ДОЛИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ

Грип птиці – що ми повинні знати?

 

УРЯД ВРЕГУЛЮВАВ РОЗБІЖНОСТІ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ НАСІННЯ 

 

МИШОПОДІБНІ ГРИЗУНИ: МАЛИЙ ШКІДНИК – ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ

 

Щодо протиепідемічних заходів, яких потрібно дотримуватись виборцям під час виборів

 

«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

 

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД ПІДРОБОК, КУПУЮЧИ НАСІННЯ

 

ЧОМУ ПЕРЕД ПОСІВОМ ВАРТО ПЕРЕВІРЯТИ НАСІННЯ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ 

 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН – ЛИШЕ ЗА НАЯВНОСТІ СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПРИ ЗБИРАННІ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ АБИ НЕ ВТРАТИТИ ЯКІСТЬ НАСІННЯ

 

ВІД СВОЄЧАСНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОЛЬОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ЯКІСТЬ СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області звертає увагу виробників насіння на необхідність своєчасного проведення попереднього польового оцінювання насінницьких посівів, яке є невід’ємним заходом сортового контролю в насінництві.

Нагадуємо, що процедуру проведення сертифікації, в тому числі сортової, визначає «Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97. Згідно з пунктом 10 цього Порядку суб’єкт насінництва та розсадництва подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву заявку на визначення сортових якостей насіння.

У ході попереднього польового оцінювання насінницьких посівів м’якої і твердої пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівса, рису, проса та гречки уточнюють відомості представлені виробником насіння при поданні заявок. При перевірці документів на висіяне насіння (сертифікатів, атестатів, свідоцтв та ін.) представлені дані звіряють з даними, зазначеними на етикетках від паковань (мішків, контейнерів) відповідних партій. При цьому звертають увагу на походження насіння та законність його отримання. Кожен заявлений посів обстежують у натурі для підтвердження ідентичності сорту, перевіряють дотримання вимог технології виробництва насіння (попередники, межі посіву, просторова ізоляція, розмежування і т.д.), а також ступінь засміченості посіву бур’янами (карантинними, важковідокремлюваними, злісними), важковідокремлюваними культурами, ураженості хворобами і пошкодженості шкідниками. Ідентифікуючи сорт безпосередньо у полі за комплексом сортовирізняльних ознак, що проявляються у період колосіння (викидання волоті)–цвітіння, досліджують не менше 100 рослин, відібраних без вибору з різних місць посіву, порівнюючи їх з офіційним описом сорту. Результати попереднього польового оцінювання та виявлені у ході його можливі недоліки аудитори із сертифікації відображають у Акті попереднього оцінювання (обстеження) насінницького посіву.

Оскільки період колосіння (викидання волоті)–цвітіння по часу досить обмежений, зволікання з проведенням цього заходу може привести до фальсифікації з визначення сортової чистоти посіву.

За роз’ясненнями та консультаціями з цього питання можна звертатися до відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки за телефонами: (0522) 32 26 38, +380501717369.

Дотримання вимог законодавства під час закупівлі молока від тварин, що належать особистим селянським господарствам

        Молоко - один із найцінніших продуктів харчування людини. Воно містить усі необхідні для харчування людини речовини - білки, жири, вуглеводи, які знаходяться в збалансованих співвідношеннях і легко засвоюються організмом. Крім того, в ньому містяться різні ферменти, вітаміни, мінеральні речовини й інші важливі елементи харчування, які необхідні для забезпечення нормального обміну речовин.  В умовах сьогодення виробництво молочної продукції займає провідне місце в агропромисловому комплексі України.

       Проте, поголів’я дійних корів в Україні постійно скорочується як                         в сільськогосподарських підприємствах, так і в приватному секторі.                               Зокрема, в Долинському районі станом на 01.05.20 року є 1326 голів дійних корів приватного сектору, на 01.01.19 року було -  1693 голів, на 01.01.18 року – 1759 голів.

       Сьогодні не всі молокопереробні підприємства працюють з молоком 2-го ґатунку (від корів приватного сектору) в основному з причини неналежного дотримання вимог законодавства під час його виробництва (отримання) та закупівлі.

       Виробництво і закупівля молока в приватному секторі регулюються             законами України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", "Про молоко та молочні продукти", Ветеринарними та санітарними вимогами до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих селянських господарствах, затвердженими наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України 21.03.2002 N 18 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2002 р. за N 337/6625, Ветеринарними та санітарними вимогами до особистих селянських господарств – виробників сирого товарного молока, затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України 21.03.2002 N 17 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України                 5 квітня 2002 р. за N 336/6624.

   Звісно, що дотримання вимог має виконуватися і самими власниками корів, і заготівельниками молока.

       Сьогодні вже не вимагається видача супровідних ветеринарних документів на молоко, яке транспортується до переробного підприємства, і це трішки розслабило заготовачів, які перестали щомісячно досліджувати цей продукт                             в державній лабораторії Держпродспоживслужби. Також, корови, від яких молоко закупляється на переробні підприємства, зачасту не досліджуються на приховані форми маститів, хоч ці дослідження мають проводитись щомісячно. По цій же причині зв'язок між ветеринарними фахівцями на селі і не стаціонарними заготовачами молока теж втрачається.

       Не зайвим буде нагадати про те, що, з метою вчасного виявлення хронічних хвороб у тварин та недопущення їх розповсюдження на території району,                      в тому числі і через харчові продукти тваринного походження, ветеринарними фахівцями щороку навесні проводиться комплекс ветеринарних обробок тварин, що належать приватному сектору. Такі ветеринарні послуги надаються платно згідно статті 99 Закону України ²Про ветеринарну медицину², за виключенням випадків, передбачених статтею 98 цього Закону. Дуже рідко, але бувають випадки, коли власники або не надають тварин для проведення цих обробок, або не оплачують ветеринарні послуги, - і те, і інше є порушенням законодавства, за яке передбачається відповідальність.

       І важливим питанням залишається неконтрольоване застосування ветеринарних препаратів дійним коровам. На жаль, є випадки (і непоодинокі), коли у випадку захворювання корови власники звертаються за допомогою не до ветеринарного спеціаліста, а відразу – у ветеринарну аптеку. І корова на лікуванні, і молоко на продаж. А це – суворо заборонено: і під час лікування тварини, і певний час після лікування (період очікування) молоко і молочну продукцію не можна вживати в їжу людям. Сьогодні триває робота над внесенням правок до Закону України "Про ветеринарну медицину", які стосуватимуться безпосередньо обігу і застосування ветеринарних препаратів. Тож маємо надію на упорядкування даного питання.

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СУБ’ЄКТІВ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА НА 2020 РІК ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

06 ТРАВНЯ 2020  

Основні засади виробництва та обігу насіння і садивного матеріалу визначено в Законі України «Про насіння і садивний матеріал» (далі – Закон). Відповідно до статті 12 Закону фізичні особи-підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння та/або садивного матеріалу, за умови додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин та за умови їх включення до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва (далі – Реєстр).

Звертаємо увагу суб’єктів, які планують виробництво насіння та садивного матеріалу, на необхідності до початку настання строків проведення польового оцінювання подати заяву про включення юридичної або фізичної особи-підприємця до Реєстру, який формується щорічно. Обов’язковими вимогами до суб’єктів, що планують діяльність з виробництва насіння та/або садивного матеріалу є:

- наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та розсадництва у юридичної особи або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та розсадництва безпосередньо у фізичної особи-підприємця;

- наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва.

Форми заяв, які подаються для включення заявника до Реєстру та для внесення змін до відомостей, які містить такий Реєстр, передбачено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2016 №198. З наказом та формами заяв можна ознайомитися на сайті Верховної ради України за посиланням.

Заяву про включення юридичної особи або фізичної особи-підприємця до Реєстру можна подати у письмовій або електронній формах. У письмовій формі заява подається за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. В електронній формі – на адреси: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

За роз’ясненнями та консультаціями з цього питання ви можете звернутися до відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби Кіровоградщини за телефонами: (0522) 32 26 38, +380501717369.

 

Як діяти пасічнику, (алгоритм дій), якщо сталося
отруєння бджіл

 

Якщо пасічник хоче відшкодувати заподіяні йому збитки то він повинен діяти швидко й оперативно. Адже через 3-4 дні слідів отрутохімікатів в відібраному матеріалі вже можна не знайти.

Терміново звернутись до місцевої влади (голови районної державної адміністрації, міськвиконкому, сільського чи міського голови) офіційно з письмовою заявою про отруєння бджіл з проханням про створення комісії. Голова письмовим розпорядженням створює комісію, яка оглядає пасіки, виявляє причини загибелі бджіл, ймовірних підозрюваних осіб в загибелі бджіл, оцінює розміри збитків.

До складу комісії залучають депутатів місцевої ради, представників служби захисту рослин, Держпродспоживслужби, спеціалістів фіто-санітарного напрямку та ветеринарної медицини, екологічної інспекції, товариства бджолярів та управління агропромислового розвитку. Дані особи можуть бути залучені в якості свідків в суді.

В акті комісія зазначає де, коли, в який час, за якої температури, якою отрутою оброблялась культура, фазу розвитку рослин, характер загибелі бджіл (поодиноке чи масове), ступінь ураження у відсотках і силу сімей після отруєння. Бажано щоб при обстеженні був присутній сам фермер чи його представник.

Після обстеження пасіки потрібно обов’язково оглянути поле, яке оброблялось і відібрати зразки рослин, про що складається відповідний акт.

Проби рослин з поля, де проводився обробіток, разом з відповідним актом направляють в акредитовану лабораторію. Інформацію про те, кому належить оброблене пестицидами поле, його площа, яка культура посіяна на полі та на якій відстані поле знаходиться від пасіки, можна отримати у місцевій сільській раді. Доказом того, що господарство використовувало для обробітку сільськогосподарських угідь той чи інший препарат слугує журнал хімічної обробки посівів, який має обов’язково заповнюватися агрономом або відповідальною особою у господарстві та каністри із залишками препарату (при їх наявності).

Слід констатувати чи попереджались пасічники відносно вимог Закону України «Про бджільництво» не пізніше ніж за 3 дні.

Однією із важливих умов під час розгляду спірних питань є реєстрація та паспортизація пасік в районних державних лікарнях ветеринарної медицини, а також відповідно до вимог ст. 13 Закону України ″Про бджільництво″ − пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцем знаходження юридичної особи, яка займається бджільництвом, у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Без зазначеної реєстрації тяжко щось довести в суді. Ця вимога є обов’язковою, тому, що в суді буде тяжко довести, що бджоли загинули саме в результаті обробітку, а не від хвороби.

Комісійно відбирати проби. Методичні рекомендації щодо правильності відбору надають фахівці ветеринарної медицини Держпродспоживслужби. Обов’язковою умовою має бути акт відбору та відбір контрольних зразків не пізніше двох діб від моменту потрави.

Для дослідження в акредитованій лабораторії відбирають проби бджіл (400-500 мертвих, можна частково живих), 200 г свіжозібраного меду або незапечатаний мед у стільниках, пергу в сотах. Проби відбирають від 10% сімей з характерними ознаками отруєння, а також 100-200 г зеленої маси з ділянки, відвідуваної бджолами, проби землі.

Патологічний матеріал для дослідження повинен мати супровідний лист, підписний ветеринарними спеціалістом, який відбирав і запаковував проби. В листі зазначають назву господарства (прізвище, ім’я та по батькові власника пасіки, адресу, номер пасіки, кількість вуликів та кількість відібраних проб, характерні ознаки захворювання та мету дослідження). При підозрі на отруєння до листа додається акт або копія акта комісії, яка обстежувала пасіку та відбирала матеріал. У супровідному листі бажано зазначити на який отрутохімікат слід провести дослідження. Супровідний лист повинен мати штамп державної установи ветеринарної медицини.

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області рекомендує направляти зазначені зразки разом з супровідною та актом відбору до Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ, вул. Донецька, 30,
тел.: 044-243-37-54 та 044-243-37-55); Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу при НУБіП України
(м. Київ, тел.: 044-526-45-02 та 044-527-89-43); Інституту токсикології
ім. Ведмідя,
(м. Київ, вул. Герої оборони, 6, тел.: 044-526-97-00 та

044-526-96-45).

Термін доставки проб не повинен перевищувати 1-2 доби від часу відбору при умові зберігання та доставки в холодильнику або термосі з льодом. При цьому слід вказувати у супровідних документах діючу речовину.

Акт комісії та експертиза лабораторії, яку планується дослідити – це основні документи для розгляду в суді.

Якщо ж висновком експертизи буде доведено причинно-наслідковий зв'язок між обробкою поля та загибеллю бджіл від дії визначеного отрутохімікату слід робити наступні дії:

 1. маючи акти і дані лабораторних досліджень, що підтверджують факт отруєння, визначають отруту, слід письмово звернутися до відповідача про добровільне відшкодування збитків;
 2. якщо відповідач не погоджується на добровільне відшкодування збитків передати справу до суду.

Для цього необхідно:

 • Подати позовну заяву до суду, до якої слід додати копії:
 • розпорядження сільського чи міського голови про створення комісії;
 • акти комісії;
 • результати лабораторного дослідження;
 • довідку з сільської (міської) ради (можна товариства пасічників) про те скільки бджолиних сімей пасічник має на своїй пасіці;
 • довідку про вартість бджолосімей на день отруєння (видається товариством пасічників);
 • список свідків та експертів.

Оскільки колективних заяв суд не приймає, позовну заяву в суд треба подати кожному пасічнику в індивідуальному порядку.

Тільки за рішенням суду можна притягнути того чи іншого ″нерадивого фермера″ до відповідальності та відшкодувати збитки.

Вихід із цієї ситуації полягає в налагоджені дружніх, толерантних взаємовідносин між фермерами та бджолярами, в суворому дотриманні вимог чинного законодавства.

 АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ ПОРЯД

За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, 01 квітня 2020 року Кіровоградською регіональною лабораторією Держпродспоживслужби встановлено діагноз на захворювання африканською чумою свиней у особистому підсобному господарстві, яке розташоване за межами с. ВеселівкаКропивницького районуКіровоградськоїобласті на відстані до 4 км.

Долинське районне управління застерігає фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб від купівлі свиней та продукції з них невідомого походження та у невстановлених місцях.

Не допустимо занесення вірусу африканської чуми свиней на територію району!

 Світлана Толмач – заступник начальника

управління – начальник відділу

безпечності харчових продуктів та

ветеринарної медицини Долинського

районного управління Головного

управління Держпродспоживслужби

в Кіровоградській області.

 

 ДОЛИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Безстрашність чи безвідповідальність?

 Сьогодні, як ніколи, актуальне питання неконтрольованого обігу харчових продуктів. В період карантину люди мали б дотримуватися усіх заходів безпеки: і самим не захворіти, і інших не заразити. Проте, підверджуючи вкотре свою відвагу, безстрашність (а чи може безвідповідальність), споживач продовжує купувати харчову продукцію, що не піддана ветеринарно-санітарній експертизі, а, оскільки попит породжує пропозиції, продавці такої продукції завжди раді «допомогти», нехтуючи правилами і вимогами.

       В період загальнодержавного карантину, коли ринок не працює, по місту реалізуються свинячі, яловичі м’ясотуші. Такі випадки траплялися і раніше, але тепер це вже майже норма. Крім того, в інтернеті «гуляють» об’яви про реалізацію в Долинській свіжого м’яса без зазначення назви магазину, адреси,- лише номери телефонів, тобто реалізують безпосередньо з двору. Звертаю увагу на те, що в таких випадках передзабійний ветеринарний огляд тварин  не проведено як і ветеринарно-санітарна оцінка  продуктів забою.

       Не лише м’ясотуші, а й тушки домашньої птиці, яйця, молочні продукти, жива риба реалізуються без ветеринарно-санітарної оцінки.

       Ризиків купівлі такої продукції «з рук» - дуже багато, про що і раніше неодноразово інформувалися споживачі.

Тож, вкотре прошу: не наражайте на небезпеку себе і своїх рідних і купуйте лише продукцію, безпечність якої контролюється.

26 березня 2020 року проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Долинській районній державній адміністрації, де прийнято відповідні рішення з питань стихійної торгівлі харчовими продуктами. Витяги з рішення направлено до виконавців і хочеться сподіватися, що це рішення не «ляже» в кошик з непотрібною макулатурою, а дійсно стане поштовхом до передбачених законодавством дій.

 

Світлана Толмач – заступник начальника

управління – начальник відділу

безпечності харчових продуктів та

ветеринарної медицини Долинського

районного управління Головного

управління Держпродспоживслужби

в Кіровоградській області.

 

 Як придбати якісне насіння овочів та квітів?

 

Триває сезон масової реалізації насіння овочевих та баштанних культур, кормових коренеплодів, квітів. Варто пам’ятати, що на ринку чимало неякісного насіння. Придбавши такий посівний матеріал, господарі ризикують не тільки майбутнім урожаєм і красою клумб, а й здоров’ям свого саду та городу. Адже з неякісним насінням у ґрунт можуть потрапити різні хвороби рослин та бур’яни, позбутися яких буде непросто.

Щоб ваші час, сили та гроші не були витрачені даремно, будьте пильними:

- не купуйте насіння невідомих виробників, обирайте фірму, що дорожить своєю репутацією;

- відмовтеся від придбання насіння на стихійних ринках, робіть це тільки в спеціалізованих магазинах.

Як же зорієнтуватися серед різноманітності яскравих упаковок, на що саме необхідно звернути увагу?

Насамперед пакет із насінням, яке ви маєте намір придбати, повинен бути з якісного паперу, з охайною склейкою та чітким текстом. Пам’ятайте, що якість насіння не залежить від яскравості картинки чи вишуканості назви на упаковці.

Насторожити має відсутність на пакеті інформації про назву країни-виробника насіння, а також фірму, підприємця тощо; назву і товарний знак, юридичну адресу, де пакували насіння; культуру, сорт (гібрид); вагу в грамах (г) або кількість насінин у пакеті (шт.); номер насіннєвої партії; рік урожаю; схожість; документ на насіння (назва, №); коротку інформацію про культуру (опис сорту чи гібриду, поради щодо вирощування).

Також слід пересвідчитися в наявності в продавця супровідних документів, що засвідчують сортові та посівні якості партій насіння, - довідок про сортові та посівні якості насіння (додаток И) відповідно до ДСТУ 6006:2008. Супровідні документи повинні зберігатися за місцем здійснення торгівлі та надаватися споживачеві на його вимогу.

Рекомендуємо зберігати квитанцію (фіскальний чек) на придбане насіння та упаковки з-під використаного насіння (важливо при розкритті упаковки не пошкодити місце, на якому вказаний номер партії). Маючи їх, можна пред’явити претензії до продавця в разі придбання неякісного насіння.

У разі виникнення запитань щодо порушеної теми звертайтеся за консультацією до відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області за телефоном (0522) 32-26-38. Ми знаходимося за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, каб. 113.

 

 

 

"Попередження отруєнь бджіл. Порядок паспортизації пасік

 Актуальність проблеми масової загибелі бджіл впродовж останніх років стрімко зростає. Щороку українські бджолярі б’ють на сполох: у період застосування хімічних засобів захисту рослин в сільськогосподарських угіддях гинуть цілі пасіки. Як зберегти бджіл під час пестицидних обробок сільськогосподарських культур? Це питання - одне із болісних для пасічників.

А відповідь дуже проста: в період обробки посівів пестицидами має бути взаємна повага і взаємна співпраця між землекористувачами, пасічниками                  і органами місцевого самоврядування. І посіви мають бути оброблені і бджоли цілі.

Згідно Інструкції по профілактиці отруєнь бджіл пестицидами («Инструкция по профилактике отравлений пчел пестицидами» затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об'єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсільгоспхімія» і Головним управлінням ветеринарної медицини Держагропрому СРСР 14.06.1989р.) сільськогосподарські підприємства або фермери зобов’язані повідомити голів органів місцевого самоврядування про обробку не менше ніж за три доби. При цьому повідомлення повинно містити наступні дані:

 • територія
 • дата
 • час
 • препарат
 • діюча речовина
 • способи їх застосування. В свою чергу голови органів місцевого самоврядування повідомляють про заплановану обробку населення та пасічників на підпорядкованій їм території.

 Обробки проводять у період відсутності льоту  бджіл  у ранкові або вечірні години.

 Не допускають обробку квітучих медоносів і  пилконосів під час масового льоту бджіл.

  На період обробки бджоляру необхідно вивезти пасіку  в безпечне   місце   або   ізолювати  бджіл  у  вуликах  на  термін, передбачений обмеженнями при застосуванні отрутохімікату.

   Також, згідно п. 3.2.4. "Инструкции по профилактике отравлений пчел пестицидами": "Категорично забороняється обробка пестицидами ентомофільних (тих, що опилюються комахами) сільськогосподарських рослин і рослинності в лісосмугах в період їх цвітіння навколо полів, що обробляються."

       У нашому районі налічується - 382  пасіки (згідно наданої інформації сільськими радами); зареєстровано – 296 (видано паспортів); обстежено у 2019  році – 46,   у 2020 – 4.

Першочергово кожна пасіка повинна бути зареєстрована за місцем проживання фізичної особи або за місцем реєстрації юридичної особи у сільських, селищних, міських радах, ОТГ (ч.3 ст.13 Закону України «Про бджільництво», п.п.2,3 Порядку реєстрації пасік, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за №184/82 від 20.09.2000).

На кожну пасіку повинен бути оформлений ветеринарно-санітарний паспорт пасіки(ч.1 ст.13 Закону України «Про бджільництво», п.5 Порядку реєстрації пасік, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за №184/82 від 20.09.2000).

Також існує така вимога закону, як державна реєстрація операторів ринку (ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», порядок  проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам затверджений наказом Міністерства аграрної політики  та продовольства України 10.02.2016  № 39).  Така реєстрація проводиться у районному управлінні Головного управління Держпродспоживслужби в області безкоштовно, згідно заяви встановленого зразка п 2.1 порядку  проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам. Реєстрація (операторів ринку) необов’язкова, якщо пасічник використовує мед та продукти бджільництва для власних потреб без реалізації.

Розміщення пасіки фізичними та юридичними особами здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних правил (ст.15 Закону України «Про бджільництво» п. 1.1 Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл).

Перевезення (кочівля) бджіл на медозбір та запилення здійснюється  на підставі довідки або ветеринарного свідоцтва на перевезення бджолосімей, виданих державними районними лікарнями ветеринарної медицини (п.3.5. Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затвердженої Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України за №9 від 30.01.2001 року).

 На пасіках обов’язково проводяться протиепізоотичні заходи ветеринарними спеціалістами або під їх контролем.

 Якщо ж, все-таки, сталася загибель бджіл через отруєння пестицидами, то в такому випадку є визначений алгоритм дій:

- громадяни (власники пасік) звертаються до органів місцевого самоврядування із заявою;

- органи місцевого самоврядування створюють комісію;

- комісія розслідує випадок отруєння бджіл і застосування пестицидів землекористувачем та відбирає зразки матеріалів із оформленням актів розслідування і відбору зразків, супровідних документів;

- ветеринарний спеціаліст проводить інструктаж із власником пасіки та вручає йому відібрані зразки під особистий підпис;

- власник пасіки транспортує зразки до уповноваженої лабораторії для відповідних досліджень;

- у випадку позитивних результатів власник пасіки пропонує землекористувачу відшкодувати понесені збитки;

- у випадку відмови відшкодувань, пасічник звертається із заявою та підтверджуючими документами до суду.

 Якщо пасіки не зареєстровані, то юридично їх не існує і у випадку отруєння бджіл, крадіжки, стихійного лиха та ін. довести розмір завданої шкоди неможливо

 Перелік обов’язкових нормативно-правових актів щодо бджільництва:

 • Закон України «Про бджільництво» (22 лютого 2000 року N 1492-III із змінами від 02.08.2013)
 • Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл (Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 30.01.2001 № 9 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 12.02.2001 №131/5322)
 • Інструкція по профілактиці отруєнь бджіл пестицидами (государственная ветеринарная инспекция Главного управления ветеринарии Государственого агропромышленого комитета СССР от 14.06.1989)
 • Порядок реєстрації пасіки (наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук 20.09.2000 №184/82 із змінами від 02.08.2013)
 • Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорту пасіки (наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук 20.09.2000 №184/82)
 • Порядок відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків (затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 11.10.2018р. № 490).

 

 

                                                  Світлана Толмач – заступник начальника

                                                         управління – начальник відділу безпечності

                                        харчових продуктів та ветеринарної медицини

                                       Долинського районного управління Головного

                                               управління Держпродспоживслужби

в Кіровоградській області

ЗБЕРЕЖІТЬ БДЖОЛУ

Наближається весняне тепло, коли все навкруги розквітає і викликає неймовірне захоплення своїми барвами і ароматами. Це сезон, коли починається кропітка робота бджілок та їх власників. Від цієї роботи всі очікують смачного, запашного і дуже корисного результату – меду.

Разом з тим наближається сезон, коли землевласники мають подбати про свої врожаї і обробити посіви. Тут дуже важлива тісна взаємодія, я б сказала навіть співпраця, між землевласниками, органами місцевого самоврядування і пасічниками, щоб не допустити загибель бджіл через отруєння пестицидами.  Землевласники зобов’язані попередити органи місцевого самоврядування і пасічників про обробіток посівів не менш як за три дні до обробітку, а пасічники, в свою чергу, мають не допустити в такі дні вильоту бджіл.

Також, прошу звернути увагу на те, що, згідно п. 3.2.4. "Инструкции по профилактике отравлений пчел пестицидами": "Категорично забороняється обробка пестицидами ентомофільних (тих, що опилюються комахами) сільськогосподарських рослин і рослинності в лісосмугах в період їх цвітіння навколо полів, що обробляються. "

Всі пасіки мають бути зареєстровані у органах місцевого самоврядування та державних установах ветеринарної медицини. Також, пасіки мають бути обстежені ветеринарними спеціалістами державних установ ветеринарної медицини та піддані відповідним лабораторним дослідженням. Кількість наявних бджолосімей має відповідати кількості бджолосімей, які вказані у паспорті на пасіку та зареєстрованій у органах місцевого самоврядування.

Нагадую про те, що і землекористувачі, і власники пасік зобов’язані дотримуватися законодавства України з питань бджільництва, а саме:

   - Закону України "Про бджільництво";

   - "Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл", затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30.01.2001 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.02.2001р. за № 131/5322; 

   - "Инструкции по профилактике отравлений пчел пестицидами", затвердженої Всесоюзним виробничо-науковим об'єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства "Союзсельхозхимия" і Головним управлінням ветеринарії  Держагропрому СРСР 14.06.1989 року:

Хочу звернути увагу на те, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2019, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 р. за № 725/33696, затверджені вимоги до меду.

Світлана Толмач – заступник начальника управління – начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Долинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

 

ПТАШИНИЙ ГРИП – НОВІ ВИКЛИКИ

Пташиний грип час від часу нагадує про себе спалахами та збитками. Так, у січні поточного року в Україні на підприємстві «Хутір» на Вінничині зафіксували спалах хвороби. В результаті – 4856 голів птиці загинуло, а 108 688 голів птиці, яка знаходилася в епізоотичному вогнищі, піддано умертвінню та знищенню. За матеріалами інтернет-видання ZAXID.NET, вірус H5N8, який часто переносять перелітні дикі птахи, останніми тижнями поширився у Східній Європі. Від нього постраждали ферми та домашня птиця у Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії та Угорщині. Від пташиного грипу в Польщі біля українського кордону загинули вже 25 тис. індиків. Останній підтверджений спалах – у Чехії, 17 лютого цього року на птахофермі із поголів’ям курей 130 тис. та індичок 7 тис.

Важливо дотримуватися вимог профілактики щодо пташиного грипу в особистих селянських господарствах та господарствах усіх форм власності, що утримують птицю. Щоб убезпечити себе від негативних наслідків, не слід купувати продукцію птахівництва у місцях стихійної торгівлі. Ці продукти потрібно купувати лише на офіційних ринках, продовольчих магазинах та в торговій мережі.

28 січня цього року при районній державній адміністрації відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з питань високопатогенного грипу птиці. За результатами засідання прийняті відповідні рішення, зокрема: «3. Власникам особистих селянських господарств:

   - здійснювати купівлю добового чи підрощеного молодняку птиці, екзотичних птахів лише за наявності супровідних ветеринарних документів у реалізаторів     та підтвердження (зазначеного у документах) епізоотичного благополуччя щодо гострих інфекційних хвороб тварин і птиці територій їх походження;

   - куплену птицю піддавати профілактичному карантину, утримуючи її  в окремому приміщенні протягом 30 діб;

   - перед купівлею птиці підготувати приміщення, у якому вона (птиця) буде перебувати: очистити, провести дезінфекцію, дезінсекцію (знищення комах) та дератизацію (знищення гризунів);

   - про придбання птиці обов’язково повідомляти спеціаліста державної установи ветеринарної медицини;

   - молодняк птиці вирощувати окремо від дорослої птиці;

   - здійснювати постійний нагляд за клінічним станом птиці;

   - на вимогу спеціалістів ветеринарної медицини надавати домашню птицю для проведення клінічного огляду;

   - унеможливити контакт домашньої птиці з дикою та синантропною птицею;

   - під час перельоту птахів заборонити вигул домашньої птиці, в тому числі                     і водоплавної, за межі дворогосподарства, в тому числі і на водойми;

   - повідомляти спеціалістів ветеринарної медицини про всі випадки загибелі птиці або про не властиву їй поведінку.»

  Світлана Толмач – заступник начальника управління -    

                                       начальник відділу безпечності харчових продуктів та

                                       ветеринарної медицини Долинського районного  

                                       управління Головного управління Держпродспоживслужби

                                       в Кіровоградській області

 

Долинське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області інформує про те, що в рамках масмедійного проекту «СТОП ФАЛЬСИФІКАТ» встановлено факти невідповідності виробництва та/або обігу масла солодковершкового операторами ринку:

- ТОВ «Миколаївмолпром», Миколаївська обл., смт. Доманівка, вул. Громадянська, 16, дата виготовлення: 10.12.2019 року;

- ТОВ «Миколаївмолпром», Миколаївська обл., смт. Доманівка, вул. Пастеля, 31/1, дата виготовлення: 10.12.2019 року;

- ТОВ «Фірма Апрель», Харківська обл., м. Харків, вул. Матросова, 1 д, дата виготовлення: 02.12.2019 року;

- ТОВ «Титан», Одеська обл., м. Кілія, вул. Кубишина, 1, дата виготовлення: 22.11.2019 року та 03.12.2019 року;

- ТОВ «Таврія-В» Одеська обл., м. Кілія, вул. Кубишина, 1, дата виготовлення: 22.11.2019 року та 03.12.2019 року;

- ТДВ «Івано-Франківський місьмолзавод», Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2, дата виготовлення: 26.11.2019 року;

- ТМ «Наш Продукт», Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Дрогомирчани, вул. Миру, 68, дата виготовлення: 03.12.2019 року;

- ДП «Старокостянстинівський молочний завод», Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 47, дата виготовлення: 22.10.2019 року та 25.11.2019 року;

- ТОВ «Богодухівський молзавод», Харківська обл., м. Богодухів, провулок Харківський дата виготовлення 27.11.2019 року;

- ТОВ «Інтер-мол», Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старокозацька, 38, дата виробництва: 26.11.2019 року.

       Відповідно до статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини.

       В разі виявлення вищевказаного масла солодковершкового в магазинах, торгових мережах та ринках на території Долинського району необхідно ТЕРМІНОВО сповістити спеціалістів Долинського районного управління за адресою: м. Долинська, вул. Сонячна, 6. 

 

Про якість питної води  

Вода питна  призначена для забезпечення фізіологічних,  санітарно-гігієнічних, побутових та  господарських потреб  населення,  а  також  для   виробництва продукції, що потребує використання питної води та   повинна відповідати   таким гігієнічним   вимогам:   бути   безпечною  в епідемічному   та   радіаційному   відношенні, мати  сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.

В 2010 році в нашій державі введені в дію Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 2.2.4-171-10.

Санітарні норми встановлюють вимоги  до  безпечності  та якості  питної води,  призначеної для споживання людиною,  а також правила виробничого контролю   та державного санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері питного водопостачання населення.

Для виробництва  питної  води  слід  надавати  перевагу  воді підземних   джерел   питного   водопостачання населення,  надійно захищених від біологічного, хімічного та радіаційного забруднення.

Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної  води проводять  за  показниками  епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні) та радіаційними показниками.

У  сфері  питного   водопостачання   населення   можуть використовуватись  матеріали,  речовини  та  сполуки (коагулянти, флокулянти, реагенти для знезараження, консерванти, ємкості, тара, засоби закупорювання,  мийні та дезінфекційні засоби,  обладнання, устаткування,  будівельні матеріали тощо),  дозволені  центральним органом виконавчої  влади  у  сфері  забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя населення для застосування у питному водопостачанні.  Залишкові концентрації  хімічних  речовин  та сполук у питній воді не повинні перевищувати встановлені гігієнічні нормативи.

Державний нагляд за  виконанням  вимог Санітарних  норм здійснює   державна    служба України з питань якості та безпечності  харчових продуктів та захисту споживачів згідно  з санітарним законодавством.   

В 2019 році Долинським районним управлінням під час перевірок відбиралась вода на лабораторні дослідження за мікробіологічними, органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними та   радіологічними показниками. В результаті проведених досліджень виявилось, що майже вся вода не  відповідала  нормам  по жорсткості, сухому залишку, вмісту сульфатів. Власникам об’єктів були направлені листи про проведення заходів, направлених на поліпшення якості води. 

Питання якості питної води знаходиться на постійному контролі в Долинському районному управлінні Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. 

 

На виконання листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 22.10.2019 №16744 щодо інформаційного повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 01 жовтня 2019 року № 2019,3440 стосовно виявлення міді в замороженому фруктовому пюре, що експортувався з Франції (виробник: Boiron Freres SAS) до України (ТОВ «Гранде дільче») Долинське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області інформує про факт наявності на ринку України проблемної продукції.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини.

В разі виявлення вищевказаного продукту в магазинах на території Долинського району необхідно сповістити спеціалістів Долинського районного управління за адресою: м. Долинська, вул. Сонячна, 6.

 

Поради, яких варто дотримуватися, щоб не отруїтися дикорослими грибами 

Найкраще взагалі відмовитись від вживання дикорослих грибів як від продукту. Споживайте штучно вирощені печериці, гливи. Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Безпечніше купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль.

Самостійно збираючи гриби, обов'язково врахуйте наступне:

Ніколи не кладіть у кошик грибів, яких не знаєте. Остерігайтеся пластинчатих грибів.

Не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки, а також тих, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях.

Під час посухи грибів краще не брати взагалі. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини.

Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі.

Не вживайте сирих грибів. Відібрані гриби спочатку промийте та відваріть не менше трьох разів у підсоленій воді протягом 30 хвилин.

Готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше доби.

Гриби - не дитяча їжа, тому не давайте грибних страв малолітнім дітям. Не можна вживати грибів вагітним та жінкам, що годують груддю.

Не довіряйте «домашнім» методам визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок - вони помилкові. Срібло темніє від взаємодії з амінокислотами, які є й у їстівних, і в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом ферменту тирозинази, який також міститься в усіх грибах.

Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі) негайно викликайте «швидку допомогу». До приїзду медиків промийте шлунок 1-2 л розчину марганцівки або сольового розчину, можна зробити очисну клізму. Пийте багато рідини. Навіть якщо відчуваєте полегшення, обов'язково зверніться до найближчої лікувальної установи. Не викидайте недоїдені гриби та страви з них. Їх аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.

 

ПОІНФОРМОВАНІ – ОЗБРОЄНІ

Африканська чума свиней (АЧС) продовжує «крокувати» Україною і продовжує наносити величезні економічні збитки як власникам свиней так і бюджетам усіх рівнів. Сюжети про виникнення АЧС показують по телебаченню, інформації друкують в пресі, глядачі дивляться, читачі читають, і всі разом думають: «Це десь далеко, це – не про нас. У нас такого не станеться». А збудник хвороби теж на нас «дивиться» і «думає: ну-ну…».

Наша безпечність у цьому питанні вражає: продовжуємо купувати свиней, продукцію з них невідомого походження, навіть не поцікавившись, звідки привезли, головне – дешевше. Як правило, вірус АЧС так і розповсюджується Україною. Така ситуація із розповсюдженням АЧС свідчить про недостатню обізнаність в цьому питанні і населення, і керівників свиногосподарств, і (чого гріха таїти?) навіть не всі посадові особи розуміють наскільки важливо дотримуватися застережних заходів.

22 жовтня 2019 року о 9 00 годині у м. Долинська у будинку культури "Червона Калина" буде проведено семінар-навчання з питань африканської чуми свиней за участі керівників і спеціалістів районних управлінь і відділів Держпродспоживслужби, районних державних лікарень ветеринарної медицини, міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби, членів державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при районних державних адміністраціях, працівників територіальних підрозділів МНС, Національної поліції, агропромислового розвитку, голів об’єднаних територіальних громад, міських, селищних, сільських голів, керівників та ветеринарних спеціалістів свинарських підприємств різних форм власності, користувачів мисливських угідь, представників ЗМІ тощо Долинського, Новгородківського  та Петрівського районів. 

Семінар буде проводити медіа-експерт продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Олександр Рєвнівцев.

Учасники семінару-навчання зможуть задати питання Олександру Рєвнівцеву та отримати компетентні відповіді в рамках тематики заходу.

 

Щодо профілактики грипу та ГРВІ

У зв’язку з початком епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) Держпродспоживслужба звертає увагу на здійснення заходів щодо профілактики цих захворювань.

Серед інфекційних захворювань, які офіційно реєструються в Україні, грип та ГРВІ в загальній сукупності становлять понад 90%. Щороку практично кожний шостий мешканець України залучається до епідемічного процесу з грипу та ГРВІ.

Щорічно епідемічний сезон з грипу триває орієнтовно з вересня - жовтня по березень - квітень. У цей період є найбільший ризик заразитися небезпечним недугом.

Грип – це висококонтагіозне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Джерелом інфекції при грипі є хвора людина. Особливо заразна інфікована людина при грипі в розпал хвороби, в гарячковому стані. Період зараження продовжується в середньому 4-7 днів. Передача інфекції відбувається головним чином повітряно-крапельним шляхом. Важка форма перебігу хвороби характеризується швидко прогресуючою первинною вірусною пневмонією, яка, на відміну від бактеріальної пневмонії, не чутлива до антибіотиків і без правильного лікування може призвести до летального результату протягом 24 годин після появи перших ознак ускладнення.

Профілактика.

Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

 Варто запам'ятати і дотримуватися  найголовніших простих правил. Адже грип, як і інші респіраторні віруси передається повітряно-крапельним шляхом і вражає органи дихання. Профілактичні заходи спрямовані насамперед для підвищення резистентності організму до дії збудників грипу, а також інших ГРІ та ГРЗ. Тож прості речі, які рятують життя:

Уникати контактів з хворими.

Джерело вірусу – хвора людина. Захворів - залишайся вдома. 

Чим менше людей, тим менше шансів захворіти.  

Щоб не контактувати із хворими у транспорті - не лінуйтеся пройти зупинку пішки по свіжому повітрю. Так само не варто зайвий раз навідуватися до супермаркетів та торгівельних центрів!

Маски.

Використання маски виправдане лише за умови використання її хворою людиною, якщо поряд здорові  Використовувати маски на вулиці - взагалі немає сенсу. Віруси не виживають у прохолодному, вологому  повітрі назовні, проте гарно себе почувають у теплих сухих приміщеннях - тому не забувайте їх провітрювати.  

Правила гігієни.

Інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками.   Часто мийте руки, у період загрози вірусної інфекції часто мийте руки з милом.

Пам'ятайте ці прості правила  самі  та дітей навчайте!

У харчовий раціон слід включати не менше 50% рослинної їжі в сирому вигляді (капуста кольорова, білокачанна, морква, буряк, часник, цибуля, шпинат, хрін, помідори, яблука, гарбуз, смородина). У раціоні повинні бути бобові, горіхи, які виконують роль природних імуномодуляторів.

Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує ваші шанси уникнути небезпечного захворювання  та здатне зберегти життя вам і людям, що знаходяться поруч з вами.

 

 

ДОЛИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ 

Долинське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області повідомляє про те, що, відповідно до розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України від 28 серпня 2019 року № 70 щодо організації заходів з проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин у 2019 році, з метою виконання плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2019 рік та враховуючи складну епізоотичну ситуацію зі сказу тварин у жовтні 2019 року на території Кіровоградської області розпочнеться кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу шляхом розкидання приманок з вакциною із літаків.

  

І ЩЕ РАЗ ПРО ОБІГ ТВАРИН І ПРОДУКЦІЇ З НИХ

Є мудре прислів’я: «Доки грім не гряне, мужик не перехреститься». Це я до того, що легше неприємний випадок попередить, ніж потім пожинать його плоди.

Сьогодні, як ніколи, зросла ціна на тварин. Та образливо, що ціна висока не тоді, коли продаєш, а тоді, коли купуєш. І, все-рівно, як показує практика, власники тварин не завжди усвідомлюють важливість дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг тварин. Але якби скептично деякі власники тварин не відносилися до цих вимог, саме їх дотримання виручає у випадку захворювання чи загибелі тварини, а може і попереджує такі випадки.

Я вкотре хочу звернути увагу власників, утримувачів тварин на те, що обіг тварин (від народження і до смерті чи забою) і продукції з них регулюється законодавством України. Компетентним органом, що реалізує політику держави у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, на території району є Долинське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, а також державні установи, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби – Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини та її структурних підрозділи і Долинська міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини. 

Згідно Закону України «Про ветеринарну медицину» любе переміщення (вивезення, ввезення, забій, продаж тощо) тварин повинно супроводжуватися супровідними документами: власник зобов’язаний звернутися до ветеринарного спеціаліста державної установи для проведення ним (спеціалістом) клінічного огляду тварини та видачі супровідних документів. Якщо особа бажає придбати для утримання корову і вже обрала її, - потрібно звернутися до ветеринарного спеціаліста, який обслуговує дану територію. Спеціаліст у цьому випадку надасть інформацію про поточний стан тварини та видасть супровідний документ, у якому буде відображено епізоотичне благополуччя дворогосподарства, з якого виходить тварина, та її клінічний стан. В такому випадку особа захищена від можливості купити хвору тварину.

У випадку захворювання чи загибелі тварини власник зобов’язаний повідомити ветеринарного спеціаліста державної установи ветеринарної медицини. Лише спеціаліст має право встановлювати діагноз хвороби чи причину загибелі тварин, призначати лікування хворим тваринам тощо.

Хочу звернути особливу увагу власників тварин на те, що трупи тварин можуть бути захоронені на худобомогильнику і лише після розтину і встановлення причини загибелі. У випадку неконтрольованого захоронення трупів тварин власник несе відповідальність згідно із законодавством.

Нагадую про те, що, згідно пункту 4.7. Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів, затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.06.2002 № 28 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 червня 2002 року за № 524/6812, не підлягають забою на м'ясо тварини, яким застосовували антибіотики, антигельмінтики та інші препарати з лікувальною або профілактичною метою, до закінчення  терміну  очікування, зазначеного в настановах щодо їх застосування. Такі ж обмеження діють і у випадку реалізації молока від тварин.                                                     

 

Поради батькам, як підготувати дитину

до відпочинку в оздоровчому закладі

Для більшості школярів літні канікули асоціюються з поїздками в оздоровчі табори. Тому пропонуємо прислухатися до декількох порад   для забезпечення дитині комфортного і безпечного відпочинку.

Перед поселенням батьки мають право ознайомитися з актом прийому дитячого оздоровчого табору, складеним комісією місцевої влади. В акті буде вказано, чи відповідає майбутнє місце відпочинку вашої дитини санітарним нормам, чи була в профілактичних цілях проведена дезінфекція, дератизація та дезінсекція, чи пройшов персонал медогляд і т. д.

Упевнившись в безпечності табору, батьки повинні перейти безпосередньо до зборів дитини. Для цього за три дні до поселення необхідно отримати довідку від сімейного лікаря про те, що дитина здорова і в найближчі дні не контактувала з хворими на інфекційні захворювання. У довідці має бути зазначено результати огляду дитини на педикульоз і коросту, наявність щеплень, хронічні патології і група з фізкультури.

У разі відхилень в стані здоров'я дитини, батькам необхідно повідомити про це лікаря оздоровчого закладу і вихователів.

Під час збору валізи батьки повинні подбати про необхідні речі: засоби особистої гігієни, теплий одяг, кілька пар зручного взуття, головний убір.

Перед від'їздом з дитиною необхідно провести профілактичні бесіди щодо дотримання режиму дня, правил особистої гігієни, про виконання вимог вихователів, заборонити самовільно залишати табір або купатися у водоймах, а при виникненні проблем зі здоров'ям - одразу ж повідомити про це вихователя або медперсонал.

 

Ботулізм- це небезпечно!

Ботулізм - гостра токсикоінфекція, яка виникає внаслідок вживання неправильно приготовлених і збережених консервів, ковбаси, копченого м'яса, риби. Збудники ботулізму з кишечнику різних домашніх і особливо диких тварин, водоплавних птахів, риб потрапляють у зовнішнє середовище (ґрунт, мул озер і річок), довго там зберігаються і накопичуються. Практично всі харчові продукти, забруднені ґрунтом або вмістом кишечнику тварин, птахів, риб можуть містити збудники ботулізму. Проте захворювання може виникнути тільки при вживанні продуктів, які зберігалися в анаеробних умовах (без доступу повітря) або близьких до них і без попередньої достатньої термічної обробки. Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей (смаку, запаху). Найчастіше реєструються захворювання, пов'язані з вживанням таких продуктів домашнього приготування: консервованих грибів і бобів, копченої або в'яленої риби, м'ясних і ковбасних виробів. Ці продукти частіше викликають групові, т. зв. сімейні спалахи захворювань. У деяких інфікованих продуктах (ковбаса, копчене м'ясо, риба) можливе так зване гніздове забруднення збудниками ботулізму і утворення токсинів. Тому буває, що не всі особи, які вживали один продукт, хворіють. Таким чином, основним шляхом передачі захворювання є харчовий. У питаннях профілактики ботулізму основним є дотримання чистоти сировини. Тому чим чистіше відмито городину перед консервуванням, чим ретельніше промито рибу перед засолом, тим менша ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні. Гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах. При домашньому консервуванні, особливо овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за рецептурою оцтову, лимонну кислоти, тому що збудник ботулізму не любить кисле середовище. Важливо добре стерилізувати банки й кришки безпосередньо перед закладкою в них продуктів. При консервуванні в домашніх умовах, особливо м'ясних і рибних продуктів, необхідно проводити ретельну термічну обробку (протягом двох діб прогрівати при температурі 100°С 5 хвилин для переходу спор у вегетативну форму), після чого простерилізувати консерви при температурі плюс 100°С - не менше 40 - 60 хвилин з подальшою їх герметичною упаковкою. Найменше здуття кришки — причина для категоричної відмови від уживання в їжу вмісту банки. Також необхідно категорично виключити придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, в’яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб. У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння (слабкість, підвищення температури тіла, нудота, біль у животі, блювання, пронос тощо) не займайтесь самолікуванням, а терміново зверніться до найближчої лікувальної установи за допомогою медпрацівників. У випадку появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря. Особливість ботулізму – розмаїття симптоматики початкового періоду. З боку органів травлення: сухість у роті, спрага, нудота, блювання, переймистий біль, відчуття важкості у надчеревній ділянці. З боку органів зору: відчуття туману або появи «сітки» перед очима, двоїння в очах, нечітке бачення близьких предметів, опущення верхньої повіки, розширення зіниць. З боку органів дихання: набряк слизової ротової оболонки, утруднене ковтання, відчуття клубка в горлі, зміна тембру голосу (осиплість, захриплість), мова стає утрудненою, невиразною. Пам’ятайте: хворобі легше запобігти, ніж лікуватися від неї. Будь-яке отруєння не минає безслідно. 

 

Основні правила профілактики гострих кишкових інфекцій

Правило №1. Чистота – понад усе. Обов’язково мийте руки після відвідування туалету. Обов’язково мийте руки перед приготуванням їжі. Ретельно мийте всі поверхні і кухонне приладдя. Боріться з гризунами і комахами

Правило №2. Сире – окремо від готового. Зберігайте сире м'ясо , птицю і морепродукти окремо від інших харчових продуктів. Використовуйте для сирих продуктів окремі ножі і розроблювальні дошки. Зберігайте продукти в закритому посуді, нарізно сирі і готові.

Правило №3. Прожарювати і проварювати – як належить. Ретельно прожарюйте і проварюйте продукти. Розігріваючи супи і борщі, доводьте їх до кипіння. Готовність м’яса або птиці визначайте за кольором соків (вони мають бути прозорими).

Правило 4. Зберігати продукти в холодильнику. Не залишайте приготовлену їжу при кімнатній температурі понад 2 години. Зберігайте всі приготовлені і швидкопсувні страви в холодильнику. Не зберігайте їжу довго, навіть у холодильнику.

Правило 5. Вживати лише свіжі і якісні продукти. Вибирайте свіжі продукти, без ознак псування. Мийте фрукти і овочі чистою проточною водою. Не вживайте продукти, термін придатності яких минув. Не готуйте страви у великих кількостях, з запасом. Для пиття використовуйте лише кип’ячену або бутильовану воду.

 

Питний режим під час спеки: як втамувати спрагу

Літо вносить корективи в наш питний режим. Саме в спеку потреба в рідині зростає. Влітку для нормалізації температури тіла наш організм починає виділяти додаткову рідину (піт), за допомогою якої він здатен остудити сам себе, тому так необхідно вчасно поповнювати водний запас. Тож пляшка з водою повинна стати головним аксесуаром, який стане в нагоді у спекотну погоду.

Який напій обрати, щоб втамувати спрагу - радять фахівці Держпродспоживслужби області. Найкращим напоєм для поповнення запасів рідини є чиста вода. Вона повинна бути кімнатної температури, можна додати часточку лимона і листочок м'яти для свіжості. Такий напій відновлює електролітний баланс організму й уповільнює потовиділення. Добре втамовує спрагу мінеральна вода, що містить солі й мінерали, які ми втрачаємо разом з потом. Можна вживати охолоджений зелений чай без цукру. Він зміцнює судини, нормалізує кровообіг і зменшує рівень холестерину в крові. Однак напій варто споживати в помірних дозах (3-4 чашки), адже його надлишок негативно діє на роботу печінки і нирок. Гіпертонікам пити чай не радять, оскільки він сприяє підвищенню тиску. Натуральні несолодкі соки (яблучний, апельсиновий, грейпфрутовий) відмінно втамовують спрагу, зменшують відчуття голоду, підвищують вміст вітамінів і мінералів в організмі. Найкраще віддати перевагу фрешам, адже в пакетованих соках міститься велика кількість цукру. І, нарешті, чудовим засобом від спеки вважаються ягідні морси, наприклад, смородиновий, який містить багато вітамінів та антиоксидантів.          Рекомендується у літній період звести до мінімуму споживання кави та інших кофеїновмісних напоїв: кофеїн підвищує тиск, а також є сечогінним засобом, внаслідок чого організм інтенсивніше зневоднюється. Бажано уникати споживання солодких газованих напоїв, оскільки через високий вміст цукру вони провокують спрагу. Від алкогольних напоїв краще відмовитися - вони створюють додаткове навантаження на серце. Найточнішим інформатором про те, скільки води слід випивати в день, є наш організм, тож орієнтуйтеся на його потреби та вживайте рідину кожного разу, як відчуєте спрагу. Однак варто збільшити кількість рідини, яку споживаєте, якщо входите в одну з наступних груп ризику:

1) ви займаєтеся фізичною працею або спортом;

2) ви знаходитесь на високогір’ї чи в жаркому і сухому кліматі;

3) у вас підвищена температура, спостерігається блювота або діарея;

4) ви вагітні або годуєте грудьми.

Долинське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області рекомендує скористатися порадами для підтримання нормального функціонування організму, особливо дитячого, в спеку.

 

ДОЛИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН І ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сьогодні тварини є учасниками руху і їх перевезення різним транспортом нікого не дивує. 

Перевезення тварин і харчової продукції, в т.ч. і сировини тваринного походження, регулюються нормативними документами: це стаття 11 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», стаття 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Правила транспортування тварин, затверджені постановою КМУ від 16.11.2011 № 1402.

Транспортування тварин – це перевезення, що здійснюється одним або кількома транспортними засобами, а також пов’язані з ним операції, включаючи завантаження (вивантаження), перезавантаження і відпочинок в місцях зупинки, до моменту вивантаження тварин за місцем призначення.

Законодавством визначено, що при транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.

Тварини, яких планується перевезти, перед завантаженням до спеціального транспортного засобу підлягають огляду спеціалістом у галузі ветеринарної медицини, також оглядається транспорт  з метою підтвердження його придатності до перевезення, і потім вже видається супровідний ветеринарний документ.

Насправді ми досить часто бачимо зовсім іншу картину: перевезення забійних тварин здійснюється з порушеннями: транспортні засоби не обладнані відповідно до вимог законодавства, як правило на них відсутні конструкції, що забезпечують безпеку тварин, в т.ч. і захист від несприятливих погодних умов, не дотримується норматив щодо площі на 1 голову тощо.

Та ж картина і з перевезенням сировини тваринного походження. Згідно вимог законодавства перевізник харчової продукції, в т.ч. і сировини, зобов’язаний не допустити будь-якого забруднення такої продукції.

Насправді ж бачимо, в яких умовах, наприклад, м’ясотуші потрапляють на ринок для реалізації. Де вже тут захист від забруднення, коли в багажнику автомобіля і м’ясотуші, і каністра з бензином, і запасне колесо тощо?

Тож, завдання, в першу чергу, перевізників забезпечити, щоб така продукція на всіх стадіях обігу не піддавалася будь-якому забрудненню і залишалася безпечною для споживача. З цією метою після кожного такого перевезення та перед ним перевізник зобов’язаний очищати транспорт, мити його і піддавати дезінфекції. Для розділення харчової продукції та її захисту від будь-якого забруднення повинні використовуватися контейнери, інші ємності, які мають відповідне маркування і піддаються миттю та дезінфекції.                                  

 

ДОЛИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

СИСТЕМА НАССР – УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Сьогодні в Україні досить активно впроваджується нове харчове законодавство, яке вимагає від операторів ринку харчових продуктів належний обіг і виробництво безпечного продукту. І саме про це – система НАССР. Тому і впровадження НАССР – це одна із основних вимог до операторів ринку.

НACCP  — це система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок.

До 20 вересня 2018 року запровадили систему НАССР підприємства, які проводять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей). До 20 вересня 2019 року — всі малі підприємства, незалежно від виду продукції, яку вони виробляють.

Невиконання зазначеної норми розцінюватиметься як порушення законодавства, що тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.

Сьогодні в Україні проходить безкоштовний навчальний курс, присвячений особливостям впровадження НАССР в Україні. Це онлайн-курс, який розроблений насамперед для представників бізнесу, але буде корисним для всіх операторів ринку харчових продуктів. Більш детальна інформація та можливість зареєструватися для участі можна за посиланням: http://www.consumer.gov.ua/News/4905/V_Ukraini_startue_bezkoshtovniy_navchalniy_kurs_dlya_biznesu,_prisvyacheniy_osoblivostyam_vprovadzhennya_NASSR_v_Ukraini.

Також, за підтримки Держпродспоживслужби, з метою роз’яснення щодо впровадження системи НАССР на потужностях, у Кіровоградській обласній філармонії 29 травня 2019 року буде проводитися бізнес форум, на який запрошуються оператори ринку харчових продуктів. Участь у заході є безкоштовною. Для участі у даному заході потрібно зареєструватися.

Детальну інформацію можна отримати на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області за посиланням: http://kr.consumer.gov.ua/index.php/component/k2/item/810-u-kropyvnytskomu-vidbudetsia-bezkoshtovnyi-biznes-forum-z-pytan-vprovadzhennia-systemy-nassr

Залишились запитання? Звертайтеся в Долинське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області за адресою: вул. Сонячна, 6, місто Долинська, Кіровоградська область.

 

ДОЛИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ 

НЕ ДОПУСТИТИ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ

Розпочався сезон обробки посівів пестицидами і це викликає занепокоєння у власників пасік, адже минулорічний «досвід» приніс їм і моральні, і матеріальні збитки. Тож, з метою недопущення масової загибелі бджіл по причині отруєння, вкотре нагадую про те, що і землекористувачі, і власники пасік зобов’язані дотримуватися законодавства України з питань бджільництва, а саме:

- Закону України "Про бджільництво";

- "Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл", затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30.01.2001 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.02.2001р. за № 131/5322; 

- "Инструкции по профилактике отравлений пчел пестицидами", затвердженої Всесоюзним виробничо-науковим об'єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства "Союзсельхозхимия" і Головним управлінням ветеринарії  Держагропрому СРСР 14.06.1989 року:

Також, прошу звернути увагу на те, що, згідно п. 3.2.4. "Инструкции по профилактике отравлений пчел пестицидами": "Категорично забороняється обробка пестицидами ентомофільних (тих, що опилюються комахами) сільськогосподарських рослин и рослинності в лісосмугах в період їх цвітіння навколо полів, що обробляються. "

                                    

І знову про кір

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні випадків кору більше ніж у всій Європі. Нажаль, ця хвороба не оминула і наш район. З кожним днем все частіше і частіше медики реєструють це захворювання.

За своєю епідеміологією кір є типовою крапельною інфекцією. Джерелом інфекції служать хворі люди. Вірус кору викликає захворювання тільки у людей. Кір є одним з найбільш контагіозних інфекційних захворювань.     Інкубаційний період при кору становить найчастіше 10-14 днів. 

Першими проявами кору (продромальна стадія) є  : лихоманка, кашель, нежить, кон'юнктивіт.  . В кінці продромального періоду на слизовій щік з'являються плями Коплика (Бєльського-Філатова-Коплика), які поширюються згодом  поступово по всьому тілі.  Висип зберігається   приблизно 5 днів, потім вона згасає, залишаючи після себе пігментації, які протягом декількох тижнів зникають. 

Основна небезпека кору полягає не стільки в самому перебігу захворювання, скільки у високій частоті і тяжкості ускладнень.  

На жаль, зараз немає противірусних препаратів, доведено ефективних при кору. Тому основу лікування складають неспецифічні заходи, такі як рясне пиття, використання жарознижуючих препаратів.

Основу профілактики кору становить імунізація (вакцинація). Проведення імунізації ґрунтується на тому, що після перенесеного кору, а також після вакцинації, формується тривалий імунітет, що зберігається у більшості осіб довічно. 

 

ДОЛИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ

ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ БДЖІЛ

     У Долинському районі, станом на 01.02.2019 року, згідно статистичних даних, налічується 378  пасік, 5780 бджолосімей. Паспортизовано 277 пасік.

     Український мед – це досить цінний і бажаний харчовий продукт для жителів Європи і тому майже 80% меду, виробленого в Україні, експортується до країн Європи. В результаті цього наша країна отримує мільйони гривень надходжень. На жаль, така галузь, як бджолярство, сьогодні виживає як може, державної підтримки не має і, мабуть, тому більшість дрібних виробників меду в Україні знаходяться в тіні. Проте, з того часу, як наша країна взяла на себе певні зобов’язання, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, законодавство з питань виробництва та обігу харчових продуктів удосконалюється, стає більш жорсткішим і вимогливішим і, зокрема, виробництво меду теж підпадає під дію цього законодавства. Крім того, європейське закоодавство теж досить жорстке щодо дотримання норм і правил експортування харчової продукції до країн Європи, тож маємо забезпечити не лише кількість, а і якість та безпечність меду.

     Бджолярство в Україні має розвиватися як галузь, але в рамках законодавства України. Пасіки мають бути зареєстрованими, піддаватися ветеринарним обробкам і дослідженням, і відомо, що власники пасік краще, ніж будь-хто, знається на таких питаннях як профілактика хвороб бджіл і їх ліквідація. Проте така діяльність має бути контрольована, бо мова йде не лише про обіг меду як харчового продукту, але і використання та застосування ветеринарних препаратів, а також утримання і переміщення бджіл.

     Особливість бджоли полягає в тому, що для вироблення своєї продукції вона має брати нектар із рослини і тут вже людина повинна забезпечити, щоб її діяльність, пов’язана з вирощуванням рослинної продукції, не мала шкідливого впливу на навколишнє середовище, і в тому числі на тваринний світ, зокрема, на бджіл.

     В минулому році у багатьох областях України ми спостерігали трагедію загибелі цілих пасік внаслідок застосування пестицидів для обробки зернових культур. Власники пасік понесли величезні матеріальні і моральні збитки. Наш район теж не обминуло це лихо: в селах Червоне, Пишне, на межі з Криворізьким районом гинули бджолосімї по тій же причині – обробіток посівів пестицидами. І питання не до самого обробітку, а до виконання простих вимог, які орендар земель має дотримуватися при цьому. Не менше як за три дні до початку обробітку посівів орендар чи власник земель зобов’язаний попередити орган місцевого самоврядування і власників пасік. Цього зроблено не було і сталося таке лихо.

     Якщо вже сталося отруєння і загибель бджіл, то власники пасік в терміновому порядку звертаються до органів влади, створюється комісія з числа представників органів влади, ветеринарних спеціалістів, відбираються зразки і терміново напрвляються для дослідження в лабораторію. При цьому потрібно знати яким саме засобом були оброблені посіви. Повторюю, що зразки відбираються і опломбовуються ветеринарними спеціалістами в присутності членів комісії і власника пасіки, виписується супровідний документ і власник пасіки сам терміново доставляє ці зразки у визначену лабораторію. Лише оперативність усих цих дій забезпечить отримання вірного результату. В минулому році відбувалося дещо інакше, були втрачені терміни, і вже щось довести стало неможливим.

     Хочу звернути увагу на те, що пасіка повинна бути зареєстрована у міській, селищній чи сільській раді, на неї має бути виданий паспорт державною установою ветеринарної медицини, у паспорт внесені дані про обстеження пасіки двічі на рік і лабораторні дослідження. Обстеження і лабораторні дослідження проводять спеціалісти державних установ ветеринарної медицини тієї території, на якій розміщена пасіка. Кількість бджолосімей на пасіці має відповідати кількості, вказаній у паспорті. Так само із власниками: тут не повинно бути ніякої путанини. Якщо пасіка перевозиться, вона повинна супроводжуватися ветеринарним документом.

«Бджолярське» законодавство:

Діяльність бджолярів безпосередньо регулює ЗУ № 2498 «Про ветеринарну медицину» та ЗУ № 1492 «Про бджільництво». Також інший важливий офіційний документ, що стосується безпеки харчової продукції та певних показників її якості — Закон України № 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин». До до цього закону винесені вимоги, які стосуються відповідальності виробників харчових продуктів. Раніше цей акт був розділом ЗУ № 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», але сьогодні він винесений в окремий закон. Це є насправді правильно, тому що закон повністю регламентує діяльність державних контролюючих органів та їхні обов'язки, відповідальність і відповідальність виробників харчових продуктів.

Крім законодавчих актів, діє дуже багато наказів, постанов, порядків, правил, які є доповненням до законів України, що стосуються бджільництва.

- Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини 30.01.2001  N 9 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2001 р. за N 131/5322;

- наказ Мінагрополітики від 08.08.2012  № 491 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об'єктів) з виробництва продуктів бджільництва»;

- наказ Мінагрополітики України від 20.09.2000 N 184/82 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва».

   Відповідно до цього документа було визначено та затверджено такі документи:

  план породного районування бджіл;

  порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

  порядок реєстрації пасік;

  правила ввезення в Україну та вивезення за її  межі бджіл і продуктів  бджільництва.

 

                                                                    С. Толмач – заступник начальника

                                                                    управління – начальник відділу безпечності

                                                                    харчових продуктів та ветеринарної

                                                                    медицини Долинського РУ ГУ ДПСС

                                                                    в Кіровоградській області    

Additional information