Власна справа

Як започаткувати власний бізнес

Одним із напрямів діяльності державної служби зайнятості є сприяння в започаткуванні власної справи незайнятим громадянам з метою забезпечення їхньої зайнятості.

Служба зайнятості здійснює підготовку безробітних громадян для організації малого бізнесу. Їх залучають до участі в семінарах з підприємницької діяльності, що проводяться за участю фахівців центрів зайнятості, податкових органів, соціальних фондів, фінансових та підприємницьких структур, що надають широкий спектр інформаційних та консультаційних послуг з юридичних, економічних та інших питань. Охочим заснувати власну справу надаються профорієнтаційні послуги та послуги з професійного навчання основам підприємницької діяльності.

Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” визначено, що допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, крім осіб, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їхнім бажанням.

Одноразова виплата призначеної допомоги по безробіттю здійснюється в розмірі річної суми допомоги по безробіттю, визначеної конкретному безробітному відповідно до статей 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Для розгляду питання щодо отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності безробітний подає до центру зайнятості заяву про виплату такої допомоги та бізнес-план. Бізнес-план безробітний захищає на засіданні комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До складу цієї комісії входять спеціалісти центру зайнятості, органів виконавчої влади, податкових органів, представники організацій роботодавців та ін.

Остаточне рішення щодо одноразової виплати безробітному допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності приймається директором центру зайнятості з урахуванням висновку комісії.

Після ознайомлення з рішенням директора безробітний у визначені терміни здійснює державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи–підприємця.

Органи Пенсійного фонду України на підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців про  проведення реєстраційних дій щодо державної реєстрації юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців у встановленому порядку інформують Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється протягом 14 днів після державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

Існують законодавчі обмеження щодо виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю не здійснюється безробітним, яким допомога по безробіттю скорочувалася з підстав, передбачених підпунктом 2 пункту 5.3 та пунктом 5.4 або припинялася відповідно до підпункту 8 пункту 5.5 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 № 307, а також особам, які шукають роботу вперше, та особам, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності.

За детальнішою інформацією звертайтеся до районного центру зайнятості.

 

Професійне навчання

Можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості

Професійне навчання безробітних проводиться службою зайнятості з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою діяльністю, що обумовлюється відповідним договором між особою та регіональним центром зайнятості. Професійне навчання зареєстрованих безробітних визначено ст 35. Закону України «Про зайнятість населення».

Професійне навчання зареєстрованих безробітних - професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, що здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, разом з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту та за погодженням з репрезентативними всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців відповідно до законодавства про соціальний діалог.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, сприяння їх самозайнятості територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організовують професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що користуються попитом на ринку праці.

Порядок відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Організація професійного навчання безробітних здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Роботодавці - замовники кадрів беруть участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, виробничої практики або стажування.

За безробітним, який проходить професійне навчання за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені відповідно до законодавства.

Громадяни віком старше 45 років, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи,  які не зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, мають право на одноразове отримання ваучера для підтримки їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності, а також підготовки на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні на підставі виданого ваучера. Ваучер – це документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця. Перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207 (зі змінами).

Оплата навчання за ваучером здійснюється з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених його бюджетом на відповідний рік.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на момент прийняття рішення щодо видачі ваучера особі. У разі, якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання в навчальному закладі.

Безробітні можуть підтвердити результати неформального професійного навчання за робітничими професіями за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у Порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Громадські роботи

    Забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру

        Організація громадських робіт для безробітних здійснюється відповідно ст.31 Закону України «Про зайнятість».

        Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

        У районі організовуються громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад, районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами сільських, селищної та міської ради за участю районного центру зайнятості, на договірних засадах.

Види громадських робіт визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за такими критеріями:

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;

4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів, строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця.

На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень угоди.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

Працівники у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції мають право без припинення трудових відносин на участь у громадських роботах, у тому числі тих, що оплачуються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у межах строку зупинення (скорочення) виробництва.

 

Інші тимчасові роботи

Для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб роботодавцями організовуються строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий характер. Для організації таких видів робіт тимчасового характеру не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії.

З безробітними, які залучаються до виконання робіт тимчасового характеру, укладаються трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

 

Вибір професії

Обираємо майбутнє

У сучасних умовах ринку праці профорієнтація виступає як важливий напрямок, що впливає на формування активної політики зайнятості населення. Постійно діюча система допомоги громадянам у виборі професії дозволяє найбільш повно узгодити інтереси і можливості людини з потребами суспільства.

Профорієнтаційна робота проводиться для всіх верств населення з використанням різноманітних форм: профорієнтаційних уроків та семінарів, Днів кар'єри, групових консультацій, презентацій професій, екскурсій на підприємства, різноманітних тематичних семінарів тощо. А за допомогою програмно-апаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення», мобільних центрів профорієнтації, мобільних центрів зайнятості підвищується доступність та привабливість профорієнтаційних послуг, забезпечується якісне професійне інформування населення, спрямоване на підготовку молоді до усвідомленого вибору сфери трудової діяльності, популяризацію робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці упередження безробіття та ін.

Зазначена робота здійснюється й шляхом використання інтерактивних форм: рольових ігор, різних конкурсів, інсценівок, вікторин, ток-шоу та ін., завдяки яким хлопці та дівчата не лише отримують та добре засвоюють інформацію про світ професії, їх різноманіття та роль в житті людини, а й виявляють власну творчість, вміння логічно мислити, обґрунтовувати свої думки, відстоювати власну точку зору тощо. Крім цього, під час індивідуальних консультацій за допомогою профдіагностичних методик усі бажаючі мають змогу оцінити власні професійні нахили та отримати практичні поради, рекомендації фахівців щодо вибору професійної діяльності.

Про реєстрацію безробітними інвалідів

Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198, інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», додатково до стандартного переліку документів для реєстрації як безробітного пред’являє пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка отримує відповідну державну соціальну допомогу, і подає довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації.

Підбір підходящої роботи для інваліда (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до його професійних знань і навичок та з урахуванням довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови і характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда щодо умов праці.

За наявності у довідці до акта огляду медико-соціальною експертною комісією висновку про визнання особи нездатною до трудової діяльності реєстрація інваліда припиняється.

 

Державна служба зайнятості надає безробтним допомогу по безробіттю, яка виплачується з 8 дня  після  реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

На підставі абз.1 п.1 ст.22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон) право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше, ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відповідно до п. 1 ст. 23 Закону  застрахованим особам,  зазначеним у п.1 ст. 22,  розмір  допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньоденного грошового забезпечення,   визначеного відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим  державним соціальним страхуванням (1266-2001-п), затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу та обчислюється у відсотках:

 • до 2 років - 50 відсотків;
 • від 2 до 6 років - 55 відсотків;
 • від 6 до 10 років - 60 відсотків;
 • понад 10 років - 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

 • перші 90 календарних днів - 100 відсотків;
 • протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;
 • у подальшому - 70 відсотків.

Допомога   по  безробіттю з урахуванням страхового стажу (за п.1,3,4,5 ст.22, п.1 ст.23 Закону) військовослужбовцю призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки (довідок) про виплачене грошове забезпечення, трудової книжки, військового квитка, копії цивільно-правового  договору, за пред'явленням, у разі наявності, свідоцтва  про  загальнообов'язкове державне соціальне страхування та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Довідка про грошове забезпечення військовослужбовця видається військовим комісаріатом, де особа перебуває на обліку або військовою частиною, де особа проходила службу.

Відповідно до п.2 ст.22 Закону застраховані особи, визнані  в установленому  порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними   Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести  місяців  мають  право  на  допомогу  по  безробіттю у мінімальному розмірі (за станом на сьогодні – 544 грн. за повний місяць).

Якщо Ви офіційно працювали на роботі або проходили військову службу (крім строкової служби)  та   якщо  служба зайнятості не може Вас працевлаштувати протягом місяця  у  зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, то Ви можете отримати допомогу по безробіттю  одноразово для організації підприємницької діяльності. Така допомога не виплачується особам, які  протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були  зареєстровані  як суб'єкти  підприємницької діяльності. Більш детальну інформацію Вам нададуть спеціалісти служби зайнятості. Бажаючим започаткувати власну справу надаються профорієнтаційні послуги та послуги з професійного навчання основам підприємницької діяльності.

 

Для реєстрації в центрі зайнятості за місцем проживання демобілізованим військовослужбовцям необхідно подати такі документи:

- паспорт;

- трудову книжку (якщо вона є);

- військовий квиток, в якому зазначена дата взяття на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавств;

- довідку з військового комісаріату, військової частини або іншого формування про строки проходження військової служби;

- документ про освіту.

 

Вирішення питань зайнятості внутрішньо переміщених осіб є одним із найбільш дієвих способів їх соціальної адаптації.

З цією метою громадянам, які переміщуються на територію району з тимчасово окупованої території, в центрі зайнятості надається широкий спектр соціальних послуг з урахуванням їхніх можливостей, інтересів, професійного досвіду тощо.

Зокрема, це: підбір постійної або тимчасової роботи; організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації; надання організаційної, правової та фінансової підтримки безробітним, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність, а також профорієнтаційні, інформаційні послуги, ін.

Одним із дієвих механізмів сприяння зайнятості переселенців є надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці переміщених осіб при їх працевлаштуванні на умовах строкових трудових договорів.

Реєстрація проводиться за умови подання паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудвої книжки (цивільно-правовго договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту та довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію.

У разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, внутрішньо переміщені особи також подають:

 • заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;
 • розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

 Детальну інформацію з питань зайнятості внутрішньо переміщених осіб та про соціальні послуги державної служби зайнятості можна отримати в районному центрі зайнятості.

10.04.2019

До уваги шукачів роботи

Чи може безробітний, який  має статус учасника бойових дій, не відвідувати центр зайнятості в період проходження психологічної реабілітації?

Питання відвідування безробітним служби зайнятості врегульовані Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 792.

За загальною нормою вказаного Порядку зареєстрований безробітний зобов’язаний відвідувати центр зайнятості не рідше ніж один раз на 30 календарних днів. Одночасно з цим пунктом 28 Порядку визначені виключення з загального правила. Зокрема визначено, що дата наступного відвідування центру зайнятості може бути відстрочена більш як на 30 календарних днів у зв’язку з поданням безробітним заяви про не відвідання центру зайнятості у зв’язку із, у тому числі, санаторно-курортним лікуванням та проходженням психологічної реабілітації та професійної адаптації. Такі обставини є поважними для осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні АТО, у здійсненні заходів із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення.

Строк, на який відстрочується наступне відвідування, бажано визначати безробітному та кар’єрному раднику з урахуванням документу, що підтверджує відповідну поважну причину.

Відділ надання соціальних послуг

 

 

25.03.2019

До уваги шукачів роботи

Чи може особа, яка отримує пенсію з інвалідності, зареєструватися у центрі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю?

Відповідно до норм діючого порядку реєстрації безробітних, для надання статусу безробітного особа подає заяву та пред’являє окремі документи. Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію або державну соціальну допомогу, подає копію довідки до акта огляду МСЕК та, у разі наявності, пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

Отримання пенсії або державної соціальної допомоги жодним чином не впливає на можливість отримання допомоги по безробіттю.Така допомога призначається за загальними правилами.

Підбір підходящої роботи для осіб з інвалідністю здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

Слід враховувати, що порядком реєстрації безробітних передбачено, що реєстрація громадянина як безробітного припиняється з дня його визнання нездатним до трудової діяльності відповідно до акта огляду МСЕК.

Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру

22.03.2019

До уваги шукачів роботи

Чи можуть безробітні бути офіційними спостерігачами під час виборів?

Відповідно до чинного законодавства про вибори Президента України, суб'єктами виборчого процесу є офіційні спостерігачі від кандидата на пост Президента України чи від громадської організації.

Ці особи не можуть входити до складу окружних та дільничних виборчих комісій, тому на офіційних спостерігачів, якщо вони мають статус зареєстрованого безробітного, не поширюється дія частини 6-ої статті 40 Закону України «Про вибори Президента України».

Виходячи із вищевказаного, якщо зареєстрований безробітний є офіційним спостерігачем, що підтверджується посвідченням, виданим окружною виборчою комісією, його реєстрація має бути припинена і він не має право отримувати допомогу по безробіттю, оскільки офіційні спостерігачі отримують фінансове і матеріальне забезпечення діяльності за рахунок коштів кандидата на пост Президента України чи громадської організації.

Богдан Стоян,

заступник директора

Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

12.03.2019

До уваги шукачів роботи

Мотивація та можливості: кар’єрні радник допомагатимуть безробітним мешканцям Кіровоградщини визначати ступінь мотивації до праці

Відповідно до норм порядку реєстрації безробітних, кар’єрний радник, після реєстрації безробітного, вживає заходів із здійснення поглибленого профілювання такої особи. За результатами профілювання визначається відповідна профільна група – група, до якої належить зареєстрований безробітний, за результатами оцінки його ступеня мотивації до праці та можливостей працевлаштування.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 19.12.2018 № 1910, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2018 за № 1517/32969, затверджено Методику здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних. Згідно до цієї Методики визначено 5 профільних груп безробітних.

До першого профілю належать безробітні, які мають високий ступінь мотивації до праці та високі можливості працевлаштування (безробітних цього профілю відрізняє наявність бажання працювати та готовність розпочати роботу, активність у пошуку роботи, відсутність досвіду довготривалого безробіття, повна відповідність особистісних і професійних якостей вимогам ринку праці, наявність професії, на яку є попит на ринку праці, наявність досвіду роботи, вмінь та навичок). Безробітні, яким визначено другий профіль, теж мають високий ступінь мотивації до праці, але середні або низькі можливості працевлаштування. Безробітними третього профілю є особи з цими же середніми або низькими можливостями працевлаштування, але їх ступінь мотивації до праці є середнім або низьким. Громадяни з четвертим профілем теж мають середній або низький ступінь мотивації до праці, але при цьому їх можливості до працевлаштування є високими. Безробітні, яких віднесено до п’ятого профілю, мають низький ступінь мотивації до праці та низькі можливості працевлаштування.

У залежності від цих профільних груп безробітним пропонується відповідний набір заходів та послуг щодо сприяння зайнятості. При цьому для всіх профільних груп пропонується базовий набір заходів та послуг, який включає інформування про наявні вакансії, підбір роботи, консультування щодо можливостей самостійного пошуку роботи та підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці, участь у постійно діючих міні-ярмарках та ярмарках вакансій, презентаціях роботодавців, днях відкритих дверей, участь у семінарах з багатьох питань зайнятості населення та стану ринку праці.

 

Богдан Стоян,

заступник директора

Кіровоградського обласного

центру зайнятості

   

21.02.2019

До уваги шукачів роботи

Чи можуть бути зареєстровані як безробітні громадяни

інших країн?

Можуть, але за певних умов.

Іноземці чи особи без громадянства повинні мати певний статус, наданий їм органами Державної міграційної служби України.

Найбільшпоширеноюкатегорієюіноземців,якіможутьбути зареєстровані як безробітні, є іноземці, які постійно проживають в Україні – особи, які одержали дозвіл на імміграцію.

Для реєстрації таких осіб їм потрібно пред’явитипосвідку на постійне проживання.

Необхідно враховувати, що для іноземців існує два різновиди посвідок – на тимчасове та постійне проживання. Саме другий вид посвідки надає особі право на набуття статусу зареєстрованого безробітного.

За наявності посвідки на тимчасове проживання іноземець не може бути зареєстрований як безробітний. Крім того такі іноземці мають знати, що їх працю можутьзастосовувати роботодавці тільки за умови отримання дозволу у державній службі зайнятості.

Працю іноземців з посвідками на постійне проживання можуть застосовувати роботодавці без дозволу.

Для обох цих категорій іноземців існують обмеження щодо прийому роботу на деякі види посад. Так, іноземці не можуть обійняти посаду державного службовця чи службовця органів місцевого самоврядування.

 

Відділ надання соціальних послуг

Долинської районної філії

 

20.02.2019

До уваги шукачів роботи

З початку року процедура реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, здійснюється на підставі Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018року  № 792. 

Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу:

 • пред’являють :

громадяни України – паспорт громадянина України, або інший документ, що посвідчує та підтверджує громадянство України;

 

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулокчи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію – посвідку на тимчасове проживання або посвідчення біженця та особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;

 

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і містять відмітку в паспорті)

 • інформують:

про освіту, досвід роботи, зайнятість та перебування в трудових відносинах.

Особи з інвалідністю, які не досягли встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію , та особам з інвалідністю» подають:

копію довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії та у разі наявності  індивідуальну програму реабілітації.

Більш детальну інформацію можна отримати у Долинській районній філії Кіровоградського ОЦЗ за адресою:вул. Центральна, 153,м. Долинська, або за тел. (05234) 2-08-19 

 

06.06.2017

Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до державної служби зайнятості та отримати безкоштовно консультацію, відповідну інформацію та сприяння у пошуку роботи або працевлаштовуватися самостійно.

Зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час і звернулися до державної служби зайнятості, підлягають обліку. Під час прийому таких громадян працівник центру зайнятості проводить консультацію, про що робить запис у відповідній картці.

Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстровано місця проживання чи перебування.

Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198 (далі Порядок), реєстрація безробітного проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Громадянин, який втратив паспорт, пред’являє тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, особа, яка не досягла 16-річного віку, - свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання, видану територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України.

Особа, яка втратила трудову книжку, подає дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості такої особи.

При реєстрації (відповідно до п. 4 зазначеного Порядку) потрібно пред'явити документи:

1) випускниками вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу або довідка про надання можливості самостійного працевлаштування чи довідка про самостійне працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, - довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.

Форми направлення на роботу та довідок про надання можливості самостійного працевлаштування і про самостійне працевлаштування затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 460) та від 27 серпня 2010 р. № 784 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 66, ст. 2365);

Випускники вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчались за державним замовленням та є внутрішньо переміщеними особами і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, зазначену довідку не подають;

2) інвалідам – копію довідки до акта огляду МСЕК та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації;

3) члени особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технітехнічних і вищих навчальних закладах, звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби),- довідко про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

4) громадянам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування, - довідку з установи, в якій особа відбувала покарання або проходила примусове лікування;

5) дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, -  довідку органів опіки та піклування про її належність до категорії дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

6) один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утримані дітей віко до 6 років, - копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення  органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду;

7) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років,- копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення  органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

8) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), - копію пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність, копію рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:

1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку;

2) встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення роботодавця про працевлаштування особи;

3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”;

4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;

5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про відмову у працевлаштуванні відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування;

6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі абзаців дев’ятнадцятого - двадцять першого підпункту 1 пункту 37 цього Порядку.

Особам, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, а також особам, у яких відсутній страховий стаж, крім тих, що зазначені у частині другій статті 6 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, не може бути надано статус безробітного.

 У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.

Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше ніж протягом семи календарних днів з дня подання особою заяви про надання статусу безробітного.

З наказом про надання (відмову в наданні) статусу безробітного, визначення розміру і строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, відкладення, скорочення тривалості та припинення виплати такого забезпечення особа ознайомлюється під час відвідування центру зайнятості, про що ставить підпис у відповідному додатку до персональної картки.

Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги з безробіття на умовах та в розмірах, визначених Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111 (зі змінами). Розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Порядок обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що визначає порядок видачі довідок про середню заробітну плату, правила обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (зі змінами).

 

 

 

Загальна інформація

Долинська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості

Директор – Соловйова Марина Анатоліївна

Контактні дані:

 

Поштова адреса: 

28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Центральна, 153

Телефон/факс: 8 (05234) 2-07-62

До уваги шукачів роботи

За допомогою електронної черги Ви можете самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатись на відвідування до районного центру зайнятості.

Наші спеціалісти завжди раді допомогти Вам.

З повагою,

Долинська районна філія центру зайнятості

 

Електронні послуги служби зайнятості.

Електронна черга реєстрації громадян: http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about

Електорнний кабінет роботодаця: http://www.dcz.gov.ua/cabinet/Protected/Main.aspx

13.09.2019

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан ринку праці в Долинському районі

упродовж січня-серпня 2019 року

 

            Упродовж січня-серпня 2019 року послугами державної служби зайнятості скористались 1919 безробітних, що проти відповідного періоду минулого року менше на 83 особи. Із загальної чисельності осіб питома вага жінок серед них склала 58,7%, молоді віком до 35 років – 33,7%, вивільнених – 3,8%, осіб, що мають додаткові державні гарантії у сприянні працевлаштуванню -  40,1%.

            Упродовж звітного періоду безробітні були охоплені активними заходами сприяння зайнятості населення :

-           працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця – 349 чол., що складає рівень працевлаштування 18,2% та становить 57,2% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік;

          (із загальної чисельності працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю  одноразово – 1 чол.);

-           професійне навчання організовано для 220 осіб, що становить 11,5% від зареєстрованої чисельності безробітних та 69,8% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік;

-           до громадських та тимчасових робіт залучено 361 особу з числа безробітних, що становить 18,8% від зареєстрованої чисельності безробітних та становить 73,7% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік.

        Всього соціальними послугами охоплено 930 безробітних, що становить 48,5 відсотків осіб, що отримали статус безробітного.

        Чисельність безробітних станом на 01.09.2019 складає 833 особи, що менше проти відповідного періоду минулого року на 112 осіб. Кількість актуальних вакансій становить 159 одиниць. Навантаження на одне вільне робоче місце –  5 осіб.

 

Відділ надання соціальних послуг

Долинської районної філії

 

 

                                                                                              Долинська районна філія

                                                                                           Кіровоградського  обласного

                                                                                            центру зайнятості інформує:

                                                                                  заходи соціального захисту населення

                                                                                                     у серпні 2019 року

 

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,3%), професіоналів (4,8%), фахівців (6,7%), технічні службовці (1,7%), працівників сфери торгівлі та послуг (16,1%), на кваліфікованих робітників з інструментом (19,4%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (23,6%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (12,0%).

Упродовж серпня 2019 року у районній філії отримали статус безробітного  86 громадян, з  яких 61,6 % складали  жінки, 33,7% – молодь  віком до 35 років, 17,4% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен третій безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 24 особи, в т.ч. 20 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у травні склав 2,1%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 18 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 1,9 %.

Проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості 21 особа, рівень охоплення професійним навчанням становив 2,2%.

Станом на 01 вересня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 159 одиниць. У середньому на одну вакансію претендувало 5 осіб.

 

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

 

29 серпня 2019 року

Служба зайнятості допомагає учасникам АТО

 в адаптації на ринку праці

 З початку 2019 року 45 безробітних з числа демобілізованих військовослужбовців із зони АТО скористалися послугами державної служби зайнятості.

Загальна чисельність працевлаштованих – 5 осіб, з них 3 – за сприяння служби зайнятості. Крім цього, 4 особи взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; 1 особа проходила професійне навчання; профорієнтаційні послуги отримали усі 42 особи.

Для демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО державна служба зайнятості надає широкий спектр соціальних послуг, зокрема: підбір підходящої постійної або тимчасової роботи; пропонується участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; здійснюється організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації; існує можливість отримати ваучер для проходження професійного навчання; здійснюється організаційна, правова та фінансова підтримка безробітних, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність.

Крім цього, в центрах зайнятості надаються індивідуальні консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги; організовуються різноманітні заходи (семінари, тренінги, ярмарки (міні-ярмарки) вакансій, дні кар’єри, ін.), що сприяють прискоренню їхнього працевлаштування.

 

Відділу надання соціальних послуг

Долинської районної філії

 

  

Долинська районна філія Кіровоградського  обласного

центру зайнятості інформує:

заходи соціального захисту населення у липні 2019 року

 Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,2%), професіоналів (4,8%), фахівців (5,6%), технічні службовці (1,7%), працівників сфери торгівлі та послуг (15,6%), на кваліфікованих робітників з інструментом (19,8%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,4%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (12,1%).

Упродовж липня 2019 року у районній філії отримали статус безробітного  89 громадян, з  яких 74,1 % складали  жінки, 32,6% – молодь  віком до 35 років, 22,5% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен третій безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 36 осіб, в т.ч. 20 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у травні склав 2,0%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 41 особу. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 4,2 %.

Проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості 31 особа, рівень охоплення професійним навчанням становив 2,3%.

Станом на 01 серпня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 142 одиниці. У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб.

 

Відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

 

Інформація

про стан виконання Програми зайнятості населення

Долинського району на 2018-2020 роки  

за 7 місяців 2019 року

за показниками, що відносяться до компетенції державної служби зайнятості

 

 1. IV. Професійна підготовки та використання робочої сили 

Найменування

показника

2018

факт

   2019

прогноз

2019

факт

7 міс

9. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер*

-

1

-

* В межах кошторисних призначень

 

 1. VI. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  (осіб)

Найменування

показника

2018

факт

 

    2019

прогноз

2019

факт

7 міс

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

183

110

110

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

2593

2300

1833

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

183

95

110

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

532

600

328

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

250

310

210

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

516

490

338

з них зареєстрованих безробітних

516

490

338

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

35

45

 

28

з них організували власну справу*

1

3

1

* В межах кошторисних призначень

 

VII. Сприяння зайнятості інвалідів, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, соціально-незахищених верств населення

                                                                                                                  (осіб)

Найменування

показника

2018

факт

 

 2019

прогноз

2019

факт

7 міс

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

66

50

51

3.1. з них зареєстровані безробітні

65

50

50

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

8

10

4

4.1. з них зареєстровані безробітні

8

10

3

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

0

2

0

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

0

2

0

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього, зокрема за рахунок:

5

2

1

6.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

5

2

1

7. Чисельність учасників АТО, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

70

80

47

7.1. з них зареєстровані безробітні

58

80

42

8. Чисельність учасників АТО, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

9

10

5

8.1. з них зареєстровані безробітні

8

10

5

9. Чисельність учасників АТО, залучених до участі у громадських роботах

5

5

4

9.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

5

5

4

10. Чисельність учасників АТО, які проходили професійне навчання – усього, зокрема за рахунок:

3

5

1

10.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

3

5

1

11. Чисельність внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

4

2

3

11.1. з них зареєстровані безробітні

4

2

3

12. Чисельність внутрішньо переміщених осіб, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

0

1

0

12.1. з них зареєстровані безробітні

0

1

0

13. Чисельність внутрішньо переміщених осіб, залучених до участі у громадських роботах

0

1

0

13.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

0

1

0

14. Чисельність внутрішньо переміщених осіб, які проходили професійне навчання – усього, зокрема за рахунок:

0

1

0

14.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

0

1

0

15. Чисельність соціально-незахищених верств населення, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

1065

1140

798

15.1. з них зареєстровані безробітні

1056

1140

784

16. Чисельність соціально-незахищених верств населення, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

222

215

137

16.1. з них зареєстровані безробітні

183

205

120

17. Чисельність соціально-незахищених верств населення, залучених до участі у громадських роботах

184

200

121

17.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

184

200

121

18. Чисельність соціально-незахищених верств населення, які проходили професійне навчання – усього

85

110

69

* В межах кошторисних призначень

 

30.07.2019

      Долинська районна філія

         Кіровоградського  обласного

          центру зайнятості інформує:

заходи соціального захисту населення у червні 2019 року

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,3%), професіоналів (5,0%), фахівців (5,5%), технічні службовці (1,8%), працівників сфери торгівлі та послуг (15,5%), на кваліфікованих робітників з інструментом (19,8%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,4%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (11,8%).

Упродовж червня 2019 року у районній філії отримали статус безробітного  71 громадян, з  яких 45,1 % складали  жінки, 36,6% – молодь  віком до 35 років, 29,6% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен третій безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 43 осіб, в т.ч. 29 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у травні склав 2,9%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 38 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 3,8 %.

Проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості 31 особа, рівень охоплення професійним навчанням становив 3,1%.

Станом на 01 липня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 156 одиниць. У середньому на одну вакансію претендувало 5 осіб.

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

29.07.2019 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

щодо запобігання масового вивільнення працівників

Розпорядженням голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 06.01.2015 року № 2 – р створено спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників. 

З початку 2019 року комісія розглянула двічі випадки масового вивільнення працівників у Долинському районі.

Так, 01.02.2019 року до Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги Долинської районної ради» подало інформацію про заплановане  масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, яка містить дані про заплановане вивільнення 17 осіб.

09 лютого 2019 року було проведено засідання спеціальної комісії на якій голова районного комітету профспілки медичних працівників повідомила, що масове вивільнення проводиться у зв’язку з встановленням охоронної сигналізації в структурних підрозділах КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги Долинської районної ради» (скорочуються посади сторожів та двірників) та з метою оптимізації чисельності та штату персоналу. Вивільненню підлягало 17 осіб. Статус безробітного отримали 8 осіб.

26.06.2019 комунальне підприємство «Долинський міськкомунгосп» подало інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, яка містить дані про заплановане вивільнення 59 працівників. Засідання комісії відбулось 10 липня 2019 року: інформацію розглянули та прийняли відповідні рішення.

Станом на поточну дату всього з початку року в Долинській районній філії статус безробітного отримали 15 осіб, вивільнених за скороченням штату, реорганізації або ліквідації підприємств. Всього таких на ринку праці перебувало 69 безробітних. Рівень працевлаштування даної категорії склав майже 9,0 відсотків.    

Марина Соловйова, директор філії

 

Упродовж І півріччя 2019 року служба зайнятості працевлаштувала майже 9000 мешканців Кіровоградщини

За сприяння служби зайнятості у 2019 році міськрайонними  центрами зайнятості, міськрайонними та районними філіями обласного центру зайнятості працевлаштовано 8914 безробітних громадян.

Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 33,6%. Також було працевлаштовано 3,9 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 3,9 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 14,9%.

 Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

04.07.2019

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан ринку праці в Долинському районі

січень-червень 2019 року

Упродовж січня-червня 2019 року послугами державної служби зайнятості скористались 1744 безробітних, що проти відповідного періоду минулого року менше на 40 осіб. Із загальної чисельності осіб питома вага жінок серед них склала 57,7%, молоді віком до 35 років – 33,8%, вивільнених – 4,0%, осіб, що мають додаткові державні гарантії у сприянні працевлаштуванню -  41,8%.

         Упродовж звітного періоду безробітні були охоплені активними заходами сприяння зайнятості населення :

-        працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця – 308 чол., що складає рівень працевлаштування 17,7% та становить 50,5% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік;

-        професійне навчання організовано для 205 осіб, що становить 11,7% від зареєстрованої чисельності безробітних та 65,1% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік;

-        до громадських та тимчасових робіт залучено 302 особи з числа безробітних, що становить 17,3% від зареєстрованої чисельності безробітних та становить 61,6% виконання завдання програми зайнятості на 2019 рік.

        Всього соціальними послугами охоплено 815 безробітних, що становить 46,7 відсотків осіб, що отримали статус безробітного.

        Чисельність безробітних станом на 01.07.2019 складає 884 особи, що менше проти відповідного періоду минулого року на 112 осіб. Кількість актуальних вакансій становить 156 одиниць. Навантаження на одне вільне робоче місце –  6 осіб.

 

Інформацію підготував відділ надання соціальних 

Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

26.06.2019

  Долинська районна філія Кіровоградського  обласного

центру зайнятості інформує

заходи соціального захисту населення

у травні 2019 року

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,6%), професіоналів (5,3%), фахівців (5,9%), технічні службовці (1,9%), працівників сфери торгівлі та послуг (14,7%), на кваліфікованих робітників з інструментом (18,0%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (26,0%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (11,4%).

Упродовж травня 2019 року у районній філії отримали статус безробітного  119 громадян, з  яких 42,0 % складали  жінки, 28,6% – молодь  віком до 35 років, 24,4% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен третій безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 60 осіб, в т.ч. 52 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у травні склав 4,8%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 48 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 4,4 %.

Проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості 24 особи, рівень охоплення професійним навчанням становив 2,2%.

Станом на 01 липня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 156 одиниць. У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб.

 Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

20 травня 2019 року

 

Служба зайнятості допомагає учасникам АТО

 в адаптації на ринку праці

Демобілізовані військовослужбовці, учасники АТО потребують особливої уваги, адже повертаючись у мирне життя, стикаються з багатьма життєвими проблемами, у т.ч. пов’язаними з працевлаштуванням. Питання їхньої адаптації на ринку праці є одним із першочергових у роботі служби зайнятості.

З початку проведення антитерористичної операції 195 безробітних з числа демобілізованих військовослужбовців із зони АТО скористалися послугами державної служби зайнятості.

Загальна чисельність працевлаштованих – 36 осіб, з них 29 – за сприяння служби зайнятості. Зокрема, 11 особам виплачена допомога по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності. Крім цього, 24 особи взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; 12 осіб проходили професійне навчання; профорієнтаційні послуги отримали усі 195 осіб.

Для демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО державна служба зайнятості надає широкий спектр соціальних послуг, зокрема: підбір підходящої постійної або тимчасової роботи; пропонується участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; здійснюється організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації; існує можливість отримати ваучер для проходження професійного навчання; здійснюється організаційна, правова та фінансова підтримка безробітних, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність.

Крім цього, в центрах зайнятості надаються індивідуальні консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги; організовуються різноманітні заходи (семінари, тренінги, ярмарки (міні-ярмарки) вакансій, дні кар’єри, ін.), що сприяють прискоренню їхнього працевлаштування.

Відділу надання соціальних послуг

Долинської районної філії

 

14.05.2019

Долинська районна філія Кіровоградського  обласного

центру зайнятості інформує:

заходи соціального захисту населення

у квітні 2019 року

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,7%), професіоналів (5,7%), фахівців (5,9%), технічні службовці (1,7%), працівників сфери торгівлі та послуг (13,9%), на кваліфікованих робітників з інструментом (19,5%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (26,6%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (10,3%).

Упродовж квітня 2019 року у районній філії зареєстровано 127 безробітних громадян, з  яких 55,1 % складали  жінки, 35,4% – молодь  віком до 35 років, 37,8% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 152 особи, в т.ч. 136 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян у квітні склав 11,6%.

Направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 73 особи. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 6,2 %.

Направлено на професійне навчання за сприяння служби зайнятості  28 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 2,4%.

Станом на 01 травня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 139 одиниць. У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб.

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

12.04.2019

Прес-реліз

ринок праці: мовою цифр

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (4,6%), професіоналів (6,3%), фахівців (6,1%), технічні службовці (1,7%), працівників сфери торгівлі та послуг (13,6%), на кваліфікованих робітників з інструментом (21,9%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (25,3%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (9,0%).

Станом на 01 квітня 2019 року у районній філії зареєстровано 1427 безробітних громадян, з  яких 59,9 % складали  жінки, 33,9% – молодь  віком до 35 років, 41,9% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців. Допомогу по безробіттю отримують 631 безробітний.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 140 осіб, в т.ч. 91 безробітний. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян становив 6,4%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 142 особи. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 9,9 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 148 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 10,4%.

Станом на 01 квітня 2019 року кількість вакансій у базі даних філії становила 224 одиниці. У середньому на одну вакансію претендувало 5 осіб.

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

08.01.2019

Прес-реліз

ринок праці: мовою цифр

Ситуація на ринку праці Долинського району характеризується постійним попитом на керівників (менеджерів) (3,3%), професіоналів (8,3%), фахівців (5,9%), технічні службовці (1,9%), працівників сфери торгівлі та послуг (15,0%), на кваліфікованих робітників з інструментом (20,9%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (23,6%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (9,5%).

Станом на 01 січня 2019 року у районній філії зареєстровано 1055 безробітних громадян, з  яких 59,8 % складали  жінки, 33,4% – молодь  віком до 35 років, 42,5% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців. Допомогу по безробіттю отримують 604 безробітних.

Упродовж 2018 року статус безробітного мали 2593 особи.

За сприяння служби зайнятості у  звітному періоді районною філією працевлаштовано 715 осіб, в т.ч. 532 безробітних. Рівень  працевлаштування  безробітних громадян становив 20,5%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 516 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 19,9 %.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 250 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 9,6%.

Станом на 01 січня 2018 року кількість вакансій у базі даних центру зайнятості становила 201 одиницю. У середньому на одну вакансію претендувало  5  осіб.

 

Інформацію підготував

відділ надання соціальних послуг Долинської районної філії

Кіровоградського ОЦЗ

тел. 2-02-17

 

 

 

День відкритих дверей для військовослужбовців та учасників АТО/ООС

Фахівці служби зайнятості переймаються проблемами громадян, які повернулися з АТО/ООС і прикладають багато зусиль для забезпечення соціальних гарантій колишніх бійців. Адже повернувшись із зони бойових дій, вони не завжди повертаються в свої трудові колективи.

17 вересня у Долинській районній філії проведено День відкритих дверей для військовослужбовців та учасників АТО/ООС. До участі у Заході було запрошено старшого офіцера відділу комплектування Долинського районного комісаріату Ігоря Іщенко.

У рамках заходу відбувся семінар для військовослужбовців, під час якого провідний фахівець відділу надання соціальних послуг розповіла про стан місцевого ринку праці, ознайомила з послугами, які надає служба зайнятості щодо сприяння у пошуку роботи, можливістю проходження професійного навчання, започаткування власної справи, участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Олександр Іщенко докладно розповів шукачам роботи про порядок відбору громадян України на військову службу за контрактом та в резерв Збройних Сил України, до навчальних частин та інших військових формувань на посади рядового, сержантського та офіцерського складу.  Ознайомив з основними вимогами до претендентів, а також пільгами і гарантіями для військовослужбовців.

Захід проходив у формі діалогу, живе спілкування сприяє швидшій соціалізації у активне життя, вирішення соціальних питань та об’єднує зусилля служб у бажанні допомогти людям, які виконували свій обов’язок та захищали територіальну цілісність та суверенітет України.

 

 

 На Кіровоградщині можна заробляти до 30 тисяч щомісяця 

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості існує ряд посад, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 10 тисяч гривень на місяць і більше. Наразі у службі зайнятості Кіровоградщини таких вакансій зареєстровано 286 одиниці.

Доволі високим залишається попит на водіїв, інженерів, представників будівельних та гірничодобувних професій, працівників банківської сфери та лікарів.

Що ж до розподілу за районами, то у Кропивницькому представлено найбільше вакансій із зарплатою понад 10 тисяч – 194, 36 у Світловодському, 18 у Маловисківському, 17 у та Знам’янському районах, 11 у Олександрійському, 5 у Світловодському, 3 у Новоукраїнському, 2 вакансії у Голованівському та Долинському та по 1 вакансії у Благовіщенському, Новомиргородському і Петрівському районах Кіровоградської області.

Це вакансії за такими професіями як сімейний лікар, головний інженер, електрозварник ручного зварювання, гірник на геологічних роботах, шеф-кухар, бухгалтер, диспетчер станційний та ін.

Якщо Вас зацікавили запропоновані вакансії – звертайтесь до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості. 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

На Рівненщині безробітні безкоштовно опановують професію «візажист»

На сьогодні, однією з найпопулярніших професій у сфері краси – є професія візажиста. Новітні тренди та інновації рухають галузь семимильними кроками вперед. Ще близько 10-15 років тому професія візажиста не була такою популярною.

Сучасний візажист повинен бути не тільки художником, але і трохи хіміком, тобто розбиратися в складі косметичних продуктів, які він буде наносити на обличчя свого клієнта. Головне завдання візажиста – не лише створити певний образ, але підкреслити переваги обличчя людини і приховати недоліки. Працюючи з обличчям, візажист повинен враховувати природні дані клієнта, знати, що потрібно підкреслити за допомогою макіяжу, а що приховати. Фахівець повинен знати, які кольори і текстури підходять даному типу зовнішності, є доречними для певного періоду, року, події.

У вересні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «візажист», що є затребуваною на регіональному ринку праці. Термін навчання 5,3 місяців.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила професія «візажист», за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, а також філій обласного центру зайнятості.

Відділ організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

У Харкові навчають верстатників широкого профілю

Мешканці Кіровоградщини можуть здобути високооплачувану робітничу професію 

Оператор верстатів  – одна з найпоширеніших робітничих професій. Обробляючи безформний метал, він одержує складні за формою деталі – вироби високої точності та чистоти обробки.  Кваліфікований оператор верстатів вміє працювати на різних типах металорізальних верстатів (токарних, фрезерних, шліфувальних та ін.). Якщо Вас зацікавила дана пропозиція роботи, але у Вас немає відповідної освіти – служба зайнятості прийде Вам на допомогу.

Безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості, мають бажання змінити професію або здобути нову, мають можливість безкоштовно пройти професійне навчання за професією «Верстатник широкого профілю» на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання триває 8,5 міс.

Умови направлення на навчання: 

 • повна загальна середня або професійно-технічна освіта;
 • повноліття (не менше 18 років);
 • медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Зазначимо, що середньою зарплатою для верстатників широкого профілю є оклад у розмірі 8-10 тис. грн

Громадяни,  яких зацікавили пропозиції щодо проходження професійного навчання, можуть звертатися до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем перебування.

Слід пам'ятати, що здобувши професію, яка є актуальною на ринку праці, шукачі роботи значно підвищують власні шанси на успішне працевлаштування. 

Відділ профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

На Кіровоградщині вакантні понад 30 керівних посад різних структур

На Кіровоградщині є вакантні посади директорів 

Станом на 01 вересня 2019 року кількість вакансій зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини становила 2693 одиниць. Серед усього загалу представлені також 35 керівних посад на різних підприємствах та установах області.

Актуальними є 5 вакансій директорів у Долинському та Новомиргородському районах Кіровоградської області. Наявні вакансії у відділі освіти, молоді та спорту Новомиргородської районної державної адміністрації, Долинській міській раді та у Відділі культури, туризму та культурної спадщини Долинської РДА. Роботодавці готові платити своїм працівникам від «мінімалки» 4176 грн. до 9 032 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості. 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

У Рівному навчають фахівців сфери послуг 

Кіровоградський обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «Касир торговельного залу».

Вірогідність працевлаштування за професією «Касир торговельного залу» досить висока за рахунок широкої сфери застосування. Потреба у фахівцях цієї професії постійно зростає, адже торгівля охоплює практично усі види діяльності людини. Професія касир торговельного залу – одна із найпоширеніших, адже більшість торговельних підприємств не обходяться без них. Від якості роботи касира торговельного залу залежить довіра та пошана покупців до обраного магазину. Велика увага в роботі касира торговельного залу приділяється умінню спілкуватися з покупцями.

Касир торговельного залу повинен знати правила торгівлі, закон про захист прав споживачів, а також добре володіти правилами та етикою професійного спілкування з покупцями. Касир виступає в якості посередника між покупцем та виробниками товарів. Допомагаючи людям купувати необхідні їм товари, касир забезпечує фінансову бездоганність операцій з грошима.

Під час навчання у центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості майбутні касири торговельного залу вивчають такі спеціальні предмети: основи касових операцій, основи економіки праці і виробництва, сучасні ПЕОМ у професійній діяльності, етика ділового спілкування, товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів, техніка та механізація торговельних розрахунків тощо. 

Для безробітних громадян курc нaвчaння тривaтиме 3,8 мicяцi.

Умовами до направлення на навчання є:

 • повна загальна середня або професійно-технічна освіта;
 • повноліття (не менше 18 років);
 • медична довідка з допуском до професії.

Звертаємо увагу, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до Долинської районної філії. 

Відділ надання соціальних послуг

Долинської районної філії

 

Індивідуальний підхід та перспективи: чого очікувати від кар’єрних радників 

З початку 2019 року державною службою зайнятості впроваджено в роботу інститут кар’єрного радника, який дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості, якісне надання послуг із планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи.

Кар’єрний радник – це фахівець служби зайнятості, який надає послуги особам, які шукають роботу та безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх якнайшвидшого працевлаштування.

При зверненні осіб, які шукають роботу до служби зайнятості з метою визначення їх потенціалу та мотивації до працевлаштування, кар’єрним радником здійснюється профілювання.

За результатами профілювання, відповідно до ступеня мотивації та можливостей працевлаштування (наявність затребуваної професії, досвіду роботи, вмінь, навичок, відповідність професійних якостей вимогам ринку праці), шукачі роботи розподіляються на п’ять профілів. І вже на основі цих даних кар’єрний радник спільно з особою складають індивідуальний план працевлаштування або надання послуг.

Такий план є спільною програмою дій кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного, в якому визначається обсяг та види адресних індивідуальних послуг для повернення особи на ринок праці.

Серед основних функцій кар’єрних радників:

 • первинне та поглиблене профілювання осіб, які шукають роботу, та безробітних для оцінки можливості їх працевлаштування з урахуванням кваліфікацій та навичок (профілювання здійснюється шляхом анкетування безробітної особи);
 • складання разом із безробітною особою індивідуального плану працевлаштування;
 • надання інформації, здійснення організації активних заходів для працевлаштування клієнта шляхом аналізу потреб та можливостей осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних щодо працевлаштування.

Однією із головних засад роботи з клієнтами є адресний підхід у наданні соціальних послуг, виходячи з індивідуальних потреб, вимог та можливостей шукачів роботи і роботодавців. При цьому особлива увага приділяється тим категоріям населення, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, особам з інвалідністю, внутрішньо-переміщеним особам, учасникам бойових дій та ін.

Кар’єрні радники допомагають клієнтам усвідомити сильні особистісні якості особи, визначити наявні конкурентні переваги, здібності й навички, підтримують у прийнятті рішень, пов’язаних із кар’єрою, зокрема шляхом навчання, та визначають необхідні заходи, які будуть сприяти якнайшвидшому працевлаштуванню безробітних. 

 

Виїзний профорієнтаційний захід  для учнівської молоді             

11 вересня 2019 року Долинською районною філією Кіровоградського ОЦЗ  організовано для учнівської молоді комунального закладу «Гурівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Долинської районної ради» виїзний профорієнтаційний захід

У програмі заходу – профорієнтаційний урок, інтерактивні заходи-інтелектуальні ігри, профінформаційний семінар для батьків, робота консультаційних пунктів.

Для учнів восьмого, дев’ятого, десятого та одинадцятого класів проведено профорієнтаційний урок-семінар «Професії майбутнього» з використанням відеороликів, під час якого школярі мали можливість ознайомитись з сучасними тенденціями на світовому і національному ринках праці, з професіями майбутнього та основними передумовами успішної кар’єри.  У  рамках семінару відбулася презентація профдіагностичного комплексу «Веб-базова платформа для  он-лайн профорієнтаційного консультування «Моя професія: консультаційна мережа».

Також учні взяли активну участь  у інтелектуально-ігровому заході дуель-шоу «Хто зверху?», під час якого вони продемонстрували свої знання, винахідливість та активність. Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань як девятикласники так і восьмикласники – перемогла дружба.   

Учасники заходу змогли отримати уявлення про світ професій, про те, що    відтепер система профорієнтаційного діагностування стала загальнодоступною, усі бажаючі мають можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації дистанційно у он-лайн  форматі  без відвідування центру зайнятості, якщо існує потреба у виборі(зміні) професії, виборі майбутнього напряму професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку та ін. 

 

 

 

Є робота:  На Кіровоградщині потрібні більше трьох десятків медсестер 

Медичні та освітні заклади області потребують 36 сестер медичних за такими посадами: сестра медична, сестра медична операційна, сестра медична з фізіотерапії, сестра медична з лікувальної фізкультури, сестра медична з косметичних процедур та сестра медична з дієтичного харчування.

Також вакантними є 1 робоче місце сестри-господині (КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»), 1 посада молодшої медичної сестри з догляду за хворими (КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги») та 4 вакансії молодших медичних сестер (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) (Олександрійський геріатричний пансіонат з спеціальним відділенням, Знам'янський дитячий будинок-інтернат ІІІ - ІV профілю, ТОВ «Український центр томотерапії», КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»).

Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» 4200 до 5095 гривень. Також відкритими є 3 вакансії з неповною занятістю, та заробітною платою 2086 гривень.

Наразі медсестри потрібні  у таких районах: Кіровоградський – 20 вакансій, Маловисківський – 9 вакансій,  Долинський – 2 вакансії, у Благовіщенському, Гайворонському, Знам’янському, Олександрійському та  Світловодському районах Кіровоградської області районах по 1 вакансії.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості. 

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 Безробітних Кіровоградщини запрошують стати фахівцями в галузі сучасних інформаційних технологій 

На базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, безробітні громадяни мають можливість отримати професію «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Термін навчання – 9 місяців.

Сьогодні інформаційні комп’ютерні технології не є окремою галуззю економіки та промисловості, вони увійшли в усі сфери діяльності людини та стали доступними кожному, а це означає зв’язок багатьох професій з виробництвом і обробкою інформації.

В усіх сферах виробничої діяльності широко використовуються комп’ютери і відповідне програмне забезпечення. А тому одним із головних завдань професійної освіти на сучасному етапі є підготовка багатофункціонального кваліфікованого робітника в галузі сучасних інформаційних технологій, який може використовуватися в різних сферах діяльності людини і надасть можливість кожній організації, підприємству, установі більш широко реалізувати свій потенціал.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – це висококваліфікований робітник, який повинен вміти не тільки працювати з офісними додатками (текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями), а й є технічним фахівцем в області інформаційних технологій. Такий кваліфікований фахівець повинен мати найсучасніші знання у сфері обробки інформації та програмного забезпечення, розробки, розміщення і супроводу Веб-сайтів, пошуку інформації в інформаційних мережах, супроводження та захисту інформаційно-комунікаційних комплексів. Ці знання допоможуть здобути шукачам роботи у службі зайнятості шляхом організації професійного навчання.

Сферою професійного використання випускників даної професії є сервісні центри з продажу та ремонту комп’ютерної, офісної та побутової техніки; Інтернет-провайдери; фірми-розробники програмних продуктів; підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності.

Звертаємо увагу, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості. 

Відділ організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

На Кіровоградщині потрібні понад 250 слюсарів 

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у фахівцях слюсарних робіт.

Роботодавці області потребують 263 слюсарів для ремонтних робіт різного спрямування. Так, на Кіровоградщині потрібні 58 слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування, 45 слюсарів-ремонтників, 25 слюсарів з ремонту рухомого складу, 23 слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, 18 слюсарів з механоскладальних робіт, 17 слюсарів-сантехніків, 17 електрослюсарів (слюсарів) чергових та з ремонту устаткування, 15 слюсарів аварійно-відбудовних робіт, 10 слюсарів з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування, 7 слюсарів з ремонту парогазотурбінного устаткування,  5 слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), 3 слюсаря-інструментальника, 3 слюсаря із складання металевих конструкцій, 3 електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв, 2 слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, 2 слюсаря-випробувача, 2 слюсаря з ремонту технологічних установок, 1 слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, 7233(76), слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7233(76), слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

1 слюсар з паливної апаратури, 7231(4), слюсар з паливної апаратури

7231(4), слюсар з паливної апаратури

 1 7233(80), слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

7233(80), слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

слюсар з устаткування теплових мереж, 1 слюсар-складальник виробів (спеціальні виробництва), 1 слюсар-електромонтажник, 1 електрослюсар з ремонту електричних машин, 1 електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій, 1 контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи).

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4173 грн) до 12400 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи, специфікою роботи підприємства  та досвідом роботи претендента на посаду.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій і міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості. 

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

 

Безробітні Кіровоградщини мають змогу вивчитись на слюсарів-сантехніків у Одесі 

Слюсар-сантехнік – професія широко розповсюджена та затребувана на всіх етапах будівництва, а також при експлуатації будівель і супровідних технічних систем.

Такі фахівці користуються величезним попитом на ринку праці. Лише по Кропивницькому зареєстровано близько 20 вакансій зазначеної професії. 

Ймовірність працевлаштування за професією слюсар-сантехнік досить висока. У переважній більшості ці фахівці без особливих ускладнень знаходять роботу на будівництві, заводах, що випускають санітарно-технічне обладнання, житлово-експлуатаційних конторах, а також на кожному великому підприємстві та в установі чи приватно.

На базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості стартує навчання за професією «Слюсар- сантехнік». Курс навчання триває 5,5 місяців.  

 Умовами до направлення на навчання є:

 • повна загальна середня або професійно-технічна освіта;
 • повноліття (не менше 18 років);
 • медична довідка з допуском до професії.

Звертаємо увагу, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.

 

Відділ організації профнавчання

Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

  

В рамках Меморандуму про співпрацю 

             Напередодні у приміщенні Долинського відділу поліції в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю Кіровоградського обласного центру зайнятості та Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області  відбувся профінформаційних семінар  для осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням  волі.

           Провідний фахівець з питань зайнятості Світлана Щербіна ознайомила учасників заходу  з соціальними послугами які надає державна служба зайнятості, зокрема підбір підходящої роботи, професійне навчання в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, можливість участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру, отримання послуг професійної орієнтації.  Засуджені до покарань були ознайомлені з актуальними вакансіями, професіями та спеціальностями, що користуються попитом на місцевому ринку праці, умовами реєстрації в службі зайнятості. Крім того присутні отримали інформацію про користування інтернет-ресурсами Державної служби зайнятості, зокрема роботою в Електронному кабінеті шукача роботи, пошуком вакансій, проходженням профдіагностичного тестування.         

           Під час активного діалогу, учасникам заходу наголосили про взаємодію між усіма службами й відомствами, соціальними партнерами, які зможуть допомогти у вирішенні питань, що виникають в осіб після звільнення з місць позбавлення волі, а головне – з роботодавцями, адже найкраща адаптація в суспільстві – це робоче місце.

  

 

День відкритих дверей для осіб з інвалідністю. 

             21 серпня 2019 року в приміщенні Долинської районної філії відбувся День відкритих дверей для осіб з інвалідністю. Захід проведено за участю та підтримки управління соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації, представництва управління Пенсійного фонду Україні в Долинському районі.

         Серед комплексу заходів проведено тренінг «Сучасні технології пошуку роботи». Учасники тренінгу обговорили питання щодо використання усіх доступних ресурсів у пошуку роботи: особисті знайомства, рекомендації, сайти з пошуку роботи, тощо. Сучасні інтернет-, мобільні та інші технології дають додатковий ресурс, який робить процес працевлаштування більш ефективним, простим та зручним. Перевага, зокрема, в тому, що сучасні технології дозволяють шукати роботу без меж – як у своєму місті чи країні, так і, наприклад, за кордоном, а також охоплювати більшу кількість джерел інформації.

          В ході заходу були розглянуті питання щодо надання соціальних послуг людям з інвалідністю, які звернулися до районної філії в пошуках роботи, а саме професійне навчання, підбір підходящої роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, а також з урахуванням рекомендацій МСЕК та потреб ринку праці.   

 

 

Розвідники, радіотелефоністи, водії та артилеристи – професії, які сьогодні приміряли вихованці «Сонячного»

Всі професії хороші і всі потрібні. Лише кожної з них треба навчитись і добре знати свою справу, бути професіоналом.

«Сьогодні, ми запросили до нас працівників Долинського районного військомату капітана Боруту Юрія Васильовича та старшого лейтенанта Іщенко Ігора Олександровича, які допоможуть нам познайомитись із військовими професіями», - такими словами  розпочала профорієнтаційний захід Світлана Щербіна, провідний фахівець Долинської районної філії обласного центру зайнятості.

Наголосила, що військові професії в умовах сьогодення є найзатребуванішими. Так, сучасний військовослужбовець повинен володіти певним багажем спеціальних знань, бути практичним, рішучим, ініціативним, готовим до ризику, наполегливим, відповідальним, переконливим, мати активну життєву позицію, розвинений інтелект.

Для наочності військові Долинського військового комісаріату організували виставку зброї, нового екіпірування та засобів індивідуального захисту. Усі бажаючі з величезним задоволенням приміряли на себе бронежилети, каски, шлемофони, розбирали та збирали автомат Калашникова та пістолет Макарова.

Дітям продемонстрували різні види сучасної зброї та процедуру її перезарядки. Під пильним наглядом військових, потримати в руках і сучасний гранатомет АГС, гвинтівку снайперську, бойовий ніж… А можливість власноруч перезарядити зброю чи приміряти 16- ти кілограмовий сучасний бронежилет і каску взагалі викликали в юнаків та дівчат захоплення. Восьмикласниця  Валерія приміряючи військову амуніцію повідомила, що має намір продовжити справу свого батька, а Артем повідомив, що він стане стрільцем або артилеристом……...

У форматі інтерактивного заходу відпочивальників  ознайомили з різноманітними тестами та методиками, які допомагають зробити вибір професії успішним; етапами професійного самовизначення та формулою вибору професії «хочу-можу-треба»,  разом обговорили прогресивні та сучасні спеціальності, а також кроки щодо того, як досягти кар’єрного успіху.

Захід пройшов жваво та пізнавально, діти отримали масу вражень та емоцій, нудьгувати не доводилось. Такі зустрічі, безперечно, залишають слід у свідомості. Згодом, можливо, хтось із цих учнів стане військовим і згадуватиме цю зустріч, як доленосну.

За активну участь у профорієнтаційному інтерактивному заході для учнівської молоді Майстерня професій школярі отримали заохочувальні подарунки.

«Військово-професійна орієнтація молоді — це складова військово-патріотичного виховання , вона починається з дитинства. Виховання молоді зараз важливе, так як Збройні сили України зараз є тією складовою структурою, яка стоїть на захисті суверенітету і цілісності нашої країни», – повідомляє Ігор Іщенко.

 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ КВЕСТ  «Детективи у світі професій»

Напередодні Долинська районна філія запропонувала учням 8-10 класів, які відпочивають у комунальному позашкільному закладі «Дитячий оздоровчий табір «СОНЯЧНИЙ», що знаходиться у с. Гурівка, спробувати свої сили у профорієнтаційному квесті «Детективи у світі професій». Заявку на участь у квесті подали п’ять команд: «БЕМС», «Червячки», «Кока-кола», «Кульбабки» та «Акуна Матата».

Команди ознайомилися з правилами гри та отримали карту і маршрутні листи. За правилами квесту, учасникам гри необхідно було пройти 5 станцій, які були розташовані на території табору. Цікава та непередбачувана пригода очікувала на учасників квесту. Всі команди старалися пройти першими весь маршрут, при цьому на кожній станції їх очікували різноманітні завдання, вирішивши які «справжні детективи» повинні були визначити «загублену професію».         Справжня пригода розпочалася після того, як кожна команда на старті розшифрувала свій маршрут та розосередилася по території табору, шукаючі на карті місця, де ймовірно могли знаходиться станції. Всіх охопив неабиякий азарт, навіть учні з інших загонів, технічний персонал, зупинялися та з запалом споглядали це цікаве дійство.
Прибувши на відповідну станцію, цікавість, азарт, командний дух ще більше підсилювався. «Було неймовірно цікаво», - ділилися враженнями учасники. На кожній станції їх чекали захоплюючі завдання, творчі конкурси: то учасникам необхідно розгадати ребуси та загадки; то розкодувати назви інструментів кравців, перукарів, лікарів, слюсарів; то спробувати себе в ролі медичної сестри і розпізнати тип ураження і надати першу допомогу постраждалому; то розгадати кросворд справжнього «айтішника»; то приміряти на себе професію військовослужбовця. Це лише частка тих дивовижних пригод, що трапилися з учасниками квесту. Молодь вразила своєю логікою, винахідливістю та креативністю. Доки підраховувалися бали та визначалися переможці, учасникам було запропоновано презентувати свої команди та знайдені професії.

За результатами квесту команда «БЕМС» зайняла І місце, команда «Червячки» - ІІ місце, команда «Кока-кола» - ІІІ місце.

 

До уваги роботодавців, які використовують працю іноземців! Змінено рахунки Кіровоградського обласного центру зайнятості

Кіровоградський обласний центр зайнятості повідомляє, що з 08 липня 2019 року змінено рахунки для зарахувань заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших надходжень (за працевлаштування іноземців, штрафні санкції тощо).

Перерахування коштів здійснювати за наступними реквізитами:

Одержувач коштів: Кіровоградський обласний центр зайнятості

Код ЄДРПОУ: 02771569

Банк: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

 • р/р 37172301111001 – страхові внески роботодавців від суми фактичних витрат на оплату праці;
 • р/р 37171302111001 – страхові внески, утримані роботодавцями з суми виплат найманим працівникам;
 • р/р 37170303111001 – страхові внески осіб, які брали участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах;
 • р/р 37179304111001 – інші надходження до ФЗДССУВБ (працевлаштування іноземців);
 • р/р 37178305111001 – надходження від застосування штрафних санкцій (пеня, штрафи).

Відділ фінансового забезпечення Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

Робота та дозвілля: у службі зайнятості Кіровоградщини молоді пропонують провести відпочинок з користю

Період літніх канікул кожна дитина старшого віку проводить по-різному. Хтось з підлітків відпочиває, хтось працює, а хтось, відпочиваючи, присвячує певний проміжок часу вибору майбутньої професії. Почати планувати свою майбутню кар’єру можна самостійно або за сприяння працівників державної служби зайнятості, які, зокрема, активно надають профорієнтаційні послуги у літніх таборах відпочинку.

Як знайти собі робоче місце? Очевидно, це питання цікавить частину школярів, які вирішили попрацювати під час літніх канікул.

Для ознайомлення з наявними вакансіями – пропонуємо завітати до найближчого центру зайнятості. Цю ж інформацію можна отримати на Інтернет-сторінці обласного центру зайнятості, яка адаптована не лише для доступу з персонального комп’ютера, а й зі смартфона.

Для тих, хто обирає своє професійне майбутнє і вирішив не втрачати час влітку – державна служба зайнятості надає можливість пройти комплексне профорієнтаційне тестування, що визначить основні психологічні якості. Слід додати, що профорієнтація дозволяє зрозуміти, який вид професійної діяльності більше підходить особі; оцінити власний потенціал і розробити стратегію кар’єрного зростання; допомагає оцінити власні здібності, інтереси, можливості та усвідомлено обрати майбутню професію. За результатами тестування формуються рекомендації щодо вибору професії, які особа може опрацювати самостійно або з консультаціями фахівців центру зайнятості. Тестування проводиться у он-лайн форматі на платформі з професійної орієнтації та розвитку кар’єри Інтернет-сторінки державної служби зайнятості. Для проходження тестування необхідно зареєструватись (із зазначенням власної електронної пошти). Консультації щодо тестування є можливість отримати в обласному центрі зайнятості за телефоном 32-28-41 або в місцевих центрах зайнятості.

Пропонуємо також завітати на сторінку обласного центру зайнятості у відеохостінгу Youtube, де розміщено анімаційний розважально-освітній серіал «Пошук Роботи», який готує шукача роботи до успішного проходження співбесіди, та є покроковою інструкцією з пошуку роботи своєї мрії.

Запрошуємо також ознайомитись з інформацією, викладеною на сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості у соціальній мережі Facebook. Це і правова інформація для шукачів роботи, і приклади успішного працевлаштування, і профорієнтаційні ролики щодо найбільш затребуваних на ринку праці професії та інша корисна інформація.

Тож враховуйте наші рекомендації! Працюйте легально! Робіть правильний вибір майбутньої професії! Користуйтесь соціальними послугами державної служби зайнятості та використовуйте її Інтернет-ресурси!

 

31.07.2019

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед  населення сільської місцевості, гармонізації попиту і пропозиції робочої сили, підвищення активності шукачів роботи на ринку праці, 31 липня  2019 року фахівці Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ провели виїзну акцію центру зайнятості на території Березівської  сільської ради. 

В ході виїзної акції було проведено ділову зустріч з сільським головою  Березівської сільської ради – Л.В. Пилипець, представником відділу бухгатерського обліку ТОВ а/ф «Долинка» - Терентьєвою Л.М. та фізичної особою-підприємцем Марією Корж. Під час зустрічі обговорювалися питання створення нових робочих місць та працевлаштування, зокрема для демобілізованих учасників АТО, інших категорій, які не є конкурентоспроможними на ринку праці і потребують додаткових гарантій. Учасники ділової зустрічі отримали інформацію про можливості профнавчання, в т.ч. на замовлення роботодавця в навчальних закладах та Центрах професійно-технічної освіти ДСЗУ. Підведено підсумки спільної роботи в напрямках реалізації державної політики зайнятості, ознайомлено з основними напрямками та соціальними послугами, які надає жителям села та роботодавцям служба зайнятості. Відзначено, що Березівська сільська рада є надійним партнером Долинської районної філії в організації громадських робіт.. З початку 2019 року 11 осіб з числа безробітних залучено до участі в громадських роботах, а як відомо громадські та інші роботи тимчасового характеру, сприяють професійній адаптації непрацюючих громадян та забезпечують їх матеріальну підтримку.  

Питання зайнятості сільського населення на сьогодні є одним із першочергових соціальних завдань, над реалізацією яких системно працюють фахівці служби зайнятості. Тому хотілось сподіватися, що вкладені зусилля працівників служби зайнятості допоможуть підвищити рівень зайнятості на території Березівської  сільської ради.

Жителі місцевих сіл, відвідавши наш захід, мали змогу отримати кваліфіковані відповіді на різноманітні запитання у сфері зайнятості, а саме - можливостей служби зайнятості в питаннях реєстрації, працевлаштування, професійного навчання, отримання ваучерів, підтвердження кваліфікації (неформальне навчання).

Окрім цього, у рамках заходу діяли консульпункти, де бажаючим надавалися індивідуальні консультації з елементами мотивації особи до активної поведінки на ринку праці, в тому числі інформування щодо використання інтернет ресурсів для пошуку роботи, а також з юридичних та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням та підбором кадрів.

Результатом зустрічі стали прийняті конкретні рекомендації для обох сторін соціального діалогу, метою яких є забезпечення подальшої співпраці та зміцнення ділових зав’язків.

 

Суспільно корисні роботи в інтересах громади

Робота Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ за перше півріччя 2019 року спрямована на проведення активної політики зайнятості населення, зокрема і в сфері організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру. Питання організації таких робіт віднесено також до основних в реалізації заходів Програми зайнятості населення Долинського району.

Станом на 01.07.2019 року на громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру Долинською районною філією працевлаштовано – 305 осіб з числа безробітних, з  них 151 взяли участь в громадських роботах, 116 – в тимчасових.

Протягом поточного року укладено 32 договори на виконання громадських робіт. Фінансування робіт тимчасового характеру, в яких брали участь безробітні, здійснювалось за рахунок коштів фізичних осіб – підприємців, а також підприємств, установ та організацій району на суму 77,5 тис. грн. На організацію та проведення громадських робіт у 2019 році всього використано 461 тис. грн., в тому числі 265,1 тис. грн. з місцевих бюджетів, 195,6 тис. грн. з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

До громадських робіт у 2019 році залучались безробітні Суходільської, Василівської, Маловодянської, Новоолександрівської, Олександрівської, Братолюбівської, Новогригорівської Першої, Лаврівської, Березівської сільських рад, Молодіжненської селищної ради та м. Долинська – КП «Долинське міське комунальне господарство». Основні види робіт: упорядження меморіалів, пам’ятників та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни; утримання в належному стані цвинтарів, особливо в сільській місцевості; благоустрій, прибирання та озеленення територій населених пунктів; екологічний захист навколишнього середовища та інші загальнодоступні види трудової діяльності, які відповідають потребам громади

Жителі району, які брали участь в роботах тимчасового характеру, виконували підсобні роботи та роботи пов'язані з сферами торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства, роботи в сільськогосподарській галузі, тощо.

З метою популяризації тимчасової зайнятості районною службою зайнятості постійно проводяться семінари та інші профорієнтаційні заходи. Так з початку поточного року центром зайнятості проведено 5 таких заходів, в яких взяли участь 59 безробітних.

Продовжується практика проведення міні-ярмарок та ярмарок вакансій, зустрічей роботодавців з незайнятим населенням, в тому числі і з питань організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. З початку року проведено 15 міні-ярмарок, в яких взяли участь 105 безробітних та 2 ярмарки вакансій, де взяли участь 37 безробітних.

Інформація про переваги тимчасової зайнятості періодично висвітлюється в засобах масової інформації, на веб-порталі державної служби зайнятості та на інтернет сторінці Долинської районної державної адміністрації в розділі «Служба зайнятості інформує», в соціальній мережі Фейсбук. Робота щодо стимулювання організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Долинською районною філією продовжується.

 

Сприяємо створенню нових робочих місць:

компенсуємо єдиний соціальний внесок

          Одним із найбільш вагомих механізмів стимулювання роботодавців щодо працевлаштування безробітних на нові робочі місця, є компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Керівництво та фахівці сектору взаємодії з роботодавцями відділу надання соціальних послуг Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ проводять щоденну інформаційно-роз’яснювальну роботу в цьому напрямку з представниками відділів кадрів, які надають до служби зайнятості «Інформацію про попит на робочу силу (вакансії)», при відвідуванні роботодавців безпосередньо на підприємствах, на семінарах, робочих зустрічах, публікації в ЗМІ, на ВЕБ-сторінках, тощо.

         Протягом січня – червня 2019 року філією надано компенсацію єдиного соціального внеску 4 роботодавцям за працевлаштованих на нові робочі місця 7 безробітних, у тому числі 3 безробітних, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню. І якщо служба зайнятості сьогодні компенсує 918 гривень страхового внеску з мінімальної заробітної плати за кожного працівника, якого працевлаштовано за направленням центру зайнятості на нове робоче місце, то,  погодьтеся, протягом року роботодавець зможе зекономити чималу суму.

         Одним з роботодавців, який плідно співпрацює з Долинською районною філією Кіровоградського ОЦЗ в даному напрямку, є фізична особа – підприємець Лосинець Віра Володимирівна, основним видом діяльності якої є роздрібна торгівля деталями та приладами  для автотранспортних засобів. В 2019 році нею створено 4 нових робочих місця, які успішно укомплектовані за сприяння служби зайнятості.

         Таким чином, якщо Ваше підприємство розвивається та створює нові робочі місця, Ви можете отримати компенсацію фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу, співпрацюючи з Долинською районною філією Кіровоградського ОЦЗ з питання укомплектування нових робочих місць.

         Створення і збереження робочих місць та забезпечення ефективної зайнятості населення – головні чинники ринку праці. І шлях вирішення цих проблем – в продуктивному співробітництві служби зайнятості і роботодавців.

                  

«Попередження зовнішньої нелегальної трудової міграції та протидії торгівлі людьми»

- таку тему мав семінар-тренінг, що пройшов 30 липня 2019 року з нагоди  Міжнародного дня протидії торгівлі людьми на базі Долинської районної філії з використання інтерактивних вправ у рамках Дня інформації для жінок. Змістове наповнення даного заходу спрямоване на розкриття переваг легального працевлаштування, визначення негативних наслідків торгівлі людьми на тлі динаміки розвитку суспільства тощо. 

У заході взяла участь начальник відділу управління соціального захисту населення райдержадміністрації Зоя Малолєтко. Вона  акцентувала увагу жінок на масштабності поширення даного явища у світі, оперуючи експертними оцінками міжнародних організацій. Крім цього, у ході змістовної бесіди присутні визначили відмінності між поняттями «постраждалий» та «потерпілий» внаслідок торгівлі людьми.

Крім того, учасники семінару переглянули відеоролик, у якому репрезентована тема рабства й експлуатації праці в сучасному суспільстві. У контексті обговорення даного сюжету кожний мав змогу висловити свою думку щодо актуальності даної проблеми для українського суспільства та отримати відповіді на питання, що стосуються попередження торгівлі людьми та легального працевлаштування.

Присутні ознайомилися із законодавчими засадами та можливостями легального працевлаштування громадян України за кордоном, з можливостями тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників в галузі будівництва в Ізраїлі. Зазначалося, що така можливість надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. Також було окреслено основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі.

Жінки отримали інформацію про стан місцевого ринку праці, перспективи їхнього працевлаштування, вільні робочі місця.

 

З практики роботи

20-річний парубок, Цимбалюк Володимир Сергійович, розпочав свій трудовий шлях зі служби за контрактом. Більше двох років він був стрільцем військової частини, яка була задіяна у антитерористичній операції.

Після демобілізації, на початку жовтня 2018 року, у пошуках роботи звернувся до служби зайнятості та відразу отримав направлення до  державного підприємства "Долинське лісове господарство». І хоча робота мала тимчасовий характер зразу погодився. Невдовзі сезон закінчився. Але   хлопець не довго думаючи знову звернувся до Долинської районної філії.  Маючи професію «маляр», яку здобув раніше у Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг, не розгубився. У ситуації відсутності підходящої роботи за раніше здобутою професією він був готовий приступити до будь-якої роботи.

З початку сезонних робіт державне підприємство "Долинське лісове господарство» знову подало інформацію про потребу у кадрах. Володимиру запропонували робоче місце «лісоруб». Він охоче звернувся до роботодавця для працевлаштування

Керівник підприємства без вагань відразу прийняв рішення про його працевлаштування.

У бригаді хлопця поважають. Сьогодні він вправно звалює дерева, відокремлює сучки, звісно, дотримується безпечної технології виконання робіт.

Маючи від природи сором’язливий характер він просто виконує свою роботу, яка йому подобається.  

  

Військова служба за контрактом у ЗСУ: для кого, скільки і де

 Нещодавно у приміщенні Долинської районної філії відбувся семінар з орієнтації на службу за контрактом за участю представника Долинського районного військового комісаріату старшого офіцера відділу комплектування Іщенко Ігоря та солдата однієї із військових частин Перевізника Юрія.

Під час семінару чоловіки ознайомились із професіями, які необхідні вітчизняній армії, умовами прийому та проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки; головними вимогами до кандидата на військову службу за контрактом.

 Крім того, присутні дізналися про державні гарантії військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, зокрема гарантовано стабільне матеріальне забезпечення, безкоштовне медичне обслуговування, обов’язкове державне страхування, забезпечення житлом, право на пенсійне забезпечення при звільненні з військової служби за віком або за станом здоров’я та ін.

Також безробітні чоловіки отримали актуальну інформацію про стан місцевого ринку праці, соціальні послуги, що надає служба зайнятості, можливість започаткування власної справи за її сприяння тощо. Учасникам заходу надавалися індивідуальні консультації та допомога залежно від досвіду роботи, рівня освіти, вікових характеристик, життєвої ситуації щодо оволодіння навичками пошуку роботи, самопрезентації, у тому числі з юридичних питань.

  

Безробітним Кіровоградщини збільшено розмір допомоги

За інформацією Вероніки Шишкарьової, начальника відділу організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості, з 01 липня 2019 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено до 610 грн та 1630 грн.

Розмір допомоги не може перевищувати чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб та бути меншим мінімального розміру, встановленого правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Такий мінімальний розмір на поточний момент складає 610 грн (для осіб, які вперше шукають роботи, довгий час не працювали та деяких інших категорій безробітних) та 1630 гривень (для осіб, які отримують допомогу по безробіттю в залежності від страхового стажу).

Максимальний розмір допомоги по безробіттю складатиме 8028 грн.

Тривалість та розмір допомоги по безробіттю залежать від декількох чинників, серед яких і причина звільнення з останнього місця роботи, і тривалість страхового стажу в цілому та за 12 місяців до реєстрації як безробітного, і розмір заробітної плати.

Нагадуємо, що відповідно до норм чинного законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття застраховані особи мають право на допомогу по безробіттю. Таке ж право має молодь (особи віком до 35 років), яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійних чи вищих навчальних закладах, звільнилась із строкової військової служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце (у разі реєстрації як безробітної особи).

 Відділ організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості

 

 

До уваги роботодавців!

Кіровоградський обласний центр зайнятості повідомляє, що з 08 липня 2019 року змінено рахунки для зарахувань заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших надходжень (за працевлаштування іноземців, штрафні санкції тощо).

Перерахування коштів здійснювати за наступними реквізитами:

Одержувач коштів: Кіровоградський обласний центр зайнятості

Код ЄДРПОУ: 02771569

Банк:                                  Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО):           899998

1) р/р 37172301111001  – страхові внески роботодавців від суми фактичних витрат на оплату праці

2) р/р 37171302111001 – страхові внески, утримані роботодавцями з суми виплат найманим працівникам

3) р/р 37170303111001 – страхові внески осіб, які брали участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах

4) р/р 37179304111001 – інші надходження до ФЗДССУВБ (працевлаштування іноземців)

5) р/р 37178305111001 – надходження від застосування штрафних санкцій (пеня, штрафи)

Відділ фінансового забезпечення

Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

 

У трудовій книжці неправильно вказали назву посади: що робити?

Трудова книжка – це основний документ про трудову діяльність працівника (ст. 48 КЗпП). Записи про назву роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників і службовців відповідно до найменування професій і посад, наведених у Національному класифікаторі «Класифікатор професій ДК 003:2010» . Це прямо зазначено в п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 р. № 58.

Таким чином, Класифікатор професій є основним нормативно-правовим документом, який визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кадровій діяльності. Розглянемо порядок роботи з Класифікатором професій.

Основним призначенням Класифікатора професій є його застосування усіма роботодавцями під час запису про роботу в трудові книжки працівників. У Класифікаторі професій базові найменування професій систематизовано у 9 розділах Класифікатора. Кожній окремій професії чи її групі надано відповідний код класифікатора професій (код КП).

Останнім часом перевірки органів Держпраці не є великою рідкістю. У процесі таких перевірок особливу увагу приділяють відповідності найменувань професій і посад у кадрових документах і трудовій книжці Класифікатору професій.

Так серед типових помилок у записах до трудових книжок щодо найменування професій (посад) можна вказати: Керівник господарства  – за «Класифікатором професій» (далі – КП) це «Голова колективного господарства» з кодом 1210.1; Агроном-насіннєвод – за КП це «Агроном з насінництва» з кодом 2213.2; Скотар або Телятниця – за КП це «Тваринник» з кодом 6121.

Згідно з нормами КП усі професійні назви робіт визначають тільки у чоловічому роді. Винятком є лише декілька професій, яким притаманне використання тільки у жіночому роді. Це зокрема, «Швачка», «Нянька», «Покоївка», «Сестра-господиня», «Економка», «Друкарка».

Подвійні назви професій (посад) – це назви професій, виписані через дефіс. В КП ДК 003:2010 не передбачено утворення розширених (подвійних) назв посад (професій) через дефіс, окрім тих, які внесено до КП. Тому таке об'єднання двох назв професій, як наприклад «манікюрник-педикюрник», не відповідає положенням КП (лист Мінпраці України від 20.01.07 № 10/13/116-07).

Роботодавець може (за згодою працівника) включити до посадової інструкції за основною посадою додаткові завдання і обов’язки. Наприклад, «Оператор комп’ютерного набору» виконує роботу з комп’ютерного набору текстів протягом 6 годин, а 2 години, що залишилися – роботу архіваріуса. У цьому випадку професійна назва роботи для виконавця – це «Оператор комп’ютерного набору», а до його посадової інструкції включено додатково обов’язки архіваріуса.

Проте, якщо працівник виконує обов’язки, які належать до двох чи навіть трьох різних посад, які є в штатному розписі, фахівці все ж радять оформити або внутрішнє сумісництво, або суміщення.

Як виправити, якщо у наказі про прийняття на роботу найменування посади не відповідає штатному розпису? У цьому випадку виправлення запису у трудовій книжці здійснюють так. Зазначте:

 • у графі 1 – черговий номер, наступний за порядком за номером останнього запису;
 • у графі 2 – дату внесення змін;
 • у графі 3 – зазначають «Запис за № таким-то недійсний», а продовжують коректним варіантом запису: «Прийнятий за такою-то професією (посадою)», де й зазначають правильне найменування посади;
 • у графі 4 – дату і номер уточнюючого наказу (розпорядження) роботодавця.

 

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

Реалізуємо Меморандум про співпрацю

В рамках Меморандуму про співпрацю з громадською організацією «Десяте квітня» , яка реалізує проект «Правова допомога ВПО та розширення прав ті можливостей громад на півдні України» 03 липня у приміщенні Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ проведено зустріч представників організації з внутрішньо переміщеними особами. У заході взяли участь внутрішньо переміщені особи, зареєстровані як безробітні, так і інші внутрішньо переміщені особи.

 Учасники зібрання отримали юридичну допомогу, а саме -  консультації з вирішення питань, пов’язаних із статусом переселенця (виплата адресної допомоги, пенсій, стипендій, відновлення документів, вступ до спадщини, тощо), інформацію щодо судового супроводу окремих категорій справ, у випадках неможливості відновлення прав у інший спосіб, та інформацію про актуальні програми підтримки переселенців (соціальні, навчальні, гуманітарні).

Крім того, внутрішньо переміщеним особам надано інформацію про соціальні послуги, які надаються переселенцям державною службою зайнятості ат про умови отримання допомоги по безробіттю.

У роботі заходу взяли участь від громадської організації Володимир Кудря, заступник начальника управління соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації Ірина Луньова та директор Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ Марина Соловйова.      

 

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Колишнім бійцям дуже важко повертатись до мирного життя і знову знайти своє місце в соціумі. Багато часу витрачається на усвідомлення того, що основне життя іде тут, де немає вибухів, де поруч родина і можна спокійно спати, а військові дії — то лише сторінка, яку треба перегорнути.

Сергій Когут, провів майже два роки у зоні проведення антитерористичної операції. Повернувшись до звичайного життя, чоловік відразу почав шукати роботу. За допомогою вчорашній боєць звернувся до центру зайнятості.

«У свій час за сприяння районної філії я здобув професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. По закінченню навчального закладу я був працевлаштований. Тому я знову звернувся до служби зайнятості аби знайти роботу за здобутою професією», – повідомив Сергій Когут. На момент звернення підходящої роботи не було.

Аби допомогти чоловікові усвідомити свої сильні особистісні якості, визначити наявні конкурентні переваги, зокрема здібності, навички чоловікові було призначено зустріч з кар'єрним радником.

Під час розмови з цим фахівцем з’ясувалося, що чоловік має досвід роботи тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, інші нюанси його трудового шляху, і в результаті вибудували план спільних дій, що спрямований на досягнення головної мети звернення Сергія до служби зайнятості – його працевлаштування.

Згодом, декілька сільськогосподарських підприємств району подали до служби зайнятості вакансії тракториста. Одне з них – фермерське господарство «Олександра», що здійснює свою діяльність в селі  Суходільське Долинського району, де проживає Сергій.

Спеціальних вимог до кандидата  роботодавець не ставив, але шукав людину відповідальну, організовану, а також таку, яка вміє раціонально організувати свій робочий час. Усім вищезгаданим вимогам роботодавця Сергій відповідав, тому відразу отримав постійне місце роботи.

У господарстві працівником задоволені. І не дивно, адже чоловік хороша працьовита людина, яка вміє не тільки Батьківщину захищати, але й добре працювати.

Роботодавців Кіровоградщини запрошують долучитися до всеукраїнського опитування

14.06.2019

Літо у Василівці

Літо для дітвори – це час канікул, саме цієї пори  розпочинають працювати літні пришкільні табори. Долинська районна філія Кіровоградського ОЦЗ активно продовжує готувати школярів до свідомого вибору професійного шляху, популяризувати робітничі професії, сприяти формуванню у молоді засад профорієнтаційної культури особистості. Ця робота не зупиняється і влітку.

Фахівці філії 12 червня провели виїзний профорієнтаційний захід з використанням «Мобільного центру професійної орієнтації» для учнівської молоді  Василівської філії І-ІІ ступенів комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 Долинської районної ради». Мета заходу – в ігровій формі розповісти дітям про світ професій, вимоги та особливості сучасного ринку праці, ознайомити з формулою правильного професійного вибору

Активну участь приймали учні в  різноманітних іграх, конкурсах: «Збери літери», «Чий інструмент?», «Крокодил», «Веселі ребуси»,  «Допитлива ворона» .

Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.       

Усі бажаючи мали змогу ознайомитися з інформаційними матеріалами, розміщеними у мобільному профорієнтаційному центрі, а під час індивідуальних консультацій учасники заходу за допомогою профорієнтаційних методик могли визначити свої професійні нахили та здібності і отримати методичні та практичні рекомендації щодо вибору професії.

 

Виїзна акція центру зайнятості

для жителів Василівської сільської ради

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед  населення сільської місцевості, гармонізації попиту і пропозиції робочої сили, підвищення активності шукачів роботи на ринку праці, 12 червня 2019 року фахівці Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ провели виїзну акцію центру зайнятості на території Василівської сільської ради.

В ході виїзної акції було проведено ділову зустріч з секретарем Василівської сільської ради – Ольгою Саєнко за участю представника фермерського господарства «Цимбал Г.О.» - Катериною Стьопкіною та фізичної особою підприємцем Інною Дяченко. Під час зустрічі обговорювалися питання працевлаштування селян, створення нових робочих місць, зокрема для демобілізованих учасників АТО, інших категорій, які не є конкурентоспроможними на ринку праці і потребують додаткових гарантій.     Учасники зібрання також обговорили можливості перенавчання та підвищення кваліфікації на замовлення роботодавця в навчальних закладах області та Центів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, підвели підсумки спільної роботи в напрямках реалізації державної політики зайнятості. Завідувач сектора взаємодії з роботодавцями Ольга Зінов’єва подякувала сільській раді за активну позицію у вирішенні питань тимчасової зайнятості безробітних, адже тільки у минулому році Василівською сільською радою більше 76 тис грн було виділено на проведення громадських робіт, що дало можливість провести суспільно-корисні роботи для громади та  забезпечити безробітних жителів села додатковими заробітками.  

Окрім цього, у рамках заходу діяли консульпункти, де бажаючим надавалися індивідуальні консультації з елементами мотивації особи до активної поведінки на ринку праці, в тому числі інформування щодо використання інтернет ресурсів для пошуку роботи, а також з юридичних та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням та підбором кадрів.

Сектор взаємодії з роботодавцями

 

День відкритих дверей на базі «Дослідно-селекційного дендрологічному лісового центру «Веселі Боковеньки».

Одним із найважливіших пріоритетів діяльності служби зайнятості є побудова тісної взаємодії з роботодавцями. Саме роботодавець є основним партнером в реалізації державної політики зайнятості, співпраця з яким безпосередньо впливає на якість надання центром зайнятості соціальних послуг населенню.

11 червня 2019 року Долинською районною філією Кіровоградського ОЦЗ проведено День відкритих дверей на базі «Дослідно-селекційного дендрологічному лісового центру «Веселі Боковеньки».

Весе́лі Бокове́ньки — дендрологічний парк загальнодержавного значення в Україні. Розташований у межах Долинського району Кіровоградської області, біля села Веселі Боковеньки. Площа 109 га (з селекційно-дендрологічною станцією — 543 га).

День відкритих дверей на базі ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» розпочався із знайомства з всією територією лісового центру та специфікою його діяльності. Керівник дендрологічного центру Підтикана Галина Василівна розповіла про історію створення парку, про різноманіття різних видів лісових культур (дубів, горіхів, ліщини, тополі, тощо) та догляд за ними. Ми відвідали музей, який знаходиться на території бази «ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки», де можна побачити всіх керівників та працівників від початку заснування парку М.Л. Давидовим в 1924 році.

Під час ділової зустрічі з керівником ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки»  Підтикана Г.В., обговорено перспективи створення нових робочих місць, а також організацію професійного навчання. Акцентовано увагу на тому, що служба зайнятості має значні можливості для забезпечення потреб роботодавців у робочій силі.

Для учнівської молоді комунального закладу «Долинська зш І-ІІІст. №4 Долинської районної ради» організовано та проведено професіографічну екскурсію на підприємстві.

Найзахоплюючою частиною заходу для учнів стала екскурсія по дендрологічному парку, під час якої вони ознайомилися з історією його виникнення, з різноманітними рослинами завезеними з віддалених куточків планети, які  за допомогою плідної людської праці змогли рости в степовій зоні.

Із задоволенням діти прийняли активну участь у різноманітних конкурсах та естафетах.

Наприкінці заходу учні подякували працівникам Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки», які в свою чергу запросили школярів до вступу до лісотехнічних вузів, лісних технікумів України та стати спеціалістам лісового господарства.

Відділ надання соціальних послуг

 

12.06.2019 

День боротьби з дитячою працею: особливості працевлаштування сезонної роботи неповнолітніх

Канікулярний літній період кожна доросла дитина, зрозуміло що, використовує на власний розсуд. Хтось відпочиває, а хтось і працює. А хтось відпочиваючи, присвячує певний проміжок часу вибору своєї майбутньої професії. Це можливо робити самостійно або за сприянням працівників державної служби зайнятості, які активно надають профорієнтаційні послуги в пришкільних таборах та літніх таборах відпочинку.

Як знайти собі робоче місце? Очевидно, це питання цікавить частину старшокласників. Пропонуємо завітати до найближчого центру зайнятості і ознайомитись з наявними вакансіями. Зі всім спектром вакансій є можливість ознайомитись на Інтернет-сторінці ДСЗ. Завітати на неї Ви можете навіть з мобільного телефону з доступом до всесвітньої павутини. Наш сайт адаптований для смартфонів.

Тепер про особливості роботи.

Відповідно до норм Кодексу законів про працю України прийняття особи на роботу допускається з 16 років.

Діти, віком старше 15 років, можуть прийматися на роботу за згодою одного з батьків, якщо це не завдає шкоди їхньому здоров’ю і навчанню.

Діти, віком старше 14 років, можуть прийматися на роботу за згодою одного з батьків для виконання виключно легкої роботи, що не завдає шкоди їхньому здоров’ю і не порушує процес навчання.

Обов’язково треба враховувати, що нормами Закону України «Про охорону дитинства» заборонено залучення дітей до найгірших форм дитячої праці.

До найгірших форм належить використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності.

Такими формами праці є усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов'язкова праця, включаючи примусове чи обов'язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах.

При працевлаштуванні одним з ключових моментів є необхідність вступу в легальні трудові відносини.

З неповнолітнім трудовий договір обов’язково має бути укладено в письмовій формі.

Для працівників віком від 14 та 15 років, які працюють під час канікул, та працівників віком від 15 до 16 років тривалість робочого часу має складати не більше 24 годин на тиждень.

Для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого часу має складати не більше 36 годин на тиждень.

Заборонено залучення неповнолітніх до роботи в нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Шкідлива робота для дітей не допускається.

Відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

Перелік є дуже об’ємним документом і містить значну кількість заборонених робіт в різних сферах економіки.

Так, заборонено застосування праці неповнолітніх на посадах водія автомобіля, газозварника, оператора заправних станцій.

Забороняється застосування праці дітей, безпосередньо зайнятих біля гарячої плити, кондитерських печей, електрожарових шаф.

Також забороняється неповнолітнім торгувати вином, спиртом, іншою лікеро-горілчаною продукцією та пивом.

Щодо вибору професії, навчального закладу для її здобуття, зазначимо наступне.

Державна служба зайнятості надає можливість старшокласникам пройти комплексне профорієнтаційне тестування, що визначить основні психологічні якості.

Профорієнтація дозволяє зрозуміти, який вид професійної діяльності більше підходить особі; допомагає оцінити власні здібності, інтереси, можливості та усвідомлено обрати майбутню професію; оцінити власний потенціал та розробити стратегію кар’єрного зростання.

За результатами тестування формуються рекомендації щодо вибору професії, які особа може опрацювати самостійно або з консультаціями фахівців центру зайнятості.

Тестування проводиться у он-лайн форматі на платформі з професійної орієнтації та розвитку кар’єри Інтернет-сторінки державної служби зайнятості. Для проходження тестування необхідно зареєструватись (із зазначенням власної електронної пошти). Консультації з тестування є можливість отримати в обласному центрі зайнятості за телефоном 32-28-41 або в місцевих центрах зайнятості.

Завітайте також на сторінку ОЦЗ у відеохостінгу Ютуб. Зокрема, там розміщено мультсеріал «Пошук роботи», в 22-ох серіях якого в ігровій формі надані поради щодо професійної орієнтації та пошуку роботи.

Запрошуємо також ознайомитись з інформацією, викладеною на сторінці ОЦЗ у соціальній мережі Фейсбук. Це і правова інформація для шукачів роботи, і приклади успішного працевлаштування, і профорієнтаційні ролики щодо найбільш затребуваних на ринку праці професій та інша корисна інформація.

Враховуйте наші рекомендації! Працюйте легально! Робіть правильний вибір майбутньої професії! Користуйтесь соціальними послугами ДСЗ та використовуйте Інтернет-ресурси служби!

 

10.06.2019

Виїзна акція для жителів  Іванівської сільської ради      

Сьогодні ситуація на ринку праці характеризується зростанням рівня безробіття, низьким професійно-кваліфікаційним рівнем селян, великою різницею між попитом і пропозицією робочої сили, нелегальною зайнятістю, міграцією сільського населення тощо. Тому виїзні акції до жителів сільської місцевості стають все більш актуальними.

Фахівцями Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ на початку червня 2019 року проведено виїзну акцію для населення Іванівської сільської ради.

У рамках акції фахівці філії провели ділову зустріч із сільським головою Віктором Зазвірським, яка була присвячена організації громадських робіт на підвідомчій території.

На жаль, з 2017 року щорічно Іванівська сільська рада не виділяє кошти на даний напрямок роботи. І зараз, за підсумками зустрічі питання залишилось без вирішення.  Тільки упродовж 2019 року 29 осіб, жителів підвідомчої території, перебували на обліку в службі зайнятості у пошуках роботи.

Питання зайнятості сільського населення на сьогодні є одним із першочергових соціальних завдань, над реалізацією яких системно працюють фахівці державної служби зайнятості. Тому хочеться вірити, що органи місцевого самоврядування, змінять свої бачення та звернуть увагу на статтю 34 «Повноваження у сфері соціального захисту населення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в якій до делегованих повноважень згідно п.7 є  організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.

Відділ надання соціальних послуг

 

 

10.06.2019

Літо для дітвори – це час канікул, саме цієї пори  розпочинають працювати літні пришкільні табори. Долинська районна філія Кіровоградського ОЦЗ активно продовжує готувати школярів до свідомого вибору професійного шляху, популяризувати робітничі професії, сприяти формуванню у молоді засад профорієнтаційної культури особистості. Ця робота не зупиняється і влітку.

Фахівцями Філії на початку червня організовано та проведено виїзний профорієнтаційний захід з використанням «Мобільного центру професійної орієнтації» для учнівської молоді Іванівської філії І-ІІ ступенів комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІ Іст. №4 Долинської районної ради». Мета заходу – в ігровій формі розповісти дітям про світ професій, вимоги та особливості сучасного ринку праці, ознайомити з формулою правильного професійного вибору

Активну участь приймали учні в  різноманітних іграх, конкурсах: «Збери літери», «Чий інструмент?», «Крокодил», «Веселі ребуси»,  «Допитлива ворона» , «Телефон». 

Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.       

Усі бажаючи мали змогу ознайомитися з інформаційними матеріалами, розміщеними у мобільному профорієнтаційному центрі, а під час індивідуальних консультацій учасники заходу за допомогою профорієнтаційних методик могли визначити свої професійні нахили та здібності і отримати методичні та практичні рекомендації щодо вибору професії.

 

31.05.2019

День відкритих дверей для осіб з інвалідністю

30 травня у приміщенні Долинської районної філії проведено День відкритих дверей для осіб з інвалідністю.

У рамках заходу для шукачів роботи цієї категорії проведено профінформаційний семінар, під час якого присутні вчилися пізнавати себе, робити важливі кроки щодо змін у професійній кар’єрі; мали можливість усвідомити необхідність максимального використання  прихованих  ресурсів; дискутували, ділилися власним досвідом, розповідали про планування майбутнього та ін. Крім того, шукачі роботи отримали актуальну та корисну інформацію про стан місцевого ринку праці, перспективи працевлаштування громадян з інвалідністю на підприємствах міста та району, соціальні послуги, які надає служба зайнятості, зокрема щодо підбору підходящої роботи, організації професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, а також сприяння у започаткуванні власної справи тощо.

У заході взяв участь Сергій Кравчина, начальник Долинського бюро правової допомоги, який поінформував присутніх про діяльність бюро правової допомоги, про послуги, які надаються пільговій категорії населення.

Учасникам заходу запропонували міні-ярмарок вакансій. З потребою у персоналі  Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинського району присутніх ознайомила його директор Кушніренко Олена Іванівна. Під час заходу домовлено про співбесіду роботодавця з двома особами безпосередньо в установі для ознайомлення з умовами праці та можливим працевлаштуванням.

 

 

 

23.05.2019

        

Виїзна акція до Молодіжненської селищної ради

З метою розгортання широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи для населення сільської місцевості, гармонізації попиту і пропозиції робочої сили, підвищення активності шукачів роботи на ринку праці, 22 травня 2019 року фахівці Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості провели виїзну акцію на території Молодіжненської селищної ради.

У рамках заходу відбулося проведення семінару для роботодавців, під час якого присутні ознайомилися з особливостями працевлаштування в сучасних умовах, станом локального ринку праці та перспективами його розвитку.

Провідний фахівець з питань зайнятості сектору взаємодії з роботодавцями Оксана Берднікова розповіла про організацію громадських роботах на території селищної ради; акцентувала увагу на користі проведення цих робіт для благоустрою та екологічного захисту навколишнього середовища території ради, а також  підсобних робіт при проведенні ремонтів закладів культури та охорони здоров’я; наголосила на тому, що під час участі в громадських роботах безробітні мають можливість  показати свої професійні вміння, здібності та можуть в подальшому отримати постійну роботу на тих самих підприємствах.

В ході виїзної акції відбулась ділова зустріч з фізичними особами-підприємцями Черепанцевою Наталією Йосипівною та Шестаковою Світланою Вікторівною. Підприємцям надано коротку інформацію про соціальні послуги, які надає роботодавцям державна служба зайнятості та її сучасними інструментами,  стан ринку праці в районі та підвідомчій території, наголошено на компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску, як одному із заходів стимулювання роботодавців при працевлаштуванні безробітних. Разом із селищною головою Любов’ю Осадчук підведено підсумки спільної роботи в напрямках реалізації державної політики зайнятості на території Молодіжненської селищної ради.

Учасники семінару із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці мали нагоду ознайомитись з інформаційними матеріалами про підприємства та актуальні вакансії, самостійно попрацювати з описами актуальних професій, та під час індивідуальних консультацій отримати вичерпні відповіді на питання, що їх цікавили.

Фахівцями Філії оновлено інформаційні куточки в приміщенні селищної ради, де відображено всі актуальні питання щодо законодавства, працевлаштування та послуг, які надає служба зайнятості.

Питання зайнятості населення на підвідомчій території на сьогодні є одним із першочергових соціальних завдань, над реалізацією яких системно працюють фахівці державної служби зайнятості. Тому хотілось сподіватися, що вкладені зусилля працівників допоможуть збільшити кількість зайнятого населення на території Молодіжненської селищної ради.

 

23.05.2019

         Профорієнтаційна шкільна робота – складова виховання молоді

Стати успішним у професійному плані – це бути затребуваним суспільством фахівцем, професійні інтереси якого поєднані з особистісними потребами та почуттями. Саме тому активна профорієнтаційна робота серед шкільної молоді є одним із пріоритетних напрямків формування успішного професійного майбутнього регіону та країни загалом.

22 травня 2019 року фахівцями Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ відбувся виїзний профорієнтаційний захід для молоді комунального закладу «Молодіжненський опорний заклад середньої освіти І-ІІІ ст. Долинської районної ради». Фахівець з профорієнтації Світлана Щербіна  провела профорієнтаційні заходи зі шкільною молоддю селища Молодіжне.

У рамках заходу відбувся профорієнтаційний урок на тему «Права неповнолітніх у трудових відносинах» за участю начальника Долинського бюро правової допомоги Кравчини Сергія Миколайовича, який поінформував підлітків про законодавче підґрунтя використання праці дітей в Україні, основні види дитячої праці та акцентував увагу присутніх на найгірших формах дитячої праці, як застосовувати на практиці закони про права неповнолітніх у трудових відносинах.

 Учнів школи отримали інформацію про важливість усвідомленого вибору майбутнього фаху, надано поради, як правильно обрати професію, та презентовано платформу з профорієнтації та розвитку кар’єри  «Моя професія» для проходження тестування та виявлення своїх професійних здібностей. В процесі спілкування учні дізналися про актуальні професії, як реалізувати власний потенціал, побудувати кар’єру.

 

16.05.2019

            Ярмарок вакансій для жінок

Роботу знаходить той, хто її шукає і має наполегливе бажання працювати. В свою чергу, роботодавцям підібрати висококваліфіковані, надійні кадри, безперечно, справа не з легких і не одного дня. Тож на організацію зустрічі двох основних своїх клієнтів – безробітного та роботодавця – спрямовує свою діяльність Долинська районна філія Кіровоградського ОЦЗ, яка 16 травня провела «Ярмарок вакансій».

Відкрила її завідувач сектору взаємодії з роботодавцями Ольга Зінов’єва, яка ознайомила присутніх із ситуацією на ринку праці, послугами, які надає служба зайнятості, можливостями освоєння нових професій, підвищення кваліфікації за раніше набутими спеціальностями та представила представників роботодавців, які були запрошені на захід. В ярмарку також взяли участь 18 безробітних.      

У Ярмарку вакансій прийняли участь 7 представників роботодавців Долинського району, а саме: «Долинське РСТ», «Територіальний центр соціального обслуговування населення», КП «Долинський міськкомунгосп»,  фізичні особи – підприємці Зоя Костенко, Людмила Романова, Ірина Секретарюк та Віктор Лисенко, які запропонували більше десятка вакансій у галузях торгівлі, соціального обслуговування та інших галузях.

На Ярмарку були представлені вакансії за  професіями «продавець продовольчих товарів», «соціальний працівник», «сестра медична з лікувальної фізкультури» та «продавець непродовольчих товарів».  В ході заходу представники підприємств проводили співбесіду з претендентами на вільні місця, зацікавлювали  їх умовами праці та відпочинку, соціальними пільгами і гарантували достойний  рівень заробітної плати. Представниками  центру зайнятості були створені всі умови для того, щоб роботодавці та безробітні мали можливість поспілкуватися та задовольнити свої потреби.

 

16.05.2019

День інформації для жінок 

«Попередження зовнішньої нелегальної трудової міграції та протидії торгівлі людьми» - таку тему мав семінар-тренінг, що пройшов 16 травня 2019 року на базі Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості з використання інтерактивних вправ у рамках Дня інформації для жінок. Змістове наповнення даного заходу спрямоване на розкриття переваг легального працевлаштування, визначення негативних наслідків торгівлі людьми на динаміку розвитку суспільства тощо.

Профконсультант разом із учасниками заходу розкрили суть поняття «торгівля людьми», акцентуючи їхню увагу на масштабності поширення даного явища у світі, оперуючи експертними оцінками деяких міжнародних організацій. Крім цього, у ході змістовної бесіди присутні визначили відмінності між поняттями «постраждалий» та «потерпілий» внаслідок торгівлі людьми.

Крім того, учасники семінару переглянули відеоролик, у якому репрезентована тема рабства й експлуатації праці в сучасному суспільстві. У контексті обговорення даного сюжету кожний мав змогу висловити свою думку щодо актуальності даної проблеми для українського суспільства та отримати відповіді на питання, що стосуються попередження торгівлі людьми та легального працевлаштування.

Присутні ознайомилися із законодавчими засадами та можливостями легального працевлаштування громадян України за кордоном, з можливостями тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників в галузі будівництва в Ізраїлі. Зазначалося, що така можливість надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. Відповідно до зазначеної угоди визначено сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі, а саме: опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), арматурник - робота з металом, лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною плиткою) та штукатур (штукатурні роботи). Також було окреслено основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі.

Жінкам надана була інформація про стан місцевого ринку праці, перспективи їхнього працевлаштування, вільні робочі місця, прийоми ділового спілкування та опановування методами  самопрезентації.

 

Наш досвід

Після повернення з території антитерористичної операції (АТО) бійці намагаються швидше адаптуватися до мирного життя. Найкращим способом адаптації для демобілізованих є робота, але не завжди наші захисники можуть знайти собі місце праці, виходячи із власних побажань, освіти та досвіду, адже, чимало з них не мали роботи йдучи до території бойових дій.

Наразі йдеться про позитивний приклад працевлаштування учасника АТО Віктора Котецького за сприяння фахівців Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ.

У пошуках роботи Віктор звернувся до центру зайнятості. Маючи 1 рік та 8 місяців страхового стажу, (з них майже рік це участь у бойових діях в зоні антитерористичної операції) та професійний досвід «тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», та будучи сільським жителем йому не відразу знайшли роботу. Невдовзі з’явилася відповідна вакансія у фермерському господарстві «Джерело С», йому запропонували роботу.

Тоді фахівець центру зайнятості запропонував йому та роботодавцю провести стажування учасника АТО безпосередньо на робочому місці.

Без зволікань, у центрі зайнятості він отримав професійну консультацію із застосуванням психодіагностичного тестування та був направлений на навчання шляхом стажування у фермерське господарство «Джерело С».

Така форма професійного навчання дозволила безробітному безпосередньо ознайомитися з особливостями виробництва, нової техніки, умовами праці, адаптуватись в трудовому колективі, а набуті знання і вміння дали можливість закріпитися на робочому місці.

Тож, фахівці центру зайнятості бажають пану Віктору міцного здоров’я та професійних успіхів на новому місці роботи.

 

 

18.04.2019

 «Стань студентом на один день» 

17 квітня у рамках Декади профорієнтаційних майстер-класів для молоді та з метою реалізації профорієнтаційного проекту «Стань студентом на один день»  учні дев’ятих-десятих класів комунальних закладів «НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 Долинської районної ради» та «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІст. №4 Долинської районної ради» відвідали Льотну академію національного авіаційного університету в м. Кропивницький.

Майбутніх випускників радо зустріла Оксана Урсул, заступник декана факультету менеджменту, яка разом з деканами факультетів, професорсько-викладацьким складом, студентами академії для учнів організували цікаву програму. Вихованці  закладів освіти відвідали факультети академії, ознайомились із спеціальностями та умовами навчання,  побачили матеріально-технічну базу навчального закладу, яка їх  вразила. Учні відвідали Авіаційно-технічну базу академії, яка має повний комплекс наземних споруд, оснащення, обладнання необхідне для технічного обслуговування літаків. Саме тут проходять практику на авіаційній техніці курсанти відповідно до навчальних програм.

Майбутні випускники побували у музеї Кіровоградської льотної академії НАУ, де можна було дізнатись про історію авіації, розвиток авіаційної науки і техніки, досягнення вітчизняних конструкторів, льотного складу, про чорний ящик, який насправді зовсім не чорний, побували в кабіні пілота літака АН-24. Відчули на собі захисні функції авіаційного шолома, який одягають пілотам під час польоту та багато іншого. Враження від побаченого, тепле спілкування завжди залишається в пам’яті, і це стане вирішальною подією у виборі майбутньої професії.

 

 

 

18.04.2019

Виїзна акція для населення Новоолександрівської сільської ради          

З метою розгортання широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи для населення сільської місцевості, гармонізації попиту і пропозиції робочої сили, підвищення активності шукачів роботи на ринку праці, 17 квітня 2019 року фахівці Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості провели виїзну акцію для населення Новоолександрівської сільської ради.

У рамках акції відбулись ряд заходів для шукачів роботи та роботодавців: семінар для роботодавців із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, під час якого працедавці ознайомилися з основними напрямами роботи роботодавців зі службою зайнятості, станом місцевого ринку праці та перспективами його розвитку.

Сільські жителі також були проінформовані на семінарі про стан ринку праці та переваги легального працевлаштування.  

Крім того, в рамках робочої зустрічі, яка відбулась за участю представників органу самоврядування, роботодавців сторони обговорили можливість організації громадських роботах на підвідомчій території. Фахівець сектору взаємодії з роботодавцями Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ акцентувала увагу на користі проведення громадських робіт з благоустрою підвідомчої території та екологічному захисту навколишнього середовища, та наголосила на зміні акцентів даних робіт на соціальні потреби громади, а саме -  надання підтримки та допомоги учасникам АТО, їх сім’ям, а також послуг із догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю, тощо.

Активними учасниками заходів були представники приватних сільськогосподарських підприємств «Зарічне» та «Агарарна справа», фермерське господарство «Кічігін Є.В.».   

Для роботодавців працівниками Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ було оновлено інформаційний куточок в приміщенні сільської ради, де  відображено всі актуальні питання щодо законодавства, працевлаштування та послуг, які надає служба зайнятості.

Питання зайнятості сільського населення на сьогодні є одним із першочергових соціальних завдань, над реалізацією яких системно працюють фахівці районної філії. Сподіваємось, що вкладені зусилля працівників Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ допоможуть підвищити зайнятість та зменшити безробіття на території Новоолександрівської сільської ради.

 

15.04.2019 

Ярмарок кар’єри 

Проблеми, пов’язані з розвитком ринкової економічної системи в Україні, вимагають активного формування ринку праці й забезпечення високого рівня зайнятості економічно активної частини населення, а особливо молоді. 

12 квітня у рамках  обласного молодіжного фестивалю «ПрофFEST» для учнівської молоді та їхніх батьків на базі комунального закладу «Навчально виховного закладу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І –ІІІ ст. №3 Долинської районної ради» відбувся Ярмарок кар’єри в якому прийняли участь Долинське відділення Новгородківського професійно-технічного училища №36 та Кропивницький інститут державного та муніципального управління.

Студенти Долинського відділення ПТУ №36 підготували концертну програму, під час якої презентували професії яким навчають у закладі. Учні мали змогу взяти участь у тематичних вікторинах і в ігровій формі отримати цікаву та корисну інформацію про професії. З великим задоволенням учасники заходу приймали участь у майстер-класах- з кухарями вчилися оздоблювати та прикрашати різні страви, а з кондитерами – розмальовувати пряники.

Представники Кропивницького інституту державного та муніципального управління повідомили про  перелік спеціальностей, які можна здобути на їх базі, та повідомили про умови вступу.

 

 

 

08.04.2019

На Кіровоградщині завтра стартує Декада профорієнтаційних майстер-класів для молоді

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А ще краще – спробувати власноруч!

На Кіровоградщині з  09 квітня стартує Декада профорієнтаційних майстер-класів для молоді, що організована обласним центром зайнятості.

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А ще краще – спробувати власноруч!

У форматі майстер-класів будуть проведені професіографічні екскурсії на підприємства; квести та інтерактивні заходи; презентації професій;  ярмарки професій; презентації навчальних закладів; майстер-класи з самопрезентації тощо.

У рамках  Декади  заплановано низку профорієнтаційних заходів для молоді, які будуть проводитись за участі навчальних закладів області, роботодавців, громадських організацій та інших соціальних партнерів.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в обласній Декаді профорієнтаційних майстер-класів.

Звертайтеся до найближчого ЦЗ.

28.03.2019

День  відкритих дверей для людей з інвалідністю

Зважаючи на те, що забезпечення надання результативних соціальних послуг особам квотної категорії громадян та повернення їх до стабільної зайнятості є одним із пріоритетних напрямів роботи державної служби зайнятості, а особливе місце серед них відведено людям з інвалідністю, Долинською районною філією проведено ряд заходів, направлених на активізацію роботи щодо залучення осіб з інвалідністю до активних програм зайнятості. 

Так, 28 березня 2019 року в приміщенні філії відбувся День відкритих дверей для людей з інвалідністю.

Ключовим заходом програми був Ярмарок вакансій та послуг для осіб з інвалідністю, в якому взяли участь роботодавці, що мають потребу в укомплектуванні робочих місць та шукачі роботи.

ПСП «Гайдук», КП «Долинський міськкомунгосп», КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді», приватне підприємство «Журба», ТОВ "Агро-олімп-О", ТОВ "Агро-дар-Г" заявили про свою потребу. 20 безробітних, які перебувають на обліку в пошуках роботи, відвідали ярмарок вакансій.

Представниками підприємств презентували свої вакансії: інспектор, дорожній робітник, робітник з комплексного обслуговування с/г виробництва, тракторист-машиніст сільгоспвиробництва, електрогазозварник, електрослюсар (черговий) з ремонту устаткування, розповіли про характер, умови, специфіку роботи та основні вимоги до претендента.

Як результат троє домовились про співбесіду з керівниками для подальшого вирішення питання працевлаштування.    

По закінченню ярмарки для роботодавців проведено семінар з питань працевлаштування осіб з інвалідністю, адже, щоб дані послуги були ефективними, а працевлаштування раціональним, тільки спільними зусиллями з роботодавцями служба зайнятості може вирішити питання зайнятості таких громадян, насамперед, через індивідуальний підхід та сприяти їхньому поверненню до активної трудової діяльності. Увага роботодавців була звернута на те, що пошук підходящої роботи для осіб даної категорії здійснюється відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії, наявних у інваліда кваліфікацій і знань та з урахуванням його побажань. Крім цього, ішлося про збереження діючих та створення спеціалізованих робочих місць для осіб із обмеженими фізичними можливостями, забезпечення гідної заробітної плати та сприятливих умов для ефективної праці інвалідів.

Безробітні ж взяли участь у профконсультаційному заході для осіб з особливими потребами, по закінченні якого шукачі роботи відвідали сектор самостійного пошуку роботи, де ознайомились з повним переліком вакансій для осіб з інвалідністю. 

Таким чином, спільно працедавці та державна служби зайнятості допомагають особам з інвалідністю в подоланні перешкод та отриманні роботи, реалізувати головне завдання: зробити цих людей повноправними громадянами своєї країни.

 

28.03.2019

Сприяємо зайнятості

Одним із пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості є налагодження і розширення співпраці з громадами сільських та селищних рад Долинського району.

27 березня фахівці Долинської районної філії відвідали Маловодянську сільську раду.  

Виїзний день центру зайнятості для населення був дуже насиченим.

У приміщенні сільської ради відбулась робоча зустріч за участю сільського голови Варенюка Л.Б., представників роботодавців, які провадять господарську діяльність на території - місцевих сільськогосподарських підприємств ПП «Журба», ТОВ «Агрофірма Нива» та завідувача сектора взаємодії з роботодавцями відділу надання соціальних послуг районної філії Зінов’євою О.В. У ході зустрічі сторони обговорили питання стану ринку праці на підвідомчій території, проблеми щодо сприяння зайнятості сільського населення, перспективи розвитку території та підприємств. Ольга Зінов’єва ознайомила присутніх з соціальними послугами, які надає державна служба зайнятості роботодавцям, зокрема щодо компенсації єдиного соціального внеску за умови працевлаштування безробітного на нове робоче місце. Сторони не оминули питання організації громадських робіт для безробітних у 2019 році. Так, за результатами зустрічі прийнято рішення про створення 20 тимчасових робочих місць з 03 квітня для здійснення благоустрою підвідомчої території, кладовищ, впорядкування пам’ятників, тощо.

Працівниками Долинської районної філії було оновлено інформаційний куточок для роботодавців, розміщений в приміщенні сільської ради: відображено всі актуальні питання щодо законодавства, працевлаштування та послуг, які надає служба зайнятості.

 

Для школярів комунального закладу «Маловодянська загальноосвітня школа І-ІІІ   ступенів Долинської районної ради» відбувся виїзний профорієнтаційний захід, в ході якого учнів школи було проінформовано про важливість усвідомленого вибору майбутнього фаху, надано поради, як правильно обрати професію, та презентовано платформу з профорієнтації та розвитку кар’єри  «Моя професія» для проходження тестування та виявлення своїх професійних здібностей. В процесі спілкування із фахівцем державної служби зайнятості учні дізналися про актуальні професії, як реалізувати власний потенціал, побудувати кар’єру.

В цей же день для учнів 10 та 11 класів проведено День відкритих дверей на виробництві – фізичної особи підприємця Василюка Руслана Анатолійовича. Керівник підприємства ознайомив екскурсантів із діяльністю, умовами праці та роботою кожного працівника, що працює в колективі. На території підприємства функціонують млин, крупорушка, цех по виробництву макаронних виробів. Під час заходу школярі поповнили свої знання щодо перспектив розвитку підприємства, попиту на робочі професії.

 

 

14.03.2019 

До уваги безробітних!

Запрошуємо дистанційно скористатися послугами служби зайнятості

Для тих, хто шукає роботу, на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості створено «Електронний кабінет безробітного».

«Електронний кабінет безробітного» прискорює доступ клієнтів до послуг та надає їм можливість отримати необхідну інформацію у дистанційному форматі. Персональний кабінет доступний за посиланням https://kid.dcz.gov.ua/cabinet.

В електронному кабінеті зареєстрований безробітний має можливість створити власне резюме, здійснити підбір роботи, ознайомитись з інформацією про тимчасову зайнятість, дізнатися про можливості професійного навчання.

Крім зазначених послуг, власник кабінету може переглядати дані про заплановані та фактичні відвідування центру зайнятості, дізнатися про заходи, які заплановані в центрах зайнятості та записатися на ті з них, що зацікавили, отримати інформацію щодо нарахувань та виплат допомоги по безробіттю. Для цього клієнту служби зайнятості необхідно звернутись до особистого консультанта  (кар’єрного радника) надати йому адресу електронної пошти та дані щодо реєстрації логіну та паролю за допомогою яких авторизуватися та отримати доступ до власного електронного кабінету в службі зайнятості.

Безробітні, які вже створили та користуються «електронними кабінетами», відзначають актуальність та зручність даного сервісу, адже це забезпечує прозорість та надає можливість більш швидко отримувати необхідну інформацію і послуги.

 

 

13.03.2019

Хочете на один день стати студентом? Долучайтеся до профорієнтаційного проекту!

Обираючи професію, молоді люди досить часто почувають себе невпевнено, проявляють надмірну обережність, бояться помилитися і прийняти неправильне рішення. Багато випускників взагалі не уявляють собі ким бути, до якого навчального закладу вступати і чи взагалі вчитися далі.                                                                                                                          

Профорієнтаційний проект «Стань студентом на один день», запроваджений Кіровоградським обласним центром зайнятості, допомагає юнакам і дівчатам свідомо підійти до вибору майбутньої професії, навчального закладу та практично перевірити свій вибір.

 Взявши участь у проекті, Ви обираєте навчальний заклад м. Кропивницький і проводите в ньому один день як студент: відвідуєте лекційні, практичні та семінарські заняття, гуртки, майстер-класи, працюєте в лабораторіях.

З початку навчального року такі заходи пройшли на базі Центральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи Федоровського, Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету, Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, Кропивницького коледжу харчування та торгівлі, Льотної академії Національного авіаційного університету та Кропивницького коледжу механізації сільського господарства. Загалом, на один день стали «студентами» майже 200 школярів Кіровоградщини.

Хочете на один день стати студентом? Звертайтеся до Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Ми допоможемо Вам на кілька кроків наблизитися до своїх мрій!

Відділ надання соціальних послуг

12.03.2019

Роботодавці Кіровоградщини можуть дізнатися про нюанси зайнятості у соцмережі Facebook

      До основних завдань державної служби зайнятості належить надання роботодавцям послуг з добору працівників, участь в організації для них робіт тимчасового характеру, профілактика настання страхового випадку, взаємодія з роботодавцями з питань визначення поточної та перспективної потреби в робочій силі, видача дозволів роботодавцям на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

   За інформацією Богдана Стояна, заступника директора обласного центру зайнятості, в минулому році до базових центрів зайнятості області (філій обласного центру зайнятості) з метою працевлаштування шукачів роботи на 34 269 вакансій звернулось 5 114 роботодавців. Серед числа працевлаштованих безробітних, 312 осіб працевлаштовані на нові робочі місця з компенсацію роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Профнавчання на замовлення роботодавців пройшли 5628 безробітних.

«Одним із елементів співпраці з роботодавцями є проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з підприємцями, керівниками підприємств, працівниками кадрових та бухгалтерських служб роботодавців. Служба зайнятості Кіровоградщини йде у ногу з часом, тож ми запровадили на сторінці обласного центру зайнятості у соціальній мережі Facebook рубрику «Електронний кадровий клуб». У цій рубриці розміщується інформація про зміни в законодавстві  про зайнятість населення, оглядові тематичні листи щодо висвітлення положень чинного законодавства про зайнятість населення та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, у т. ч. що стосуються професійної діяльності працівників кадрових служб, а також про ті послуги, які надає своїм клієнтам служба зайнятості Для спрощення пошуку згаданої інформації вона позначається хештегом #Електронний_кадровий_клуб»,– зазначив Б. Стоян.

 

27.02.2019

Ситуація, яка склалася сьогодні на місцевому ринку праці свідчить про те, що зараз не всі можуть знайти пристойну роботу, а дехто її взагалі втрачає. Саме ці обставини часто спонукають людей до заняття підприємництвом.

Ось і Тетяна Перанська, маючи досвід головного бухгалтера та вищу освіту фінансового напрямку,  в 2014 році вирішила започаткувати власний бізнес та звернулась до тоді ще районного центру зайнятості за допомогою у комплектуванні робочих місць. 

Упродовж тривалого терміну, за п’ять років своєї діяльності, вона надала роботу більше ніж 30 особам.  Для стимулювання розвитку підприємництва жінка отримала компенсацію єдиного соціального внеску за працевлаштування 12 безробітних за направленням державної служби зайнятості, 7 безробітних на замовлення роботодавця пройшли підвищення кваліфікації шляхом стажування.

У 2018 році до кагорти підприємців долучився і чоловік Тетяни, Віктор Перанський, який вже минулого року працевлаштував 5 безробітних на нові робочі місця та також отримав компенсацію єдиного соціального внеску. На базі власної торгової точки 6 безробітних жінок також пройшли стажування.

Сьогодні це міцний сімейний бізнес.

Нещодавно відбулась зустріч директора Долинської районної філії з подружжям, в рамках якої були відвідини торгових точок в с. Бокове (магазин «Продукти») та у м. Долинській (магазин «Господар»).  Побачене вразило: торгові точки з широким асортиментом товару і головне  - уважним ставленням продавців. За прилавком магазину «Продукти» нас разом з  підприємцями зустріли дві безробітні, які наразі проходять стажування на замовлення роботодавця.

Хочеться побажати подружжю успіхів у подальшому розвитку власного бізнесу та запевнити, що державна служба зайнятості – надійний партнер  у розбудові бізнесу.

           Відділ надання соціальних послуг      

 

25.02.2019

Питання легальної зайнятості завжди актуально –

співпраця з Пенсійним фондом України

            22 лютого в Долинській районній філії відбулось чергове засідання клубу «Я успішна жінка» за участю начальника Долинського відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Циберман Надії Петрівни. Для обговорення безробітним жінкам були запропоновані теми: негативні наслідки отримання заробітної плати «в конвертах», залежність страхового стажу від сплати внесків, відповідальність роботодавців за допуск працівників до роботи без належного оформлення, ознайомлення з порядком добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

            Крім того, представник Пенсійного фонду ознайомила присутніх з електронними послугами Фонду та можливістю отримання інформації про свій страховий стаж та виплати, використовуючи веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

            Вже наступного дня в рамках Дня відкритих дверей для військовослужбовців та учасників антитерористичної операції аналогічний семінар був проведений Ольгою Олегівною Курінською, заступником  начальника Долинського відділу обслуговування громадян (сервісного центру) .

            Учасники обох заходів підтримали виступаючих в тому, що тільки отримуючи офіційну заробітну плату та забезпечивши сплату єдиного соціального внеску, громадяни мають можливість розраховувати на пенсію у майбутньому.

            Проведення заходів відбулись за підсумками робочої зустрічі керівників Долинського відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ, яка відбулась напередодні.

            В ході зустрічі сторони прийняли рішення про налагодження спільної інформаційно-розяснювальної роботи серед безробітних з даного напрямку, в тому числі використання при проведенні заходів  інформаційних роликів Пенсійного фонду України.  

Директор Долинської районної філії

Соловйова М.А.

 

14.02.2019

Виїзна акція центру зайнятості

для жителів Богданівської сільської ради

З метою розгортання широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи для населення сільської місцевості, гармонізації попиту і пропозиції робочої сили, підвищення активності шукачів роботи на ринку праці, 13 лютого 2018 року фахівці Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ відвідали  Богданівську сільську раду.

У рамках виїзної акції проведено ряд заходів різноманітного напрямку.

Так, для населення відбувся інформаційний захід на тему «Семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці», під час якого учасники дізнались про особливості працевлаштування в сучасних умовах, стан місцевого ринку праці та перспективами його розвитку. Крім того, вони ознайомилися з наявними вакансіями, станом роботи підприємств та фермерських господарств, розміщених на підвідомчий території, рівнем заробітної плати за ними, дізнались про вимоги до претендентів на роботу, умови соціального забезпечення працівників на підприємствах та ознайомились з переліком документів, необхідних для офіційного оформлення трудових відносин.

Не залишились поза увагою і роботодавці. Для них проведено семінар «Співпраця служби зайнятості та роботодавців відповідно до вимог чинного законодавства про зайнятість населення». Учасниками його стали представники  ПП «Черніцький», СФО «Россолан», фізичної особи – підприємця  Парубенка С.С.

З метою консолідації зусиль органів місцевого самоврядування, роботодавців, державної служби зайнятості у напрямку сприяння зайнятості  місцевих жителів та розширення соціальних послуг безробітних, зокрема громадських робіт відбулась робоча зустріч за участі сільського голови Наталії Михайлової та присутніх роботодавців. Учасники зустрічі отримали коротку інформацію про соціальні послуги, що надає державна служба зайнятості,  стан ринку праці в районі та підвідомчій території. Присутні підвели підсумки спільної роботи в напрямку реалізації державної політики зайнятості.

Як завжди у центрі уваги – школярі.

У рамках акції для учнівської молоді Марфівської філії І-ІІ ступенів комунального закладу «НВК Долинська гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» було проведено виїзний профорієнтаційний захід. Його учасниками стали учні дев’ятого та восьмого класів. Для них провели профорієнтаційний урок «Вибір професії – вибір майбутнього», під час якого школярі взяли активну участь у обговоренні питань щодо правил вибору професій, презентацію профдіагностичного комплексу «Веб-базова платформа для  он-лайн профорієнтаційного консультування «Моя професія: консультаційна мережа».

З великим задоволенням школярі прийняли участь у інтерактивних іграх.

Відділ надання соціальних послуг

 

 

  14.02.2019

Сприяємо зайнятості внутрішньо переміщених осіб

За ініціативою Долинської районної філії Кіровоградського ОЦЗ в приміщенні Долинської районної державної адміністрації під керівництвом заступника голови Долинської райдержадміністрації Олександра Ворони 14 лютого відбулась нарада з питання інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення до 2020 року. У нараді прийняли участь директор Долинської районної філії Марина Соловйова, заступник начальника управління соціального захисту населення Долинської райдержадміністрації Ірина Луньова, начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації Тетяна Алексеєва.  

Питання, що розглядались: консолідація зусиль державних структур та роботодавців у напрямку підвищення рівня зайнятості переселенців, напрацювання шляхів інтеграції осіб цієї категорії в систему реальних трудових відносин, стимулювання працедавців до створення нових робочих місць для працевлаштування громадян, що переміщуються з тимчасово окупованих територій.

В ході наради розглянуто питання організації виконання в районі Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 944-р та розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації щодо реалізації Плану в області. Одним з основних напрямів плану - сприяння реалізації спільних із міжнародними та громадськими організаціями програм, спрямованих на підвищення рівня зайнятості та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням гендерної рівності).   

Учасники наради звернули увагу на необхідність прийняття відповідного розпорядження для реалізації заходів на території району та засвідчили відсутність на території району громадських організацій, які опікувались би проблемами переселенців, усі питання вирішують державні установи соціального напрямку.   

Присутні акцентували увагу на необхідності налагодження ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб з органами влади,  громадами міста та району. «Як відомо, крім багатьох матеріальних негараздів переселенців, існує і моральна складова, що, напевно, є найболючішою. І вона пов’язана зі стереотипним ставленням до переселенців з боку інших громадян. Проте є й позитивні моменти – налагоджено нормальні дружні зв’язки з місцевим населенням, вони стають повноправними жителями у місцевих громадах», – відмітила І.Луньова

На завершення наради було досягнуто домовленості щодо продовження співпраці усіх зацікавлених структур, а також проведення спільних заходів, що сприятимуть вирішенню соціальних проблем ВПО, а також поліпшенню проживання переселенців на новому місці.

Директор Долинської районної філії

Соловйова М.А.                                        

31.01.2019

День інформації

30 січня 2019 року Долинською районною філією для учнів  дев’ятих класів Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Долинської районної ради» організовано та проведено День інформації.

У рамках заходу для школярів проведено профорієнтаційний урок-семінар «Професії майбутнього» з використанням відеороликів, під час якого вони ознайомились з сучасними тенденціями на світовому і національному ринках праці, з професіями майбутнього та основними передумовами успішної кар’єри.

Також учні взяли активну участь у інтелектуально-ігровому заході дуель-шоу «Хто зверху?», в ході якого продемонстрували свої знання, винахідливість та активність. Кмітливими, допитливими, добре обізнаними з професіями показали себе школярі під час вирішення профорієнтаційних завдань.    

Крім того, їм презентовано профдіагностичний комплекс «Веб-базова платформа для  он-лайн профорієнтаційного консультування «Моя професія: консультаційна мережа».

Учасники заходу змогли отримати уявлення про світ професій, про те, що відтепер система профорієнтаційного діагностування стала загальнодоступною: усі бажаючі мають можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації дистанційно в он-лайн  форматі  без відвідування центру зайнятості, якщо існує потреба у виборі професії, виборі майбутнього напряму професійного навчання, оцінці власних здібностей, саморозвитку та ін.

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.

31.01.2019

Сприяємо зайнятості осіб, які мають майнові зобов’язання за рішенням суду, інших органів, у тому числі осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів та стосовно яких відкрито виконавче провадження в органах державної виконавчої служби    

Напередодні у приміщенні Долинського районного відділу Державної виконавчої служби відбулась спільна нарада Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області та Долинської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.  У нараді взяли участь від служби зайнятості - директор районної філії Марина Соловйова та провідний юрисконсульт Наталія Музинська, від виконавчої служби – начальник відділу Сергій Нетреба, заступник начальника Ірина Піліпенко, державні виконавці.  

Спільна нарада пройшла в рамках забезпечення реалізації Меморандуму про співробітництво між Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) та Міністерством юстиції України.

Сторони обмінялися думками щодо забезпечення виконання Меморандуму.

У  процесі ділового спілкування  сторони досягли домовленості щодо подальшої співпраці: організація системної роботи сторін, проведення спільних різноманітних просвітницьких та інших заходів, обмін  інформацією правороз’яснювального характеру, зміст якої може становити спільний інтерес, для розміщення в друкованих та електронних засобах масової інформації, офіційних інтернет-ресурсах та на інформаційних стендах Сторін.

Директор Долинської районної філії

Соловйова М.А.                                        

 

29.01.2019

Сприяємо зайнятості


Сьогодні в приміщенні Долинської районної філії відбулась ділова зустріч директора філії Соловйової Марини Анатоліївни з керівником Долинського районного сектора Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області Петруненком Петром Олександровичем.

Мета зустрічі: підведення підсумків спільної діяльності у напрямку сприяння зайнятості осіб, які засуджені до покарань, не пов’язаних  з позбавленням волі та визначення пріоритетних напрямів у подальшій співпраці у 2019 році.    

У ході зустрічі учасники акцентували увагу на перевагах легальної зайнятості та ризиках «тіньового» працевлаштування осіб даної категорії. Домовились: про продовження інформування про наявність актуальних вакансій та проведення спільних профорієнтаційних заходів.

Результатом зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю.       

Директор Долинської районної філії

Соловйова М.А.                                        

 

17.01.2019

І знову про легальну зайнятість


Напередодні в приміщенні Долинської районної філії для шукачів роботи відбувся семінар на тему «Легальна зайнятість» за участі начальника Долинського бюро правової допомоги Сергія Миколайовича Кравчини. Мета семінару – ознайомити присутніх з функціями та напрямками роботи Бюро, послугами,  які можуть отримати громадяни в установі.

У ході семінару учасники акцентували увагу на перевагах легальної зайнятості та ризиках «тіньового» працевлаштування. Присутні дізнались про конституційні права, які гарантує держава, у разі легального працевлаштування в залежності від виду договору. Зацікавило безробітних питання шахрайства: його види при працевлаштуванні в Україні та за кордоном та як не стати об’єктом шахраїв при пошуку роботи.

Сергій Миколайович надав безробітним консультацію з питань легального працевлаштування, поновлення на роботі, порушення прав громадянина на робочому місці. Легальна трудова діяльність - це основа соціальної захищеності працюючого населення – такий висновок було зроблено  учасниками семінару.

Захід пройшов у доброзичливій атмосфері довіри та взаєморозуміння. На завершення заходу, всі учасники обмінялися думками та подякували за отримані знання.                                                                     

Провідний фахівець з питань зайнятості

відділу надання соціальних послуг

Щербіна С.М.                                        

08.01.2019

«Звіти квота»

         До уваги роботодавців!

         Якщо чисельність штатних працівників на Вашому підприємстві не менше восьми осіб, для такої юридичної особи встановлюється квота для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сфері зайнятості».

         До таких  категорій громадян належать, зокрема, молодь, яка вперше шукає роботу, особи передпенсійного віку та учасники бойових дій (стаття 14 Закону України «Про зайнятість населення»)

         Роботодавці мають розрахувати квоту і забезпечити працевлаштування громадян зазначених категорій.

         Про дотримання квоти підприємства повинні щорічно (до першого лютого) звітувати перед центрами зайнятості. Форму звітності можна отримати у центрі зайнятості або скориставшись Інтернет-ресурсами державної служби зайнятості.

         Враховуйте, що бізнес має бути соціально відповідальним.

Примітка. Форма звітності оновлена відповідно наказу Мінсоцполітики України від 23.11.2018 № 1763.

 

Сектор взаємодії з роботодавцями

відділу надання соціальних послуг

Долинської районної філії  

 

 

 

 

Дополнительная информация