематичних семінарів тощо. А за допомогою програмно-апаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення», мобільних центрів профорієнтації, мобільних центрів зайнятості підвищується доступність та привабливість профорієнтаційних послуг, забезпечується якісне професійне інформування населення, спрямоване на підготовку молоді до усвідомленого вибору сфери трудової діяльності, популяризацію робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці упередження безробіття та ін.

Зазначена робота здійснюється й шляхом використання інтерактивних форм: рольових ігор, різних конкурсів, інсценівок, вікторин, ток-шоу та ін., завдяки яким хлопці та дівчата не лише отримують та добре засвоюють інформацію про світ професії, їх різноманіття та роль в житті людини, а й виявляють власну творчість, вміння логічно мислити, обґрунтовувати свої думки, відстоювати власну точку зору тощо. Крім цього, під час індивідуальних консультацій за допомогою профдіагностичних методик усі бажаючі мають змогу оцінити власні професійні нахили та отримати практичні поради, рекомендації фахівців щодо вибору професійної діяльності.

06.06.2017 Про реєстрацію безробітними інвалідів

Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198, інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», додатково до стандартного переліку документів для реєстрації як безробітного пред’являє пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка отримує відповідну державну соціальну допомогу, і подає довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації.

Підбір підходящої роботи для інваліда (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до його професійних знань і навичок та з урахуванням довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови і характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда щодо умов праці.

За наявності у довідці до акта огляду медико-соціальною експертною комісією висновку про визнання особи нездатною до трудової діяльності реєстрація інваліда припиняється.

06.06.2017

Державна служба зайнятості надає безробтним допомогу по безробіттю, яка виплачується з 8 дня  після  реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

На підставі абз.1 п.1 ст.22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон) право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше, ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відповідно до п. 1 ст. 23 Закону  застрахованим особам,  зазначеним у п.1 ст. 22,  розмір  допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньоденного грошового забезпечення,   визначеного відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим  державним соціальним страхуванням (1266-2001-п), затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу та обчислюється у відсотках:

  • до 2 років - 50 відсотків;
  • від 2 до 6 років - 55 відсотків;
  • від 6 до 10 років - 60 відсотків;
  • понад 10 років - 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

  • перші 90 календарних днів - 100 відсотків;
  • протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;
  • у подальшому - 70 відсотків.

Допомога   по  безробіттю з урахуванням страхового стажу (за п.1,3,4,5 ст.22, п.1 ст.23 Закону) військовослужбовцю призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки (довідок) про виплачене грошове забезпечення, трудової книжки, військового квитка, копії цивільно-правового  договору, за пред'явленням, у разі наявності, свідоцтва  про  загальнообов'язкове державне соціальне страхування та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Довідка про грошове забезпечення військовослужбовця видається військовим комісаріатом, де особа перебуває на обліку або військовою частиною, де особа проходила службу.

Відповідно до п.2 ст.22 Закону застраховані особи, визнані  в установленому  порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними   Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести  місяців  мають  право  на  допомогу  по  безробіттю у мінімальному розмірі (за станом на сьогодні – 544 грн. за повний місяць).

Якщо Ви офіційно працювали на роботі або проходили військову службу (крім строкової служби)  та   якщо  служба зайнятості не може Вас працевлаштувати протягом місяця  у  зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, то Ви можете отримати допомогу по безробіттю  одноразово для організації підприємницької діяльності. Така допомога не виплачується особам, які  протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були  зареєстровані  як суб'єкти  підприємницької діяльності. Більш детальну інформацію Вам нададуть спеціалісти служби зайнятості. Бажаючим започаткувати власну справу надаються профорієнтаційні послуги та послуги з професійного навчання основам підприємницької діяльності.

06.06.2017

Для реєстрації в центрі зайнятості за місцем проживання демобілізованим військовослужбовцям необхідно подати такі документи:

- паспорт;

- трудову книжку (якщо вона є);

- військовий квиток, в якому зазначена дата взяття на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавств;

- довідку з військового комісаріату, військової частини або іншого формування про строки проходження військової служби;

- документ про освіту.

 

06.06.2017

Вирішення питань зайнятості внутрішньо переміщених осіб є одним із найбільш дієвих способів їх соціальної адаптації.

З цією метою громадянам, які переміщуються на територію району з тимчасово окупованої території, в центрі зайнятості надається широкий спектр соціальних послуг з урахуванням їхніх можливостей, інтересів, професійного досвіду тощо.

Зокрема, це: підбір постійної або тимчасової роботи; організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації; надання організаційної, правової та фінансової підтримки безробітним, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність, а також профорієнтаційні, інформаційні послуги, ін.

Одним із дієвих механізмів сприяння зайнятості переселенців є надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці переміщених осіб при їх працевлаштуванні на умовах строкових трудових договорів.

Реєстрація проводиться за умови подання паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудвої книжки (цивільно-правовго договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту та довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію.

У разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, внутрішньо переміщені особи також подають:

  • заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;
  • розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

 Детальну інформацію з питань зайнятості внутрішньо переміщених осіб та про соціальні послуги державної служби зайнятості можна отримати в районному центрі зайнятості.

06.06.2017

Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до державної служби зайнятості та отримати безкоштовно консультацію, відповідну інформацію та сприяння у пошуку роботи або працевлаштовуватися самостійно.

Зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час і звернулися до державної служби зайнятості, підлягають обліку. Під час прийому таких громадян працівник центру зайнятості проводить консультацію, про що робить запис у відповідній картці.

Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстровано місця проживання чи перебування.

Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198 (далі Порядок), реєстрація безробітного проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Громадянин, який втратив паспорт, пред’являє тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, особа, яка не досягла 16-річного віку, - свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання, видану територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України.

Особа, яка втратила трудову книжку, подає дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості такої особи.

При реєстрації (відповідно до п. 4 зазначеного Порядку) потрібно пред'явити документи:

1) випускниками вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу або довідка про надання можливості самостійного працевлаштування чи довідка про самостійне працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, - довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.

Форми направлення на роботу та довідок про надання можливості самостійного працевлаштування і про самостійне працевлаштування затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 460) та від 27 серпня 2010 р. № 784 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 66, ст. 2365);

Випускники вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчались за державним замовленням та є внутрішньо переміщеними особами і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, зазначену довідку не подають;

2) інвалідам – копію довідки до акта огляду МСЕК та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації;

3) члени особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технітехнічних і вищих навчальних закладах, звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби),- довідко про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

4) громадянам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування, - довідку з установи, в якій особа відбувала покарання або проходила примусове лікування;

5) дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, -  довідку органів опіки та піклування про її належність до категорії дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

6) один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утримані дітей віко до 6 років, - копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення  органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду;

7) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років,- копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення  органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

8) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), - копію пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність, копію рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:

1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку;

2) встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення роботодавця про працевлаштування особи;

3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”;

4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;

5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про відмову у працевлаштуванні відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування;

6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі абзаців дев’ятнадцятого - двадцять першого підпункту 1 пункту 37 цього Порядку.

Особам, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, а також особам, у яких відсутній страховий стаж, крім тих, що зазначені у частині другій статті 6 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, не може бути надано статус безробітного.

 У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.

Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше ніж протягом семи календарних днів з дня подання особою заяви про надання статусу безробітного.

З наказом про надання (відмову в наданні) статусу безробітного, визначення розміру і строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, відкладення, скорочення тривалості та припинення виплати такого забезпечення особа ознайомлюється під час відвідування центру зайнятості, про що ставить підпис у відповідному додатку до персональної картки.

Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги з безробіття на умовах та в розмірах, визначених Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111 (зі змінами). Розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Порядок обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що визначає порядок видачі довідок про середню заробітну плату, правила обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (зі змінами).

 

 

 

Загальна інформація

Долинська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості

Директор – Соловйова Марина Анатоліївна

Контактні дані:

 

Поштова адреса: 

28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Центральна, 153

Телефон/факс: 8 (05234) 5-30-91

До уваги шукачів роботи

За допомогою електронної черги Ви можете самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатись на відвідування до районного центру зайнятості.

Наші спеціалісти завжди раді допомогти Вам.

З повагою,

Долинський районний центр зайнятості

 

Електронні послуги служби зайнятості.

Електронна черга реєстрації громадян: http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about

Електорнний кабінет роботодаця: http://www.dcz.gov.ua/cabinet/Protected/Main.aspx

24.10.2018

Прес-реліз ринок праці: мовою цифр

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (3,3%), професіоналів (8,6%), фахівців (5,8%), технічні службовці (2,1%), працівників сфери торгівлі та послуг (13,6%), на кваліфікованих робітників з інструментом (20,6%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,3%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (9,9%).

Станом на 01 жовтня 2018 року у районній філії було зареєстровано 954 безробітних громадян, з  яких 63,2 % складали  жінки, 35,0% – молодь  віком до 35 років, 42,8% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців. Допомогу по безробіттю отримують 461 безробітний.

Упродовж січня-вересня 2018 року статус безробітного мали 2112 особи.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 576 осіб, в т.ч. 453 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 21,4%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 383 особи. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 18,1 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 224 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 10,6%.

Станом на 01 жовтня 2018 року кількість вакансій у базі даних центру зайнятості становила 221 одиницю.  У  середньому  на одну  вакансію  претендувало  4  особи.

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

11.01.2018

      Прес-реліз

 ринок праці: мовою цифр

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (3,0%), професіоналів (9,0%), фахівців (7,0%), технічні службовці (1,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (18,0%), на кваліфікованих робітників з інструментом (17,0%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,0%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (7,0%).

Станом на 01 січня 2018 року в центрі зайнятості було зареєстровано 1105 безробітних громадян, з  яких 60,9 % складали  жінки, 37,1% – молодь  віком до 35 років, 40,0% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців. Допомогу по безробіттю отримують 643 безробітних.

Упродовж 2017 року статус безробітного мали 2554 особи.

За сприяння служби зайнятості у січні-грудні 2017 року районним центром зайнятості працевлаштовано 577 безробітних громадян. Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 22,6%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 493 особи. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 19,3 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 319 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 12,5%.

Протягом  січня - грудня 2017 року бажаючі отримати ваучер на навчання та підвищення кваліфікації не звертались.

Станом на 01 січня 2018 року кількість вакансій у базі даних центру зайнятості становила 141 од.  У  середньому  на одну  вакансію  претендувало  7  осіб.

Для уточнюючої інформації звертайтеся до відділу надання соціальних послуг Долинського районного центру зайнятості, тел. 5-08-38, 5-30-91.

 

 

19.07.2017

Прес-реліз ринок праці: мовою цифр

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на фахівців (8,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (20%), на кваліфікованих робітників з інструментом (45%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (9%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств (9,2 %).

Станом на 01 липня 2017 року в центрі зайнятості було зареєстровано 918 безробітних громадян, з  яких 63 % складали  жінки, 40 % – молодь  віком до 35 років, 41% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-червні 2017 року статус безробітного мали 1699 осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в червні 97 осіб.

За сприянням служби зайнятості у січні-червні 2017 року районним центром зайнятості працевлаштовано 362 безробітних громадян. Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 21,3%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру  326 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 19 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 223 особи, рівень охоплення професійним навчанням становив 13 %.

Станом на 01 липня 2017 року кількість вакансій у базі даних центру зайнятості становила 119 од.  У  середньому  на одну  вакансію  претендувало  8  осіб.

Станом на 01 липня 2017 року 465 осіб отримували допомогу по безробіттю.

 

06.06.2017 Експрес-інформація

Прес-реліз  ринок праці: мовою цифр

 

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на фахівців (8,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (20%), на кваліфікованих робітників з інструментом (45%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (9%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств (9,2 %).

Станом на 01 червня 2017 року в центрі зайнятості було зареєстровано 938 безробітних громадян, з  яких 64 % складали  жінки, 39 % – молодь  віком до 35 років, 41,8% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-травні 2017 року статус безробітного мали 1602 особи, з них отримали статус безробітного безпосередньо в травні 94 особи.

За сприяння служби зайнятості у січні-травні  2017 року районним центром зайнятості працевлаштовано 326 безробітних громадян. Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 20,3%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру  269 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 16,8 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 217 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 13,5%.

Станом на 01 червня 2017 року кількість вакансій у базі даних центру зайнятості становила 121 од.  У  середньому  на одну  вакансію  претендувало  8  осіб.

Станом на 01 червня 2017 року 484 осіб отримували допомогу по безробіттю.

Для уточнюючої інформації звертайтеся до відділу надання соціальних послуг Долинського районного центру зайнятості, тел. 5-08-38, 5-30-91.

26.10.2018

Власна справа – шлях до успіху!

Наш час вимагає від шукачів роботи бути надзвичайно мобільними, винахідливими та швидко пристосовуватися  до умов, що постійно змінюються. Якщо не вдається знайти роботу в якості найманого працівника, то можна спробувати розпочати власну підприємницьку діяльність.

Саме так і зробила Ольга Мельник, колишня безробітна, юрист за фахом.

Пані Ольга, залишившись без роботи, звернулась по допомогу до Долинської районної  філії Кіровоградського обласного центру зайнятості. У результаті нетривалого перебування на обліку вона зрозуміла, що в житті треба щось змінювати самостійно, а не чекати на диво. Ідея стати підприємцем з`явилася у жінки  давно, а після участі у семінарах з основ підприємницької діяльності та профдіагностичного тестування, остаточно впевнилася у своєму правильному виборі.

Незважаючи на високу конкуренцію на ринку праці, але маючи гарні знання, досвід, професіоналізм склала та успішно захистила бізнес – план на тему «Надання правової допомоги», вже у серпні 2018 року зареєструвалася як фізична особа – підприємець та отримала допомогу по безробіттю одноразово для організації  підприємницької діяльності.

Зараз успішно працює, має клієнтів з усього району та планує розширювати горизонти своєї професійної діяльності далеко за його межі. Девіз підприємиці – не боятися труднощів, рішення приймати без вагань, цілеспрямовано йти до своєї мети!

Створення власного бізнесу – нелегкий шлях. На такий серйозний крок наважиться далеко не кожний. Власна справа вимагає стовідсоткової віддачі сил і щоденної праці. Однак, якщо починаючий підприємець знає, до чого він прагне, бачить перед собою мету і готовий терпіти тимчасові труднощі й незручності, що можуть підстерігати його на початковому етапі шляху до фінансової незалежності, - успіх у бізнесі гарантований.

Долинська районна філія Кіровоградського ОЦЗ в свою чергу допомагає підприємцям – початківцям отримувати потрібну інформацію для ведення власної справи, здійснює підбір працівників та має можливість надати компенсацію єдиного соціального внеску роботодавцям, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця  за пріоритетними видами економічної діяльності.

Заступник директора-начальник відділу

надання соціальних послуг Мельник О.О.

25.10.2018

Виїзний профорієнтаційний захід  для учнівської молоді комунального закладу «Боківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Долинської районної ради»

Напередодні Долинською районною філією Кіровоградського обласного центру зайнятості було організовано та проведено виїзний профорієнтаційний захід  для учнівської молоді Боківської загальноосвітньої школи. Для учнів восьмого та дев’ятого класів проведено профорієнтаційний урок «Професії майбутнього», на яких презентовано найяскравішого і найуспішнішого проекту з профорієнтації останніх років - «Атласу нових професій», який, по суті, є альманахом перспективних галузей і професій на найближчі 15-20 років.

Знайомство учнівської молоді з «Атласом нових професій» допоможе зрозуміти, які галузі будуть активно розвиватися, які в них будуть народжуватися нові технології, продукти, практики управління і які нові фахівці будуть потрібні роботодавцям.

Також учні взяли активну участь у інтелектуально-ігровому заході «Подорож у світ професій», під час якого вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність. Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.               

Учасники заходу змогли отримати уявлення про професії майбутнього, надпрофесійні навички. Отриманий досвід допоможе старшокласникам зробити успішний вибір кар’єрного і життєвого шляху.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.

12.10.2018

Сприяємо зайнятості учасникам АТО

Фахівці державної служби зайнятості переймаються проблемами громадян, які повернулися з АТО і прикладають багато зусиль для забезпечення соціальних гарантій колишніх бійців. Адже повернувшись із зони бойових дій, учасники антитерористичної операції не завжди повертаються в свої трудові колективи.

12 жовтня 2018 року у Долинській районній філії Кіровоградського  центру зайнятості проведено День відкритих дверей для військовослужбовців та учасників АТО. До участі у заході були запрошені: старший офіцер відділу комплектування Долинського районного комісаріату Ігор Іщенко; начальник відділу «Долинського бюро правової допомоги» Сергій Кравчина.

У рамках заходу відбувся семінар для військовослужбовців, учасників АТО, під час якого провідний фахівець відділу надання соціальних послуг розповіла про стан місцевого ринку праці, ознайомила з послугами, які надає служба зайнятості щодо пошуку роботи незайнятому населенню, можливістю проходження професійного навчання, започаткування власної справи, участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Сергій Кравчина у своєму виступі розповів про дію соціальної програми Уряду України «Безоплатна правова допомога», про види правових послуг щодо захисту прав громадян, напрямки роботи бюро, спосіб і місце отримання безоплатної правової допомоги

Олександр Іщенко докладно розповів шукачам роботи про порядок відбору громадян України на військову службу за контрактом та в резерв Збройних Сил України, до навчальних частин та інших військових формувань на посади рядового, сержантського та офіцерського складу.  Ознайомив з основними вимогами до претендентів, а також пільгами і гарантіями для військовослужбовців.

Захід проходив у формі діалогу, під час якого запрошені соціальні партнери досить доступно та аргументовано надавали відповіді на поставлені запитання. Живе спілкування сприяє швидшій соціалізації у активне життя, вирішення соціальних питань та об’єднує зусилля служб у бажанні допомогти людям, які виконували свій обов’язок та захищали територіальну цілісність та суверенітет України.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

С. Щербіна

11.10.2018

День відкритих дверей роботодавця для учнівської молоді

З професіографічною екскурсією до приватного сільськогосподарського підприємства «СТЕП» навідались учні шостого та сьомого класів Першотравневої філії І-ІІ ступеня комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Долинської районної ради».

Вони мали можливість побачити де працюють їхні батьки, познайомитись з професіями «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «водій автотранспортних засобів», «токар», «слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування», «зварника». Діти ознайомились з видами робіт, операціями, які виконують працівники, умовами та змістом праці на даному підприємстві.

Звичайно, до остаточного вибору професії ще далеко. Нехай у майбутньому збуваються мрії кожного, і кожен знайде собі роботу, про яку мріє. Такі зустрічі, безперечно, залишають слід у свідомості дітей. Хтозна, можливо невдовзі хтось з них з натхненням працюватиме саме тут.

Такі професіографічні екскурсії допоможуть молодим людям краще зорієнтуватись у власному професійному виборі, розширити кругозір та уявлення про омріяну професію.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

С. Щербіна 

 

11.10.2018

Майбутнє нашої країни

Майбутнє нашої країни належить молоді, тим, хто сьогодні ще за партами шкіл. А відповідальність за майбутнє сьогоднішніх школярів лежить на дорослих, які безпосередньо впливають на їх вибір професії.        Ринок праці стрімко змінюється.  Щоб бути затребуваними на ринку праці майбутнього, молодим людям необхідно формувати знання, уміння та навички працівника, які дозволяють «йти в ногу з часом».

10 жовтня  2018 року Долинською районною філією Кіровоградського обласного центру зайнятості було організовано та проведено виїзний профорієнтаційний захід для учнівської молоді Першотравневої філії І-ІІ ступеня комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Долинської районної ради».

Для учнів восьмого та дев’ятого класів проведено профорієнтаційний урок «Професії майбутнього» з використанням відеороликів, під час якого школярі мали можливість ознайомитись з сучасними тенденціями на світовому і національному ринках праці, з професіями майбутнього та основними передумовами успішної кар’єри. 

Також учні взяли активну участь  у інтелектуально-ігровому заході дуель-шоу «Хто зверху?», під час якого вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність. Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань як дев’ятикласники так і восьмикласники – перемогла дружба.              

Під час заходів школярі обговорили питання про особливості працевлаштування молоді в сучасних умовах, про навички майбутнього, які необхідно формувати, щоб бути затребуваними на ринку праці. Також профконсультант інформував учнів та педагогічних працівників про можливості веб-портала з профорієнтації для молоді «Моя кар’єра» та про можливість пройти тестування за методикою «Магеллано Університет».

Бажаючи учні пройшли професійне тестування.       

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

С. Щербіна 

11.10.2018

Виїзну акцію центру зайнятості для населення Першотравневої сільської ради

Напередодні фахівцями Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості проведено Виїзну акцію центру зайнятості для населення Першотравневої сільської ради. Під час заходу незайнятому населенню була надана корисна інформація про стан місцевого ринку праці, перспективи працевлаштування громадян, які проживають на підвідомчій території, можливості тимчасової зайнятості та професійного навчання.

За участю Першотравневого сільського голови - С. Сави та начальника відділу кадрів ПСП «Степ» - С. Гнибіденко відбулась ділова зустріч щодо спільних дій у напрямку забезпечення зайнятості селян та можливості організації та проведення для них робіт тимчасового характеру. За результатом зустрічі  заключено договір про організацію громадських робіт на жовтень 2018 року.

У рамках заходу для роботодавців та населення були проведені відповідні семінари «Співпраця служби зайнятості та роботодавців відповідно до вимог чинного законодавства про зайнятість населення» та «Семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці».

Чимало уваги було зосереджено на загрозах праці у тіньовому секторі економіки, неприпустимості отримання зарплати в конвертах або ж неофіційної доплати до мінімальної винагороди та наголошено, що від суми сплачених податків залежить розмір пенсійного забезпечення кожної особи.

Окрім цього, у рамках заходу діяли консульпункти, де бажаючим надавалися індивідуальні консультації з елементами мотивації особи до активної поведінки на ринку праці, в тому числі інформування щодо використання інтернет ресурсів для пошуку роботи, а також з юридичних та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням та підбором кадрів.

Здійснюючи такі виїзні акції, центри зайнятості стають ближчими до населення. Відвідавши наш захід кожен мешканець мав змогу отримати кваліфіковані відповіді на різноманітні запитання у сфері зайнятості, а саме - можливостей служби зайнятості в питаннях реєстрації, працевлаштування, професійного навчання за направленням служби зайнятості та за власні кошти, отримання ваучерів для осіб старших 45 років, підтвердження кваліфікації (неформальне навчання).

Особливу увагу фахівцями Долинської районної філії було приділено функціонуванню веб – порталу державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua – «Єдине соціальне середовище зайнятості», як складової системи ЄІАС. Як для роботодавців, так і для населення було надано консультації щодо створення електронного кабінету для пошуку працівників та для пошуку вакансій. А також, особливості реєстрації в службі зайнятості за допомогою електронної черги.

Завідувач сектору взаємодії з роботодавцями

відділу надання соціальних послуг

М. Павляча

28.09.2018

День інформації для жінок

Низку різнопланових консультаційно-довідкових заходів, змістове наповнення яких спрямоване на вирішення найбільш актуальних проблем, пов’язаних із працевлаштуванням, було проведено в рамках Дня інформації для жінок 26 вересня у приміщенні  Долинської районної філії.

У заході взяли участь: Тетяна  Алексєєва - начальник відділу економічного розвитку Долинської РДА  та фізичні особи – підприємці - Ірина Гриценко та Ірина Чипула, які за сприяння державної служби зайнятості започаткували власний бізнес.

         Семінар «Жінка на ринку» був спрямований на формування у жінок почуття правової захищеності, позитивного і свідомого ставлення до свого майбутнього, до активного процесу працевлаштування, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, рівня внутрішньої мотивації до досягнення власних життєвих цілей,  рівня гендерних та правових знань, надання психологічної підтримки та стимулювання до професійної самореалізації.

Своїми успіхам та проблемами з учасницями семінару поділилися успішні жінки, колишні безробітні, які за сприяння державної служби зайнятості започаткували власну справу та активно впроваджують її у життя.

Ірина Гриценко наголосила: «Відкриваючи бізнес у маленькому містечку, як наше, слід ретельно вивчити спосіб життя людей, захоплення, познайомитись з проблемами населеного пункту – зробити правильні висновки. Тільки тоді можна розраховувати на успіх. Заробити можна тільки на тому занятті, яке у вас дійсно виходить. І все одно потрібно буде постійно вдосконалювати себе в  цьому і знаходити нові ідеї».

Ірина Чипула розповіла про свою історію успіху. Вона успішно працює у власному салоні «KRASOTA», який з кожним днем стає більш популярним у місцевих красунь.

Тетяна Алексєєва надала інформацію присутнім про обласні та районні програми підтримки малого бізнесу,  можливості виділення коштів з районного бюджету для підтримки організації підприємницької діяльності.

Учасниці заходу обмінялися власними думками про можливості їх самореалізації за сучасних умов місцевого ринку праці. Усі присутні погодились з тим, що кожна людина є ковалем свого щастя та успіху. Тож задля цього необхідно рухатись вперед, не боятися  робити рішучих вчинків, прислухатися до корисних порад та прагнути до професіоналізму.

В рамках заходу, також відбувся міні-ярмарок вакансій для ФОП Секретарюк В.Д. за професією «продавець продовольчих товарів». За результатами міні-ярмарки 1 особа виявила бажання працювати за даною професією з попереднім проходженням стажування на робочому місці.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.                                        

 

10.09.2018

Виплата компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату ЄСВ на працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця.

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Ви створили нове робоче місце і шукаєте кваліфікованого працівника?

Зверніться до державної служби зайнятості!

У разі якщо Ви працевлаштуєте на таке робоче місце зареєстрованого безробітного з числа громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, протягом першого року його роботи Вам щомісячно будуть компенсувати фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Гарантії зайнятості особи мають бути забезпечені не менше ніж два роки роботи.

Компенсація надається також суб’єктам малого підприємництва,  які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця, у пріорітетних видах економічної діяльності.

За сприянням Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості з початку 2018 року 3 роботодавця отримали компенсацію єдиного внеску за працевлаштованих безробітних громадян. Загалом працевлаштовано 7  осіб за яких компенсуються фактичні витрати ЄСВ, з них – 3 особи, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та 4 особи працевлаштовані за пріорітетним видом економічної діяльності.

Для отримання детальної інформації, звертайтесь до служби зайнятості або скористайтесь Інтернет-ресурсами державної служби зайнятості.

Наша адреса: м. Долинська, вул. Центральна, буд. 153, каб. 8.

тел. (05234)5-28-36 

Завідувач сектора

взаємодії з роботодавцями

відділу надання соціальних послуг                                                          М. Павляча

 

01.09.2018

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Онлайн анкетування: заявити про потреби в кадрах стало простіше

З 10 липня поточного року на Інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості  «Єдине соціальне середовище зайнятості» запроваджено анкетування роботодавців про потребу в працівниках на 2019 рік.

Відтепер, роботодавці мають можливість заповнити на зазначеному  Інтернет-ресурсі анкети. Ці анкети знаходяться у «Персональному кабінеті» у розділі «Опитування». За додатковою інформацією щодо реєстрації у персональному кабінеті та заповненні анкети необхідно звернутись до найближчого міськрайонного центру зайнятості або філії обласного центру зайнятості.

Результати анкетування оброблятимуться фахівцями  Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та будуть використані при розробці прогнозу потреби у працівниках на 2019 рік.

Тож не зволікайте - скористайтеся цією можливістю!

Сектор взаємодії з роботодавцями

відділу надання соціальних послуг

 

27.08.2018

 Виїзна акція Долинської районної філії Кіровоградсько ОЦЗ для населення Богданівської сільської ради

 З метою розгортання широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи для населення сільської місцевості, гармонізації попиту і пропозиції робочої сили, підвищення активності шукачів роботи на ринку праці, 27 серпня 2018 року фахівці Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ провели виїзну акцію центру зайнятості на території Богданівської сільської ради.

У рамках заходу відбулося проведення семінару для населення на тему «Семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці», під час якого учасники дізнались про особливості працевлаштування в сучасних умовах, станом локального ринку праці та перспективами його розвитку. У ході семінару його учасники ознайомилися з наявними вакансіями для сільського населення, станом роботи підприємств та фермерських господарств на території Богданівської сільської ради та рівнем заробітної плати за ними, дізнались про вимоги до претендентів на роботу, умови соціального забезпечення працівників на підприємствах та ознайомились з переліком документів, необхідних для офіційного оформлення трудових відносин.

Фахівці Долинської районної філії розповіли про можливість участі в громадських роботах на території сільської ради; акцентували увагу на користі проведення громадських робіт по благоустрою та озелененню території населених пунктів, а також  підсобних робіт при проведенні ремонтів закладів культури та охорони здоров’я; наголосили на тому, що під час участі в громадських роботах безробітні мають можливість  показати свої професійні вміння, здібності та можуть в подальшому отримати постійну роботу на тих самих підприємствах.

В ході виїзної акції було проведено ділову зустріч з бухгалтером ПП «Черніцький» - Оксаною Кузіною. Під час зустрічі надано коротку інформацію про державну службу зайнятості,  стан ринку праці в районі та підвідомчій території. Підведено підсумки спільної роботи в напрямках реалізації державної політики зайнятості, відбулось ознайомлення з основними напрямками діяльності служби зайнятості зайнятості та соціальними послугами, які надає жителям села та роботодавцям служба зайнятості.

Також, в приміщенні Богданівської сільської ради відбувся інформаційний семінар з роботодавцями на тему: «Співпраця служби зайнятості та роботодавців відповідно до вимог чинного законодавства про зайнятість населення», працювали консультпункти з питань профорієнтації, юридичних та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням та підбором кадрів.

Для роботодавців працівниками служби зайнятості було оновлено інформаційний куточок в приміщенні сільської ради, де  відображено всі актуальні питання щодо законодавства, працевлаштування та послуг, які надає служба зайнятості.

Особливу увагу фахівцями Долинської районної філії було приділено функціонуванню веб – порталу державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua – «Єдине соціальне середовище зайнятості», як складової системи ЄІАС. Як для роботодавців, так і для населення було надано консультації щодо створення електронного кабінету для пошуку працівників та для пошуку вакансій. А також, особливості реєстрації в службі зайнятості за допомогою електронної черги.

Питання зайнятості сільського населення на сьогодні є одним із першочергових соціальних завдань, над реалізацією яких системно працюють в спеціалісти державної служби зайнятості. Тому хотілось сподіватися, що вкладені зусилля працівників служби зайнятості допоможуть зменшити кількість безробітних на території Богданівської сільської ради.

 Завідувач сектора

взаємодії з роботодавцями

відділу надання соціальних послуг 

М. Павляча

 

15.08.2018

День відкритих дверей для військовослужбовців та учасників АТО

З метою підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності служби зайнятості і соціальних послуг, які вона надає; формування у осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, у тому числі учасників антитерористичної операції, уявлень про реальну ситуацію на місцевому ринку праці, можливості служби зайнятості сприяти працевлаштуванню та підбору роботи 15 серпня 2018 року у приміщенні Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ проведено День відкритих дверей для військовослужбовців та учасників АТО. У заході взяли участь  начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури  Долинської РДА  Тетяна Алексеєва та фахівець бюро правової допомоги у Долинському районі Валентина Татарченко. Провідний фахівець відділу надання соціальних послуг під час семінару наголосила на тому, що державна служба зайнятості допомагає у працевлаштуванні та соціальній реабілітації тим громадянам, які цього зараз найбільше потребують – демобілізованим військовослужбовцям, які повертаються додому; ознайомила зі станом ринку праці, актуальними вакансіями, послугами, які надає служба зайнятості, можливістю проходження професійного навчання, започаткування власної справи, участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Під час заходу Тетяна Алексеєва повідомила учасників  про перспективи розвитку підприємницької діяльності в Долинському районі, познайомила з основними заходами підтримки підприємництва відповідно до діючих обласної та районної програм, а також фінансування за рахунок коштів  регіонального фонду підтримки підприємництва в області, навела приклади успішної реалізації проектів протягом останніх 3 –х років. Валентина Татарченко ознайомила присутніх щодо права громадян на безоплатну правову допомогу, підстави та порядок її надання. Учасники заходу отримали інформацію про основні завдання та функції бюро правової допомоги, його роль у забезпеченні захисту прав та свобод соціально незахищених верств населення. Особливу увагу було приділено правовим відносинам у сфері зайнятості, а саме порядку укладання трудового договору, цивільно-правової угоди, контракту, а також типовим різновидам шахрайства зі сторони працедавця.

Учасники заходу відзначили важливість проведення спільних заходів, що сприяє швидшій соціалізації у активне життя, вирішення соціальних питань та об’єднує зусилля служб у бажанні допомогти людям, які виконували свій обов’язок та захищали територіальну цілісність та суверенітет України. В заході прийняло участь 15 осіб.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.

 

30.07.2018

«ПротиДій торгівлі людьми»

У 2013 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 30 липня Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми. Таке оголошення відбулось з метою підвищення інформованості громадськості про проблему торгівлі людьми і привернення уваги до тяжкого становища мільйонів жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами торгівлі людьми. До цієї дати, з метою інформування якомога більшої кількості громадян про проблему сучасного рабства, в Україні, в цілому, та в нашій області, зокрема, проводиться низка інформаційно-просвітницьких заходів. Ці заходи проводяться під загальним слоганом «ПротиДій торгівлі людьми».

З нагоди відзначення 5-ї річниці оголошення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, 30 липня, як в цілому по Україні під гаслом «ПротиДій торгівлі людьми»,  у Долинській районній філії пройшов захід для зареєстрованих безробітних у формі семінару на тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці».

У роботі семінару взяла участь бібліотекар центральної районної бібліотеки для дорослих Олена Волкотруб, яка за допомогою вправи «Ромашка» разом із учасниками заходу розкрила суть поняття «торгівля людьми», акцентуючи їхню увагу на масштабності поширення даного явища у світі, оперуючи експертними оцінками деяких міжнародних організацій. Шляхом змістовної бесіди присутні визначили відмінності між поняттями «постраждалий» та «потерпілий» внаслідок торгівлі людьми.

Учасники семінару переглянули відеоролик, у якому репрезентована тема рабства й експлуатації праці в сучасному суспільстві. У контексті обговорення даного сюжету кожний мав змогу висловити свою думку щодо актуальності даної проблеми для українського суспільства та отримати відповіді на питання, що стосуються попередження торгівлі людьми та легального працевлаштування.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.

 

         18.07.2018

День відкритих дверей для роботодавців Гурівської сільської ради

Одним із найважливіших пріоритетів діяльності служби зайнятості є побудова тісної взаємодії з роботодавцями. Саме роботодавець є основним партнером в реалізації державної політики зайнятості, співпраця з яким безпосередньо впливає на якість надання службою зайнятості соціальних послуг населенню.

Саме тому, 17 липня 2018 року на території Гурівської сільської ради відбувся день відкритих дверей для роботодавців. Його мета - сприяння в задоволенні кадрових потреб роботодавців; підвищення рівня поінформованості про напрямки діяльності служби зайнятості та соціальні послуги, які надаються роботодавцям; підтримки позитивного іміджу служби зайнятості; посилення соціального партнерства у сфері зайнятості та формування активної поведінки роботодавців на ринку праці.

До участі були запрошені роботодавці зареєстровані на території Гурівської сільської ради. Захід відвідали представники ТОВ «Гідрофлекс», ФОП Гаращенко В.І., ФГ «Сокіл-Г», ФГ «САЗ», СФГ «Міллєр Н.І.», СФГ «Калинівське», ФГ «Хлібороб». Під час заходу  проведена робота з питань організації громадських та інших робіт тимчасового характеру з залученням осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, проінформовано про можливості стажування під конкретне замовлення роботодавців та навчання за дуальною формою. Також роботодавцям запропоновано створити електронні кабінети на сайті Державної служби зайнятості для більш зручної співпраці зі службою зайнятості.

У ході конструктивного діалогу визначені спільні заходи щодо забезпечення зайнятості, зокрема, у напрямку підвищення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування й роботодавців шляхом прийняття рішень, спрямованих на покращення якості умов праці та її оплати, а також посилення відповідальності всіх зацікавлених сторін у напрямку виконання прийнятих рішень.

Провідний фахівець з питань зайнятості

Сектору взаємодії з роботодавцями

відділу надання соціальних послуг

В. Мусієнко

 

18.07.2018

У дитячому оздоровчому таборі «Сонячний»

       Розпал літніх канікул – не тільки пора відпочинку, оздоровлення, незабутніх вражень, нових зустрічей, а й можливість дізнатися про щось важливе та корисне.

      З метою надання допомоги у професійному самовизначенні та орієнтації молоді на актуальні на ринку праці робітничі професії в дитячому оздоровчому таборі «Сонячний» фахівці Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості 17 липня провели профорієнтаційний захід – Виїзну акцію  для учнівської молоді, з використанням Мобільного центра профорієнтації.

      Виїзний захід перетворився у справжнє свято з іграми, призами, різноманітними тестами, конкурсами. У формі гри юні відпочивальники побували в містечку професій, де площі та вулиці були тематичними. На  вулиці «Пізнай себе» хлопці та дівчата стали активними учасниками рольових ігор, а на вулиці «Живи і працюй в Україні» - змагалися в обізнаності про різноманіття професій на сучасному ринку праці, а на площі «Розваг», виходячи з опису професій, - відгадували їх назву.

      Вихованці «Сонячного» отримали багато нового та цікавого про світ професій, спробували побачити себе у ньому. Бажаючи пройшли профдіагностичне тестування на визначення професійної спрямованості.

       В заході прийняло участь 120 осіб.

 

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

С. Щербіна

 

 

04.07.2018

Робоча зустріч з керівництвом Виробничого підрозділу служби колії  «Долинська дистанція колії» Одеської залізниці ПАТ «Українська залізниця»

З метою реалізації заходів підписаного Меморандуму про співпрацю Державної служби зайнятості (ЦА) та ПАТ «Українська залізниця», спрямованого на підтримку зайнятості, оперативного добору та професійної підготовки фахівців 04 липня директор Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ Марина Соловйова та завідувач сектору взаємодії з роботодавцями Марина Павляча провели робочу зустріч з керівництвом Виробничого підрозділу служби колії  «Долинська дистанція колії» Одеської залізниці ПАТ «Українська залізниця» - заступником начальника Бордюженко Тетяною Миколаївною та головним інженером Гришіним Миколою Анатолійовичем.

Зустріч мала змістовний та конструктивний характер. В ході заходу сторони обговорили проблемні питання щодо укомплектування вакансій, адже напередодні було подано 10 вакансій та ще 5 були підтверджені. Підприємство гостро потребує монтерів колії, водіїв автотранспортних засобів, машиніста екскаватора, тракториста.

Фахівці філії презентували соціальні послуги, які надає державна служба зайнятості роботодавцям та звернули увагу на проведення спільних заходів, у т.ч. профорієнтаційних для учнівської молоді.

У свою чергу заступник начальника Тетяна Бордюженко провела екскурсію по території підприємства, ознайомила гостей з технікою та майстернями підприємства, специфікою їх діяльності.     

Наприкінці робочої зустрічі сторони підтвердили продовження налагодженої співпраці щодо підбору та працевлаштування якісного кадрового потенціалу з урахуванням нинішніх і перспективних потреб підприємства.

03.07.2018

Робоча зустріч з керівником ВСП Долинська дистанція електропостачання Одеської залізниці ПАТ «Українська залізниця»

В рамках підписаного Меморандуму про співпрацю Державної служби зайнятості (ЦА) та ПАТ «Українська залізниця», спрямованого на підтримку зайнятості, оперативного добору та професійної підготовки фахівців 03 липня директор Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості Марина Соловйова провела робочу зустріч з керівником ВСП Долинська дистанція електропостачання Одеської залізниці ПАТ «Українська залізниця» Володимиром Скибою.

В ході зустрічі презентовано соціальні послуги, які надає служба зайнятості, проінформовано про стан ринку праці та можливості професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.

Роботодавець отримав детальну інформацію про навчання фахівців робітничих професій в ЦПТО державної служби зайнятості.

Особливу зацікавленість викликала можливість підвищення конкурентоспроможності працюючих фахівців за рахунок отримання ваучера.

На даний час підприємство має гостру потребу в укомплектуванні вакансії «водій автотранспортного засобу» (машиніст автомобільного підйомника).

В результаті зустрічі домовлено про подальшу співпрацю між державною службою зайнятості та роботодавцем щодо забезпечення та підготовки якісного кадрового потенціалу з урахуванням нинішніх і перспективних потреб підприємства.

27.06.2018

Соціальне партнерство в дії

Сьогодні в приміщенні Долинської районної філії пройшов міні-ярмарок вакансій.  У заході взяли участь представники ТОВ «Швейне виробництво «Мрія Є» - Скирида Людмила Михайлівна – начальник відділу кадрів та Стецько Сергій Юрійович – керуючий відділенням швейного виробництва в м. Долинська, які представили на розгляд безробітних жінок вакансії за професією «швачка».

У міні-ярмарку вакансій взяли участь особи без професії, довготривалі безробітні, а також особи які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, але активно шукають роботу.

Представники підприємства розповіли про особливості роботи  та умови праці на швейному виробництві, а також про можливість отримати професію «швачка» у Долинському відділенні ПТУ № 36 смт. Новгородка за сприяння державної служби зайнятості.

ТОВ «Швейне виробництво «Мрія Є» гарантувало працевлаштування жінкам після закінчення навчання.

Після закінчення заходу 2 осіб виявили бажання навчатися за запропонованою професією. З кожним безробітним, хто зацікавився пропозицією роботодавця, було проведено індивідуальну співбесіду, під час якої обговорювалися питання заробітної плати, режиму роботи, а також вимог до претендентів на вільні робочі місця. Шукачі роботи висловили подяку за організацію корисного і цікавого заходу.

Завідувач сектору взаємодії

з роботодавцями відділу надання соціальних послуг

Павляча М.О.

 

15.06.2018

Соціальне партнерство в дії

Сьогодні ситуація на сільському ринку праці характеризується зростанням рівня безробіття, низьким професійно-кваліфікаційним рівнем селян, великою різницею між попитом і пропозицією робочої сили, нелегальною зайнятістю, міграцією сільського населення тощо. Тому виїзні акції до сільської місцевості стають все більш актуальними. Фахівцями Долинської районної філії у першій декаді червня проведено виїзні акції для населення Братолюбівської, Суходільської, Маловодянської, Олександрівської та Василівської сільських рад.

В рамках масових заходів для сільського населення фахівцями сектору взаємодії з роботодавцями Долинської районної філії були проведені ділові зустрічі з керівниками органів місцевого самоврядування та керівниками сільськогосподарських підприємств, фізичними особами – підприємцями, а саме: Гломбіцьким С.А. – Братолюбівський сільський голова, Сілічом О.М. – Олександрівський сільський голова, Тихою Л.Г. – Суходільський сільський голова, Варенюком Л.Б. – Маловодянський сільський голова, Мушиком В.А. – Василівський сільський голова, Гайдуком О.І. – керівник ТОВ «Агро-Олімп-О», Ручкою Т.В. – керівник ПСП «Василівське», Сидоровою Т.В. – головний бухгалтер СТОВ «Зоря» та інші.

Для роботодавців проведено тематичні семінари - «Семінар з питань співпраці СЗ та роботодавців відповідно до вимог чинного законодавства про зайнятість населення», працювали консультпункти з питань профорієнтації, юридичних та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням та підбором кадрів. Для населення проведено «Семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці».

Відвідавши наш захід кожен мешканець мав змогу отримати кваліфіковані відповіді на різноманітні запитання у сфері зайнятості, а саме - можливостей служби зайнятості в питаннях реєстрації, працевлаштування, професійного навчання за направленням служби зайнятості та за власні кошти, отримання ваучерів, підтвердження кваліфікації (неформальне навчання).

Особливу увагу фахівцями Долинської районної філії було приділено функціонуванню веб – порталу державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua – «Єдине соціальне середовище зайнятості», як складової системи ЄІАС. Як для роботодавців, так і для населення було надано консультації щодо створення електронного кабінету для пошуку працівників та для пошуку вакансій. А також, особливості реєстрації в службі зайнятості за допомогою електронної черги.

Завідувач сектору взаємодії

з роботодавцями відділу надання соціальних послуг

Павляча М.О.

12.06.2018

У гості до пекарів

      Нещодавно учні КЗ «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 Долинської районної ради»  разом з фахівцями Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості  відвідали міні-пекарню фізичної особи – підприємця Сергія Парубенка.  

     Цікаву і змістовну екскурсію провела старший пекар виробництва Наталія Кошаренко. Вона познайомила учнів з надзвичайно сумлінними працівниками хлібопекарні, а також розповіла про їх дійсно тяжку та копітку працю. Учні мали можливість на практиці спостерігати за процесом виготовлення хлібобулочних виробів.

      У ході екскурсії школярі дізналися  про нову технологію виготовлення хлібобулочних виробів, сучасне енергозберігаюче обладнання, що дозволяє не лише випікати якісну продукцію, а й робити її значно дешевшою за рахунок меншого споживання газу й електроенергії.

     Під час заходу з учнями зустрівся Сергій Станіславович Парубенко, який ознайомив учнів з досвідом організації та успішного ведення власного бізнесу.

     По закінченню професіографічної екскурсії всі учні мали змогу скуштувати солодкі й запашні булочки. Тож цей захід для всіх учнів був не лише цікавим та пізнавальним, а й смачним!

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.                                        

01.06.2018

Профоорієнтація для школярів        

Літо для дітвори – це час канікул, саме цієї пори  розпочинають працювати літні пришкільні табори. Долинська районна філія Кіровоградського ОЦЗ активно продовжує готувати школярів до свідомого вибору професійного шляху, популяризувати робітничі професії, сприяти формуванню у молоді засад профорієнтаційної культури особистості. Ця робота не зупиняється і влітку.

 Упродовж першого тижня літа фахівцями Долинської районної філії було організовано та проведено виїзні профорієнтаційні заходи з використанням «Мобільного центру професійної орієнтації» для школярів  комунальних закладів Маловодянської, Олександрівської, Суходільської та Василівської загальноосвітніх шкіл.

Мета заходів – в ігровій формі розповісти дітям про світ професій, вимоги та особливості сучасного ринку праці, ознайомити з формулою правильного професійного вибору

Активну участь приймали учні в  різноманітних іграх, конкурсах: «Збери літери», «Чий інструмент?», «Крокодил», «Веселі ребуси»,  «Допитлива ворона» .  Наймолодші  – стали учасниками  конкурсу малюнка «Професії майбутнього».

Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.       

Усі бажаючи мали змогу ознайомитися з інформаційними матеріалами, розміщеними у мобільному профорієнтаційному центрі, а під час індивідуальних консультацій учасники заходу за допомогою профорієнтаційних методик могли визначити свої професійні нахили та здібності і отримати методичні та практичні рекомендації щодо вибору професії. 

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.                                        

01.06.2018

До Дня захисту дітей

      У рамках Міжнародного дня захисту дітей Долинською районною філією Кіровоградського обласного центра зайнятості  01 червня  2018 року проведено Виїзний  профорієнтаційний захід для учнівської молоді в пришкільному таборі Братолюбівської загальноосвітньої школи.

      Під час заходу відбулись різноманітні ігри, конкурси. Для наймолодших – запропонували намалювати свою майбутню професію, відбувся конкурс малюнка «Професії майбутнього». Друга група брала участь у рухливих профорієнтаційних іграх, третя – взяла участь у інтелектуальному шоу «Хто зверху». У ході проведення заходу дітям запропонували взяти участь у іграх: «Збери літери», «Чий інструмент?», «Крокодил», «Веселі ребуси», «Допитлива ворона», під час яких вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність.

       Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.

       В заході прийняло участь 40 осіб.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.                                        

01.06.2018

      ПРАЦІВНИКАМ ПРО ЛЕГАЛЬНУ ЗАЙНЯТІСТЬ

Нелегальна зайнятість та виплата заробленого у так званих «конвертах»  – одна з найактуальніших проблем в Україні, адже основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок із доходів фізичних осіб. Ці кошти спрямовуються на вирішення соціальних проблем кожного населеного пункту, медичне обслуговування, освіту та культуру. А головне – це захист прав та законних інтересів платників податків.

Поняття «зарплата у конверті» з’явилось на Заході, де працівникам видавали зарплату у конвертах для збереження її конфіденційності — щоб ніхто, крім роботодавця і працівника, не знав її розмірів. У нашій же країні «зарплата у конвертах» успішно прижилася — але у зовсім іншому сенсі — як можливість для роботодавців уникати сплати податків та ймовірність отримувати вищу зарплату для працівників. Багато українців офіційно отримують «мінімалку», а решту – в конвертах. На жаль, тяжка економічна ситуація сприяє такому явищу. Тому, наймаючись на роботу, мусимо знати: зарплата в «конвертах» – це тимчасове благо, яке має негативні наслідки.

Виплачувати «у конвертах» роботодавці можуть як частину зарплати, так і повністю, без офіційного оформлення. У роботодавця щодо таких найманих працівників немає жодних зобов'язань. Їм можуть встановити ненормований робочий день і експлуатувати стільки годин на добу, скільки вважає за потрібне працедавець, а в  підсумку навіть можуть не заплатити за роботу.

Наймані працівники не завжди розуміють, що погоджуючись на такі умови працевлаштування, вони є незахищеними від незаконного звільнення, не мають ніяких гарантій на безпечні та здорові умови праці, гарантованого права на відпочинок. Окрім того, праця без оформлення трудових відносин не дає права на оплату лікарняних листків, виплату втраченого заробітку у зв’язку із втратою працездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, виплату допомоги по безробіттю, стає перешкодою для отримання банківських кредитів.

Такі працівники позбавляють себе конституційного захисту сьогодні й можливості отримання достойної пенсії у майбутньому, адже скільки людина сплатить до Пенсійного фонду, стільки й повернеться до неї, без урахування тіньового заробітку.

Із «заробітної плати в конвертах» до місцевого бюджету й державних цільових фондів не надходять податки і збори. А це, в свою чергу, впливає на рівень фінансування установ бюджетної сфери, серед яких лікарні й школи, а також негативно впливає на соціальне забезпечення мало захищених верств населення.

До речі і самим підприємцям було б краще працевлаштовувати людей офіційно: не оформлений працівник  не є матеріально відповідальним, він не несе жодної відповідальності за свою роботу. Тож може у будь-який момент її залишити, іноді — прихопивши з роботи цінні речі або виручку.

Використання найманої праці підприємцями без оформлення трудових відносин з найманими працівниками є грубим порушенням чинного законодавства і завдає значних збитків самим роботодавцям, найманим працівникам та державі, діючим законодавством передбачено відповідальність роботодавця за такі дії.

Дотримання роботодавцем трудового законодавства - це запорука стабільного та прибуткового бізнесу, гарантія уникнення проблем як із найманими працівниками так і з відповідними органами, уповноваженими здійснювати контроль за дотриманням  вимог трудового законодавства.

 

24.05.2018

Правова допомога внутрішньо переміщеним особам

23 травня 2018 року в приміщенні Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості відбувся семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці за участі громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ», який проведено в рамках проекту «Правова допомога внутрішньо переміщеним особам та розширення прав і можливостей громадян на півдні України та в місті Кропивницький».

До участі у заході були запрошені внутрішньо переміщені особи, які проживають на території  Долинського району.

На семінарі розглядались питання юридичної допомоги. Юрист громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» Володимир Кудря надав консультації з вирішення питань, пов’язаних із статусом переселенця (виплата адресної допомоги, пенсій, стипендій, відновлення документів, вступ до спадщини тощо); судовий супровід окремих категорій справ, у випадках неможливості відновлення прав у інший спосіб. Консультант ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» Антон Антонов інформував учасників заходу про актуальні програми підтримки переселенців (соціальні, навчальні, гуманітарні тощо)

Учасники заходу отримали інформацію про наявні вільні робочі місця та вакантні посади на підприємствах міста та району.

В заході прийняло участь 10 осіб.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.

18.05.2018

        

ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ТА ІНШІ РОБОТИ

ТИМЧАСОВОГО ХАРАКТЕРУ

Питання організації та проведення громадських  та інших робіт тимчасового характеру завжди на порядку денному у Долинському районі. Багаторічний досвід співпраці органів місцевого самоврядування із службою зайнятості довів, що у вирішенні місцевих проблем допоможе укладання договору на проведення громадських робіт за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та  місцевого бюджету.

Протягом січня-квітня 2018 року за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та місцевих бюджетів на громадських роботах працювали  84 особи. Завдяки громадським роботам проведено благоустрій населених пунктів району:   впорядковувались парки, сільські вулиці, автобусні зупинки, обеліски, кладовища, прибирались придорожні смуги, ліквідовувались стихійні сміттєзвалища тощо.

Прикладом активної співпраці зі службою зайнятості щодо організації громадських робіт можна вважати Долинську міську раду, Молодіжненську селищну раду, Суходільську, Василівську, Маловодянську, Богданівську, Березівську, Олександрівську, Братолюбівську, Новогригорівську Першу,  Новоолександрівську сільські ради.

Своєрідним випробувальним терміном на шляху до постійної зайнятості є тимчасові роботи. Вони підтримують мотивацію та інтерес до праці у незайнятих громадян, забезпечують додатковий дохід до сімейного бюджету, стимулюють пошуки постійних заробітків. Для роботодавців організація тимчасових робіт – перспективний напрям взаємовигідної співпраці зі службою зайнятості, адже вони мають можливість залучити необхідну додаткову робочу силу до виконання нагальних другорядних робіт та не відволікати основний персонал від виробничого процесу. Також керівники підприємств у процесі виконання безробітними тимчасових робіт мають можливість оцінити їхні професійні здібності та особистісні якості й врахувати це при підборі кандидатів на постійну роботу. В поточному році в тимчасових роботах взяли участь 151 безробітний. Показовою є співпраця районного центру зайнятості  з ТОВ «Аграрна справа», ТОВ «Агрофірма Долинка»,  ТОВ «Агро-Дар-Г», ПП «Журба», ПСП «Гайдук», ПСП «Надія», ПП «Черніцький», ПСП «Зарічне», ФГ «Відродження В», ФГ «Шевченко Плюс», ТОВ «Агро-Олімп-О», Агрофірма «Нива», ФОП Велюнець В.П., ТОВ «Деметра Н», ФОП Хоружій І.М, ФОП Піловець В.І.. Саме за рахунок тимчасової зайнятості оперативно задовольнялись потреби роботодавців у додатковій робочій силі для виконання нагальних робіт. У свою чергу безробітні отримували матеріальну підтримку та стимул до праці.

Провідний фахівець сектору взаємодії з роботодавцями

відділу надання соціальних послуг

Мусієнко В.І.

 

20.04.2018    

Профорієнтаційний майстер-клас для школярів

19 квітня 2018 року у рамках проекту «Стань студентом на один день» та обласної Декади профорієнтаційних майстер-класів для молоді, у Кіровоградському медичному коледжі ім. Єфрема Мухіна відбувся День відкритих дверей навчального закладу. За підтримки Кіровоградського обласного та Долинського районного центрів зайнятості гостями медичного коледжу стали учні Комунального закладу «НВК Долинська гімназія –ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради» та Комунального закладу «Долинська ЗШ  І-ІІІ ст. № 4 Долинської районної ради».

Гостинно зустріла учнів заступник директора з гуманітарних питань та виховної роботи Кіровоградського медичного коледжу Присяжнюк Світлана Степанівна, яка розповіла про історію закладу та провела по навчальним та лабораторним аудиторіям коледжу. Учні мали можливість взяти участь у майстер – класах викладача з педіатрії Ірини Бірюкової, викладача з терапії Надії Кирпи, викладача медсестринства Тамари Глоби, викладача вузьких клінічних дисциплін Людмили Шевцової.  

Учні також поспілкувались із студентами, які провели їх до актового та спортивного залів, в студентській їдальні школярів пригостили чаєм з ватрушками.

Школярі повернулись  задоволені від отриманої інформації про медичний коледж, його життя та про фахівців медичної галузі, яких готує навчальний заклад.

В заході взяли участь 25 школярів.

 

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.  

 

 

 

Одним із найважливіших пріоритетів діяльності служби зайнятості є побудова тісної взаємодії з роботодавцями. Саме роботодавець є основним партнером в реалізації державної політики зайнятості, співпраця з яким безпосередньо впливає на якість надання центром зайнятості соціальних послуг населенню.

28 березня 2018 року Долинським районним центром зайнятості проведено День відкритих дверей на виробництві ПП «Журба».

ПП «Журба» - це сільськогосподарське підприємство, яке займається вирощуванням зернових та технічних культур. В арсеналі підприємства є сільськогосподарська техніка, трактори та комбайни різних марок.

День відкритих дверей на виробництві розпочався із знайомства з самим підприємством та специфікою його діяльності. Керівник підприємства В. Журба розповів безробітним про етапи вирощування сільськогосподарських культур, особливості оранки, культивації земель, посіву та збирання врожаю. Під час заходу для безробітних було запропоновано вакантне місце «тракториста-машиніста с/г виробництва».

До участі були запрошені 20 громадян з числа довготривалих безробітних, осіб без професії та інших. Під час заходу шукачі роботи поспілкувалися з потенційним роботодавцем та в результаті співбесід двом особам запропоновано відвідати підприємство після стабілізації погодних умов для ознайомлення з практичним досвідом та вирішення питання щодо можливості працевлаштування.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Павляча М.О.

16.03.2018     

Виїзна акція для жителів Молодіжненської селищної ради

14 березня 2018 року фахівцями Долинського районного центру зайнятості проведено виїзну акцію центру зайнятості для жителів Молодіжненської селищної ради. Метою акції було підвищити рівень поінформованості населення щодо діяльності служби зайнятості і соціальних послуг, які вона надає.

Відбулась ділова зустріч з головою Молодіжненської селищної ради Осадчук Любов’ю Борисівною, під час якої сторони обговорили стан ринку праці на підвідомчій території та перспективи організації громадських робіт у поточному році. Очільнику місцевої громади було надано коротку інформацію про соціальні послуги державної служби зайнятості та ситуацію на районному ринку праці.

В рамках виїзної акції на базі КЗ «Молодіжненська зш І-ІІІ ст. Долинської районної ради» відбувся профорієнтаційний захід для молоді. У ньому взяли участь учні 8, 9 та 10 класів. Під час заходу була проведена профорієнтаційно-інтелектуальна гра дуель-шоу «Хто зверху?». Учні дуже активно прийняли участь в різноманітних конкурсах – «Крокодил», «Збери літери», «Склади пазли», «Хто я?», «Чий інструмент?». В процесі роботи школярі дізнались багато цікавого про нові професії, які існують в світі, про сучасні тенденції на світовому та національному ринках праці, основними передумовами успішної кар’єри.

Бажаючи пройшли профдіагностичне тестування, в ході якого визначили свої професійні інтереси, нахили та здібності. Також школярі ознайомились з описами обраних професій та попитом їх на регіональному ринку праці.

В заході прийняло участь 35 осіб. 

Провідні фахівці з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Мусієнко В.І., Щербіна С.М.

12 березня 2018 року фахівці Долинського районного центру зайнятості запросили безробітних жінок на День інформації, організований спільно із фахівцями управління соціального захисту населення та Долинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Змістом цього заходу стало, насамперед, визначення позицій жінки на сучасному ринку праці, надання допомоги в побудові професійних планів, стратегії пошуку роботи, заохочення до легального працевлаштування, підвищення мотивації до праці тощо.

У рамках заходу пройшли семінари:  «Техніка пошуку роботи. Використання джерел інформації про вакансії» та «Жінка на ринку праці».

У рамках Дня інформації працювали консультаційні пункти з юридичних питань, профорієнтації та професійного навчання.

В заході прийняло участь понад 30 осіб.

«Обираєшь професію - проектуєш життя

             Основним вектором в попередженні безробіття є проведення активної профорієнтаційної роботи серед молоді. Професійне самовизначення та ефективна адаптація до ринкової економіки – основа конкурентоздатності молоді на ринку праці. Саме тому на базі КЗ «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 Долинської районної ради» було проведено профорієнтаційний захід «Обираєш професію - проектуєш життя» 24.01.2018 року для учнів 9 класів.

      Під час заходу учні енергійно та з інтересом приймали участь в інтерактивних вправах, в рольових іграх: «Впізнай професію по опису», «Нові професії сьогодення», «Безлюдний острів». Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі.

      З ентузіазмом бажаючи школярі пройшли профдіагностичне тестування, в ході якого визначили свої професійні інтереси, нахили та здібності. Також учні ознайомились з описами обраних професій та попитом їх на регіональному ринку праці.

     Школярі та педагогічні працівники отримали інформацію про можливості веб-портала з профорієнтації для молоді «Моя кар’єра» та про можливість пройти тестування за методикою «Магеллано Університет».

      В заході прийняло участь 25 осіб.

Провідний фахівець з питань зайнятості

Долинського РЦЗ    С. Щербіна

 

20.12.2017

        

         Вибір професії

         З метою відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС,  ознайомлення випускників загальноосвітніх навчальних закладів Долинського району із специфічними умовами вступу та навчання у навчальних закладах, які здійснюють підготовку поліцейських,  створення позитивного іміджу Національної поліції України, у  приміщенні районного будинку культури «ЧЕРВОНА КАЛИНА» для учнів випускних класів відбувся профорієнтаційний захід. До заходу долучилися й фахівці районного центру зайнятості.

Під час заходу старшокласникам презентували навчальні заклади системи МВС України, розповіли про умови вступу та проходження навчання. Також детально було висвітлено перспективи навчання та подальшого працевлаштування у лавах МВС України. Учасники заходу переглянули відеоролики з умовами навчання та проживання.

У свою чергу фахівці районного центру зайнятості поінформували учнів та педагогічних працівників про діючу платформу із профорієнтації та побудови кар'єри для молоді – портал «Моя кар'єра», за допомогою якого усі охочі зможуть пройти ліцензований міжнародний профорієнтаційний тест «Магелано університет» для вибору майбутнього напрямку навчання.

Усі учні, які зацікавилися навчанням у цих закладах, були запрошені до  Долинського районного центру зайнятості для проведення профдіагностики  на відповідність обраній професії.

Провідний фахівець відділу

надання соціальних послуг                                                                 С. Щербіна

 

30.11.2017

        

         Сприяємо зайнятості

         Протягом останніх десятиріч у світі відбулися суттєві зміни стосовно ставлення до осіб з інвалідністю. Основою цих змін є визнання рівності прав інвалідів на повноцінне життя у суспільстві та створення реальних умов для реабілітації та соціальної адаптації.

         Одним з головних пріоритетів державної політики у відношенні до людей з обмеженими фізичними можливостями є їх трудова зайнятість як важлива сторона кожного громадянина. Робота має позитивний вплив на життя цих людей, допомагає відчути себе потрібними суспільству, допомагає упоратися з наслідками інвалідності, сприяє реабілітації.

         Одним із пріоритетних напрямів роботи Долинського районного центру зайнятості є сприяння зайнятості інвалідів.

         Сьогодні на обліку в районному центрі зайнятості в пошуках роботи перебуває 24 особи з інвалідністю, всього на зареєстрованому ринку праці в поточному році перебувало 51 безробітний даної категорії. Рівень працевлаштування склав майже 16 відсотків, близько 4 відсотків проходили професійне навчання і 2 відсотки брали участь у громадських роботах. Складність залучення до активних програм зайнятості осіб даної категорії полягає в тому, що надання соціальних послуг здійснюється виключно за рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії, вакансії, що подаються роботодавцями в основному їм не відповідають.

         Відповідно статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для роботодавців установлюється норматив робочих місць для працевлаштування у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця. Ця норма виконується не всіма роботодавцями, у тому числі серед органів влади.

         За інформацією Фонду соціального захисту інвалідів за 2016 рік 16 роботодавців не виконали норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів (термін подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2017 рік – до 01.03.2018).

         Зазначена ситуація є неприпустимою, тому що значно звужує права інвалідів на працю, унеможливлює їх повноцінну інтеграцію у суспільство.   

         Третього грудня українське суспільство відзначає Міжнародний день інвалідів. Зайнятість є однією із сфер створення рівних можливостей для осіб з особливими потребами. 

         Вже традиційно щороку державна служба зайнятості проводить заходи, направлені на те, щоб привернути увагу до осіб з інвалідністю усіх сторін соціального діалогу: органів влади, місцевого самоврядування, роботодавців, громадських організацій. Відповідно і цього року наказом Кіровоградського обласного центру зайнятості від 23 жовтня 2017 року № 140-Д-2017 на території області, в т.ч. Долинського району, проводиться ряд заходів, направлених на посилення взаємодії служби зайнятості з зацікавленими сторонами, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю, забезпечення зайнятості осіб цієї категорії.

 

         Директор                                                                                        М. Соловйова

 

21.11.2017

Професійні горизонти

       У Долинському районі триває місячник профорієнтації молоді «Професійні горизонти».

       15 листопада  2017 року  фахівцями Долинського  районного  центру  зайнятості проведено виїзний профорієнтаційний захід для учнівської молоді Комунального закладу «Новогригорівська Друга загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Долинської районної ради».

       Для учнів дев’ятого та восьмого класів проведено профорієнтаційний урок «Професії майбутнього» з використанням слайдів, під час якого школярі мали можливість ознайомитись з сучасними тенденціями на світовому і національному ринках праці, з професіями майбутнього та основними передумовами успішної кар’єри. Також профконсультант інформував учнів та педагогічних працівників про можливості веб-портала з профорієнтації для молоді «Моя кар’єра» та про можливість пройти тестування за методикою «Магеллано Університет».

       Учні взяли активну участь  у профорієнтаційній грі «Подорож у світ професій», під час якої вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність. Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.

      Під час проведення заходу працював консультпункт центру зайнятості, у якому учні мали можливість ознайомитися з описами професій, затребуваних на сучасному ринку праці, професіями майбутнього, мали можливість пройти профдіагностичне тестування, виконати інтерактивні вправи та переглянути  профорієнтаційні відеоролики. 

В заході взяли участь 20 осіб. 

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг   

С.Щербіна

 

15.11.201

         До уваги шукачів роботи!

У місті Долинська розпочав роботу новий масло-екстрактний цех із виробництва соняшникової олії потужністю 100 тонн на добу. Проект із будівництва цеху реалізовано товариством з обмеженою відповідальністю «Долинський комбікормовий завод». 

Варто зазначити, що на заводі, основним напрямком діяльності якого є оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, уже працевлаштовано 96 робітників. А відкриття нової лінії з переробки соняшникового насіння дало можливість створити ще 20 нових робочих місць. 

З переліком вакансій на даному підприємстві Ви можете ознайомитись на порталі державної служби зайнятості «Труд» або безпосередньо у районному центрі зайнятості!

При пошуку роботи врахуйте, що тільки у випадку легального працевлаштування Ваші трудові права будуть захищені, а період роботи – зарахований до страхового стажу.

Скористайтеся соціальними послугами Долинського районного центру зайнятості і отримайте легальну роботу!

Відділ надання соціальних послуг

17.10.2017

         Відкриваємо горизонти

       13 жовтня 2017 відбулася значуща подія для  району - відкриття Долинського відділення  Новгородківського ПТУ №36 в приміщенні  Комунального закладу "Долинська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 1 Долинської районної ради".

         У відкритті закладу взяли участь перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, перший заступник голови районної державної адміністрації  Інна Зеленокорінна, голова районної ради Ірина Бондаренко та директор ПТУ № 36 Олег Вєтров, які щиро привітали учасників заходу та для  відмінної роботи педагогів та учнів вручили  цінні подарунки.

     У вітальному слові промовці акцентували увагу на можливостях новоствореного навчального закладу здійснювати підготовку висококваліфікованих робітників, суттєво підвищувати конкурентоздатність і професійну мобільність щодо працевлаштування випускників, а також за короткий термін навчання на основі сучасних технологій підвищувати кваліфікацію уже працюючих фахівців.

         Усі охочі змогли оглянути заклад і переглянути майстер-класи.

     У новоствореному відділенні учні здобуватимуть професії «слюсаря сільськогосподарської техніки», «водія категорії «С», «кухаря».  

     Даний заклад дуже потрібний жителям району, адже до сьогодні випускники шкіл Долинщини не мали можливості отримати професійну освіту за місцем проживання. Для служби зайнятості дана подія також важлива – є можливість організувати професійне навчання безробітних не за межами району.

        В ході урочистого відкриття навчального закладу відбулись короткі зустрічі з керівництвом. В ході обговорення питання професійного навчання директора центру зайнятості Соловйової М.А. з першим заступником голови обласної державної адміністрації Сергіїм Коваленко, першим заступником голови районної державної адміністрації  Інною Зеленокорінною, головою районної ради Іриною Бондаренко відзначено важливість даної події, адже не тільки молодь матиме можливість отримати професію. Безробітні також отримають базу для здобуття професії та підвищення своєї конкурентоспроможності на районному ринку праці. Відкриття даного закладу ставить попереду і нові цілі. Так, передбачається з введенням в дію цеху № 3 швейного виробництва «Мрія Є» відкрити можливість підготовки та перепідготовки шукачів роботи за професією «швачка», а значить і сприятиме підвищуванню зайнятості в районі та зменшення безробіття. 

 Директор                                                                                            М.Соловйова

 

«Соціальне партнерство в дії»

З метою розгортання широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи для населення сільської місцевості, гармонізації попиту і пропозиції робочої сили, підвищення активності шукачів роботи на ринку праці, 11 жовтня 2017 року фахівці Долинського районного центру зайнятості провели виїзну акцію центру зайнятості на території Боківської сільської ради.

У рамках заходу відбулося проведення семінару для населення «Легальна зайнятість», під час якого учасники ознайомилися з особливостями працевлаштування в сучасних умовах, станом локального ринку праці та перспективами його розвитку.

В ході виїзної акції було проведено ділову зустріч з Боківським сільським головою – Турпак Т.М. Під час зустрічі надано коротку інформацію про державну службу зайнятості,  стан ринку праці в районі та підвідомчій території. Підведено підсумки спільної роботи в напрямках реалізації державної політики зайнятості, відбулось ознайомлення з основними напрямками діяльності центру зайнятості та соціальними послугами, які надає жителям села та роботодавцям служба зайнятості.

Також,  в приміщенні Боківської сільської ради проведено семінар для роботодавців, які ведуть свою діяльність на підвідомчій території. В семінарі взяли участь кадрові працівники ПП «Агромир», ФГ «Українські лани», ФОП Роман В.В., ФОП Трохимець К.В., КЗ «Боківська ЗОШ І-ІІІ ст.» та Боківська сільська рада.

Працівниками РЦЗ було оновлено інформаційний куточок в приміщенні сільської ради, де  відображено всі актуальні питання щодо законодавства, працевлаштування та послуг, які надає служба зайнятості.

Питання зайнятості сільського населення на сьогодні є одним із першочергових соціальних завдань, над реалізацією яких системно працюють в спеціалісти державної служби зайнятості.

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг Долинського РЦЗ     М.Павляча

«Вибір професії»

Майбутнє нашої країни належить молоді, тим, хто сьогодні ще за партами шкіл. А відповідальність за майбутнє сьогоднішніх школярів лежить на дорослих, які безпосередньо впливають на їх вибір професії. Ринок праці стрімко змінюється.  Щоб бути затребуваними на ринку праці майбутнього, молодим людям необхідно формувати знання, уміння та навички працівника, які дозволяють «йти в ногу з часом».

11 жовтня  2017 року Долинським районним центром зайнятості організовано та проведено виїзний профорієнтаційний захід  для учнівської молоді Боківської загальноосвітньої школи. Для учнів дев’ятого та одинадцятого класів проведено профорієнтаційний урок «Професії майбутнього» з використанням відеороликів, під час якого школярі мали можливість ознайомитись з сучасними тенденціями на світовому і національному ринках праці, з професіями майбутнього та основними передумовами успішної кар’єри. 

Також учні взяли активну участь  у профорієнтаційній грі «Подорож у світ професій». Бажаючи учні пройшли професійне тестування.       

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг Долинського РЦЗ     С. Щербіна

 

 

 

 

12.09.2017

Співпраця Долинського районного центру зайнятості з роботодавцями

Для служби зайнятості роботодавець є клієнтом № 1: безкоштовно отримує від служби зайнятості близько двох десятків різноманітних послуг, направлених на підвищення зайнятості населення. Це, зокрема послуги щодо укомплектування вакансій, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з подальшим працевлаштуванням під замовлення роботодавців, також надання компенсації єдиного соціального внеску при працевлаштуванні неконкурентоспроможних громадян, компенсації заробітної плати при працевлаштуванні ВПО, організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

З початку 2017 року Долинським районним центром зайнятості укомплектовано понад 500 вакансій. На замовлення роботодавців професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 265 безробітних. Крім того, 413 осіб за направленням служби зайнятості були долучені до тимчасових та громадських робіт. 3 роботодавці отримали компенсацію фактичних витрат соціального внеску за працевлаштування 9 безробітних осіб, які перебували на обліку в центрі зайнятості.

Таким досягнення у подоланні безробіття, на сьогоднішній день, Долинський районний центр зайнятості завдячує роботодавцям району. 

Хотілось висловити подяку сільським радам, селищній раді та міській раді, які виділили кошти на проведення громадських робіт у 2017 році та неодноразово створювали тимчасові робочі місця для благоустрою своїх територій, а саме Богданівській, Василівській, Березівській, Братолюбівській, Лаврівській, Маловодянській, Новогригорівській Першій, Новоолександрійській, Першотравневій, Суходільській, Олександрівській сільським радам, Молодіжненській селищній раді та Долинській міській раді.

Також, не можна не відзначити роботодавців, які протягом року створювали робочі місця для проведення тимчасових робіт. Здебільшого це сільськогосподарські підприємства: ПСП «Зарічне», ПП «Журба», ТОВ «Аграрна справа», ФГ «Геліос 2000», ПСП «Гайдук», ТОВ «Агрофірма «Нива», ФГ «Павик», ФГ «Відродження В»; приватні підприємці – ФОП Піловець В.І., ФОП Хоружій І.М. та ДП «Долинське лісове господарство».

Тісно співпрацюють з Долинський районним центром зайнятості роботодавці району у напрямку стажування безробітних під конкретне замовлення безпосередньо на робочому місці. Здебільшого цією послугою користуються фізичні особи-підприємці, а саме Парубенко Н.Г., Парубенко С.С., Парубенко І.С., Парубенко А.І, Секретарюк І.В., Піловець В.І., Нелюбова Р.В., Тютюник О.М., Барчик О.Г. та інші. Але,  потрібно відзначити і великі підприємства – ПСП «Надія», ТОВ «Агрофірма «Долинка», Долинське РСТ, ПСК «Долина-СТ», ПСП «Лідер-Агро», СФГ «Фаворит», ПП «Черніцький» та інші.

Ми закликаємо всіх роботодавців долучитись до плідної та ефективної співпраці на користь нашої громади. Усі послуги роботодавцям та шукачам роботи Державна служба зайнятості надає безкоштовно, та є посередником на ринку праці між роботодавцем, який має потребу в кадрах, та людьми, які шукають роботу.

 

«Професійне навчання - перспективний напрямок роботи служби зайнятості»

Однією з соціальних послуг, які надаються Державною службою зайнятості, є професійне навчання зареєстрованих безробітних. Навчання проводиться для самозайнятості або під конкретне замовлення роботодавця.

З початку року направлено на професійне навчання 225 безробітних. Навчання проводиться за різноматітними напрямками: курси цільоваого призначення, стажування та групове навчання.

Найбільшу частку в кількості направлених на навчання протягом 2017 року складає стажування безробітних на робочому місці з подальшим працевлаштуванням – 165 осіб, на другому місці курси цільового призначення – 60 осіб та групова форма навчання - 20 осіб.

Позитивним досвідом Долинського районного центру зайнятості є співпраця з сільськогосподарськими підприємствами району, а саме ТОВ «АФ «Долинка», ТОВ «Агрофірма «Нива», ПСП «Гайдук», ПП «Журба», ПСП «Зарічне», ТОВ «Аграрна справа», ФОП Піловець В.І. та інші. Саме завдяки співраці з ними з початку року стажування пройшли майже 70 осіб.

У серпні місяці в нашому містечку відкрилось відділення  підприємства ТОВ «Швейне виробництво «Мрія Є». Підприємство планує створити більше 50 робочих місць.  На сьогодні вже оформлено 27 договорів на стажування безробітних за професіями «швачка», «комплектувальник виробів», «майстер» та в подальшому планується стажування ще 25 осіб (фото додається).

У районному центрі зайнятості постійно проходять семінари для роботодавців та безробітних щодо організації професійного навчання. Також, у приміщенні Центру можна ознайомитись з інформаційними матеріалами  щодо формування груп в ЦПТО ДСЗ та навчальних закладах Кіровоградської області; отримати інформацію про навчальні заклади Кіровоградщини та професії за якими можна одержати освітні послуги.

Як свідчить практика, громадяни, які наполегливо шукають роботу, її знаходять, можливо для цього необхідно отримати нові знання за професією, затребованою на ринку праці. Звертайтесь до центру зайнятості, ми допоможемо Вам у отриманні нових професій, знань і роботи!

«Жінка і праця»

17 серпня 2017 року у приміщенні районного центрі зайнятості проведено День інформації для жінок. Змістом цього заходу стало, насамперед, визначення позицій жінки на сучасному ринку праці, надання допомоги в побудові професійних планів, стратегії пошуку роботи, заохочення до легального працевлаштування, підвищення мотивації до праці тощо.

У рамках заходу пройшли різноманітні інформаційні семінари, а саме: з техніки пошуку роботи, «Легальна зайнятість», а також відбувся міні-ярмарок вакансій.

Жінки активно обмінювалися думками про необхідність набуття впевненості у власних професійних силах та можливості підвищення рівня самооцінки, вирішення проблем, пов’язаних з пошуком роботи та ін.

У роботі семінару взяла участь бібліотекар центральної районної бібліотеки для дорослих Олена Волкотруб, яка за допомогою вправ «Айсберг», «Плями на сонці» та «Сонечко» разом із учасниками заходу розкрила суть поняття «торгівля людьми», акцентуючи їхню увагу на масштабності поширення даного явища у світі, оперуючи експертними оцінками деяких міжнародних організацій.

Крім того, учасники семінару переглянули відеоролик, у якому репрезентована тема рабства й експлуатації праці в сучасному суспільстві. У контексті обговорення даного сюжету кожний мав змогу висловити свою думку щодо актуальності даної проблеми для українського суспільства та отримати відповіді на питання, що стосуються попередження торгівлі людьми та легального працевлаштування.

Під час міні-ярмарку вакансій, який проведено на замовлення ФОП Татурян Н.Ф., шукачі роботи мали змогу отримати інформацію про діяльність даного  підприємства, наявність вільних робочих місць, умови праці та рівень заробітної плати. Результат – одна особа отримала направлення на працевлаштування за професією кухар.

У рамках Дня інформації працювали консультпункти з юридичних питань, профорієнтації та професійного навчання.

04.08.2017

          «Протидія торгівлі людьми» 

У рамках всеукраїнської інформаційної кампанії з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми в Долинському центрі зайнятості пройшов семінар-тренінг, з використанням інтерактивних вправ. Змістове наповнення даного заходу спрямоване на розкриття переваг легального працевлаштування, визначення негативних наслідків торгівлі людьми на динаміку розвитку суспільства тощо.

До проведення цього заходу запрошена бібліотекар центральної районної бібліотеки для дорослих Олена Волкотруб, яка за допомогою вправи «Ромашка» разом із учасниками заходу розкрила суть поняття «торгівля людьми», акцентуючи їхню увагу на масштабності поширення даного явища у світі, оперуючи експертними оцінками деяких міжнародних організацій. Крім цього, у ході змістовної бесіди присутні визначили відмінності між поняттями «постраждалий» та «потерпілий» внаслідок торгівлі людьми.

Крім того, учасники семінару переглянули відеоролик, у якому репрезентована тема рабства й експлуатації праці в сучасному суспільстві. У контексті обговорення даного сюжету кожний мав змогу висловити свою думку щодо актуальності даної проблеми для українського суспільства та отримати відповіді на питання, що стосуються попередження торгівлі людьми та легального працевлаштування.

Присутні ознайомилися із законодавчими засадами та можливостями легального працевлаштування громадян України за кордоном, з можливостями тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників в галузі будівництва в Ізраїлі. Зазначалося, що така можливість надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. Відповідно до зазначеної угоди визначено сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі, а саме: опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), арматурник - робота з металом, лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною плиткою) та штукатур (штукатурні роботи). Також було окреслено основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Долинського РЦЗ                                                  С.Щербіна

 

24.07.2017

Виїзний профорієнтаційний захід для учнівської молоді організував районний центр зайнятості

Підготувати школярів до свідомого вибору професійного шляху, популяризувати робітничі професії, сприяти формуванню у молоді засад профорієнтаційної культури особистості сприяє профорієнтаційна робота спеціалістів служби зайнятості з учнівською молоддю.

21 липня 2017 року фахівці районного центру зайнятості у дитячому оздоровчому таборі «Сонячний» провели профорієнтаційний захід – Виїзний профорієнтаційний захід для учнівської молоді, з використанням мобільного центра профорієнтації.

Для дітей, відпочиваючих у таборі було проведено низку змістовних, цікавих заходів та конкурсів. Учні були розподілені на три вікові групи. Для першої молодшої групи було проведено конкурс малюнку «Моя професія»; друга група брала участь у рухливих профорієнтаційних іграх, третя – взяла участь у конкурсі «Марафон  професій». У ході проведення заходу дітям запропонували взяти участь у іграх: «Алфавіт професій», «Допитлива ворона», «Мудрість народна», «Показуха», «Ребуси», «Хода» під час яких вони продемонстрували свої знання, винахідливість, швидкість та активність.

Усі бажаючи мали змогу ознайомитися з інформаційними матеріалами, розміщеними у мобільному профорієнтаційному центрі, а під час індивідуальних консультацій учасники заходу за допомогою профорієнтаційних методик могли визначити свої професійні нахили та здібності і отримати методичні та практичні рекомендації щодо вибору професії. Найбільш активні учасники отримали заохочувальні призи.

В заході прийняло участь 170 осіб.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг РЦЗ               Щербіна С.М.

                     

Соціальне партнерство в дії – Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру упродовж січня-червня 2017 року.

13 липня 2017 року, у приміщенні Долинської районної державної адміністрації відбувся семінар-нарада з головами міської, селищної та сільських рад району.   

Одним із питань черги денної розглянуто питання організації громадських та інших робіт тимчасового характеру в Долинському районі упродовж січня-червня 2017 року. 

У роботі семінар-наради взяли участь заступник голови Долинської райдержадміністрації Ворона О.М., голови селищної та сільських рад Долинського району, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Всього в заході взяли участь 30 осіб.     

Директор районного центру зайнятості провела для учасників заходу інтерактивну презентацію «Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру у Долинському районі у січні-червні 2017 року» засобами слайдів PowerPoint. Мета заходу – інформування органів місцевого самоврядування про стан ринку праці на підвідомчих територія та надання соціальних послуг населенню, підведення підсумків роботи з організації громадських робіт за півріччя, збільшення частки коштів місцевих бюджетів, спрямованих на фінансування робіт, тощо. 

Директор  районного центру зайнятості  М.Соловйова

 

З метою підготовки учнівської молоді до усвідомленого вибору професійного шляху, оптимізації професійного вибору, формування професійних інтересів та позитивного ставлення до видів діяльності, що користуються попитом на ринку праці, підвищення компетентності батьків та педагогічних працівників у наданні дітям допомоги у вирішенні питання вибору професії Долинським центром зайнятості  01червня  2017 року  було проведено Виїзний  профорієнтаційний захід для учнівської молоді в пришкільному таборі Гурівської загальноосвітньої школи.

У рамках заходу відбулись різноманітні ігри, конкурси. Для наймолодших – запропонували намалювати на асфальті свою майбутню професію, відбувся конкурс малюнка «Я через двадцять років» Друга група брала участь у рухливих профорієнтаційних іграх, третя – взяла участь у інтелектуальній профорієнтаційній грі «Ти і твій вибір». У ході проведення заходу дітям запропонували взяти участь у іграх: «Професія на букву», «Анаграма», «Мудрість народна», «Плутанина», «Веселі ребуси»,  «Допитлива ворона» під час яких вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність.

Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.

Спеціалісти центру зайнятості, з метою заохочення учнів до майбутнього професійного вибору, відкрили віконце у великий світ професій, коли розповідали про найновіші професії, які з’являються на ринку праці. Разом з дітьми вони пригадали можливі джерела інформації, де можна знайти інформацію про професії та навчальні заклади.

Усі бажаючи мали змогу ознайомитися з інформаційними матеріалами, розміщеними у мобільному профорієнтаційному центрі, а під час індивідуальних консультацій учасники заходу за допомогою профорієнтаційних методик могли визначити свої професійні нахили та здібності і отримати методичні та практичні рекомендації щодо вибору професії. Найбільш активні учасники отримали заохочувальні призи. В заході прийняло участь 91 особа.

 Директор  районного центру зайнятості  М.Соловйова

 

    Майбутнє нашої країни належить молоді, тим, хто сьогодні ще за партами шкіл. А відповідальність за майбутнє сьогоднішніх школярів лежить на дорослих, які безпосередньо впливають на їх вибір професії.        Щорічно ринок праці потребує висококваліфікованих представників робітничих професій. Тому служба зайнятості приділяє значну увагу підняттю престижу робітничих професій при проведенні профорієнтаційної роботи в школах серед учнівської молоді.

      30 травня  2017 року Долинським районним центром зайнятості було організовано та проведено акцію «ВИПУСКНИК»  для учнівської молоді Марфівської загальноосвітньої школи, під час якої було проведено ряд профорієнтаційних заходів. Для учнів дев’ятого та восьмого класів проведено профорієнтаційний урок «Професії майбутнього» з використанням відеороликів , під час якого школярі мали можливість ознайомитись з сучасними тенденціями на світовому і національному ринках праці, з професіями майбутнього та основними передумовами успішної кар’єри. 

       Також учні взяли активну участь  у профорієнтаційній грі «Подорож у світ професій», під час якої вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність. Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань. 

      Бажаючи учні пройшли професійне тестування.       

     Під час акції школярі обговорили питання про особливості працевлаштування молоді в сучасних умовах, ринок актуальних професій регіону, вимоги роботодавців до працівників та можливі помилки у виборі професії. Також профконсультант інформував учнів та педагогічних працівників про можливості портала з профорієнтації для молоді «Моя кар’єра» та про можливість пройти тестування за методикою «Магеллано Університет».

В заході прийняло участь 69 осіб.

  

Директор  районного центру зайнятості  М.Соловйова

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення Першого Національного кар’єрного Форуму

 

День відкритих дверей для осіб з інвалідністю

 

 19 травня 2017 року в Долинському районному центрі зайнятості відбувся День відкритих дверей для осіб з інвалідністю у рамках якого проведено низку різноманітних інформаційних, просвітницьких, довідкових та інших заходів, що спрямовані на підвищення ефективності соціального захисту людей з інвалідністю, надання якісних та результативних соціальних послуг щодо сприяння працевлаштуванню таким клієнтам.

У рамках Дня відкритих дверей для шукачів роботи, з числа осіб з інвалідністю було проведено  профінформаційних семінар, під час якого присутні  учасники вчилися пізнавати себе, робити важливі кроки щодо змін у професійній кар’єрі; мали можливість  усвідомити  необхідність максимального використання  прихованих  ресурсів; дискутували, ділилися власним досвідом, розповідали про планування майбутнього та ін., отримали актуальну і корисну інформацію про стан місцевого ринку праці; перспективи працевлаштування громадян з інвалідністю на підприємствах міста та району; соціальні послуги, які надає служба зайнятості, зокрема її можливості щодо підбору підходящої роботи; організації професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації; участі зазначеної категорії громадян у громадських та інших роботах тимчасового характеру, а також сприяння у започаткуванні власної справи тощо.

В заході прийняв участь головний спеціаліст управління соціального захисту населення Долинської РДА Курілко О.В. який проінформував учасників про пільги, на які мають право претендувати особи з інвалідністю, зокрема, про умови надання субсидій на житлово-комунальні послуги, про безоплатний проїзд, забезпечення санаторно-курортними путівками для реабілітації, забезпечення транспортом.

Захід пройшов у доброзичливій атмосфері довіри та взаєморозуміння. На завершення заходу всі учасники обмінювалися думками та були вдячні за отриманий заряд впевненості в собі, власних силах та можливостях, а також бажання якнайшвидше знайти роботу та стати повноцінними членами суспільства. Загалом, у заході взяло участь  близько 15 осіб.

  Директор  районного центру зайнятості  М.Соловйова  

 

СЕМІНАР З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

16 травня 2017 року на базі Долинського районного центру зайнятості було проведено черговий інформаційний семінар під назвою «Зелений туризм – реальний шанс започаткування власної справи». Працівниками музею історії Долинського району було наголошено, що сільський туризм має перспективне значення для розвитку нашого району та допоможе реалізувати невикористані можливості села. В роботі семінару взяли участь 16 осіб, які визнані безробітними. Ключове питання семінару: особливості започаткування і ведення бізнесу у сфері сільського «зеленого» туризму. Отримати необхідну інформацію, консультацію щодо започаткування садиби «зеленого» туризму ви зможете отримати в Музеї історії Долинського району, який знаходиться за адресою м. Долинська, вул. Лазарєва, 8; тел.: 3-17-69, моб. тел. 0953677004.

 

 

Прес-реліз

В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія

з профорієнтації випускників шкіл

 

Державна служба зайнятості розпочала загальнонаціональну інформаційну кампанію з професійної орієнтації абітурієнтів та старшокласників, яка допоможе молодим українцям визначитись із найбільш підходящою для них професією. Тестування для визначення своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії можна безкоштовно пройти у будь-якому з 550 центрів зайнятості по всій Україні.

Для активного залучення молоді до профорієнтаційного тестування на загальнонаціональних телеканалах та у мережі Інтернет транслюватиметься ряд соціальних роликів, які розповідатимуть про важливість обрання своєї майбутньої професії для молодих українців.

Відеоролики доступні за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=fI3YWm_Ecfc&t=7s

Для того, щоб пройти тестування у центрі зайнятості, не потрібно ніяких попередніх приготувань. Спеціаліст центру підбере необхідний тест для відвідувача, який триває від 30 до 180 хвилин. По його завершенню відвідувач отримує інформацію, яка допоможе визначити галузь професійної діяльності, до якої в людини є найбільші здібності.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Долинського районного центру зайнятості.

Тел.: (05234) 5-30-91, (05234) 5-37-34

 

«ВЕСЕЛІ БОКОВЕНЬКИ»

       Для професійного самовизначення спеціалістами Долинського районного центру зайнятості 10 травня 2017 року за участі соціальних партнерів  Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки» було організовано та проведено День відкритих дверей на виробництві для учнівської молоді Навчально-виховного комплексу  «Долинська гімназія» загальноосвітньої школи №3 І-ІІІст..

      Незабаром випускникам шкіл належить зробити один з головних виборів у своєму житті – обрати професію, з якою буде пов’язане їхнє подальше життя. В цей час школярам вкрай потрібна допомога фахівців з профорієнтації та докладне знайомство з світом професій. Сьогодні існує багато цікавих професій. Є й такі, які мало просто опанувати, ними потрібно жити та повністю їм віддаватися.

      На початку заходу спеціаліст центру зайнятості Світлана Щербіна розповіла про ситуацію на ринку праці та послуги служби зайнятості для молоді. С. Щербіна наголосила, що у лісовому господарстві працюють люди різних професій – це лісники й лісокультурними, лісоруби, техніки й інженери та ін. Продовжила розповідь про професії лісового господарства  директор ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» Галина Василівна Підтикана, яка зазначила, що стати добрим лісовим господарем зможе той, хто любить природу, щоб вести лісове господарство, бути його охоронцем, необхідно знати життя лісу, особливості лісової роботи. Для опанування цими знаннями важливо не тільки дістати спеціальну освіту, а й працювати постійно в одному лісовому господарстві.     

      Неабияке значення має фізична підготовка, витривалість і винахідливість, мужність і стійкість, уміння добре володіти встановленого зразка, зброєю. Адже працівникові лісу доводиться зустрічатися із стихійними природними явищами, лісовими пожежами та ін.

     Найзахоплюючою частиною заходу для учнів стала екскурсія по дендрологічному парку, під час якої вони ознайомилися з історією його виникнення, з різноманітними рослинами завезеними з віддалених куточків планети, які  за допомогою плідної людської праці змогли рости в степовій зоні.

     Наприкінці заходу учні подякували працівникам Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки», які в свою чергу запросили тих, хто бажає стати спеціалістами лісового господарства, вступити до лісотехнічних вузів, лісних технікумів України.

 Директор  М.Соловйова

 

 

Прес-реліз

ринок праці: мовою цифр

 Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на фахівців (8,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (20%), на кваліфікованих робітників з інструментом (45%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (9%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (9,2 %).

Станом на 01 квітня 2017 року в центрі зайнятості було зареєстровано 1065 безробітних громадян, з  яких 59,9 % складали  жінки, 39,5% – молодь  віком до 35 років, 41,2% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-березні 2017 року статус безробітного мали 1424 особи, з них отримали статус безробітного безпосередньо в березні 117 осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-березні 2017 року районним центром зайнятості працевлаштовано 163 безробітних громадян. Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 11,5.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру  168 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 11,8 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 184 особи, рівень охоплення професійним навчанням становив 12,9%.

Станом на 01 квітня 2017 року кількість вакансій у базі даних центру зайнятості становила 134 од.  У  середньому  на одну  вакансію  претендувало  8  осіб.

Станом на 01 квітня 2017 року 587 осіб отримували допомогу по безробіттю.

 Для уточнюючої інформації звертайтеся до відділу надання соціальних послуг Долинського районного центру зайнятості, тел. 5-08-38, 5-30-91, 5-37-34.

ДЕНЬ ПОЛІЦІЇ В ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

   З метою якісної організації добору кандидатів на службу в поліції серед зареєстрованих безробітних 28 березня 2017 року у Долинському районному центрі зайнятості відбувся День поліції, структурними елементами якого стали профорієнтаційний семінар для безробітних громадян та ділова зустріч керівників відповідних структур. У проведенні взяла участь Ольга Плосконос, начальник сектору кадрового забезпечення Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в області.

   Під час інформаційного семінару О. Плосконос розповіла учасникам заходу про роботу нової поліції, зміни які відбулися на етапі реформування, інноваційні підходи в її діяльності, переваги професії поліцейського, а також наголосила, що однією із позитивних сторін професії є відчуття власної гідності, гордості за те, що на твоїх плечах лежить відповідальність за життя оточуючих і порядок у країні. Впродовж всього семінару здійснювалась трансляція презентації про набір до лав Національної поліції. Співробітник поліції поінформувала про наявні актуальні  вакансії: 2 – поліцейські ізолятора тимчасового тримання, 3 – поліцейських сектору реагування патрульної поліції, слідчий, інспектор сектору кадрового забезпечення, дільничний офіцер поліції, інспектор моніторингу, поліцейський сектору превенції.  

   В заході взяло участь близько 20 безробітних. Молодих людей зацікавила перспектива працевлаштування в поліцію, та ще й можливість продовжити навчання перебуваючи на посаді без відриву від служби. Під час діалогу, кілька безробітних вже вирішили спробувати пройти конкурсний відбір.

   Також відбувся конструктивний діалог співробітник поліції О. Плосконос та заступника директора районного центру зайнятості Ольги Мельник стосовно напрацювання спільних дій з добору претендентів на службу в поліції серед зареєстрованих безробітних або осіб, які перебувають на обліку, як шукачі роботи.

  Під час якого було обговорено можливості служби зайнятості стосовно добору необхідних працівників з числа незайнятих трудовою діяльністю громадян. Також О. Мельник наголосила, що служба зайнятості у разі потреби докладе максимум зусиль, щоб забезпечити професійний відбір кандидатів на службу в поліції.

   Сторони обговорили питання організації спільних інформаційних заходів, спрямованих на залучення зареєстрованих безробітних до служби в поліції; створення в центрі зайнятості інформаційного кутка для розміщення оголошень щодо умов проходження служби в поліції, рекламно-агітаційних матеріалів, зокрема буклетів, переліку посад тощо.

   На завершення зустрічі керівники висловили готовність до подальшої  співпраці щодо добору претендентів на службу в поліції  та висловили сподівання, що лави нової Національної поліції поповнять справжні патріоти, які хочуть змінити долю України на краще.

 Заступник директора Мельник О.О.

     

 

У сучасних умовах професійна орієнтація населення, зокрема, шкільної молоді, є одним із головних напрямків державної політики зайнятості. У зв’язку з цим профорієнтаційна робота розгортається у принципово новому форматі, в якому акценти зміщено від регулювання поточної ситуації на ринку праці до профілактики безробіття, особливо молодіжного.

У рамках виїзного дня до Олександрівської сільської ради Долинським районним центром зайнятості проведена профорієнтаційна акція «Випускник» для учнів Олександрівської загальноосвітньої школи. У її рамках відбулися різнопланові заходи, а саме: профорієнтаційні уроки із серії «Реальне трудове життя», інтелектуальна гра «Подорож у світ професій», презентація професій, – що покликані забезпечити школярів корисною інформацією стосовно вдалого вибору сфери професійної діяльності відповідно до власних вмінь та схильностей.

«Вибір майбутньої професії – серйозний крок, який випускники роблять на підставі власних природних здібностей та інформації, отриманої з різноманітних джерел. Державна служба зайнятості допомагає учням розширити свої уявлення про світ професій, визначити свої нахили та здібності і зробити свідомий вибір професії», - так розпочала захід Світлана Щербіна, провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг  Долинського центру зайнятості. З кожним бажаючим спеціалісти центру провели  індивідуальне  профдіагностичне тестування за методиками, що визначають нахили особистості до певного типу професій, за допомогою якого кожен школяр міг або підтвердити свій вибір професій, або обрати ту, яка дійсно підходить йому за психологічними критеріями.

Крім того, школярів ознайомлено з діючою для молоді платформою із профорієнтації та побудови кар'єри - порталом «Моя кар'єра», який пропонує пройти безоплатне комплексне тестування, що допоможе виявити власні схильності та здібності до різних видів діяльності, розібратись у собі та зробити правильний вибір.

      Діти зробили висновок, що правильно обрати майбутню професію – значить правильно обрати свій подальший життєвий шлях, отримати перепустку в успішне та щасливе майбутнє. Сподіваємось, що допомога, яку надає служба зайнятості, сприятиме правильному та впевненому професійному визначенню майбутніх випускників.

 Заступник директора  О.Мельник

Напередодні свята всіх жінок - 8 Березня у Долинському районному центрі зайнятості відбувся День інформації для жінок. У рамках заходу було проведено низку різнопланових консультаційно-довідкових заходів, змістове наповнення яких спрямоване на вирішення найбільш актуальних проблем, пов’язаних із працевлаштуванням. У заході взяли участь фахівці Долинського бюро правової допомоги.

  Так,  під час екскурсії по просторових зонах центру зайнятості, зокрема секторам самостійного пошуку роботи та профінформаційному, присутні  мали можливість ознайомитися з описами професій, інформаційно-довідковими матеріалами щодо професій та спеціальностей; переглянути інформацію про підприємства, установи, організації району. Учасники ознайомилися із законодавством України, що гарантує рівні права чоловіка та жінки на ринку праці, соціальними послугами служби зайнятості.

   Також відбувся семінар «Жінка на ринку», що спрямований на формування у жінок почуття правової захищеності, позитивного і свідомого ставлення до свого майбутнього, до активного процесу працевлаштування, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, рівня внутрішньої мотивації до досягнення власних життєвих цілей,  рівня гендерних та правових знань, надання психологічної підтримки та стимулювання до професійної самореалізації.

    Крім того, жінкам надавалася допомога щодо оволодіння навичок самопрезентації під час пошуку роботи, формування позитивного і свідомого ставлення до власного професійного майбутнього, до активного процесу працевлаштування, підвищення рівня внутрішньої мотивації до досягнення життєвих цінностей.

     Перед жінками виступила фахівець Долинського бюро правової допомоги Валентина Татарченко, яка надала інформацію - як вирішити  проблеми із соціальним забезпеченням, що треба робити, якщо роботодавець порушує ваші права чи виникли труднощі у підприємницькій діяльності; що треба робити, якщо є проблеми у сімейних відносинах чи у контактах з органами влади; якщо вас дискримінують за ознакою статі чи є якість питання у громадській діяльності.

 Заступник директора О.Мельник

 

 У сучасних умовах професійна орієнтація населення, зокрема, шкільної молоді, є одним із головних напрямків державної політики зайнятості. У зв’язку з цим профорієнтаційна робота розгортається у принципово новому форматі, в якому акценти зміщено від регулювання поточної ситуації на ринку праці до профілактики безробіття, особливо молодіжного.

У рамках виїзного дня до Маловодянської сільської ради Долинським районним центром зайнятості проведена профорієнтаційна акція «Випускник» для учнів Червоноозерської загальноосвітньої школи. У її рамках відбулися різнопланові заходи, а саме: профорієнтаційні уроки із серії «Реальне трудове життя», інтелектуальна гра «Ти і твій вибір», презентація професій, – що покликані забезпечити школярів корисною інформацією стосовно вдалого вибору сфери професійної діяльності відповідно до власних вмінь та схильностей.

«Вибір майбутньої професії – серйозний крок, який випускники роблять на підставі власних природних здібностей та інформації, отриманої з різноманітних джерел. Державна служба зайнятості допомагає учням розширити свої уявлення про світ професій, визначити свої нахили та здібності і зробити свідомий вибір професії», - так розпочала захід Світлана Щербіна, провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг  Долинського центру зайнятості.

Цього ж дня для учнів Маловодянської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів проведено професіографічну екскурсію на ТОВ «Агрофірма«Нива», що спеціалізується вирощуванні зернових культур.

Змістом професіографічної екскурсії стала орієнтація молоді на вибір сфери майбутньої спеціальності. У процесі заходу учні мали змогу ознайомитися зі структурою зазначеного підприємства, характеристикою його продукції та видами праці, що на ньому використовуються. Крім цього, для учнів була здійснена презентація наступних професій: агроном, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

Під час екскурсії представник підприємства розказав та наочно продемонстрував учнівській молоді сучасні зернозбиральні комбайни, трактори, сівалки та інший сільськогосподарський інвентар. Школярі мали змогу побувати в цеху з переробки соняшникового насіння, де спостерігали повний виробничий процес.

  Заступник директора  районного центру зайнятості Олена Мельник

  

 

На Долинщину продовжують повертатись наші захисники – демобілізовані військовослужбовці та учасники АТО. Повертаючись до мирного життя, усі вони потребують підтримки для продовження повноцінного життя, в тому числі реалізації права на працю.

    З метою комплексного надання послуг цій категорії населення 03 лютого у Долинському центрі зайнятості було проведено День відкритих дверей для військовослужбовців та учасників АТО. До участі у Заході були запрошені головний спеціаліст районного бюро правової допомоги Сергій Кравчина; голова громадської організації «Районна спілка воїнів учасників АТО «ЗАХИСНИК» Вадим Мирошніченко; представник районного військового комісаріату  Юрій Пташинський.

  Провідний фахівець відділу надання соціальних послуг під час семінару наголосила на тому, що центр зайнятості допомагає у працевлаштуванні та соціальній реабілітації тим громадянам , які цього зараз найбільше потребують –демобілізованим військовослужбовцям, які повертаються додому; ознайомила зі станом ринку праці, актуальними вакансіями, послугами, які надає служба зайнятості, можливістю проходження професійного навчання, започаткування власної справи, участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Головний спеціаліст районного бюро правової допомоги С Кравчина розповів про послуги, які надаються учасникам АТО .

    Голова громадської організації «Районна спілка воїнів учасників АТО «ЗАХИСНИК» Вадим Мирошніченко  розповів про діяльність організації, куди можуть завжди звернутись військовослужбовці та учасники АТО для вирішення нагальних проблем. В.Мирошніченко відзначив важливість проведення спільних заходів, які мають велике значення для цих людей.  Живе спілкування з представниками соціальних служб сприяє швидшій соціалізації у активне життя, вирішення соціальних питань та об’єднує зусилля служб у бажанні допомогти людям, які виконували свій обов’язок та захищали територіальну цілісність та суверенітет України.

     В заході прийняло участь понад 30 осіб.

 

 

 Ринок праці: мовою цифр

   Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на фахівців (8,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (20%), на кваліфікованих робітників з інструментом (35%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (9%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (9,2 %).

Станом на 01 січня 2017 року в центрі зайнятості було зареєстровано 967 безробітних громадян, з  яких 59 % складали  жінки, 41,2% – молодь  віком до 35 років, 42,5% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-грудні 2016 року статус безробітного мали 2603 особи, з них отримали статус безробітного безпосередньо в грудні 176 осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-грудні 2016 року районним центром зайнятості працевлаштовано 640 безробітних громадян. Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 24,6%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру  739 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 28,4 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 299 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 11,49%.

Протягом  січня - грудня 2016 року ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримала 1 особа.

Станом на 01 січня 2017 року кількість вакансій у базі даних центру зайнятості становила 92 од.  У  середньому  на одну  вакансію  претендувало  10  осіб.

Станом на 01 січня 2017 року 538 осіб отримували допомогу по безробіттю.

Для уточнюючої інформації звертайтеся до відділу надання соціальних послуг Долинського районного центру зайнятості, тел. 5-08-38, 5-30-91, 5-37-34.

 

  20.12.2016 р. у Долинському районному центрі зайнятості пройшов День відкритих дверей для для незайнятих трудовою діяльністю громадян за участі представників районного бюро правової допомоги.

Мета та зміст проведеного заходу обумовлені необхідністю розширення уявлення осіб різних категорії незайнятих громадян про власні уміння, знання, рівень професіоналізму та визначення шляхів їхньої адаптації до вимог сучасного ринку праці й реінтеграції в систему реальних трудових відносин. В рамках заходу пройшли семінари:  «Оволодій новою професією» для осіб віком до 35 років; «Із загальних питань зайнятості та стану ринку праці»; інформаційний семінар для військовослужбовців та учасників АТО.

Світлана Щербіна, провідний фахівець з питань зайнятості районного центру зайнятості, ознайомила присутніх зі станом місцевого ринку праці, з комплексом послуг, які служба зайнятості надає клієнтам, а саме: можливість проходження навчання для підвищення кваліфікації чи здобуття нової професії за рахунок центру зайнятості; участь у громадських роботах та роботах тимчасового характеру; підготовка та написання резюме; корисні веб-ресурси для пошуку роботи або розміщення резюме.

Під час семінару для військовослужбовців та учасників АТО, С. Щербіна акцентувала увагу учасників на нововведеннях щодо додаткових гарантій при працевлаштуванні учасників АТО, поінформувала присутніх про можливість безкоштовного навчання англійській мові (онлайн) завдяки соціальному проекту «Лінгва Скілз» та ін.

В ході інформаційного семінару для військовослужбовців та учасників АТО фахівець районного бюро правової допомоги роз'яснив присутнім норми чинного законодавства, що забезпечують право вказаної категорії громадян на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. Також розповів про порядок та процедуру отримання послуг адвоката за державний кошт, ознайомив з переліком категорій населення, котрі мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Загалом зустріч пройшла в режимі активного діалогу. Фахівці районного центру зайнятості та запрошені гості доклали максимум зусиль, щоб відповісти на запитання учасників заходу. Тож всі сторони залишились задоволеними результатами спілкування.

Директор районного центру зайнятості Марина Соловйова

 

 

   З метою розгортання широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи для населення сільської місцевості, гармонізації попиту і пропозиції робочої сили, підвищення активності шукачів роботи на ринку праці, 21 жовтня 2015 року фахівці Долинського районного центру зайнятості провели виїзну акцію центру зайнятості на території Василівської сільської ради.

У рамках заходу відбулося проведення семінару для населення «Служба зайнятості – працівникам села», під час якого учасники ознайомилися з особливостями працевлаштування в сучасних умовах, станом локального ринку праці та перспективами його розвитку.

   В ході виїзної акції було проведено ділову зустріч з Василівським сільським головою. Під час зустрічі надано коротку інформацію про державну службу зайнятості,  стан ринку праці в районі та підвідомчій території. Підведено підсумки спільної роботи в напрямках реалізації державної політики зайнятості, відбулось ознайомлення з основними напрямками діяльності центру зайнятості та соціальними послугами, які надає жителям села та роботодавцям служба зайнятості.

   Також,  в приміщенні Василівської сільської ради проведено семінар для роботодавців, які ведуть свою діяльність на території села. В семінарі взяли участь кадрові працівники ПСП «Колос», ПСП «Василівське», ПСП «Лідер-Агро», СФГ «Анатолій» та ФГ «Олександра».

    В рамках обласного Місячника профорієнтації молоді «Моя професія – мій успіх» проведено профорієнтаційну Акцію «ВИПУСКНИК» в Василівській  загальноосвітній школі. В рамках акції відбулися профорієнтаційні заходи, спрямовані на допомогу старшокласникам в усвідомленому виборі професії з врахуванням власних інтересів, здібностей, нахилів. Присутні отримали інформацію про професії, які користуються попитом на ринку праці, послуги, що надає служба зайнятості молоді та ін.

 Так, під час профорієнтаційного уроку школярі вирішували життєво важливе питання – яку професію обрати і як стати успішною людиною. У ході жвавої дискусії учні висловлювали обґрунтовані думки про власні мотиви вибору тієї чи іншої професії та отримали поради фахівців центру зайнятості щодо уникнення при цьому помилок.

Крім того, хлопчаки та дівчата брали участь у різноманітних інтерактивних іграх: «Хто є хто?», «Гра-асоціація», «Скептик та оптиміст», «Аукціон», «Плутанина» , «Анограма» у ході яких вони мали змогу перевірити власні знання про професії; поміркувати і самостійно визначити, які саме здібності потрібні для тієї чи іншої професії, чи володіють вони такими якостями, як саме обирати майбутню трудову діяльність та ін. Граючись, учні  мандрували світом професій, мали можливість отримати багато інформації про ті професії, які користуються попитом на ринку праці, про вимоги роботодавців до працівників тощо. Також усі бажаючі мали змогу оцінити свої професійні нахили за допомогою профдіагностичних методик.

Із педагогічними працівниками було проведено інформаційний семінар, де йшлося про сприяння служби зайнятості в організації профорієнтаційних заходів, зокрема спрямованих на допомогу їм у виявленні та формуванні інтересів, нахилів, здібностей школяра до певного виду діяльності. Вони були дуже вдячні за індивідуальні консультації та методичні поради, які отримали в рамках заходу, і впевнені, що саме з їхньою допомогою  діти зроблять свій перший крок у доросле життя. 

Питання зайнятості сільського населення на сьогодні є одним із першочергових соціальних завдань, над реалізацією яких системно працюють  спеціалісти державної служби зайнятості. Тому хотілось сподіватися, що вкладені зусилля фахівців Долинського РЦЗ допоможуть зменшити кількість безробітних на території Василівської сільської ради.

Директор районного центру зайнятості Марина Соловйова 


Долинський районний центр зайнятості з 28.11.2016р. по 16.12.2016р. проводе заходи в рамках Всеукраїнського тижня права До уваги  клієнтів центру зайнятості!

30.11.2016р.     13.00 год. – Семінар "Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» (Долинська загальноосвітня школа№2 І-ІІІст.).

30.11.2016р.    14.00год. – правова вікторина «Права неповнолітніх у трудових правовідносинах» (Долинська загальноосвітня школа№2 І-ІІІст.).

05.12.2016р.    08.00год. – Семінар «Офіційне працевлаштування мій захист» (Долинський районний центр зайнятості)

 09.12.2016р.    08.00год. - Семінар «Офіційне працевлаштування мій захист» (Долинський районний центр зайнятості)

14.12.2016р.     13.00год – Профорієнтаційний урок «Як закон регулює працю неповнолітніх» (Долинська загальноосвітня школа№4 І-ІІІст.).

14.12.2016р.      14.00год. – Правова вікторина «Права неповнолітніх у трудових правовідносинах»   (Долинська загальноосвітня школа№4  І-ІІІст.).         

За  додатковою інформацією звертайтеся до спеціаліста центру зайнятості на робочому місці 1, 3, 4, 5, 6.

 

   У рамках Місячника сприяння зайнятості інвалідів 24 листопада 2016 рокуДолинським районним центром зайнятості для громадян з інвалідністю проведено День відкритих дверей, у якому взяли участь 10 незайнятих трудовою діяльністю громадян даної категорії.

В рамках заходу відбувся, зокрема тренінг-семінар «Відчуй себе впевнено», спрямований на допомогу особам з особливими потребами у самопізнанні, подоланні невпевненості, підвищення їх мотивації до праці, формування у них навичок впевненої поведінки на ринку праці  та ін. Учасники заходу мали можливість розкрити та усвідомити свої внутрішні особистісні ресурси, оволодіти навичками пошуку роботи, дізнатися про прийоми ефективного спілкування, набути впевненості, навчитися правильно ставити цілі і визначати оптимальні шляхи їх досягнення тощо.

В семінарі «Легальна зайнятість» прийняла участь головний спеціаліст управління соціального захисту населення Світлана Литвиненко, яка надала інформацію учасникам про послуги, які надаються клієнтам даної категорії зокрема про навчальні заклади для реабілітації інвалідів. Також в семінарі взяла участь юрисконсульт центра зайнятості Наталія Музинська, яка інформувала присутніх про правомірність під час легального працевлаштування. Крім того, присутніх ознайомлено зі станом місцевого ринку праці, перспективами їх зайнятості, з додатковими гарантіями працевлаштування та соціальними послугами, які надає служба зайнятості особам зазначеної категорії тощо.

На завершення заходу, усі учасники обмінювалися думками та були вдячні за отриманий заряд впевненості в собі, власних силах та можливостях, а також бажання якнайшвидше знайти роботу та стати повноцінними членами суспільства.

Цього ж дня за участі КП «Центр», КП «Долинський міськкомунгосп»,  ВАТ «Долинський комбікормовий завод» відбувся ярмарок вакансій, в результаті якого 4 особи направлено на підприємтсва для ознайомлення з умовами праці безпосередньо на робочих місцях.

Директор районного центру зайнятості М.Соловйова

 

 

«Вибір професії»

Як зрозуміти, хто ти є і яке місце колись займеш у суспільстві? Які таланти ховаються у потаємних куточках твоєї душі, як їх розпізнати і втілити в життя? Немає такої людини, яка б не замислювалася над цим питанням. Звичайно, кожен може віднайти себе, та все ж не без допомоги старших: батьків, вчителів, людей, які допомагають знайти свою професію та в подальшому майбутньому стати  кваліфікованим фахівцем – майстром своєї справи.

На сьогодні в профорієнтаційній роботі з учнями дуже важливо вчасно звернути увагу підростаючого покоління на необхідність обов’язково враховувати вимоги ринку праці при виборі майбутньої професії. Особлива увага приділяється практичному ознайомленню школярів з низкою актуальних на ринку праці професій шляхом проведення професіографічних екскурсій на підприємства району.

За ініціативи Долинського районного центру зайнятості в рамках Місячника профорієнтації молоді "Світ професій: праця та покликання" для учнів старших класів НВК «Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3», які виявили бажання присвятити лікарській справі своє життя, була проведена професіографічна екскурсія до центральної районної лікарні.

Головний лікар Григоренко Галина Володимирівна гостинно зустріла школярів,  розповіла про структуру лікувально-профілактичної мережі району, специфіку та особливості роботи медичних працівників, важливі комунікативні якості, якими необхідно володіти медичному персоналу, показала де і як щодня надають допомогу хворим людям.

В ході екскурсії школярі мали змогу на власні очі побачити та дізнатися багато цікавого про професії, які затребувані на сьогоднішній день у даному медичному закладі: сестра медична, сестра медична з лікувальної фізкультури, лікар-хірург, лікар-інфекціоніст,  лікар загальної медицини – сімейний лікар, лікар-стоматолог-ортопед. Діти  мали змогу поставити питання, які їх цікавили, та отримати вичерпні відповіді.  

    Учням сподобалась екскурсія, вони з цікавістю поспілкувалися з персоналом лікувального закладу. Звичайно, до остаточного вибору професії ще далеко. Проте, нехай збуваються мрії кожного, і кожен знайде собі роботу, про яку мріє. Такі зустрічі, безперечно, залишають слід у свідомості дітей. Хтозна, можливо невдовзі хтось з них з натхненням працюватиме саме тут.  

Такі професіографічні екскурсії допоможуть молодим людям краще зорієнтуватись у власному професійному виборі, розширити кругозір та уявлення про омріяну професію. На завершення, учні подякували організаторам заходу за можливість поспілкуватися із фахівцями, побачити їхню роботу. Безперечно, нова інформація, яку вони почули і побачили, стане в нагоді при виборі майбутнього фаху.

 

Директор районного центру зайнятості Марина Соловйова

 

10 листопада 2016 року була проведена Виїзна акція Долинського центру зайнятості для населення, яке проживає на території Молодіжненської селищної ради. В рамках Виїзної акції була проведена Акція «ВИПУСКНИК» для учнівської молоді Молодіжненської загальноосвітньої школи.

    У ході проведення заходу дітям запропонували взяти участь у профорієнтаційній грі «Подорож у світ професій», під час якої вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність. Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.         

    Спеціалісти центру зайнятості, з метою заохочення учнів до майбутнього професійного вибору, відкрили віконце у великий світ професій, коли розповідали про найновіші професії, які з’являються на ринку праці. Разом з дітьми вони пригадали можливі джерела інформації, де можна знайти інформацію про професії та навчальні закладиТакож профконсультант інформував учнів та педагогічних працівників про можливості портала з профорієнтації для молоді «Моя кар’єра» та про можливість пройти тестування за методикою «Магеллано Університет».

Усі бажаючи, під час індивідуальних консультацій, за допомогою профорієнтаційних методик могли визначити свої професійні нахили та здібності і отримати методичні та практичні рекомендації щодо вибору професії. Найбільш активні учасники отримали заохочувальні призи. В заході прийняло участь 50 осіб.

 Директор районного центру зайнятості  Марина Соловйова

 

 

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ ПРИ ДОЛИНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

 20 травня 2016 року  Долинським  районним  центром  зайнятості в приміщенні Долинської міської ради було проведено  масовий інформаційно-довідковий захід - Ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості. Захід було проведено за ініціативи Долинського міського голови Тернавської В.В.

Метою заходу було сприяння роботодавцям в оперативному підборі необхідних працівників, надання можливості громадянам, які шукають роботу або хочуть змінити роботу, підібрати для себе підходящу роботу, зустрітися безпосередньо з роботодавцями, ознайомитися з діяльністю підприємств. Відкриваючи захід, директор Долинського РЦЗ Соловйова М.А. проінформувала присутніх  про ситуацію на ринку праці в районі та місті, представила присутніх роботодавців, розповіла про роботу, яку проводять фахівці центру зайнятості для прискорення працевлаштування безробітних, про співпрацю центру зайнятості з роботодавцями щодо питання надання вакансій для працевлаштування.

Долинський міський голова Тернавська В.В., в свою чергу, наголосила про важливість проведення таких заходів та зазначила, що укомплектування вакансій комунальних підприємств міста є важливою проблемою сьогодення. Розповіла про перспективи та переваги офіційного працевлаштування. Також, запросила всіх бажаючих для співбесід після проведення заходу.

В заході приймали участь начальник КП «Долинський міськомунгосп» Кушко А.В. та начальник КП «Коодринаціний центр» Глушко І.О. Запрошені роботодавці розповіли про діяльність  підприємств, перспективи розвитку, соціальні гарантії, вимоги до претендентів на заявлені вакансії, умови праці та розмір заробітної оплати, можливість проходження навчання та  стажування безпосередньо на робочих місцях. Роботодавці презентуючи свої підприємства, ознайомили безробітних з наявними вакансіями, умовами праці, вимогами до претендентів та рівнем заробітної плати. Відвідувачі мали добру нагоду підшукати собі місце роботи та поспілкуватися з представниками підприємств.

В результаті співбесід  5 особам запропонована робота. В рамках заходу працювали консультпункти: з юридичних питань, професійне навчання та профінфомаційний. Бажаючі отримали консультації з питань зайнятості, соціального захисту незайнятого населення, можливості професійного навчання та законодавства України.

Підводячи підсумки заходу працівники центру зайнятості та роботодавці висловили сподівання на подальшу тісну співпрацю у напрямку урегулювання ситуації на ринку праці.

 Директор РЦЗ  М.Соловйова

 

   Майбутнє нашої країни належить молоді, тим, хто сьогодні ще за партами шкіл. А відповідальність за майбутнє сьогоднішніх школярів лежить на дорослих, які безпосередньо впливають на їх вибір професії. Щорічно ринок праці потребує висококваліфікованих представників робітничих професій. Тому служба зайнятості приділяє значну увагу підняттю престижу робітничих професій при проведенні профорієнтаційної роботи в школах серед учнівської молоді.

      12 жовтня  2016 року Долинським районним центром зайнятості було організовано та проведено виїзну акцію для населення с. Варварівки. У рамках акції для учнівської молоді Варварівської загальноосвітньої школи було проведено ряд профорієнтаційних заходів. Для учнів дев’ятого та восьмого класів проведено профорієнтаційний урок «Вибір професії – вибір майбутнього», під час якого школярі взяли активну участь у обговоренні питань щодо правил вибору професій.  Учні ознайомилися з поняттям професіограми та з тим, як вони створюються. Профконсультант допомагала учням аналізувати описи робітничих професій за такою структурою: зміст діяльності, кваліфікаційні вимоги до професії, вимоги до професійно-важливих якостей, медичні протипоказання, професійна освіта, можливості працевлаштування за професією. Були розглянуті професії: кухар, продавець, офіціант, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів.

 Дітям запропонували взяти участь у профорієнтаційній грі «Подорож у світ професій», під час якої вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність. Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.         

Під час акції школярі обговорили питання про особливості працевлаштування молоді в сучасних умовах, ринок актуальних професій регіону, вимоги роботодавців до працівників та можливі помилки у виборі професії. Також профконсультант інформував учнів та педагогічних працівників про можливості портала з профорієнтації для молоді «Моя кар’єра» та про можливість пройти тестування за методикою «Магеллано Університет».

В заході прийняло участь 30 осіб.

 Директор районного центру зайнятості Марина Соловйова


  

   Прес-реліз

 ринок праці: мовою цифр

 Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на фахівців (7,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (18%), на кваліфікованих робітників з інструментом (30%), на робітників з обслуговування,

експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (8%) та таваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (9,3 %).

Станом на 01 жовтня 2016 року в центрі зайнятості було зареєстровано 950 безробітних громадян, з  яких 64 % складали  жінки, 42,5% – молодь  віком до 35 років, 41,9% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-вересні 2016 року статус безробітного мали 2236 осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в вересні 137 осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-вересні поточного року районним центром зайнятості працевлаштовано 514 безробітних громадян. Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 23%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру  598 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 26,7 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 235 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 10,5%.

Протягом  січня - вересня 2016 року ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримала 1 особа.

Станом на 01 жовтня 2016 року кількість вакансій у базі даних центру зайнятості становила 150 од.  У  середньому  на одну  вакансію  претендувало  6  осіб.

Станом на 01 жовтня поточного року 481 особа отримувала допомогу по безробіттю.

 Для уточнюючої інформації звертайтеся до відділу надання соціальних послуг Долинського районного центру зайнятості, тел. 5-08-38, 5-30-91, 5-37-34.

    З метою підвищення поінформованості населення щодо діяльності служби зайнятості і соціальних послуг, які вона надає; оперативного поширення нової важливої для населення інформації про ситуацію на місцевому ринку праці; забезпечення якісного професійного інформування населення та шкільної молоді до усвідомленого вибору сфери трудової діяльності, популяризації робітничих професій, упередження безробіття  22 вересня 2016 року була проведена Виїзна акція Долинського центру зайнятості для населення, яке проживає на території Першотравневої сільської ради. В рамках Виїзної акції була проведена Акція «ВИПУСКНИК» для учнівської молоді Першотравневої загальноосвітньої школи.

      У ході проведення заходу дітям запропонували взяти участь у профорієнтаційній грі «Подорож у світ професій», під час якої вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність. Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.         

    Спеціалісти центру зайнятості, з метою заохочення учнів до майбутнього професійного вибору, відкрили віконце у великий світ професій, коли розповідали про найновіші професії, які з’являються на ринку праці. Разом з дітьми вони пригадали можливі джерела інформації, де можна знайти інформацію про професії та навчальні закладиТакож профконсультант інформував учнів та педагогічних працівників про можливості портала з профорієнтації для молоді «Моя кар’єра» та про можливість пройти тестування за методикою «Магеллано Університет».

Усі бажаючи, під час індивідуальних консультацій, за допомогою профорієнтаційних методик могли визначити свої професійні нахили та здібності і отримати методичні та практичні рекомендації щодо вибору професії. Найбільш активні учасники отримали заохочувальні призи. В заході прийняло участь 50 осіб.

Дополнительная информация