СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

у січні–жовтні 2017 року

Населення. На 1 жовтня 2017р. в районі проживало 33,7 тис. осіб. 

За січень–вересень 2017р. чисельність населення скоротилася на 354 особи.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 891 особу.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника
у III кварталі 2017р. становила 5355 грн, що на 11,2% менше середнього рівня
по області.

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2017р. становила
317,9 тис.грн.

Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2017р. підприємствами та організаціями району освоєно 152,1 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 3,4% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень–жовтень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах                    (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 100,7%.

Промисловість. У січні–вересні 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 46,3 млн.грн, що становило 0,3% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. За січень–жовтень 2017р. будівельниками району виконано робіт на суму 7,9 млн.грн, що становило 0,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

За січень–вересень 2017р. у районі прийнято в експлуатацію 709 м2 загальної площі житла.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–жовтень 2017р. перевезено 99,2 тис.т вантажів, що на 5% менше ніж за січень–жовтень 2016р., вантажооборот збільшився на 17,5% і склав 21,4 млн.ткм.

Перевезено 223,4 тис. пасажирів, що на 17,8% менше ніж за січень–жовтень 2016р., пасажирооборот зменшився на 28,9% і склав 3,8 млн.пас.км.

                                                                                                              

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами Кіровоградської області

у січні–жовтні 2017 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–жовтні 2017р. реалізовано промислової продукції на суму 20,3 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на 14,4 млрд.грн або 71,1% загальнообласного обсягу.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага  обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 34,2% на суму
6,9 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 3,5 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,9 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму
4,2 млрд.грн або 20,8% загальнообласного обсягу.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами Долинського району

у січні–жовтні 2017 року

Підприємствами Долинського району у січні–жовтні 2017р. реалізовано промислової продукції на суму 49 млн.грн, що становило 0,2% загального обсягу реалізованої продукції по області.

У структурі реалізованої промислової продукції району на переробну промисловість припало 66% загального обсягу, решта – на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачання, каналізацію та поводження з відходами.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 листопада 2017 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–жовтня 2017р. зменшилася на 47,2% і на 1 листопада 2017р. становила 15,8 млн.грн або 0,6% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок листопада 2017р. становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств впродовж жовтня 2017р. зменшилася на 2,1% і на 1 листопада 2017р. становила                        8,7 млн.грн або 55% загальної суми боргу по області.

На початок листопада 2017р. вчасно не отримали заробітну плату                   1260 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 6,9 тис.грн.                   

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заробітна плата

у жовтні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні  2017р. становила 6102 грн, що у 1,9 раза  вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з жовтнем 2016р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 48,9%.

Рівень заробітної плати в області у жовтні 2017р. становив 82,7% середнього рівня в Україні (7377 грн).

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. становив 97,8%, з жовтнем 2016р. – 128,7%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Інвестиції зовнішньоекономічної

діяльності Кіровоградської області
у січні–вересні 2017 року

Іноземними інвесторами в економіку Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. вкладено 5 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них 16% – з країн Європейського Союзу.

Станом на 1 жовтня 2017р. загальний обсяг прямих інвестицій, вкладених в економіку області, становив 66 млн.дол.

В економіку області вклали капітал інвестори 35 країн світу, серед яких провідні партнери: Велика Британія, Кіпр, Російська Федерація, Сейшельські Острови та Нідерланди.

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були підприємства міст Кропивницького (37% загального обсягу прямих іноземних інвестицій області), Олександрії та Маловисківського району (по 16%).

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості; будівництва; організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; що здійснюють операції з нерухомим майном; підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Промислове виробництво

Кіровоградської області

у січні–жовтні 2017 року

Випуск промислової продукції в Кіровоградській області у
січні–жовтні п.р. збільшився на 7% порівняно з відповідним періодом 2016р., найбільше у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 36%, хімічних речовин і хімічної продукції –                     на 32%, харчових продуктів та напоїв – на 17%.

Серед основних видів діяльності підприємств харчової промисловості випуск продукції збільшився у виробництві молочних продуктів на 25%, олії та тваринних жирів – на 21%, напоїв – на 12%, інших харчових продуктів –
на 11%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 21%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 7%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Діяльність підприємств сфери

послуг Кіровоградської області
у ІІІ кварталі 2017 року

Підприємствами сфери нефінансових послуг Кіровоградської області
у ІІІ кварталі 2017р. реалізовано послуг на суму 1766 млн.грн, з них
населенню – 337 млн.грн або 19% загального обсягу реалізованих послуг.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу частку займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 70% та підприємств сфери інформації та телекомунікацій – 15%.

Обсяг реалізованих послуг населенню у розрахунку на одну особу
у ІІІ кварталі 2017р. склав 350 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Фінансовий стан

великих та середніх підприємств

Кіровоградської області

у січні–вересні 2017 року

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області у січні–вересні 2017р. склав 516,4 млн.грн прибутку та збільшився        у 2,6 раза порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Прибутковими підприємствами області, частка яких склала 68,8% у загальній кількості підприємств та збільшилась на 8,3 в.п., отримано                        1249,8 млн.грн прибутку. Вагомий внесок у загальний обсяг прибутку належить підприємствам промисловості, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Загальний обсяг збитку у січні–вересні 2017р. становив 733,4 млн.грн., що на 1,8% більше відповідного періоду минулого року. Найбільші збитки одержали підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. Частка збиткових великих та середніх підприємств області склала 31,2%. Найбільша питома вага збиткових підприємств спостерігалась серед підприємств охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (66,7%).

Рентабельність операційної діяльності підприємств області                        у січні–вересні 2017р. склала 5,5%. Найвищий рівень рентабельності отримали підприємства галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (31%).

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Фінансовий стан великих та середніх

промислових підприємств

Кіровоградської області

у січні–вересні 2017 року

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх промислових підприємств області у січні–вересні 2017р. склав 710,4 млн.грн прибутку, що майже у 17 разів більше ніж за відповідний період минулого року.

Прибутковими промисловими підприємствами області, частка яких склала 66% у загальній кількості підприємств та збільшилась порівняно                             з відповідним періодом попереднього року на 11,6 в.п., отримано                       936,3 млн.грн прибутку. За видами промислової діяльності найбільш вагомий внесок у прибутковий результат належить підприємствам переробної промисловості, а саме підприємствам машинобудування та з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

Загальний обсяг збитку промислових підприємств області у січні–вересні 2017р. зменшився більш ніж у 2,5 рази порівняно з відповідним періодом минулого року, і становив 225,9 млн.грн. Значні обсяги збитку отримали підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Питома вага  збиткових промислових підприємств області склала 34%, що на 11,6 в.п.  менше відповідного періоду минулого року. Найбільша частка збиткових промислових підприємств області була серед підприємств водопостачання; каналізації, поводження з відходами.

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств області                        у січні–вересні 2017р. склала 5,4%. Найвищий рівень рентабельності спостерігався у підприємств добувної промисловості та розроблення кар’єрів.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

  

Діяльність будівельних підприємств

Кіровоградської області

у січні–жовтні 2017 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–жовтні поточного року виконано будівельних робіт на суму 859 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 147%.

У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 64%, капітальний
ремонт – 25%, поточний ремонт – 11%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Використання палива

у Кіровоградській області

у жовтні 2017 року

Підприємствами та організаціями Кіровоградської області у жовтні поточного року використання газу природного на виробничі, комунально-побутові потреби скоротилося на 17% порівняно з жовтнем 2016р. та становило 36 млн.м3, вугілля кам’яного – на 7% та газойлів (палива дизельного) – на 10% (по 18 тис.т відповідно), бензину моторного – на 1% ( 2 тис.т).

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу

на території Кіровоградської області через АЗС

у жовтні 2017 року

У жовтні 2017р. на території Кіровоградської області 196 автозаправних станцій забезпечили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму
212 млн.грн. У загальному обсязі продажу світлих нафтопродуктів та газу частка реалізованого бензину моторного становила 48%.

Найбільшим попитом користувався бензин марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі реалізованого бензину моторного, становила 69%, найменшим – А–80.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Робота підприємств транспортного

комплексу Кіровоградської області

у січні–жовтні 2017 року

 

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–жовтні 2017р становив 17 млн.т, що в 1,7 раза більше обсягу відповідного періоду 2016р. Із загального обсягу перевезених вантажів 62% перевезень припало на автомобільний транспорт, 38% – на залізничний. Вантажооборот порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшився на 5% і становив майже 22 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–жовтні 2017р. скористалися 52,5 млн. пасажирів, що на 9% більше обсягу відповідного періоду 2016р.
Із загального обсягу перевезень 68% пасажирів скористалися автомобільним транспортом, 24% – електротранспортом, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообороту становив 2036 млн.пас.км, що менше обсягу січня–жовтня 2016р. на 0,4%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Демографічна ситуація

в Кіровоградській області

у січні–вересні 2017 року

 

Станом на 1 жовтня 2017р. в області, за оцінкою, проживало
959,3 тис. осіб. Частка міського населення складала 63%.

Від початку року чисельність населення області зменшилася на 6495 осіб внаслідок природного (5753 особи) та міграційного (742 особи) скорочення населення.

За цей період народилося 5887 дітей, що на 870 дітей або на 12,9% менше ніж у січні–вересні 2016р. При цьому рівень народжуваності становив 8,2 особи на 1000 жителів. У 12 районах цей показник був вищий ніж середній по області. Найвищий – у Новгородківському районі (10,4 особи на 1000 жителів).

За дев’ять місяців 2017р. в області померло 11640 осіб, що на 378 осіб
або на 3,1% менше ніж у січні–вересні 2016р. Рівень смертності становив
16,2 особи на 1000 жителів. У 9 районах області рівень смертності був нижчим за середній. Як і в попередні періоди найнижчий показник зафіксовано
на території Кіровоградської міської ради (13,9 особи на 1000 жителів).

З початку року міграційне скорочення населення складало 1,03 особи
на 1000 жителів, в той час, як у січні–вересні 2016р. спостерігався міграційний приріст (0,76 особи на 1000 жителів).

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Діяльність операторів, провайдерів

телекомунікацій та поштового

зв’язку Кіровоградської області

у січні–вересні 2017 року

 

Доходи від надання послуг підприємств пошти та зв’язку Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. склали 670 млн.грн, у тому числі від надання послуг населенню – 482 млн.грн або 72% доходів підприємств пошти та зв’язку.

Найбільший обсяг доходів отримано від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку – 465 млн.грн, що становить 69% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 12%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 9%.

Станом на 1 жовтня 2017р. кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку порівняно з початком року зросла на 1,4% і становила 1193 тис. абонентів.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Про надання населенню субсидій

у жовтні 2017 року

 

У жовтні 2017р. 45,9% домогосподарств області отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума субсидій цього виду послуг, призначених домогосподарствам з початку року становила 110,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні п.р. становив  233,7 грн.

Із початку року 53,2 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 151,6 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство у жовтні п.р. становив 2770,3 грн. Загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами з початку року, становила 133,2 млн.грн.                           

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами
Кіровоградської області у січні–жовтні 2017 року

 

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
Кіровоградської області у січні–жовтні поточного року реалізовано 1316 тис.т зернових та зернобобових культур, що на 8% більше ніж
у відповідному періоді минулого року, у тому числі пшениці – 516 тис.т
(на 6%), кукурудзи на зерно – 625 тис.т (на 17%), насіння соняшнику –
509 тис.т (на 28%).

Водночас реалізація ячменю зменшилася на 8% і склала 138 тис.т, тварин сільськогосподарських (у живій масі) – на 30% (10 тис.т), молока – на 1%             (42 тис.т).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зросли на 12%, у т.ч. продукції рослинництва –
на 11%, тваринництва – на 40%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Експорт товарів Кіровоградської області
за 9 місяців 2017 року

 

Обсяг експорту товарів області за 9 місяців 2017 року становив
майже 312 млн.дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016р.
збільшився на 5%.

Область експортувала товари до 96 країн світу.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Зовнішня торгівля товарами

Кіровоградської області

з країнами ЄС за 9 місяців 2017 року

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 9 місяців 2017р. становив 78 млн.дол. США, що на 10% менше 9 місяців 2016р., імпорту –        90 млн.дол. (у 1,6 раза більше).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних
з нею галузей промисловості.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Збирання урожаю

сільськогосподарських культур

господарствами Кіровоградської області

станом на 1 листопада 2017 року

Сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення  Кіровоградської області станом на 1 листопада поточного року скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 761 тис.га.

Виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі склало 2708 тис.т, що на 16% менше, ніж було на початок листопада 2016р. У середньому з                  1 гектара обмолоченої площі одержано 35,6 ц зерна проти 44,8 ц торік, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 36,5 ц проти 47,2 ц, господарствами населення – 32,9 ц проти 38,5ц торік.

Насіння соняшнику зібрано на площі 535 тис.га; виробництво становило 1087 тис.т, при середній врожайності 20,3 ц з 1 гектара
(торік – 22,8 ц з 1 гектара).

Виробництво картоплі всіма категоріями господарств становило майже 560 тис.т, при середній врожайності 128 ц з 1 гектара.

За рахунок збільшення площ збирання на 1,5 тис.га зросло виробництво культур овочевих відкритого ґрунту на 5% проти минулорічного обсягу і становило 241 тис.т, при середній врожайності 131,3 ц з 1 гектара.

Господарства населення забезпечили майже 100% виробництва
картоплі в області, 99% – культур плодових та ягідних, 97% – культур овочевих відкритого ґрунту.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

До Дня працівників сільського господарства

Працівники агропромислового комплексу щороку в третю неділю листопада відзначають своє професійне свято – День працівників сільського господарства. Аграрний сектор є ключовою галуззю економіки як Кіровоградської області, так і держави загалом.

Сільськогосподарські підприємства забезпечують понад 30% валової доданої вартості, яка створюється в області та понад 75% прибутку усіх суб'єктів господарювання області. 

Станом на 1 листопада 2017р. аграріями області одержано 2,7 млн.т культур зернових та зернобобових, 1,1 млн.т соняшнику. Урожайність культур зернових та зернобобових становила 35,6 ц з 1 гектара , соняшнику – 20,3 ц з 1 гектара.

Виробництво картоплі всіма категоріями господарств становило майже 560 тис.т, при середній врожайності 128 ц з 1 гектара.

За рахунок збільшення площ збирання на 1,5 тис.га зросло виробництво культур овочевих відкритого ґрунту на 5% проти минулорічного обсягу і становило 241 тис.т, при середній врожайності                 131,3 ц з 1 гектара.

У січні-вересні 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників у галузі сільського господарства становила 21,7 тис.осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника галузі зросла порівняно
з січнем-вереснем 2016р. на 46% і становила 5359 грн.

Головне управління статистики вітає усіх аграріїв з професійним святом, бажає щастя, здоров’я, миру та достатку! Нехай на українських ланах  колосяться щедрі врожаї, а невичерпна енергія приносить успіх у всіх ваших починаннях!

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

До Всеукраїнського Дня працівників культури

та майстрів народного мистецтва

9 листопада 2017р. відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, а також мільйонів шанувальників їхньої праці та творчості.

У сфері творчості, мистецтва та розваг, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури в області працює 3 тис. осіб.

Невід’ємною частиною культурного надбання суспільства є музеї,                      які сприяють відродженню національних культурних і духовних традицій, відіграють важливу роль у процесі розвитку вітчизняної культури, вихованні молоді.

На кінець 2016 року в області функціонували 30 музеїв (14 – історичні,     11 – комплексні, 2 – літературні, 2 – мистецькі та один художній). Основні фонди музеїв нараховували 206 тис. експонатів, які занесені до державної частини Музейного фонду України, у тому числі 63 – до Державного реєстру національного культурного надбання. У 2016 році музеї області відвідали    232 тис. осіб (з них 139 тис. учнів, слухачів та студентів).

Особливо варто сказати про театри області – вони мають різноманітний    і захоплюючий репертуар та свою історію. Музично-драматичний театр  ім. М.Кропивницького приваблює цікавим репертуаром, ляльковий театр залучає до мистецтва дітей. Загальна кількість відвідувачів театрів у 2016 році склала 118 тис.осіб.

Працівники органів державної статистики Кіровоградщини вітають усіх працівників культури з професійним святом. Бажаємо креативних ідей, творчих ініціатив та нових культурних проектів!

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами Кіровоградської області

у січні–вересні 2017 року

 

Підприємствами Кіровоградської області у січні–вересні 2017р. реалізовано промислової продукції на суму 18 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на 13 млрд.грн (71%).

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції питома вага  обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв становила 35% на суму
6 млрд.грн, з них найбільше – олії та тваринних жирів – на 3 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – майже на 1 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 4 млрд.грн, або 21% загального обсягу реалізованої промислової продукції.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами Долинського району

у січні–вересні 2017 року

 

Підприємствами Долинського району у січні–вересні 2017р. реалізовано промислової продукції на суму 46 млн.грн, що становило 0,3% загального обсягу реалізованої продукції по області.

У структурі реалізованої промислової продукції району на переробну промисловість припало 68% загального обсягу, решта – на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачання, каналізацію та поводження з відходами.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

у січні–вересні 2017 року

 

Населення. На 1 вересня 2017р. в районі проживало 33,8 тис. осіб.
За січень–серпень 2017р. чисельність населення скоротилася на 274 особи.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017р. становила 933 особи.

Сільське господарство. За січень–вересень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах                    (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 109,5%.

Промисловість. У січні–серпні 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 45,3 млн.грн, що становило 0,3% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. За січень–вересень 2017р. будівельниками району виконано робіт на суму 7,6 млн.грн, що становило 1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–вересень 2017р. перевезено 85,5 тис.т вантажів, що на 4,4% менше ніж за січень–вересень 2016р., вантажооборот збільшився на 14,6% і склав
17,5 млн.ткм.

Перевезено 202,6 тис. пасажирів, що на 17,9% менше ніж за січень–вересень 2016р., пасажирооборот зменшився на 28,3% і склав 3,4 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

у січні-вересні 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 960,3 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 5454 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (5256 осіб) та міграційного (198 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–серпнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 319 осіб.

Природний рух населення в січні–серпні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на
100 померлих – 50 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–серпні 2017р.,                   як і в січні–серпні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–серпні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 258,2 тис. домогосподарств,                          з них у міських поселеннях – 188,6 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 69,6 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у серпні 2017р., становила 45,8% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 43,5% – домогосподарства
з однієї особи, 30,6% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій  у січні–серпні 2017р. становила 106,9 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 85,6 млн.грн,
у сільській місцевості – 21,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
у серпні 2017р. становив 173,2 грн (у липні – 150,9 грн).

Крім того, у січні–серпні 2017р. 49,2 тис. домогосподарств області                     було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,                             в тому числі у міських поселеннях – 18,1 тис. домогосподарств,
у сільській місцевості – 31,1 тис.

За січень–серпень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка  призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 140,4 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 54,1 млн.грн, у сільській місцевості – 86,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної у серпні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2915,7 грн (у липні – 2912,5 грн).

У січні–серпні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 105,5 млн.грн.

У січні–серпні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 649,4 млн.грн (97,6% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 432,2 млн.грн.

На кінець серпня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 81 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40,1 млн.грн,                                         за централізоване водопостачання та водовідведення – 9,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,3 млн.грн, за електроенергію – 53,4 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги                                       з газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець серпня 2017р. відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи
на кінець вересня 2017р. перебувало 12,3 тис. безробітних громадян області, що на 2,4% менше ніж на кінець серпня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2017р. становив 2,12% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2017р. склала 8,6 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1719 грн, що дорівнює 53,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця
становила 3,1 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області порівняно з серпнем не змінилося і на кінець  вересня п.р. становило 4 особи.

 

Доходи населення

За січень–вересень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5617 грн., що на 46,4% вище ніж за січень–вересень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–вересні 2017р. були працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі,                   де заробітна плата у 1,3–2,2 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сферах інформації та телекомунікацій, наукових досліджень та розробок, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 51–96,6%.

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 25,8% (у січні– вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. – на 8,2%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–вересня 2017р. зменшилася на 44,4%
і на 1 жовтня 2017р. становила 16,6 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–вересня 2017р. збільшилася на 38,7% і на 1 жовтня 2017р. становила
8,9 млн.грн або 53,3% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати,                   на 1 жовтня 2017р. становила 1,1 тис. осіб або 0,6% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 7,9 тис.грн, що на 28,4% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за вересень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 жовтня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 67% і на 1 жовтня 2017р. становила 7,8 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2017р. відсутня.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 10868,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4% більше обсягу січня–вересня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
вересні 2017р. становив 7368,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,4% більше обсягу січня–вересня 2016р.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–вересня 2017р. обліковано 14891 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 43,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–вересня 2017р. обліковано 46 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство та 52 умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість випадків крадіжок становила 9461, шахрайств – 838, грабежів – 347, розбоїв – 68, хабарництва – 51.

У загальній кількості злочинів 75,4% становили злочини проти власності, 7,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% –  злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,7% – злочини проти громадської безпеки, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності.   

Правоохоронними органами за цей період виявлено 40 осіб, які скоїли злочини у складі 8 організованих груп (злочинних організацій); закінчено                       8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2017р.                               становила 11455 осіб, з числа яких 4265 – жінки, 1058 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 84 – неповнолітні та 35 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,1%) – від крадіжок та грабежів, серед яких                          37,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 131 особа.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 105 осіб, із числа
яких 37,1% – умисно вбито; 12,4% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень; 13,3% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2641,
з них жінок – 255, неповнолітніх – 136. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,2% раніше вже ставали на злочинний шлях,
із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 10,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,4% вчинили злочин
у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,2%, безробітних – 11,7%.

Сільське господарство

У січні–вересні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 91,4%, у т.ч.                            у сільськогосподарських підприємствах – 82,6%, господарствах населення – 101,8%.

Рослинництво. За січень–вересень п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 89,7%, у т.ч.                                             в сільськогосподарських підприємствах – 81,8%, господарствах населення – 102,3%.

На 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 545,8 тис.га, що складає 66,6% площі посіву культур зернових та зернобобових, посіяних під урожай 2017 року (торік – 67,5% таких площ); виробництво зерна становило 1806,9 тис.т                              (у початково оприбуткованій вазі), що на 18,9% менше, ніж було одержано на початок жовтня 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 33,1 ц зерна (на 7,4 ц менше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими                  підприємствами – 33,6 ц (на 8,8 ц менше), господарствами населення – 31,9 ц (на 3,8 ц менше).

На початок жовтня п.р. господарствами всіх категорій соняшник зібрано на площі 382,5 тис.га; виробництво становило 781,7 тис.т, що на 7,2% менше, ніж торік; при середній врожайності з 1 га 20,4 ц (торік – 23,1 ц).

Усіма категоріями господарств накопано 554,3 тис.т картоплі, що на 8,1% менше ніж на 1 жовтня 2016р. при середній врожайності 128 ц з 1 га. Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту (224 тис.т) зросло проти минулорічного на 16,9%, середня врожайність склала 130,4 ц з 1 га.

Господарствами населення одержано майже 100% обсягу виробництва картоплі, 98,8% культур плодових та ягідних, 98% культур овочевих відкритого ґрунту.

Тваринництво. За січень–вересень п.р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 98,7%, у т.ч.                                    в сільськогосподарських підприємствах – 91,9%, господарствах населення – 100,7%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–вересні 2017р. склало                       52,2 тис.т та порівняно з січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 0,6 тис.т або                     на 1,1%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 84,2% (у січні–вересні 2016р. – 80,9%), великої рогатої худоби – 15,3% (15,8%), птиці свійської – 0,1% (2,9%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2017р. становив 16 тис.т, що на 4,8% менше ніж у січні–вересні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 2,6 тис.т (на 2,7% менше), свиней – 13,3 тис.т (на 5,1% менше). Співвідношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 103,7% (у січні–вересні 2016р. – 102%).

У січні–вересні 2017р. загальне виробництво молока порівняно
з січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 1,5% і склало 247,3 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,8% (203,4 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 0,2% (43,9 тис.т).

Порівняно з січнем–вереснем 2016р. в аграрних підприємствах                       (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., зменшився на 34 кг (на 0,8%) і становив 4454 кг.

У січні–вересні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–вереснем 2016р. зменшилося на 6,1% і склало                      368,3 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 18,4 раза                    (2,2 млн.шт), господарствах населення – зросло на 4,1% (366,1 млн.шт).

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 119,4 тис. голів            (на 0,4% більше ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. корів – 58,7 тис. голів                     (на 0,5% менше), свиней – 240,6 тис. голів (на 7,2% менше), овець і кіз – 49,7 тис. голів (на 0,4% більше) та птиці свійської – 6466,4 тис. голів (на 3,2% більше).

Порівняно з показниками на 1 жовтня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2,9%, свиней                       та овець і кіз – на 8%, разом з цим збільшилася кількість корів на 1,2%, птиці свійської – у 1,6 раза.

На початок жовтня 2017р. населенням утримувалося 77,5% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 жовтня 2016р. – 76,7%), у т.ч. корів – 82,5% (82,7%), свиней – 44,3% (43,9%), овець і кіз – 88,5% (87,5%), птиці свійської – 99,6% (99,7%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)                     за всіма напрямами реалізації у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. зросли на 12,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,5%, тваринництва – на 39,1%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 жовтня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих)                     та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 991,2 тис.т зерна (в 2,3 раза менше проти                  1 жовтня 2016р.), у т.ч. 542,2 тис.т пшениці (на 18,6% менше). Безпосередньо               в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 627,8 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 350,6 тис.т пшениці, 161 тис.т кукурудзи,                   79,1 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 363,4 тис.т зерна                          (на 25,9% менше).

Запаси соняшнику становили 438,3 тис.т (на 9,2% менше проти
1 жовтня 2016р.), із них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 244,1 тис.т, на підприємствах, що займалися його зберіганням та переробкою – 194,2 тис.т.


Промисловість

У вересні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2016р. індекс промислового виробництва становив відповідно 137% та 91,6%,
за підсумками січня–вересня 2017р. – 108,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився        на 14,6%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 15,1%, каменю піску та глини – на 6%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 7,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшився               на 20,6%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 28,5%, молочних продуктів – на 22,8%, інших харчових продуктів – на 1,8%, готових кормів для тварин – на 0,9%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 18%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,8%.

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 141,1 тис.т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 401 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 178 т, печива солодкого і вафель – на 59 т, виробів здобних – на 41 т. Водночас зменшилось виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 5225 т, борошна – на 4813 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1215 т, виробів ковбасних – на 1177 т, круп –        на 1070 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 880 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 257 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 223 т, горіхів, арахісу та насіння, смаженого, соленого чи приготованого в інший спосіб – на 142 т, м’яса свиней замороженого – на 50 т, напоїв безалкогольних – на 51,1 тис.дал.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 7,1%,
у т.ч. у виробництві одягу – на 29,9%, текстильному виробництві – на 5,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–вересні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 15%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 10,8%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві випуск продукції зменшився на 13,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–
вересні 2017р. випуск продукції зріс на 30,4%, у т.ч. на підприємствах
з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – у 2,1 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 13,9%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції
у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшився
на 43,5%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 3,6 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – у 1,5 раза, виробництва пластмасових виробів –
на 3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 68,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 92,7%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 1,6%.

 

Будівництво

У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 743,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 156,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 64,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний
і поточний ремонти 25,1% та 10,8% відповідно.

 

Транспорт

У січні–вересні 2017р. підприємствами транспорту перевезено
15285,4 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–вересні 2016р., вантажооборот збільшився на 4,7% і становив 19590,1 млн.ткм.

Залізницею у січні–вересні 2017р. перевезено 5800,3 тис.т вантажів,
що на 1,5% більше ніж у січні–вересні 2016р. Збільшилося перевезення нафти                 і нафтопродуктів у 1,5 раза, брухту чорних металів – на 14,1%, хімічних                           і мінеральних добрив – на 7,7%, зерна і продуктів перемолу – на 3,1%. Разом                    з цим зменшилося перевезення кам’яного вугілля на 50% та будівельних матеріалів – на 0,7%. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 4,8% і становив 19004 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2017р. перевезено                          9483 тис.т вантажів, що у 3,1 раза більше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вантажооборот зріс на 0,8% і становив 585 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–вересні 2017р. перевезено
2,1 тис.т вантажів, що на 40% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вантажооборот зменшився на 35,4% і становив 1,1 млн.ткм.

У січні–вересні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 45,3 млн. пасажирів, що на 4% більше ніж у січні–вересні 2016р., пасажирооборот збільшився на 0,3% і становив 1855,8 млн.пас.км.

Залізницею у січні–вересні 2017р. перевезено 1,8 млн. пасажирів, що на 51,6% менше ніж у січні–вересні 2016р., пасажирооборот зріс на 6,1%
і становив 1252,3 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2017р. перевезено 32,2 млн. пасажирів, що на 8,3% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 14,8%                 і становив 524,9 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами –підприємцями у січні–вересні 2017р. зменшились на 18,9% та становили
8,8 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–вересні 2017р. перевезено
47,2 тис. пасажирів, що на 19,6% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р., пасажирооборот зменшився на 35,6% і становив 19 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–вересні 2017р. перевезено 11,2 млн. пасажирів, що у 2,4 раза більше ніж у січні–вересні 2016р.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–серпні 2017р. обсяг експорту товарів становив
278,3 млн.дол. США, імпорту – 160,6 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт збільшився на 6,1%, імпорт – на 31,5%. Позитивне сальдо становило 117,7 млн.дол.

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (87,6 млн.дол.),
зернові культури (65,7 млн.дол.), руди, шлак і зола (18,7 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (10,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–серпні 2017р. становив 1,73. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 106 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 96 країн світу.

У січні–серпні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив
69,8 млн.дол. (25,1% загального обсягу експорту) та зменшився на 13,4% порівняно з січнем–серпнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Іспанії, Чехії, серед інших країн – до США, Тунісу, Ізраїлю, Китаю, Індії. Водночас зменшилися поставки до Франції, Італії, Нідерландів, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Ісламської Республіки.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 14,4% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 12,7% (механічні машини), Китаю – 7,3% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Іспанії – 5,6% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Єгипту – 5,2% (зернові культури).

У січні–серпні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 87,6 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 74,7 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 48,6 млн.дол., готових харчових продуктів – на 21,3 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 67 країн-партнерів. У січні–серпні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 82 млн.дол. (51% загального обсягу) та збільшився в 1,6 раза проти січня–серпня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–серпнем 2016р. зросли
з Білорусі, Великої Британії, Бельґії, Німеччини, Польщі, США, скоротилися –           з Південної Африки, Словаччини, Туреччини, Франції.

Найбільші надходження здійснювались з США – 16,2% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Німеччини – 16,1% (механічні машини), Китаю – 10,9% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси                   та вироби з них), Білорусі – 7,3% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Бельґії – 6,7% (механічні машини).

У січні–серпні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 74,8 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 36,7 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 9,7 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 8,6 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 7,4 млн.дол., мінеральних продуктів – на 6,6 млн.дол.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у вересні 2017р. порівняно
з попереднім місяцем становив 101,9%, з початку року – 110,4%.

На споживчому ринку в вересні 2017р. ціни на продукти харчування                  та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше (на 32,3%) подорожчали яйця. На 9–1,3% зросли ціни на сало, маргарин, м’ясо та м’ясопродукти, кисломолочну продукцію, молоко, сметану, інші продукти харчування, масло, сири, рис, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, хліб. Водночас                   на 5,6–0,2% подешевшали овочі, продукти переробки зернових, олія оливкова, кондитерські вироби з цукру, мед, риба та продукти з риби, харчовий лід                              і морозиво.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 2,5%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,7%, тютюнові вироби – на 2,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 6%, зокрема взуття – на 8,8%,                               одяг – на 4,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося за рахунок підвищення цін на оренду житла на 6,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,4%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,6% відбулося в основному                         за рахунок подорожчання палива та мастил на 4,2%.

Послуги освіти подорожчали на 16,5%, зокрема, вищої – на 19,8%, середньої – на 12,7%. 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Заробітна плата

у вересні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні  2017р. становила 6167 грн, що у 1,9 раза  вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з серпнем 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 5,6%, з вереснем 2016р. – на 44,4%.

Рівень заробітної плати в області у вересні 2017р. становив 83,9% середнього рівня в Україні (7351 грн).

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2017р. порівняно з серпнем 2017р. становив 103,5%, з вереснем 2016р. – 122,2%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 жовтня 2017 року

 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 жовтня 2017р. становила 16,6 млн.грн або 0,7% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок жовтня 2017р. становив 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 жовтня 2017р. становила 8,9 млн.грн або 53,3% загальної суми боргу по області.

На початок жовтня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату   1118 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 7,9 тис.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

До Дня працівників освіти

У першу неділю жовтня в Україні відзначається професійне свято працівників освіти – День учителя. Саме викладач, вчитель, вихователь закладає основу для розвитку особистості, створює умови для набуття професійних знань, вмінь та компетентностей. На кінець 2016 року в області налічувалося 500 дошкільних навчальних закладів різних типів та 458 загальноосвітніх навчальних закладів, де працювало 3581 вихователь та 11468 учителів, здобували освіту 91576 учнів. Підготовку кваліфікованих робітників здійснювали 371 викладач та 425 майстрів виробничого навчання у 24 професійно-технічних навчальних закладах області, де навчалося професії 7657 осіб. На початок 2016/2017 навчального року в області діяло 16 вищих навчальних закладів, в яких налічувалося 1663 педагогічні та науково- педагогічні працівники. Упродовж минулого року вищу освіту здобули 4049 осіб. Взагалі в галузі освіти працює п’ята частина всіх найманих працівників середніх та великих підприємств області. За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників в освіті складала 35114 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 5345 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Робота підприємств транспортного

комплексу Кіровоградської області

у січні–серпні 2017 року

 

Підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–серпні п.р. перевезено 14 млн.т вантажів, що майже у 2 рази більше ніж у відповідному періоді 2016р., вантажооборот збільшився на 4% і становив 17 млрд.ткм. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 40 млн. пасажирів, що на 4% більше обсягу січня–серпня 2016р. Пасажирооборот зменшився
майже на 3% і становив 1676 млн.пас.км.

Залізницею перевезено близько 2 млн. пасажирів, що вдвічі менше ніж у  січні–серпні 2016р.

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями, перевезено 29 млн. пасажирів, що на 8% менше порівняно з відповідним періодом минулого року, пасажирооборот зменшився на 14% і становив 469 млн.пас.км.

Серед перевізників міст та районів області 60% пасажирських перевезень здійснено перевізниками м.Кропивницького, 9%–11,9% – міст Олександрії, Світловодська та Кіровоградського району.

Авіаційним транспортом у січні–серпні 2017р. перевезено
44 тис. пасажирів, що на 14% менше ніж у відповідному періоді 2016р., пасажирооборот зменшився на 24% і склав 18 млн.пас.км.

Тролейбусами перевезено 10 млн. пасажирів, що у 2,4 раза більше ніж у січні–серпні 2016р.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 Демографічна ситуація в Кіровоградській області

у січні–липні 2017 року

 

Станом на 1 серпня 2017р. в області, за оцінкою, проживало
960,7 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%.

З початку року чисельність населення області скоротилася
на 5012 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулось за рахунок природного (4777 осіб) та міграційного (235 осіб) скорочення населення.
У той же час спостерігався приріст населення в Новомиргородському районі
(на 28 осіб), Устинівському і Новгородківському районах (на 14 осіб) та на території Знам’янської міської ради (на 5 осіб).

Природний рух населення області у січні–липні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–липнем 2016р.

За сім місяців 2017р. в області народилося 4503 дитини що
на 515 дітей менше порівняно з січнем–липнем 2016р. У 12 районах рівень народжуваності був вищий ніж середній по області (8 осіб на 1000 жителів). Найвищий – у Новгородківському районі (10,3 особи).

За звітний період в області померло 9280 осіб, що на 361 особу менше ніж у січні–липні 2016р. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міської ради.

З початку року міграційне скорочення населення склало 0,42 особи на 1000 жителів, в той час, як у січні–липні 2016р. спостерігався міграційний приріст населення (0,78 особи).

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Про надання населенню субсидій

у серпні 2017 року

У серпні 2017р. 45,8% домогосподарств області отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам з початку року, становила 106,9 млн.грн., а середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні п.р. ­– 173,2 грн.

На відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 49,2 тис. домогосподарств з початку року призначено субсидії готівкою на суму 140,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство у серпні п.р. становив 2915,7 грн. Загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами з початку року, становила 105,5 млн.грн.               

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Збирання урожаю сільськогосподарських культур 

господарствами Кіровоградської області 

на 1 вересня 2017 року

Сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення  Кіровоградської області на 1 вересня п.р. скошено й обмолочено зернових та зернобобових культур на площі 413,1 тис.га.

Виробництво зерна (у початково оприбуткованій вазі) становило           1317,3 тис.т, що на 21,3% менше, ніж було на початок вересня 2016р.                 У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 31,9 ц зерна (торік 38,3 ц), у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 33 ц (40 ц з 1 га), господарствами населення – 28,5 ц (32,5 ц з 1 га).

Ріпаку і кользи зібрано на площі 35,4 тис.га; виробництво становило           87,3 тис.т, що на 35,7% більше, ніж торік; при середній врожайності з 1 га      24,6 ц (торік – 28,1 ц).

Виробництво картоплі всіма категоріями господарств становило          526,1 тис.т та порівняно з початком вересня 2016р. зменшилося на 12,3%
за рахунок середньої врожайності культури з 1 га, яка зменшилася на                    32 ц і становила 128 ц.

За рахунок збільшення площ збирання на 10,7% зросло виробництво культур овочевих відкритого ґрунту на 5,5% проти минулорічного обсягу
і становило 118 тис.т, при середній врожайності 111,1 ц з 1 га.

Господарства населення забезпечили майже 100% виробництва
картоплі в області, 98,7% – культур плодових та ягідних, 97,7% – культур овочевих відкритого ґрунту.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні–серпні 2017 року

 

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
Кіровоградської області у січні–серпні поточного року реалізовано 1017 тис.т зернових та зернобобових культур, що на 35% більше ніж у відповідному періоді минулого року, у тому числі пшениці – 400 тис.т (на 8%), кукурудзи на зерно – 484 тис.т (у 2 рази), насіння соняшнику – 304 тис.т (майже
у 2 рази). Водночас ячменю реалізовано 107 тис.т (на 8% менше), тварин сільськогосподарських (у живій масі) – 8 тис.т (на 31%), молока – 33 тис.т  (на 3%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації зросли на 12,3%, у тому числі продукції рослинництва – на 11,1%, тваринництва – на 36,7%.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Експорт товарів Кіровоградської області у січні–липні 2017 року

Обсяг експорту товарів області у січні–липні 2017 року становив 

249 млн.дол. США та порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився майже на 9%.

Область експортувала товари до 91 країни світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Російської Федерації, Китаю, Іспанії, Єгипту.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС

у січні–липні 2017 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–липні поточного року становив майже 60 млн.дол. США, що на 19% менше січня–липня 2016р., імпорту – 72 млн.дол., у 1,6 раза більше.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

До Дня машинобудівника

В останню неділю вересня в Україні відзначається День машинобудівника.

Машинобудування – одна з пріоритетних галузей економіки Кіровоградської області, яка на державному рівні займає провідне місце у виробництві сільськогосподарської техніки, насосів та гідравлічних систем, підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання. Провідними підприємствами машинобудування Кіровоградщини є ПАТ "Ельворті",
ПАТ "Гідросила", ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Радій",
ТОВ "Електромеханічний завод "Етал" ті інші.

У 2016р. питома вага вироблених підприємствами області сівалок; помп для палива, матеріалів мастильних, рідин охолоджуючих і бетону; помп гідравлічних; установок гідравлічних у загальному обсязі по Україні становила від 82 до майже 100%, кранів мостових на нерухомих опорах – 45%.

За підсумками 7 місяців 2017р. підприємства машинобудівної галузі збільшили порівняно з відповідним періодом 2016р. виробництво розпушувачів і культиваторів, сівалок, розкидачів та розподілювачів органічних та мінеральних добрив, причепів та напівпричепів сільськогосподарських, помп та установок гідравлічних.

За січень–липень 2017р. продукції машинобудування реалізовано на суму
1611 млн.грн, найбільше – машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 751 млн.грн, гідравлічного та пневматичного устатковання – на 547 млн.грн.

Машинобудування є однією з найважливіших ланок високотехнологічної промисловості, що має визначальну роль для інших галузей виробництва, та потребує постійних капіталовкладень. Так, у першому півріччі 2017р. підприємствами машинобудування освоєно 157 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 28% від загального обсягу інвестицій, освоєних промисловими підприємствами області. Майже 90% капіталовкладень підприємства спрямували на придбання, ремонт та модернізацію машин та обладнання.

З нагоди професійного свята Головне управління статистики щиро вітає всіх машинобудівників Кіровоградщини, бажаємо міцного здоров’я, високих досягнень у праці, миру та добробуту!

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Роздрібна торгівля Кіровоградської області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. підприємствами області (юридичними особами), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, реалізовано споживчих товарів на суму 4683 млн.грн, що в порівнянних цінах майже 

на 12% більше, ніж у січні–червні 2016р. У загальному обсязі роздрібного товарообороту питома вага продажу продовольчих товарів становила 45%, непродовольчих – 55%.

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі
займали напої алкогольні, вироби кондитерські, м’ясопродукти, вироби тютюнові, молоко та продукти молочні, чай, кава, какао та прянощі, свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи, сир сичужний, плавлений та кисломолочний, вироби хлібобулочні (крім кондитерських), напої безалкогольні,
серед непродовольчих товарів – товари фармацевтичні, бензин моторний,
газ стиснений та скраплений для автомобілів, газойлі (паливо дизельне), автомобілі та автотовари, товари парфумерно-косметичні, побутові електротовари та освітлювальне приладдя, матеріали будівельні та залізні вироби, аудіо- та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне устатковання, засоби для миття, чищення та догляду побутові та для автомобілів, добрива й агрохімічна продукція, товари медичні та ортопедичні.

У торговій мережі товари вітчизняного виробництва становили 67 %  від усіх реалізованих товарів.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заробітна плата по Благовіщенському району

за ІІ квартал 2017 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику Благовіщенського району по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за ІІ квартал 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зросла на 41,9% і становила 4612 грн, що в 1,4 раза  вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Рівень заробітної плати по району становив 81,1% середнього рівня по Кіровоградській області.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 серпня 2017 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 серпня 2017р. становила 13,4 млн.грн або 0,6% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок серпня 2017р. становив 1,2% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня 2017р. становила 5,3 млн.грн або 39,5% загальної суми боргу по області.

На початок серпня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 858 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 6,2 тис.грн.                   

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заробітна плата

у липні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні  2017р. становила 6090 грн, що у 1,9 раза  вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з червнем 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 2,6%, з липнем 2016р. – на 43,4%.

Рівень заробітної плати в області у липні 2017р. становив 83% середнього рівня в Україні (7339 грн).

Індекс реальної заробітної плати у липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. становив 101,8%, з липнем 2016р. – 121,5%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Інвестиційна активність підприємств

Долинського району

у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. підприємствами та організаціями Долинського району освоєно 97,2 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3,5% загальнообласного обсягу.

На кожного мешканця району в середньому припало 2860 грн капітальних інвестицій, що на рівні середньообласного показника.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Інвестиційна активність підприємств

Кіровоградської області

у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2754,3 млн.грн капітальних інвестицій, що на 21,1% більше ніж у січні–червні 2016р.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 83% усіх капіталовкладень.

На кожного мешканця області в середньому припало 2860 грн капітальних інвестицій.

Підприємствами м.Кропивницького освоєно 31% загального обсягу капіталовкладень по області.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (61,7%), промисловості (20,1%).

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

До Дня працівників торгівлі

Щороку в останню неділю липня в Україні відзначається День працівників торгівлі.

Торгівля є сферою економічної діяльності, від якої в значній мірі залежить розвиток виробництва і споживання, якість життя населення, зростання економіки, її конкурентоспроможність.

Станом на 1 січня 2017р. роздрібну торгівлю в Кіровоградській області здійснювали 450 підприємств (юридичних осіб). Їм належало
1187 магазинів, торговою площею понад 141 тис.м2, 108 кіосків,
199 автозаправних станцій (включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції) та 416 об’єктів торгівлі поза магазинами.

За кількістю продовольчих магазинів та розгалуженою роздрібною мережею лідируючі позиції в області займають підприємства ТОВ “Вересень плюс”, ТДВ “М’ясокомбінат “Ятрань”, ПП “Колега”, ТОВ “АТБ-Маркет”,
ТОВ “Оптторг-15”.

У січні–червні 2017р. підприємствами області (юридичними особами), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, реалізовано споживчих товарів на суму 4645,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,7% більше, ніж у січні–червні 2016р.

Головне управління статистики у Кіровоградській області щиро вітає працівників торгівлі з професійним святом.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Використання палива у Кіровоградській області у червні 2017 року

У червні 2017р. підприємствами та організаціями Кіровоградської області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 

6,6 млн.м3,  що менше ніж у червні 2016р. на 9,7%, газойлів (палива дизельного) – 7,4 тис.т (на 8,6%), вугілля кам’яного – 18,1 тис.т (на 0,6%). Водночас бензину моторного використано 1,3 тис.т, що на 11,7% більше.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 415,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 184,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 67,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 22,3% та 10,6% відповідно.

Підприємствами обласного центру виконано 77,4% обсягу будівельних робіт по області.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Будівельні роботи виконані

у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. будівельними підприємствами Долинського району виконано робіт на суму 4,8 млн.грн, що становило 1,2% обсягу будівельних робіт по області.

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення припало 73,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту 26,5%, решта – з  поточного ремонту.

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель та споруд.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Промислове виробництво Кіровоградської області 

у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. випуск промислової продукції в області збільшився на 11,9%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів –  на 21,4%, переробній промисловості – на 10,5%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,5%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшився на 20,9%, у т.ч. у виробництві інших харчових продуктів – на 24,6%, олії та тваринних жирів – на 23,5%, молочних продуктів – на 23,3%. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 16,7%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,9%, готових кормів для тварин –  на 2,6%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Житлові умови проживання населення Кіровоградської області

Важливим показником життєвого рівня населення  є стан забезпечення його належними умовами проживання. Наявність житла є не лише життєвою необхідністю для людини, а й індикатором рівня життя населення.

У листопаді 2016р. з метою дослідження соціально-демографічних характеристик домогосподарств проводилося опитування домогосподарств, які упродовж 2017р. приймають участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя.

 За даними вибіркового обстеження, переважна більшість домогосподарств області має окреме житло (окрему квартиру або індивідуальний будинок) – 92%, проживає у частині індивідуального будинку – 5%, разом з тим 3% домогосподарств все ще мешкають у  гуртожитках.

У власному житлі проживають 93,3% домогосподарств (без урахування тих, які мешкають у гуртожитках), по 3,2% та 3,3%  відповідно – у відомчому та наймають його у фізичних осіб, 0,2% проживають у державному житлі.

Найбільша частина домогосподарств має двокімнатне житло (36%), третина проживає в трьох кімнатних помешканнях, 12% – в одній кімнаті, 19%  –  чотирьох і більше кімнатах.

Суттєва частка домогосподарств забезпечена житловою площею недостатньою мірою. Житлова площа 34,2% домогосподарств області нижче санітарної норми (13,65 м2 на одну особу). Зокрема, житлова площа більше ніж кожного п’ятого домогосподарства становить від 9,1 до 13,65 м2 на одну особу, 5,9% – менше 7,5 м2, 5% домогосподарств – від 7,5 до 9 м2.

Житло майже кожного п’ятого домогосподарства області збудовано до 1960 року. Житловий фонд 74% домогосподарств був збудований у 1960–1980 роках (по Україні  відповідно – 19% та 70%). У відносно новому житлі, збудованому в 1991 році і пізніше, мешкають лише 8% домогосподарств (по Україні – 12%).

Характеризуючи умови проживання населення, слід зазначити,що у житлі, обладнаному центральним опаленням, проживають 14% домогосподарств, індивідуальною системою опалення – більше половини. Централізованим газопостачанням користуються 47% домогосподарств,              43% – балонним газом. Газову колонку в своєму житлі мають 3%, гаряче водопостачання – 50% домогосподарств (в Україні – 15% та 40% відповідно). Водопроводом і каналізацією обладнано житло відповідно 63% та 61% домогосподарств, ванною або душем – 58% домогосподарств. Домашнім телефоном користуються 19% домогосподарств.

За підсумками опитування 47% домогосподарств задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами, 43% – не дуже задоволені своїм житлом, незадоволені або дуже незадоволені – кожне десяте домогосподарство (по Україні – 56%, 30%, 14% відповідно).

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Продаж світлих нафтопродуктів та газу на території Кіровоградської області через АЗС у червні 2017 року

У червні 2017р. на території Кіровоградської області 205 автозаправних станцій здійснили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 

185,7 млн.грн.

Бензину моторного реалізовано 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,4 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т.

В обсязі реалізованого бензину моторного найбільшим попитом користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 67,7%, найменшим – А–80.

Станом на 1 липня 2017р. запаси бензину моторного на АЗС області становили 2,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,3 тис.т.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні– травні 2017 року

Станом на 1 червня 2017р. в області, за оцінкою, проживало  961,5 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%.

У січні–травні 2017р. чисельність населення області скоротилася на      4241 особу, що в розрахунку на 1000 жителів становило 10,6 особи. Зменшення чисельності населення області відбулось за рахунок природного (3832 особи) та міграційного (409 осіб) скорочення населення. Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Онуфріївського (0,81%),   Компаніївського (0,77%) та Маловисківського (0,73%) районів  (в середньому по області – 0,44%).

Обсяг природного скорочення становив 9,6 особи у розрахунку на 1000 жителів (у січні–травні 2016р. – 8,8 особи). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (6 осіб), найвищий – в Голованівському районі (14,9 особи).

Рівень народжуваності в середньому по області становив 7,9 особи  у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 10,3 особи в Новгородківському до 5,8 особи в Голованівському районі та на території Світловодської міськради.

Рівень смертності в середньому по області становив 17,5 особи у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (14,6 особи), найвищий –  в Олександрівському районі (23,7 особи).

Інтенсивність загального міграційного скорочення населення області  у січні–травні  2017р. становила одну особу на 1000 жителів.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у січні–червні 2017 року 

У січні–червні 2017р. підприємствами транспорту Кіровоградської області перевезено 10,1 млн.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–
червні 2016р., вантажооборот збільшився на 3,6% і становив 13427,9 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 30,6 млн. пасажирів, що на 5,2% більше обсягу січня–червня 2016р. Пасажирооборот збільшився
на 4,2% і становив 1207,8 млн.пас.км.

Залізницею у січні–червні 2017р. перевезено 1,2 млн. пасажирів, що
на 51,1% менше порівняно з січнем–червнем 2016р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–червні 2017р. перевезено 22 млн. пасажирів, що на 7,4% менше порівняно з відповідним періодом минулого року, пасажирооборот зменшився на 11,4% і становив
356,5 млн.пас.км.

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст та районів області належала перевізникам міст Кропивницького, якими було перевезено 13,1 млн. пасажирів, Олександрії – 2,1 млн. пасажирів,  Світловодська – 2 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 2,7 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–червні 2017р. перевезено
33 тис. пасажирів, що на 9,1% менше ніж у січні–червні 2016р., пасажирооборот зменшився на 13,8% і склав 13,7 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–червні 2017р. перевезено 7,4 млн. пасажирів, що
у 2,5 раза більше ніж у січні–червні 2016р.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Робота автомобільного транспорту Долинського району у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. автотранспортними підприємствами Долинського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) перевезено 63,5 тис.т вантажів, що на 5,1% більше ніж у  січні–червні 2016р., вантажооборот зріс на 24,7% і становив 13,1 млн.ткм.

Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі вантажних перевезень по області склала 1%.

У січні–червні 2017р. перевізниками Долинського району перевезено
142,4 тис. пасажирів, що на 18,6% менше ніж у відповідному періоді минулого року, пасажирооборот зменшився на 26,3% і склав 2,4 млн.пас.км.

Питома вага пасажирських перевезень по району у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 0,6%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації

у Кіровоградській області у січні–червні 2017 року

Оборот роздрібної торгівлі у січні–червні 2017р. становив 6852,7 млн.грн, що на 5,3% більше обороту січня–червня 2016р.

У червні 2017р. порівняно із попереднім місяцем оборот роздрібної торгівлі зменшився на 3,6%, порівняно з червнем 2016р. – збільшився на 3,9%.

У загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі частка роздрібного товарообороту підприємств склала 67,8%, обороту торгової мережі підприємців-фізичних осіб – 32,2%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу
в середньому за місяць становив 1700,3 грн, абсолютний приріст до
січня–червня 2016р. склав 310,6 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

  

 Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами

Кіровоградської області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіровоградської області реалізовано 741,4 тис.т культур зернових та зернобобових, що у 1,8 раза більше ніж у січні–червні 2016р., у т.ч. пшениці – 230,6 тис.т (в 1,6 раза), кукурудзи на зерно – 452,8 тис.т 

(у 2 рази), ячменю – 37,1 тис.т (у 1,5 раза), насіння соняшнику – 282,4 тис.т
(у 1,6 раза), водночас бобів сої реалізовано 31,7 тис.т, що на 20,3% менше.

Тварин сільськогосподарських (у живій масі) реалізовано 5,9 тис.т, що на 33,8% менше ніж у січні–червні 2016р., молока – 24,7 тис.т (на 1,4% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. зросли на 9,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,6%, тваринництва – на 0,6%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Збирання урожаю та проведення інших польових робіт підприємствами Кіровоградській області

Станом на 1 липня 2017р. господарствами усіх категорій Кіровоградської області культури зернові та зернобобові (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 2,7 тис.га, що складає 0,6% площ, посіяних під урожай 2017 року (торік – 0,9% таких площ). Із зібраної площі одержано 8,4 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 39,2% менше ніж на початок липня 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 31,7 ц зерна (торік – 34,5 з 1 га).

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Основні показники роботи галузі

тваринництва в Кіровоградській області

у січні–червні 2017 року

 

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств Кіровоградської областіу січні–червні 2017р. склало 38,7 тис.т та порівняно з січнем–червнем 2016р. зменшилося на 0,4 тис.т або 1%.

У січні–червні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–червнем 2016р. зменшилося на 1% і склало 151 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,4% (122,3 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 0,7% (28,7 тис.т).

Загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–червнем 2016р. зменшилося на 11,5% і склало 233,6 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 31,8 раза (1,2 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,9% (232,4 млн.шт).

Станом на 1 липня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 129,6 тис. голів, що на 0,1% більше ніж на 1 липня 2016р.,  у т.ч. корів – 58,8 тис. голів (на 1% менше), свиней – 245,2 тис. голів (на 8,9% менше), овець та кіз – 55,3 тис. голів (на 0,2% більше), птиці – 6771,6 тис. голів (на 1,1% більше).

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Цінова ситуація в Кіровоградській області

у cічні–червні 2017 року

Індекс споживчих цін в області у січні–червні 2017р. становив 108,4%    (в Україні – 107,9%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 11,4%. Найбільше (в 1,6 раза) подорожчали фрукти та овочі. На 13,6–3,1% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, харчовий лід і морозиво, маргарин, інші продукти харчування, кондитерські вироби з борошна, масло, цукор, кондитерські вироби з цукру, рис, олію соняшникову, сири, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, мед, сметану, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої. Водночас суттєво (на 39,9%) знизились ціни на яйця;
на 6–0,3% подешевшали сало, молоко, шоколад, продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 12%,
у т.ч. тютюнові вироби – на 25,1%, алкогольні напої – на 3,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,8% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 65%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 10,9%, водопостачання – на 5,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 9% відбулося в основному за рахунок подорожчання транспортних послуг на 18,2%, а також автомобілів, палива та мастил – на 5,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 4,5%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 13%. Крім того на 3,8% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,3%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг в 1,7 раза та мобільного зв’язку – на 11,3%.

Послуги освіти подорожчали на 1% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 6,7%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Індекси споживчих цін у червні 2017 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2017 року порівняно
з попереднім місяцем у Кіровоградській області становив 101,5%, в Україні – 101,6%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

До дня працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості

 

Металургійне виробництво та добувна промисловість і розроблення кар’єрів є одними з пріоритетних галузей економіки, завдяки розвитку яких збільшується економічний потенціал  Кіровоградської області.

Провідними підприємствами металургійної та добувної промисловості Кіровоградщини є ПрАТ “Металіт”, ТОВ “Побужський феронікелевий комбінат”, ТОВ “Олександрійська ливарна компанія”, ПАТ “Кіровоградграніт”,  ПП “Новоукраїнський гранітний кар'єр”, ПАТ “Гайворонський спеціалізований  кар'єр”, ТОВ “Єврощебінь”, ТОВ “Бантишівський щебінь”.

За підсумками січня–травня 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. металургійні підприємства збільшили виробництво деталей, виливаних з сірого чавуну, для машин і механічних пристроїв; деталей, виливаних зі сталі, для локомотивів, рухомого складу та їх частин; профілей незамкнутих, отриманих холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої; листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих або оброблених у холодному стані, зі сталі нелегованої.

На підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів зросло виробництво граніту необробленого або начорно обробленого (валового); гранул, щебня (каменю дробленого), гальки та гравію.

У січні–травні 2017р. обсяг реалізованої продукції підприємствами металургійного виробництва склав 904,7 млн.грн, що становило 8,8% обсягу реалізованої промислової продукції області, добувної промисловості і розроблення кар’єрів  – 569 млн.грн. (5,5%).

Головне управління статистики у Кіровоградської області щиро вітає всіх працівників з професійним святом, бажаємо міцного здоров’я, високих досягнень у праці, щастя, миру та добробуту! 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту
Кіровоградської області
у 2016 році

За попередніми даними індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту Кіровоградської області у 2016 році в порівнянних цінах становив 108,7%, по Україні – 102,3%. За цим показником область посіла 3 місце серед регіонів України. 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

у січні–травні 2017 року

 

Населення. На 1 травня 2017р. в районі проживало 33,9 тис. осіб.
За січень–квітень 2017р. чисельність населення скоротилася на 175 осіб.

Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку у Пенсійному фонді на початок 2017р. становить 9 тис. осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 938 осіб.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі у січні–березні 2017р. становив 54,2 млн.грн, що на 10,8% більше ніж у січні–березні 2016р.

Сільське господарство. За січень–травень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах                    (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 77,8%.

Промисловість. За січень–квітень 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 40,1 млн.грн, що становило 0,5% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. За січень–травень 2017р. будівельниками району виконано робіт на суму 4,6 млн.грн, що становило 1,5% від загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–травень 2017р. перевезено 51 тис.т вантажів, що на 3,6% менше ніж за січень–травень 2016р., вантажооборот збільшився на 12,6% і склав 10,3 млн.ткм.

Перевезено 120,4 тис. пасажирів, що на 20,2% менше ніж за січень–травень 2016р., пасажирооборот зменшився на 27,1% і склав 2 млн.пас.км. 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

за січень–травень 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 962,7 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 3099 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (3074 особи) та міграційного (25 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–квітнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 161 особу.

Природний рух населення в січні–квітні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 45 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–квітні 2017р.,
як і в січні–квітні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–квітні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 72,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 48,9 тис. домогосподарств,  сільській місцевості – 23,5 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у квітні 2017р., становила 43,5% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 41,5% – домогосподарства з однієї особи, 30,7% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2017р. становила 71,5 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 57 млн.грн, у сільській місцевості – 14,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2017р. становив 626,8 грн (у березні – 822,2 грн).

Крім того, у січні–квітні 2017р. 26,2 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 10,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості –15,8 тис.

За січень–квітень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 71,9 млн.грн, в тому числі у міських поселеннях – 30,8 млн.грн, у сільській місцевості – 41,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної у квітні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2719,8 грн (у березні – 2962,2 грн).

У січні–квітні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 41,1 млн.грн.

У січні–квітні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 421,7 млн.грн (102,7% нарахованих за цей період сум  за рахунок погашення боргу попередніх періодів та перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, над вартістю фактично спожитих послуг), за електроенергію – 219,7 млн.грн.

На кінець квітня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 100,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 30,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,8 млн.грн, за електроенергію – 49,9 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець квітня 2017р. відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

          Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 14,4 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 71,3% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з квітнем 2017р. зменшився на 0,17 в.п. і на кінець травня п.р. становив 2,46% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 2,97%,
в міських поселеннях – 2,17%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в травні 2017р., становила 11,4 тис. осіб, середній розмір допомоги по безробіттю – 1729 грн, що на 46% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в травні 2017р. порівняно з квітнем п.р. збільшилася на 4,9% і на кінець місяця становила 2,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець травня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (22,7% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (3,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області зменшилося з 6 осіб на кінець квітня  до 5 осіб на кінець травня 2017р.

Доходи населення

За січень–травень 2017р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5299 грн., що на 48,8% вище ніж за січень–травень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–травні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розробленні кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, наукових досліджень та розробок, інформацій та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах економічної діяльності до середнього по області становило 52,3–96,5%.

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 29% (у січні–травні 2016р. порівняно з січнем–травнем 2015р. – на 2,4%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–травня 2017р. зменшилася на 52,8%  і на 1 червня 2017р. становила 14,1 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р.

Сума боргу перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–травня 2017р. зменшилася на 18,3% і на 1 червня 2017р. становила 5,2 млн.грн. або 36,9% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борг з виплати заробітної плати, на 1 червня 2017р. становила 522 особи  або 0,3% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 10 тис.грн, що становить 176,7% розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику  за травень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок державного бюджету на 1 червня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, за січень–травень 2017р. зменшилася на 14,6 млн.грн і на 1 червня 2017р. становила 8,9 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Світловодськ (28%) та м.Олександрію (26,3%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2017р. відсутня.

 Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–травня 2017р. обліковано 9557 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 39,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–травня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 30, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 23, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 2.

Кількість випадків крадіжок становила 6038, шахрайств – 617, грабежів – 177, розбоїв – 40, хабарництва – 26.

У загальній кількості злочинів 75,2% становили злочини проти власності, 9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 1,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та злочини проти громадського порядку та моральності, 1,3% – злочини проти громадської безпеки, по 1% – злочини проти правосуддя та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,3% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 19 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–травні 2017р. становила  7276 осіб, з числа яких 2721 – жінки, 684 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 52 – неповнолітні та 25 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,2% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами,  на території області постраждало 52 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 73 особи, із числа яких 31,5% – умисно вбито; 12,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень; 9,6% – загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1237, з них жінок – 122, неповнолітніх – 68. У загальній кількості виявлених осіб,  які вчинили злочини, 34% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 12,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,3% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 67,7%, безробітних – 14,4%. 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств області у січні–березні 2017р. склав 279,8 млн.грн прибутку проти 2203,1 млн.грн збитку у січні–березні 2016р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 62,9%, отримано 550,2 млн.грн прибутку до оподаткування,
що у 1,6 раза більше ніж у січні–березні 2016р. Найбільші обсяги прибутку мали підприємства промисловості (79,1% загального прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів
і мотоциклів (14,2%).

За видами промислової діяльності найбільші обсяги прибутку отримали підприємства машинобудування (37,9% загального обсягу прибутку промисловості), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (24,6%), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (23,7%).

Частка збиткових підприємств області у січні–березні 2017р. становила 37,1%, що на 4,2 в.п. менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитків склав 270,4 млн.грн, що на 89,4% менше січня–березня 2016р. Значних обсягів збитків зазнали підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (58% загальної суми збитків), промисловості (31,4%). Найбільший відсоток збиткових підприємств спостерігався у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (64,3%), серед будівельних підприємств, підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, операцій з нерухомим майном (по 50%).

Серед видів промислової діяльності найбільші обсяги збитків отримані підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (38,9% загальної суми збитків промисловості), переробної промисловості (26,8%), водопостачання; каналізації, поводження з відходами (22,2%). 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 5650,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,6% більше обсягу січня–травня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. склав 3830,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6% більше обсягу січня–травня 2016р.

 

Сільське господарство

У січні–травні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–травнем 2016р. становив 99%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 92,2%, господарствах населення – 101,2%.

Тваринництво. Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–травні 2017р. склало 34,2 тис.т та порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилося на 0,5 тис.т або на 1,4%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 86,6% (у січні–травні 2016р. – 82,9%), великої рогатої худоби – 13% (14,1%), птиці свійської – 0,1% (2,8%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–травні 2017р. становив 9,2 тис.т, що на 0,8% менше ніж у січні–травні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 1,4 тис.т. (на 3,5% менше), свиней – 7,7 тис.т (на 0,7% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 107,1% (у січні–травні 2016р. – 104,5%).

У січні–травні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилося на 0,6% і склало 117,5 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,3% (94,1 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 2,2% (23,4 тис.т).

У січні–травні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилося на 15,3% і склало 166 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 31,5 раза (1,1 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,3% (164,9 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 130 тис. голів (на 0,2% більше ніж на 1 червня 2016р.), у т.ч. корів – 58,4 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 245,2 тис. голів (на 8,2% менше), овець і кіз – 55,7 тис. голів та птиці свійської – 5424,4 тис. голів (на рівні 1 червня 2016р.).

Порівняно з показниками на 1 червня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 3,1%, свиней – на 8,7%, овець та кіз – на 4,8%, птиці свійської – у 5,6 раза, разом з тим збільшилася кількість корів на 1,4%.

На початок червня 2017р. населенням утримувалося 78,4% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 червня 2016р. – 77,6%), у т.ч. корів – 82% (82,4%), свиней – 45,7% (45,4%), овець і кіз – 88% (87,4%), птиці свійської – 99,3% (96%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. зросли на 10%, у т.ч. продукції рослинництва – на 9,1%, тваринництва – на 30,6%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 червня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих)  та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 437,2 тис.т зерна (на 23,6% більше проти 1 червня 2016р.), у т.ч. 126,6 тис.т пшениці (на 18,2% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 284,3 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 86,2 тис.т пшениці, 137 тис.т кукурудзи, 41,4 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 152,9 тис.т зерна (на 35,4% більше).

Запаси соняшнику становили 221,8 тис.т (в 1,7 раза більше проти 1 червня 2016р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 80,6 тис.т, на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою – 141,2 тис.т. 

Навколишнє середовище

У 2016р. в області утворилося 34,4 млн.т відходів, що на 3,2% більше порівняно з 2015р., у т.ч. відходів І-ІІІ класів небезпеки – 6 тис.т (на 7,8% менше). Із загального обсягу утворених відходів 99,6% (34,3 млн.т) припадає на відходи, що утворились унаслідок економічної діяльності підприємств та організацій.

У загальній кількості відходів, що утворилися у 2016р., найбільшу питому вагу (93,3%) складають відходи гірничої промисловості і розроблення кар’єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини.

Загальний обсяг утилізованих відходів в області становив 3 млн.т, що у 2,8 раза менше ніж у 2015р., видалених відходів у спеціально відведені місця чи об’єкти – 31 млн.т (на 26,9% більше). 

Промисловість

У травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2016р. обсяги промислового виробництва збільшилися відповідно на 2,6% та 10%, за підсумками 5 місяців 2017р. – на 10,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився
на 24,3%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 24,6%, каменю піску та глини – на 9%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 7,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився на 15,5%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 32%, інших харчових продуктів – на 25,4%, олії та тваринних жирів – на 16,4%. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості  на 24%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,2%, готових кормів для тварин – на 1,8%.

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 64132 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 319 т,  печива солодкого і вафель – на 118 т, виробів
здобних – на 36 т,  сирів сичужних та плавлених – на 22 т. Водночас зменшилось виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 4174 т, борошна – на 3377 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 938 т, круп – на 751 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 679 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 469 т, виробів ковбасних – на 303 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 166 т, м’яса великої рогатої свіжого чи охолодженого – на 87 т.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–травні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 14,9%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 47,5%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві скорочення обсягів виробництва становило 20,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–травні 2017р. випуск продукції зріс на 21%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 22,3%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 16,5%, іншої хімічної продукції – на 5,3%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився в 1,7 раза, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – в 6,3 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – в 1,6 раза, виробництва пластмасових виробів – на 7,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 75,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 91%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,3%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 2,9%. 

Будівництво

У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 314 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 202,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 69,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти 20,7% та 10,2% відповідно. 

Транспорт і зв’язок

У січні–травні 2017р. підприємствами транспорту перевезено
8397,7 тис.т вантажів, що в 1,8 раза більше ніж у січні–травні 2016р., вантажооборот збільшився на 4,2% і становив 11310,3 млн.ткм.

Залізницею у січні–травні 2017р. перевезено 3094,1 тис.т вантажів, що на 3,3% більше ніж у січні–травні 2016р. Збільшилося перевезення брухту чорних металів на 17,2%, зерна і продуктів перемолу – на 12,4%, нафти і нафтопродуктів – на 3,8%. Разом з цим зменшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив (на 9,4%) та будівельних матеріалів (на 2,7%). Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 4,2% і становив 11001,3 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2017р.  перевезено 5302,2 тис.т вантажів, що у 3 рази більше порівняно з січнем–травнем 2016р., вантажооборот зріс на 3,9% і становив 308,3 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–травні 2017р. перевезено,4 тис.т вантажів, що на 36,8% менше порівняно з січнем–травнем 2016р., вантажооборот зменшився на 32,8% і становив 0,7 млн.ткм. 

У січні–травні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 25,7 млн. пасажирів, що на 5,4% більше ніж у січні–травні 2016р., пасажирооборот збільшився на 3,4% і становив 930,4 млн.пас.км.

Залізницею у січні–травні 2017р. перевезено 0,9 млн. пасажирів, що на 52,5% менше ніж у січні–травні 2016р., пасажирооборот зріс на 8,8 %
і становив 586 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2017р. перевезено  18,6 млн. пасажирів, що на 6,6% менше порівняно з січнем–травнем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 10,3% і становив 300,7 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні–травні 2017р. зменшились на 17,1% та становили 5,2 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–травні 2017р. перевезено 28,2 тис. пасажирів, що на 2,1% менше порівняно з січнем–травнем 2016р., пасажирооборот зменшився на 12,6% і становив 11,1 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–травні 2017р. перевезено 6,1 млн. пасажирів, що у 2,5 раза більше ніж у січні–травні 2016р. 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2017р. обсяг експорту товарів склав 169,5 млн.дол. США, імпорту – 78,7 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2016р. експорт збільшився в 1,6 раза, імпорт – в 1,4 раза. Позитивне сальдо становило 90,8 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. – 53,1 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (62,3 млн.дол.), зернові культури (43,6 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (8,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–квітні 2017р. склав 2,15 (у січні–квітні 2016р. – 1,96).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 101 країни світу.

У цілому область експортувала товари до 88 країн світу.

У січні–квітні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив  31,5 млн.дол. (18,6% загального обсягу експорту) та зменшився на 4,3% порівняно з січнем–квітнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Чехії, Італії, Іспанії, серед інших країн – до США, Індії, Китаю, Ізраїлю, Ірану, Ісламської Республіки, Туреччини, Єгипту. Водночас зменшилися поставки до Білорусі, Нідерландів, Об’єднаних Арабських Еміратів, Німеччини.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 23,1% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 10,6% (механічні машини), Єгипту – 7,2% (продукти рослинного походження), Іспанії – 4,1% (жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження), Ізраїлю – 3,8% (жири та олії тваринного або рослинного походження).

У січні–квітні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 62,3 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 47,5 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 23,9 млн.дол., готових харчових продуктів – на 15,9 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 62 країн-партнерів. У січні–квітні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 34,6 млн.дол. (44% загального обсягу) та збільшився в 1,7 раза проти січня–квітня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–квітнем 2016р. зросли з Білорусі, Великої Британії, Бельґії, Польщі, Німеччини, Китаю, США, скоротилися – з Франції, Російської Федерації.

Найбільші надходження здійснювались з США – 18,3% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Німеччини – 13,9% (механічні машини), Китаю – 13,8% (взуття, головні убори, парасольки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Білорусі – 7,9% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 6,4% (продукти рослинного походження, засоби наземного транспорту, крім залізничного).

У січні–квітні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 31 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 22,3 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 4,7 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 4,2 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 3,2 млн.дол., взуття, головних уборів, парасольок – на 2,8 млн.дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених  в економіку області з початку інвестування, на 1 квітня 2017р. склав 60,6 млн.дол. США, що на 2,9% більше обсягів інвестицій на початок 2017р., та у розрахунку на одну особу населення склав 63 дол. З країн ЄС унесено 40,2 млн.дол. інвестицій (66,3% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 20,4 млн.дол. (33,7%).

У січні–березні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами унесено 1,3 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 35 країн світу, з них 15 – країни Європейського Союзу. До четвірки основних країн-інвесторів, на які припадає 78,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 19,9 млн.дол., Кіпр – 13,7 млн.дол., Російська Федерація – 10,4 млн.дол. та Нідерланди –                       3,4 млн.дол.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості – 26,6 млн.дол. (43,8% загального обсягу), будівництва – 12,7 млн.дол. (20,9%), організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,2 млн.дол. (8,6%), організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4,4 млн.дол. (7,3%), підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 3,8 млн.дол. (6,3%), підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 3,4 млн.дол. (5,7%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2017р. становила 13,9 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 квітня 2017р. становив 74,5 млн.дол.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,5%, з початку року – 106,8%.

На споживчому ринку в травні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 2,7%. Найбільше (на 16,9% та 15,5%) подорожчали фрукти та овочі. На 5,7–0,5% зросли ціни на олію оливкову, м’ясо та м’ясопродукти, інші продукти харчування, морозиво, безалкогольні напої, маргарин, цукор, олію соняшникову, кондитерські вироби з борошна та цукру. Водночас суттєво (на 13%) знизились ціни на яйця; на 3,4–0,6% подешевшали молоко, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, масло, макаронні вироби, сметана.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 2,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 5,4%, алкогольні напої – на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок підвищення плати за утримання будинків та прибудинкових територій на 10,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1% відбулося в основному за рахунок подорожчання палива та мастил на 1,1%, проїзду в автодорожньому транспорті на 0,4%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним пасажирським транспортом на 0,7%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами

Кіровоградської області у січні–травні 2017 року 

У січні–травні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 10263,6 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 7417 млн.грн (72,3%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припало 34%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 26,6%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 10,7%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 9,9%.

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (56,9%), м’яса та м’ясних продуктів (12,3%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Новоукраїнського, Кіровоградського районів та м.Кропивницького; харчової промисловості – міст Світловодська, Кропивницького, Олександрії, Кіровоградського та Олександрійського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – міст Кропивницького та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу
у січні–травні 2017р. по області становив 10587 грн, найбільше –
у м.Світловодську (40030 грн), Голованівському (29170 грн) та Світловодському (22772 грн) районах. 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами

Долинського району у січні–травні 2017 року

 

У січні–травні 2017р. підприємствами Долинського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 43,7 млн.грн, що становило 0,4% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами Кіровоградського району – 526,2 млн.грн (5,1%), Новоукраїнського –
109,5 млн.грн (1,1%) та Бобринецького – 1,8 млн.грн (0,02%)).

На переробну промисловість припало 68,4% реалізованої продукції району, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 29,1%,
решта – на водопостачання, каналізацію та поводження з відходами.

В обсязі реалізації підприємств переробної промисловості найбільша питома вага припала на реалізацію продукції підприємствами з виробництва олії та тваринних жирів.

На кожного мешканця району в середньому припало 1276 грн реалізованої промислової продукції.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

До Дня рибалки 

День рибалки відзначається в Україні  щорічно у другу неділю липня. Це свято рибалки Кіровоградської області зустрічають зі своїми здобутками.

Підприємствами та фізичними особами-підприємцями, які здійснювали рибогосподарську діяльність у 2016р. виловлено риби  2109 т  проти 1832 т
у 2015р. Із загального обсягу виловленої риби товстолобик склав 596 т,
лящ – 388 т, короп – 336 т, тараня – 309 т, карась – 144 т, судак – 90 т.

Риба і рибопродукти є цінними продуктами харчування. По вмісту білка, жиру, вуглеводів вони майже не поступаються м’ясу великої рогатої худоби. Споживання риби та рибних продуктів на одну особу за 2015 рік
по Україні склало 8,6  кг, по області – 8,3 кг.  

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 Підсумки одноразового вибіркового

опитування домогосподарств щодо самооцінки рівня своїх доходів 

З метою дослідження самооцінки населенням рівня своїх доходів та економічних очікувань на майбутнє, органи державної статистики у січні          2017 року провели щорічне опитування домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя впродовж 2016 року.

Чотири з п’яти обстежених домогосподарств оцінили рівень своїх доходів як достатній (по Україні - більше половини), кожне п’яте - як дохід, достатній для нормального харчування, але обмежували себе в споживанні непродовольчих товарів та послуг (по Україні - більше, ніж два з п’яти).

У ході дослідження першочергового спрямування можливих додаткових коштів респондентам було запропоновано визначити три пріоритетні напрямки. При значному збільшенні доходів 55% домогосподарств спрямували б додаткові кошти в першу чергу на поліпшення житлових умов, 50% - на лікування, 48% - на відпочинок, 34 - 11% - відповідно на придбання одягу й взуття, побутової техніки, на покращання харчування, на накопичення та на придбання автомобіля.

У ході опитування домогосподарствам було запропоновано вказати, яка сума грошей необхідна в середньому кожній особі на місяць, щоб не відчувати себе бідними. Найбільша частка домогосподарств області (то 20% кожна) вказала на дохід у розмірі 7000-8000 грн та 9000-10000 грн.

За результатами дослідження думки респондентів щодо найбільших соціальних та особистих цінностей майже усі групи домогосподарств основним пріоритетом вказали здоров’я (у середньому 81% респондентів), другим - сім’ю, дітей (69%), третім - матеріальний добробут (42%). 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2017 року

 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 червня 2017р. становила 14,1 млн.грн або 0,6% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок червня 2017р. становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 червня 2017р. становила 5,2 млн.грн або 36,9% загальної суми боргу по області.

На початок червня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату  522 працівники, кожному з яких не виплачено в середньому по 10 тис.грн.    

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 Заробітна плата у травні 2017 року 

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні  2017р. становила 5651 грн, що у 1,8 раза  вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з квітнем 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 3,4%, з травнем 2016р. – на 46,5%.

Рівень заробітної плати в області у травні 2017р. становив 82,6% середнього рівня в Україні (6840 грн).

Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. становив 101,9%, з травнем 2016р. – 127,2%. 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Промислове виробництво Кіровоградської області у січні–травні 2017 року

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. випуск промислової продукції в області збільшився на 10,8%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів на 24,3%, переробній промисловості – на 7,9%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 3,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився
на 15,5%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 32%, інших харчових  продуктів – на 25,4%, олії та тваринних жирів – на 16,4%. Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості обсяги продукції зменшились на 24%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,2%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Діяльність підприємств Кіровоградської області у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість підприємств, які здійснювали діяльність на території області становила 7205 одиниць, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 74 одиниці. Більша частка підприємств області – 95,1% (6858 одиниць) визначена як малі підприємства.

Підприємствами області реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 74779,1 млн.грн, що на 13,2% більше порівняно з 2015р. Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів  і мотоциклів – 34,1%, промисловості – 30,9%, сільського, лісового та рибного господарства – 27,6%.

Значну частку в економіці області, а саме 44,5% займають підприємства м.Кропивницького, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 33281,7 млн.грн, а також Олександрійського – 5,9%  та Кіровоградського – 4,4% районів.

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах області, становила 92934 особи, у тому числі найманих – 89674 особи.

Витрати на персонал підприємств області становили 4721,2 млн.грн, що на 10,9% більше порівняно з 2015р., з них витрати на оплату праці – 3866,3 млн.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Діяльність малих підприємств Кіровоградскої області у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість малих підприємств, які здійснювали діяльність на території області становила 6858 одиниць, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 71 одиницю. Більша частка малих підприємств області – 86,5% (5930 одиниць) визначена як мікропідприємства.

Малими підприємствами області реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 30344,5 млн.грн або 40,6% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), з них мікропідприємствами – 10698,5 млн.грн (14,3%). Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на малі підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 44,9%, сільського, лісового та рибного господарства – 36,9%.

Значну частку малого бізнесу області (37,9%) складають малі підприємства м.Кропивницького, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 11511,4 млн.грн, а також Кіровоградського (6,2%) та Новоукраїнського (4,1%) районів.

У 2016р. кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області, становила 37797 осіб, у тому числі найманих – 34568 осіб.  На мікропідприємствах області кількість зайнятих працівників становила 16907 осіб.

Витрати на персонал малих підприємств області склали 1331 млн.грн, що на 15% більше порівняно з 2015р., з них витрати на оплату праці –1078,9 млн.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Діяльність малих підприємств Добровеличківського району у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість малих підприємств Добровеличківського району становила 206 одиниць, а саме 3% загальної кількості малих підприємств області, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 61 одиницю, по області цей показник – 71 одиниця. Більша частка малих підприємств району – 83,5% (172 одиниці) визначена як мікропідприємства.

Підприємствами малого бізнесу району реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 682,2 млн.грн, що склало 49,4% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств району, з них мікропідприємствами – 271,1 млн.грн.

На малих підприємствах Добровеличківського району зайнято 1289 осіб, у тому числі найманих працівників 1133 особи, на мікропідприємствах – 484 та 345 осіб відповідно.

Витрати на персонал малих підприємств району становили 41,9 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 33,9 млн.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Діяльність підприємств Долинського району у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість підприємств Долинського району становила 249 одиниць, а саме 3,5% загальної кількості підприємств області, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 73 одиниці, по області цей показник – 74 одиниці.

Підприємствами району реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 1449,8 млн.грн, що на 11,7% більше порівняно з 2015р.

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах району, становила 2518 осіб, у тому числі найманих – 2357 осіб, що склало 2,6% загальної кількості найманих працівників області.

Витрати на персонал підприємств Долинського району становили 97,1 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 79 млн.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

за січень–березень 2017 року

 

Населення. На 1 березня 2017р. в районі проживало 34 тис. осіб.
За січень–лютий 2017р. чисельність населення скоротилася на 101 особу.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2017р. становила 1065 осіб.

Сільське господарство. За січень–березень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 76%.

Промисловість. За січень–лютий 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 15,8 млн.грн, що становило 0,4% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. За січень–березень 2017р. будівельниками району виконано робіт на суму 968 тис.грн, що становило 0,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–березень 2017р. перевезено 28,8 тис.т вантажів, що на 15,6% більше ніж
за січень–березень 2016р., вантажооборот збільшився на 15% і склав
5,7 млн.ткм.

Перевезено 75,5 тис. пасажирів, що на 18,5% менше ніж за січень–березень 2016р., пасажирооборот зменшився на 22,8% і склав 1,3 млн.пас.км.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Статистичні дані

БЕРЕЗЕНЬ 2017

Прес-випуск березень 2017

Прес-випуск березень 2017

ЛЮТИЙ 2017

Прес-випуск лютий 2017

Прес-випуск лютий 2017 

Прес-випуск лютий 2017

Прес-випуск лютий 2017

Прес-випуск лютий 2017

Прес-випуск лютий 2017

Прес-випуск лютий 2017

Прес-випуск лютий 2017

СІЧЕНЬ 2017

Прес-випуск січень 2017

ГРУДЕНЬ 2016

Прес-випуск грудень 2016

Прес-випуск грудень 2016

ЛИСТОПАД 2016

Прес-випуск листопад 2016

Прес-випуск листопад 2016

Прес-випуск листопад 2016

Прес-випуск листопад 2016

Прес-випуск листопад 2016

Прес-випуск листопад 2016

Прес-випуск листопад 2016

Про статистичне видання "Населення Кіровоградщини за 2015 рік"

ЖОВТЕНЬ 2016

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб

по Кіровоградській області у січні–вересні 2016 року

    Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб області
у січні–вересні 2016р. становив 6982,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,1% більше обсягу січня–вересня 2015р.

У вересні 2016р. обсяг роздрібного товарообороту становив 869,8 млн.грн та порівняно з серпнем 2016р. збільшився на 0,1%, з вереснем 2015р. – на 1,9%.

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по Україні склала 1,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у середньому за місяць склав 797,2 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Продаж споживчих товарів

за усіма каналами реалізації

у січні–вересні 2016 року

  Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках у  січні–вересні 2016р. становив 17854,7 млн.грн, що на 5,6% більше обороту січня–вересня 2015р.

Частка обороту торгової мережі підприємств у загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі склала 39,1%, підприємців-фізичних осіб – 43,7%, обороту організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,2%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 2038,7 грн, абсолютний приріст – 895,5 грн.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами області

у січні–вересні 2016р.

   У січні–вересні 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіровоградської області реалізовано 932,7 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. пшениці – 446,1 тис.т, кукурудзи на зерно – 317,9 тис.т, ячменю – 139 тис.т, бобів сої – 80 тис.т, насіння ріпаку й кользи – 53,6 тис.т, насіння соняшнику – 298,9 тис.т, тварин сільськогосподарських живих – 12,8 тис.т, молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів – 37,7 тис.т, яєць птиці свійської в шкарлупі свіжих (без яєць на інкубацію) – 113 тис.шт.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Обсяг реалізованої промислової

продукції у січні–серпні 2016 року

 У січні–серпні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 14271,9 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 11369,6 млн.грн (79,6%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  припадало 42,5%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 19,3%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 11,8%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 11,4%.

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (60,3%), м’яса та м’ясних продуктів (10,8%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Новоукраїнського, Кіровоградського районів та м.Кропивницького; харчової промисловості – міст Світловодська, Кропивницького, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійського, Голованівського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – міст Кропивницького та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу      у січні–серпні 2016р. по області становив 14610 грн, найбільше – у м.Світловодську (69032 грн), Голованівському районі (49490 грн) та м.Кропивницькому (26849 грн).

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами Долинського району у січні–серпні 2016 року

 У січні–серпні 2016р. підприємствами Долинського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 48,9 млн.грн, що становило 0,3% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами Кіровоградського району – 507,7 млн.грн (3,6%), Новоукраїнського –                145,8 млн.грн (1%) та Бобринецького – 10 млн.грн (0,1%)).

На переробну промисловість припадало 77,9% реалізованої продукції району, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря– 18,7%, решта – на водопостачання, каналізацію та поводження з відходами.

В обсязі реалізації підприємств переробної промисловості найбільша питома вага припадала на реалізацію продукції підприємствами з виробництва олії та тваринних жирів.

На кожного мешканця району в середньому припало 1416 грн реалізованої промислової продукції.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

ВЕРЕСЕНЬ 2016

   Головне управління статистики готує широкий спектр статистичних видань, які висвітлюють соціально-економічне становище нашої області.

Пропонуємо до Вашої уваги щомісячний статистичний бюлетень “Заробітна плата та стан її виплати”.

Статистичні дані, наведені у бюлетені, допоможуть Вам орієнтуватися у великому об’ємі інформації та приймати правильні управлінські рішення у соціальному секторі.

Наведена у бюлетені інформація базується на системі показників державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій з питань статистики праці. Зокрема висвітлюються питання щодо середньооблікової кількості штатних працівників, фонду оплати праці, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, індексу споживчих цін. 

Інформація наведена за регіонами України, видами економічної діяльності.  Щодо інформації про стан виплати заробітної плати  –            вона наводиться  у розрізі міст і районів області. 

Бюлетень можна замовити у Головному управлінні статистики у Кіровоградській області за адресою: 25009 м. Кропивницький,             вул. Соборна, 7а, кімната 208, тел. 33 30 50, або направити запит на електронну адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сподіваємося, що видання зацікавить фахівців, які займаються питаннями соціальної сфери, а інформація, викладена у ньому, буде використана Вами для аналізу соціально-економічних явищ, що відбуваються в області та на її територіях, та допоможе знайти із усіх можливих єдине правильне ефективне управлінське рішення. 

Будемо вдячні отримати від Вас повідомлення про наміри щодо придбання статистичного бюлетеня “Заробітна плата та стан її виплати”.

 

Зовнішня торгівля товарами

з країнами ЄС у січні–липні 2016 року

 Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–липні 2016р. становив 68,6 млн.дол. США, імпорту – 43,8 млн.дол., що відповідно на 16,9% та в 1,7 раза більше порівняно з січнем–липнем 2015р.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 26 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби
з них.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Експорт товарів у січні–липні 2016 року

 Обсяг експорту товарів області у січні–липні 2016р. становив
214,9 млн.дол. США або 86,3% проти січня–липня 2015р.

Область експортувала товари до 87 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Російської Федерації, Італії, Нідерландів, Індії, Єгипту.

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

Робота підприємств транспортного

комплексу області у січні–серпні 2016 року

 У січні–серпні 2016р. підприємствами транспорту перевезено вантажів
на 20,8% більше ніж у січні–серпні 2015р., вантажооборот зменшився на 13,8%.

Послугами пасажирського транспорту скористалося 38,6 млн. пасажирів, що на 6,7% менше обсягу січня–серпня 2015р. Пасажирооборот збільшився
на 3,2% і становив 1725,3 млн.пас.км.

Залізницею у січні–серпні 2016р. перевезено 3,3 млн. пасажирів,
що на 11,9% більше ніж у січні–серпні 2015р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2016р. перевезено 31,3 млн. пасажирів, що на 0,1% менше порівняно з січнем–серпнем 2015р., пасажирооборот зменшився на 3,2% і становив 545,1 млн.пас.км.

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед  міст та районів області належала перевізникам міст Кропивницького (Кіровограда), якими було перевезено 18,3 млн. пасажирів, Олександрії та Світловодська –  по 3,1 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 3,7 млн. пасажирів.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

Індекси споживчих цін

у серпні 2016 року

 Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за серпень 2016р. становила порівняно з липнем 2016р. по Україні 99,7%, по області – 99,6%.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами області

у січні–серпні 2016р.

 У січні–серпні 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіровоградської області реалізовано 752,8 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. пшениці – 371,3 тис.т, кукурудзи на зерно – 239,1 тис.т, ячменю – 116,4 тис.т, бобів сої – 48,1 тис.т, насіння ріпаку й кользи – 50,2 тис.т, насіння соняшнику – 192,4 тис.т, тварин сільськогосподарських живих – 11,3 тис.т, молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів – 34,1 тис.т, яєць птиці свійської в шкарлупі свіжих (без яєць на інкубацію) – 92 тис.шт.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Оптова торгівля Кіровоградської області

у І півріччі 2016 року  

 Одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова торгівля.

Обсяг оптового товарообороту підприємств області у І півріччі 2016р. становив 7,8 млрд.грн.

На продаж непродовольчих товарів припадало 90,3% обсягу оптового
товарообороту, решта – на продовольчі товари.

Серед продовольчих товарів переважав продаж олії рослинної, продуктів молочних, масла та сирів, м’яса та м’ясних продуктів, шоколаду та виробів кондитерських цукрових, фруктів та овочів, перероблених, хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів, серед непродовольчих товарів – насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника, добрив, агрохімічної продукції, машин і устаткування сільськогосподарського, для добувної промисловості та будівництва, текстильного, швейного та трикотажного виробництва, кукурудзи, пшениці, газойлів (дизельного пального).

Основу оптового товарообороту області (58,8%) склала продукція,
що вироблена на території України.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Роздрібна торгівля Кіровоградської області

у І півріччі 2016 року

 У І півріччі 2016р. підприємствами області (юридичними особами), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, реалізовано споживчих товарів на суму 4379,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,1% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Питома вага продажу продовольчих товарів становила 49,9% у загальному обсязі роздрібного товарообороту, непродовольчих – 50,1%.

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі
займали напої алкогольні, м’ясопродукти, вироби тютюнові, вироби кондитерські, продукти молочні, включаючи сир, чай, кава, какао та прянощі, борошно, хліб та хлібобулочні вироби, напої безалкогольні, свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи, жири, рибопродукти, свіжі овочі, консерви овочеві та фруктово-ягідні, води мінеральні, крупи, вироби макаронні, яйця, цукор, серед непродовольчих товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, дизельне пальне (газойль), газ стиснений та скраплений для автомобілів, автомобілі та автотовари, товари парфумерно-косметичні, побутові електротовари та освітлювальне приладдя, матеріали будівельні та залізні вироби,
аудіо-та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне устатковання, засоби для миття, чищення та догляду побутові та для автомобілів, добрива й агрохімічна продукція, товари медичні та ортопедичні.

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі становив 71,4% усіх реалізованих товарів.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Основні показники роботи галузі

тваринництва в області

за січень–серпень 2016 року

 Виробництво м’яса усіма категоріями господарств у січні–серпні 2016р. склало 47,7 тис.т та порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшилося на 2,2  тис.т або на 4,8%.

Загальне виробництво молока порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшилося на 1,3% і становило 221,6 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 4% (182,4 тис.т), сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 13,3% (39,2 тис.т).

Питома вага виробництва молока господарствами населення                      у загальному виробництві склала 82,3%.

Від птиці всіх видів у січні–серпні 2016р. загальне виробництво яєць порівняно з січнем–серпнем 2015р. зменшилося на 7,4% і склало
354,8 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,9 раза            (40,4 млн.шт), господарствах населення – збільшилося на 3,2% (314,4 млн.шт).

Станом на 1 вересня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 123,8 тис. голів (на 4,3% менше ніж на 1 вересня 2015р.),
у т.ч. корів – 59,1 тис. голів (на 4,1% менше), свиней – 263 тис. голів (на 3,5% менше), овець та кіз – 51,2 тис. голів (на 3,4% менше), птиці – 6593,5 тис. голів (на 2,8% менше).

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 Збирання урожаю та проведення

інших польових робіт підприємствами області

 Станом на 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі
437 тис.га, що складає 98% площі посіву зернових культур (без кукурудзи), посіяних під урожай 2016 року (на рівні відповідної дати 2015р.), виробництво зерна становило 1672,8 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 3,9% більше ніж було одержано на початок вересня 2015р.
У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 38,3 ц зерна (на 13,3% більше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 40 ц
(на 14,9% більше), господарствами населення – 32,5 ц (на 8,7% більше).

Всіма категоріями господарств накопано 600,1 тис.т картоплі,
що на 31,8% більше ніж на 1 вересня 2015р. (за рахунок збільшення площі збирання на 4,9% (37,5 тис.га) та середньої врожайності на чверть
(160 ц з 1 га)). Виробництво овочів відкритого ґрунту (111,9 тис.т) зменшилось на 3,4% (за рахунок зменшення площі збирання на 5,2%), при середній врожайності 117 ц з 1 га (торік – 114 ц з 1 га). Загальне виробництво плодоягідної продукції (20,4 тис.т) зросло порівняно з початком вересня 2015р. на 4,4%. Господарствами населення одержано 100% обсягу виробництва картоплі, 98,5% – плодів та ягід, 96,2% – овочів.

Станом на 1 вересня п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, під урожай 2017р. посіяно на площі 23,5 тис.га, що на 31,3% більше порівняно
з 1 вересня 2015р., у т.ч. зернові на зерно – 0,7 тис. га (у 2,3 раза більше), ріпак озимий на зерно – 22,6 тис.га (на 28,4% більше).

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Надання населенню субсидій

у серпні 2016 року

 У січні–серпні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 144755 домогосподарств, що на 19,1% більше ніж у січні–серпні 2015р. 

Кількість учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 36,8% від загальної кількості домогосподарств області.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2016р., становила 84029,6 тис.грн, що на 52094,6 тис.грн більше відповідного показника 2015р.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2016р. становив 164,7 грн.

У січні–серпні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 69848,5 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у серпні 2016р. на одне домогосподарство становив 1807,7 грн.

У січні–серпні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 46029 тис.грн,                                за відповідний період 2015р. – 16377,8 тис.грн.

  Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

за січень–липень 2016 року

 Населення. На 1 липня 2016р. в районі проживало 34,3 тис. осіб.
За січень–червень 2016р. чисельність населення скоротилася на 159 осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2016р. становила 910 осіб.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–червень 2016р. становила 3276 грн і зросла порівняно з січнем–червнем 2015р. на 18,2%.

Сільське господарство. За січень–липень 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2015р. склав 83,3%.

Промисловість. За січень–червень 2016р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 47,4 млн.грн, що становило 0,4% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. За січень–липень 2016р. будівельниками району виконано робіт на суму 4 млн.грн, що становило 1,6% від загального обсягу будівельних робіт по області.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–липень 2016р. перевезено 70,6 тис.т вантажів, що на 29,5% більше ніж за січень–липень 2015р., вантажооборот збільшився на 14,4% і склав 12,1 млн.ткм.

Перевезено 198,2 тис. пасажирів, що на 24,7% менше ніж за січень–липень 2015р., пасажирооборот зменшився на 17,8% і склав 3,8 млн.пас.км.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

Прес-випуск ГУС вересень

СЕРПЕНЬ 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

Прес-випуск ГУС серпень 2016

ЛИПЕНЬ 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

Прес-випуск ГУС липень 2016

ЧЕРВЕНЬ 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016 

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016 

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

Прес-випуск ГУС червень 2016

 

ТРАВЕНЬ 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

Прес-випуск ГУС травень 2016

 

КВІТЕНЬ 2016

Прес-випуск ГУС квітень 2016

Прес-випуск ГУС квітень 2016

Прес-випуск ГУС квітень 2016

Прес-випуск ГУС квітень 2016

Прес-випуск ГУС квітень 2016 

Прес-випуск ГУС квітень 2016 

Прес-випуск ГУС квітень 2016

Прес-випуск ГУС квітень 2016

Cоціально-економічне становище Кіровоградської області за січень-лютий 2016 року

Cоціально-економічне становище Долинського району за лютий 2016 року

Прес-випуск ГУС квітень 2016

Прес-випуск ГУС квітень 2016

БЕРЕЗЕНЬ 2016

Прес-випуск ГУС березень 2016 

Прес-випуск ГУС березень 2016

Прес-випуск ГУС березень 2016

Прес-випуск ГУС березень 2016

Прес-випуск ГУС березень 2016 

Прес-випуск ГУС березень 2016

Прес-випуск ГУС березень 2016  

Прес-випуск ГУС березень 2016 

Прес-випуск ГУС березень 2016

Cоціально-економічне становище Долинського району за січень 2016 року

Cоціально-економічне становище Кіровоградської області за січень 2016 року

Прес-випуск ГУС березень 2016

Прес-випуск ГУС березень 2016

Прес-випуск ГУС березень 2016

Прес-випуск ГУС березень 2016

 

ЛЮТИЙ 2016

Прес-випуск ГУС лютий 2016

Прес-випуск ГУС лютий 2016

Прес-випуск ГУС лютий 2016

Прес-випуск ГУС лютий 2016

Прес-випуск ГУС лютий 2016

Прес-випуск ГУС лютий 2016

Прес-випуск ГУС лютий 2016

Прес-випуск ГУС лютий 2016 

Прес-випуск ГУС лютий 2016

Cоціально-економічне становище Кіровоградської області за 2015 рік

Прес-випуск ГУС лютий 2016

Прес-випуск ГУС лютий 2016

 

 СІЧЕНЬ 2016 

Прес-випуск ГУС січень 2016

Прес-випуск ГУС січень 2016

Прес-випуск ГУС січень 2016

Прес-випуск ГУС січень 2016

Прес-випуск ГУС січень 2016

Прес-випуск ГУС січень 2016

Прес-випуск ГУС січень 2016 

Прес-випуск ГУС січень 2016

Прес-випуск ГУС січень 2016

 

 

ГРУДЕНЬ 2015

 

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень - листопад 2015 року

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015 

Прес-випуск ГУС грудень 2015

Прес-випуск ГУС грудень 2015

 

 ЛИСТОПАД 2015

Прес-випуск ГУС листопад 2015 

Прес-випуск ГУС листопад 2015 

 

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень-жовтень 2015 року

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень - жовтень 2015 року 

Прес-випуск ГУС листопад 2015 

Прес-випуск ГУС листопад 2015

Прес-випуск ГУС листопад 2015

Прес-випуск ГУС листопад 2015 

Прес-випуск ГУС листопад 2015 

Прес-випуск ГУС листопад 2015 

Прес-випуск ГУС листопад 2015

 

Прес-випуск ГУС листопад 2015 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень- вересень 2015 року 

 

 Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень - вересень 2015 року

 

Прес-випуск ГУС жовтень 2015

 

Прес-випуск ГУС жовтень 2015

 

Прес-випуск ГУС жовтень 2015 

 

Прес-випуск ГУС вересень 2015 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень- серпень 2015 року 

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень - серпень 2015 року

 

Прес-випуск ГУС вересень 2015

 

Прес-випуск ГУС вересень 2015

 

Прес-випуск ГУС вересень 2015

 

Прес-випуск ГУС серпень 2015

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень- липень 2015 року

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень - липень 2015 року

 

Прес-випуск ГУС серпень 2015

 

Прес-випуск ГУС серпень 2015

 

Прес-випуск ГУС серпень 2015

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень- червень 2015 року

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень-червень 2015 року

 

Прес-випуск ГУС липень 2015

 

Прес-випуск ГУС липень 2015

 

Прес-випуск ГУС липень 2015

 

Прес-випуск ГУС липень 2015

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень- травень 2015 року

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень-травень 2015 року

 

Прес-випуск ГУС червень 2015

 

Прес-випуск ГУС червень 2015

 

Прес-випуск ГУС червень 2015

 

Прес-випуск ГУС травень  2015

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень- квітень 2015 року

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень-квітень 2015 року

 

Прес-випуск ГУС травень  2015 

 

Прес-випуск ГУС травень  2015 

 

Прес-випуск ГУС травень  2015 

 

  Прес-випуск ГУС квітень  2015

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень- березень 2015 року

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень-березень 2015 року

 

Прес-випуск ГУС квітень  2015

 

Прес-випуск ГУС квітень  2015

 

Прес-випуск ГУС квітень  2015

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень- лютий 2015 року

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень- лютий 2015 року

 

Прес-випуск ГУС березень 2015

 

Прес-випуск ГУС березень 2015

 

Прес-випуск ГУС березень 2015

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області  за січень 2015 року

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ за січень 2015 року

 

 Прес-випуск ГУС лютий 2015

 

Прес-випуск ГУС лютий 2015

 

Прес-випуск ГУС лютий 2015

 

Прес-випуск ГУС лютий 2015

 

Прес-випуск ГУС лютий 2015

 

Дополнительная информация