2. Інформація про стан реалізації державної регуляторної політики

 

Інформація про стан реалізації державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування за ІІI квартал 2019 року

Інформація про стан реалізації державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування за ІI квартал 2019 року

Інформація про стан реалізації державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування за I квартал 2019 року

Інформація про стан реалізації державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування за IV квартал 2018 року

Посилання на ПЕРЕЛІК чинних регуляторних актів, які були видані Кіровоградською обласною державною адміністрацією

 

З метою покращення рівня підготовки проектів регуляторних актів представником державної регуляторної служби в Кіровоградській області Онищенко Н.А. за участі представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади  проведено семінар-навчання на тему «Регуляторна політика: визначення, принципи, особливості здійснення органами місцевого самоврядування. Сучасні інструменти оцінки регуляторного впливу».

У ході семінару розкрито базові положення Закону України «Про засади державної регулярної політики у сфері господарської діяльності», принципи регуляторної політики, визначення та ознаки регуляторних актів, основні процедури та чіткий алгоритм здійснення регуляторної діяльності органом виконавчої влади, проведення обрахунку витрат за оновленою методикою аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів М-тесту. Йшлося також про необхідність дотримання вимог регуляторного законодавства під час прийняття органами місцевого самоврядування рішень про встановлення місцевих податків та зборів.

Окремо розглянуто питання практичного застосування вимог Закону України  саме планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, відстеження результативності регуляторних актів.

 

Інформація про виконання норм Закону Україну «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності за 2017 рік»

Відділ економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації в межах своєї компетенції проводить роз’яснювальну роботу та надає методичну допомогу. До відома сільських та селищних рад району доводиться вся необхідна інформація щодо забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до вказаного Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно(до 15 липня кожного року) переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

Таким чином, якщо органи місцевого самоврядування до 15 липня поточного оприлюднили рішення про затвердження місцевих податків і зборів на наступний (плановий) бюджетний період, то такі рішення будуть діяти лише протягом наступного бюджетного періоду.

У разі, якщо органи місцевого самоврядування оприлюднили рішення про затвердження місцевих податків і зборів на наступний (плановий) бюджетний період після 15 липня поточного року, такі рішення будуть діяти тільки у бюджетному періоді, що наступає за плановим (тобто через один календарний рік).

Територіями було затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік та оприлюднено в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах територій. Також по кожній сільській та селищній раді затверджені відповідальні особи щодо забезпечення реалізації регуляторної політики.

У 2017 році  сільськими та селищною радами було прийнято 46 рішень щодо  встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік.

Райдержадміністрацією план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12 грудня 2016 року №400-р «Про затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік та планів графіків відстеження результативності їх дії»

Спеціалістами відділу економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації постійно проводиться аналіз діючих регуляторних актів, визначається потреба у проведенні повторних та періодичних відстежень. За результатами вся необхідна інформація доводиться до відома сільських, селищної та міської рад.

Відповідно до чинного законодавства розробники проектів регуляторних актів несуть повну персональну відповідальність за здійснення регуляторної політики у сфері господарської діяльності та необхідність дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Additional information