Додаток

до листа Долинської районної

державної адміністрації

від ________ 2019 року №______

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів регіональної програми розвитку малого та середнього підприємства у Кіровоградській області на 2019-2021 роки

за ІІ квартал 2019 року

з/п

Зміст завдання

Заходи

Результат виконання завдання

1.

Фінансування інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва

Реалізація інвестиційних проектів

Розроблена та діє Програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва у Долинському районі на 2016-2020 роки» (зі змінами), у рамках якої на 2019 рік передбачено фінансування у сумі - 20 тис. грн., у тому числі з районного бюджету 10 тис.грн. Протягом першого півріччя 2019 року виділено на підтримку малого та середнього підприємництва 100 тис.грн. з міського бюджету.

2.

Фінансова державна підтримка сільгосп-виробників району

Фінансова державна підтримка сільгоспвиробників району, які відносяться до малого та середнього бізнесу

3.

Сприяння в отриманні суб’єктам малого підприємництва пільгових кредитів через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області

Передбачення коштів на компенсацію відсотків за кредитами, наданими банківськими установами суб’єктам малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

 

Оприлюднено на сайті райдержадміністрації та у газеті «Долинські Новини» (№21 від 25 березня 2019 року) інформацію про відбір бізнес-проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва для надання фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва, за рахунок коштів Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області, та умови її отримання, а також на інформаційному стенді у Центрі надання адміністративних послуг  Долинського району

4.

Надання суб’єктам підприємницької діяльності комунального майна на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів і конкурсів

Здійснення передачі комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів і конкурсів

 

Оприлюднено у газеті «Долинські Новини»             (№26 29 червня 2019 року) оголошення про передачу комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди

5.

Пошук та залучення потенційних інвесторів

 

Створення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва

З метою підтримки та розвитку підприємництва та залучення інвестиційних коштів на офіційному сайті райдержадміністрації створена  та постійно оновлюється база даних незадіяних приміщень виробничих площ, об’єктів незавершеного будівництва, для реалізації суб’єктами підприємницької діяльності інвестиційних проектів.

Створення та постійне оновлення бази даних інвестиційних проектів

Функціонує Долинський районний ресурсний центр з розвитку громад, в рамках якого постійно поновлюється перелік інвестиційно-привабливих об’єктів та земельних ділянок для впровадження інвестиційних проектів, інформація про які розміщені на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Інвестиційна діяльність» та на Веб-сайтах структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації.

6.

Установлення постійного зв’язку суб’єктами малого підприємництва для врахування їх пропозицій і зауважень з актуальних питань розвитку та підприємництва

Забезпечення організації постійно діючої «гарячої лінії» для спілкування з підприємцями з питань, що їх турбують

Протягом І півріччя 2019 року з метою налагодження плідної   співпраці органів влади та розвитку підприємництва у районі, проведено 2 засідання тристоронньої соціально-економічної ради за участю представників малого та середнього бізнесу, обговорено проблемні питання та шляхи їх вирішення за сприяння райдержадміністрації та підтримки коштів районного та місцевих бюджетів

Проведення прес-конференцій з представниками ЗМІ з питань виконання заходів районної програми малого підприємництва


Тетяна Дейнега 098 74 53 105

 

ОГОЛОШЕННЯ

про відбір бізнес-проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва для надання фінансової підтримки.

Фінансова підтримка на реалізацію бізнес - проектів надається суб'єктам малого та середнього підприємництва, які зареєстровані у Кіровоградській області:

☑️ безвідсотково на зворотній основі, терміном до 3-х років, для впровадження бізнес-проектів за принципом мікрокредитування, за умови цільового використання коштів, обов'язкового їх повернення та оформлення договорів гарантії повернення коштів;
☑️ на безповоротній основі для здешевлення кредитів, отриманих у банківських установах для впровадження бізнес-проектів, у межах часткової компенсації суми відсотків по кредиту (не більш ніж 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладення кредитного договору).

До участі у відборі допускаються бізнес-проекти, які передбачають створення нових робочих місць та відповідають пріоритетним напрямкам регіонального розвитку, зокрема:

☑️ впровадження інноваційних, екологічних та енергозберігаючих технологій;
☑️ виробництво інноваційної продукції, товарів і послуг;
☑️ створення нових або розширення діючих виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва продовольчих і непродовольчих товарів, інших видів продукції, товарів і послуг;
☑️ створення чи модернізація (реконструкція) овочесховищ;
☑️ розвиток овочівництва, садівництва;
☑️ розвиток та підтримка малого підприємництва у сільській місцевості, зокрема, закладів побутового обслуговування, сільського зеленого туризму тощо;
☑️ створення сімейних ферм, тваринницьких комплексів;
☑️ створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

З переліком документів для участі у відборі та умовами участі можна ознайомитися на сайті "Кіровоградщина бізнесова" та у Регіональному фонді підтримки підприємництва у Кіровоградській області за адресою:

 

Дополнительная информация