Розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 грудня 2016 року 400-р "Про затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік та планів-графіків відстеження результативності їх дії"

 Інформація про здійснення Долинською райдержадміністрацією державної регуляторної політики у  2015  році

   Реалізація державної регуляторної політики Долинською райдержадміністрацією у  2015 році здійснювалася у відповідності до завдань, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" , а саме  спрямованих на: 

- забезпечення системного єдиного підходу до провадження регуляторної діяльності; 

- підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів; 

- поглиблення регуляторної реформи на місцевому  рівні (районною, міською, селищною та сільськими радами району); 

- залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів. 

На виконання вимог статті 7 Закону України "Про засади державної політики у сфері господарської діяльності" щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 листопада 2014 року № 379-р затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів - розпоряджень голови районної державної адміністрації  на 2015 рік,  який був опублікований в газеті "Долинські новини" від 06 грудня 2014  року №91  та розміщено на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації (http://dl.kr-admin.gov.ua/) в рубриці "Регуляторна політика" 

Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік затверджено районною, міською, селищною та сільськими радами району та оприлюднено їх у місцевих засобах масової інформації згідно чинного законодавства. У разі необхідності розробки та прийняття регуляторних актів, що не передбачені затвердженими планами, вносились зміни, доповнення до відповідних планів. 

Розробка проектів регуляторних актів у Долинському районі здійснювалась із дотриманням принципів, доцільності, збалансованості, достатності, послідовності, передбачуваності регуляторної діяльності та відповідності нормативного регулювання вимогам ринкових відносин. 

Так органами місцевого самоврядування Долинського району протягом  2015 року підготовлено 116 проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу до них. 

Більша частина розроблених проектів регуляторних актів у 2015 році,  приймалася в зв’язку з необхідністю дотримання чинного законодавства, а саме Податкового кодексу України  (зі змінами та доповненнями). 

Протягом 2016 року було розроблено проект регуляторного акту   розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження Положення про застосування системи електронних державних закупівель в  районі" проект якого був направлений  для погодження до Державної регуляторної служби України.

Комісіями з прискореного перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування, рішень щодо скасування дії регуляторних актів не приймались.

 

Інформація про здійснення Долинською райдержадміністрацією державної регуляторної політики у 2014  році

Реалізація державної регуляторної політики Долинською райдержадміністрацією у 2014 році здійснюється у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» , а саме  спрямованих на:

- забезпечення системного єдиного підходу до провадження регуляторної діяльності;

- підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

- поглиблення регуляторної реформи на місцевому  рівні (міською, селищною та сільськими радами району;

- залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

На виконання вимог статті 7 Закону України "Про засади державної політики у сфері господарської діяльності" щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 грудня 2013 року №538-р  затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів - розпоряджень голови районної державної адміністрації  на 2014 рік,  який був опублікований в газеті "Долинські новини" від 14 грудня 2013  року №96  та розміщено на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації (http://dl.kr-admin.gov.ua/) в рубриці “Регуляторна політика”

Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік затверджено міською, селищною та сільськими радами району та оприлюднено їх у місцевих засобах масової інформації згідно чинного законодавства. У разі необхідності розробки та прийняття регуляторних актів, що не передбачені затвердженими планами, вносились зміни, доповнення до відповідних планів.

Розробка проектів регуляторних актів у Долинському районі здійснювалась із дотриманням принципів, доцільності, збалансованості, достатності, послідовності, передбачуваності регуляторної діяльності та відповідності нормативного регулювання вимогам ринкових відносин.

Так, протягом  І  півріччя  2014 року районною державною адміністрацією підготовлено проект регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними  органами міністерств та відомств України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, та направлено проект регуляторного акту для погодження до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

 Крім того, органами місцевого самоврядування Долинського району протягом 2013 року прийнято 79 регуляторних актів.

Більша частина регуляторних актів у 2013 році,  приймались в зв’язку з необхідністю дотримання чинного законодавства, а саме Податкового кодексу України  (зі змінами та доповненнями).

Комісіями з прискореного перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування, рішень щодо скасування дії регуляторних актів не приймались.

Дополнительная информация