З 04 лютого 2019 року в районі  розпочато роботу щодо реалізації Урядової  програми «Доступні ліки», згідно оновленого Реєстру затвердженого наказом МОЗ України від 30 липня 2019 року № 1715 «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реамбурсації станом на 29 липня 2019 року».

За наданою інформацією аптечним закладом ПрАТ «Ліки Кіровоградщини»  станом  на  01 вересня  2019 року використано коштів за квартал у сумі 138180,28  грн. (червень 2019 року - 40445,00 грн., липень – 45732,38 грн., серпень – 52002,90 грн. відповідно).

На даний час кожен хворий, який має захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет чи бронхіальну астму має можливість отримати електронний рецепт на номер свого телефону у обраного ним лікаря та реалізувати його в аптечному закладі.

Реалізація ліків в районі відповідно до укладеної угоди здійснюється аптечним закладом ПрАТ «Ліки Кіровоградщини», що знаходиться за адресою: м. Долинська, вул. Соборності України, 60.

 

 

 

- Цілі діяльності комунального унітарного підприємства;

- квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;

- аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за остані три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги законннням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, щоздійснює функції з управління підприємством;

-статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

- біографічна довідка (включаючи професіну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);

- біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також  зазначається, хто із членів наглядової ради  комунального унітарного підприємства є незалежним;

- структура, принципи формування і розмір винагороди керівника  та членів наглядової ради комунального унітарого підприємства, включаючи компенсаційні пакети  і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

- рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства;

- опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

- відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, іформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";

- інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінасові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства. 

Дополнительная информация