Нормативно-правові акти

http://economika.kr-admin.gov.ua/index.php?action=rinok/norm-akt.txt

 

Додаток

до листа Долинської районної

державної адміністрації

від ________ 2019 року №______

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів регіональної програми розвитку малого та середнього підприємства у Кіровоградській області на 2019-2021 роки

за ІІ квартал 2019 року

з/п

Зміст завдання

Заходи

Результат виконання завдання

1.

Фінансування інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва

Реалізація інвестиційних проектів

Розроблена та діє Програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва у Долинському районі на 2016-2020 роки» (зі змінами), у рамках якої на 2019 рік передбачено фінансування у сумі - 20 тис. грн., у тому числі з районного бюджету 10 тис.грн. Протягом першого півріччя 2019 року виділено на підтримку малого та середнього підприємництва 100 тис.грн. з міського бюджету.

2.

Фінансова державна підтримка сільгосп-виробників району

Фінансова державна підтримка сільгоспвиробників району, які відносяться до малого та середнього бізнесу

3.

Сприяння в отриманні суб’єктам малого підприємництва пільгових кредитів через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області

Передбачення коштів на компенсацію відсотків за кредитами, наданими банківськими установами суб’єктам малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

 

Оприлюднено на сайті райдержадміністрації та у газеті «Долинські Новини» (№21 від 25 березня 2019 року) інформацію про відбір бізнес-проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва для надання фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва, за рахунок коштів Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області, та умови її отримання, а також на інформаційному стенді у Центрі надання адміністративних послуг  Долинського району

4.

Надання суб’єктам підприємницької діяльності комунального майна на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів і конкурсів

Здійснення передачі комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів і конкурсів

 

Оприлюднено у газеті «Долинські Новини»             (№26 29 червня 2019 року) оголошення про передачу комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди

5.

Пошук та залучення потенційних інвесторів

 

Створення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва

З метою підтримки та розвитку підприємництва та залучення інвестиційних коштів на офіційному сайті райдержадміністрації створена  та постійно оновлюється база даних незадіяних приміщень виробничих площ, об’єктів незавершеного будівництва, для реалізації суб’єктами підприємницької діяльності інвестиційних проектів.

Створення та постійне оновлення бази даних інвестиційних проектів

Функціонує Долинський районний ресурсний центр з розвитку громад, в рамках якого постійно поновлюється перелік інвестиційно-привабливих об’єктів та земельних ділянок для впровадження інвестиційних проектів, інформація про які розміщені на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Інвестиційна діяльність» та на Веб-сайтах структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації.

6.

Установлення постійного зв’язку суб’єктами малого підприємництва для врахування їх пропозицій і зауважень з актуальних питань розвитку та підприємництва

Забезпечення організації постійно діючої «гарячої лінії» для спілкування з підприємцями з питань, що їх турбують

Протягом І півріччя 2019 року з метою налагодження плідної   співпраці органів влади та розвитку підприємництва у районі, проведено 2 засідання тристоронньої соціально-економічної ради за участю представників малого та середнього бізнесу, обговорено проблемні питання та шляхи їх вирішення за сприяння райдержадміністрації та підтримки коштів районного та місцевих бюджетів

Проведення прес-конференцій з представниками ЗМІ з питань виконання заходів районної програми малого підприємництва


Тетяна Дейнега 098 74 53 105

 

ОГОЛОШЕННЯ

про відбір бізнес-проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва для надання фінансової підтримки.

Фінансова підтримка на реалізацію бізнес - проектів надається суб'єктам малого та середнього підприємництва, які зареєстровані у Кіровоградській області:

☑️ безвідсотково на зворотній основі, терміном до 3-х років, для впровадження бізнес-проектів за принципом мікрокредитування, за умови цільового використання коштів, обов'язкового їх повернення та оформлення договорів гарантії повернення коштів;
☑️ на безповоротній основі для здешевлення кредитів, отриманих у банківських установах для впровадження бізнес-проектів, у межах часткової компенсації суми відсотків по кредиту (не більш ніж 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладення кредитного договору).

До участі у відборі допускаються бізнес-проекти, які передбачають створення нових робочих місць та відповідають пріоритетним напрямкам регіонального розвитку, зокрема:

☑️ впровадження інноваційних, екологічних та енергозберігаючих технологій;
☑️ виробництво інноваційної продукції, товарів і послуг;
☑️ створення нових або розширення діючих виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва продовольчих і непродовольчих товарів, інших видів продукції, товарів і послуг;
☑️ створення чи модернізація (реконструкція) овочесховищ;
☑️ розвиток овочівництва, садівництва;
☑️ розвиток та підтримка малого підприємництва у сільській місцевості, зокрема, закладів побутового обслуговування, сільського зеленого туризму тощо;
☑️ створення сімейних ферм, тваринницьких комплексів;
☑️ створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

З переліком документів для участі у відборі та умовами участі можна ознайомитися на сайті "Кіровоградщина бізнесова" та у Регіональному фонді підтримки підприємництва у Кіровоградській області за адресою:

 

 

Програма економічного і соціального розвитку і звіти про виконання

 

"Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини" програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік у Долинському районі за 2018 рік"

 

http://economika.kr-admin.gov.ua/index.php?action=rinok/norm-akt.txt

 

ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                 

про стан виконання основних завдань, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини», програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік

у Долинському районі за січень –  грудень 2018 року

 

№ з/п

Назва та зміст основних завдань програми

Конкретні заходи, що вжиті для виконання завдань розділу

Результат виконання завдань (кількісні і якісні показники, які отримано у результаті виконання завдань)

 

Збільшення обсягів капітальних інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок підвищення рентабельності продукції, розширення виробництва та введення в експлуатацію нових потужностей;

 очікуване за  ІVквартал 2018 року -  205,097 млн.грн.

 

 

оновлення та модернізація матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств району;

В процесі виконання

підвищення ефективності виробництва та обсягів виробленої продукції

 

впровадження населенням, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та господарювання (в першу чергу бюджетними установами і закладами соціально-культурної сфери) новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій з метою скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів та економії коштів на їх оплату;

в закладах освіти здійснено технічне обстеження об’єктів та виготовлено проектно – кошторисну документацію,  проведено її  експертизу, придбано та проведено заміну вікон у навчальних закладах району на 750,2966 тис. грн.

скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів та економії коштів на їх оплату;

 

використання альтернативних джерел енергії

Введено в експлуатацію 1 чергу потужністю 5 МВт. Вартість яких становить 170,0 млн. грн.. ,  триває будівництво наступної черги сонячної електростанції фото станція «Сонячна»  , Загальна потужність фотоелектростанції передбачено проектом – 20 мВт.

ТОВ «НВЦ»ПРОМІНЬ» м. Кропивницький, Кіровський район, вул. Руслана Слободянюка, 227

 

активізація участі бюджетних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, організацій, громад у реалізації інвестиційних проектів і програм із залученням коштів міжнародної технічної допомоги, бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

в процесі виконання

 

 

реалізація інвестиційних програм  і проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

В процесі виконання. Готуються матеріали та документи з метою подачі на ДФРР у 2019 році.

 

 

покращення якості питної води, будівництво, капітальний ремонт та реконструкція систем водопостачання;

Розпочато підготовчу роботу з будівництва Долинського групового водопроводу. Роботи з геологорозвідування завершено, розпочато будівельні роботи  по будівництву насосних станцій І-го водопідйому Долинського водозабору біля села Першотравневе,а також будівництво траси водопроводу №2 з поліетиленових труб діаметром 315мм, протяжністю 1877 м від майданчика насосної станції ІІ водопідйому до камери на перехресті вул.Дружби Народів та пров.Транспортний. Будівництво Долинського групового водопроводу здійснюється підрядною організацією. Загальна вартість проекту становить 21,700 млн.грн (при попередньому 24,004 млн. грн.).   

Передбачено за рахунок ДФРР та субвенції державного бюджету на соціальний розвиток територій, кошти виділено у сумі 12 млн. грн. за рахунок ДФРР, підписана угода на спів фінансування об’єкту та передбачено кошти з міського бюджету 1,2 млн. грн.

Роботи розпочато з початку жовтня 2018 року.

Підтвердження обсягів запасу води по покращення якості питної води.

 

відновлення та реконструкція мереж зовнішнього освітлення на територіях населених пунктів району;

У звітному періоді за рахунок коштів місцевих бюджетів у сумі   3262,8 тис.грн. здійснено заходи з відновлення вуличного освітлення в 15 населених пунктах району: у м.Долинська, селищі Молодіжне, селах Антонівка, Березівка, Варварівка, Гурівка, Благодатне, Іванівка, Згода, Братський Посад, Фальково, Марфівка, Бокове, Новогригригорівка Друга, Суходільське. Відновлено 10,6 км мереж (повітряні лінії, без урахування ліхтарів на сонячній енергії), встановлено 196 світлоточки, виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на суму 31,6 тис.грн.

 

 

 

поліпшення технічного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення, доріг комунальної власності шляхом проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання даних автомобільних доріг;

    Станом на 01 січня 2019 року на утримання та розвиток інфраструктури мережі автомобільних доріг у Долинському районі з місцевих бюджетів передбачено кошти у розмірі 9318,6 тис. грн., з них використано 8199,7 тис. грн., а саме:

- коригування ПКД та проведення повторної експертизи на реконструкцію тротуарного покриття по вулиці Соборності України                   у м. Долинська - 12,2 тис. грн.;

- зимове утримання  та поточний ремонт вулиць та доріг у м. Долинська-2571,7 тис. грн.;

- реконструкція тротуарного покриття по вул. Соборності України у м. Долинська - 470,6 тис. грн.;

- біле шоссе  по вул. Покровська у с. Бокове-199,6 та по вул. Гоголя у с. Ганнівка -129,4  тис. грн.;

- асфальто - бетонне покриття по вул. Козацька - 199,6 тис. грн. та вул. Миркаленка – 199,9 тис. грн. у с. Бокове.;

- біле шосе по вул. Сонячна, Центральна, Первомайська у с. Мирне - 199,5 тис. грн.;

- біле шосе по вул. Молодіжна, Давидова та Квітневій у с. Іванівка - 398,0 тис. грн. та  ямковий ремонт вул. Сонячна  у с. Зелений Гай -  200,0 тис. грн.;

- поточний ремонт містка  на вул. Миколи Давидова у с. Братолюбівка – 199,6 тис. грн.;

- поточний ремонт автодоріг у с. Гурівка. а саме: вул. Скелівацька- 200,0 тис. грн., вул. Музична - 199,9 тис. грн., вул. Крива - 200,0 тис. грн. пров. Скелівацький - 200,0 тис. грн., пров. Музичний - 200,0 тис. грн., вул. Перемоги – 200,0 тис. грн. та вул. Івана Франка-200,0 тис. грн.;

- грейдерування та поточний ремонт автодоріг комунального значення у с. Варварівка - 996,7 тис. грн. та с. Ситаєве -439,2 тис. грн.;

- зимове утримання доріг та вулиць у Новогригорівській Першій сільській раді - 15,2 тис. грн.;

- поточний ремонт вул. 30-річчя Перемоги у с. Новогригорівка Перша - 164,5 тис. грн. та вул.8-Березня  у с. Широка Балка - 164,5 тис. грн.;

- поточний ремонт вулиць Перемоги, Лихолата та Замули                            у  с. Новошевченкове - 220,0 тис. грн.;

- поточний ремонт проспекту Миру у селищі Молодіжне - 8,6 тис. грн.;

- експертна оцінка двох гідротехнічних споруд на території Василівської сільської ради - 11,0 тис. грн.

На експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення використано 6149,1 тис. грн., а саме:

- Долинська - Молодіжне - Новосавицьке - 977,3 тис. грн. (525,3тис.грн.-зимове утримання, 452,0 тис. грн. - ямковий ремонт);

- Долинська - вихід на Т-12-10 - 57,8 тис. грн. (зимове утримання);

- Долинська - Катеринівка-Новогригорівка Друга-Гурівка - 898,1 тис. грн. (79,0 тис. грн.- зимове утримання; 819,1 тис. грн. - середній поточний ремонт);

- Долинська - Новошевченкове - 614,4 тис.грн. (380,2 тис. грн.-ямковий ремонт, 234,2 тис. грн. - зимове утримання);

- Устинівка - Долинська - Петрове-Жовті Води - 439,4 тис. грн            (349,3 тис. грн. - зимове утримання, 90,1 тис.грн - поточний середній ремонт);

- (Долинська - Гурівка) - Пишне - 1,0 тис. грн. (зимове утримання);

- від а/д Н-23 - Бокове (межа районів) - Червоноконстянтинівка - 600,0 тис. грн. (ямковий ремонт);

- Новогригорівка Перша - Молодіжне - Лебедине (межа районів) - 300,0 тис.грн. - ямковий ремонт;

- від Т-12-10- Мирне - Братолюбівка - Варварівка -  1338,4 тис. грн. - середній поточний ремонт;

- Долинська - Першотравневе - Мирне - 922,7 тис. грн. - середній поточний ремонт.

За сприяння голови районної державної адміністрації отримано через департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської облдержадміністрації додаткове фінансування робіт з видалення придорожніх насаджень на автомобільній дорозі місцевого значення Гурiвка-Пишне, якою здійснюється підвезення учнів шкільним автобусом з села Пишне до КЗ «Гурівська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради». Сума освоєних коштів на об’єкті склала 640 тис.грн.

На реконструкцію, капітальний та поточний ремонт, утримання вулиць та доріг комунальної власності у 2018 році використано 8650,28 тис.грн. За рахунок вказаних коштів покращено технічний стан доріг комунальної власності району площею до 60 тис.кв.м.

За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено поточні ремонти доріг площею 52,9 тис.кв.м на суму 5046,3 тис.грн., в тому числі по місту Долинська здійснено ремонт 16 об’єктів вулично-дорожньої мережі на суму 1911,6 тис.грн. площею 42,1 тис.кв.м (з урахуванням грейдерування вулиць площею 33,4 тис.кв.м). В сільській місцевості проводився ремонт дорожнього покриття на вулицях у селах Варварівка, Ганнівка, Бокове, Гурівка, Новогригорівка Перша, Широка Балка, Першотравневе та Зелений Гай, виконано поточний ремонт містка по вул.Давидова в с.Братолюбівка. В місті Долинська здійснено реконструкцію 880 кв.м. тротуарного покриття по вул.Соборності України (від вул.Центральна до площі Шевченка) на суму 422,7 тис.грн. Встановлено пристрої примусового зниження швидкості на перехресті вул.Сонячна та пров.Братів Клепачів м.Долинська на суму  25 тис.грн.

        У 2018 році проведено відкриті тендерні торги по об’єкту «Капітальний ремонт вул.Чумацький шлях у м.Долинська» загальною кошторисною вартістю – 30,5 млн.грн. Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету. Визначено підрядну організацію, частково придбано будівельні матеріали. Роботи будуть продовжені в 2019 році.

 

 

 

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я з метою підвищення рівня надання освітніх, медичних, культурно-дозвіллєвих і мистецьких послуг;

 

в процесі виконання

 

 

оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району;

23 вересня 2016 року сесією Долинської районної ради прийнято рішення №111 «Про створення Долинського освітнього округу» у складі п’яти навчально-виховних об’єднань.

21 червня 2017 року сесією районної ради прийнято рішення № 236   «Про визначення Комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3  Долинської районної ради» опорним та створення його філій» та № 237 «Про визначення Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4  Долинської районної ради» опорним та створення його філій».,

21 вересня 2018 року № 409 Про визначення КЗ «Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради «опорним та його перейменування,

21 вересня 2018 року № 410 «Про перейменування, реорганізацію закладів загальної середньої освіти Долинського району у зв’язку зі створенням опорного закладу на базі КЗ «Молодіжненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» та його філій та від 21 вересня 2018 року № 411 «Про перейменування Комунального закладу «Червоноозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Долинської районної ради» (пониження до І ступеня)

22 червня 2018 року №375 «Про створення Комунальної установи

 «Інклюзивно – ресурсний центр Долинської районної ради» та внесені зміни рішенням сесією Долинської районної ради

від  21 грудня  2018 року № 460

 

У Долинському районі функціонує 15 загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч.: 4 опорні заклади з філіями ( 6 філій)

 

створення належних матеріально-побутових умов (в першу чергу забезпечення житлом) для молодих спеціалістів, які приходять на роботу в заклади соціально-культурної сфери;

в процесі виконання

 

 

підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;

Систематично проводяться співбесіди з суб’єктами господарювання всіх форм власності

 

 

створення нових робочих місць;

Створено 14 нових робочих місць –Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба 4 . Будівництво елеваторного комплексу «Долинське ХПП»,Будівництво об’єкту альтернативної енергетики (електроенергії з використанням енергії сонця) 2 ,

сонячної фотоелектростанції «Сонячна» НВЦ «Промінь» ТОВ «С.Енерджі-Кіровоград» у селищі Молодіжне 8 місць.

 

 

попередження "тіньової" зайнятості населення та виплати заробітної плати "в конвертах", виплати заробітної плати в розмірах менше мінімального встановленого законодавством розміру та несплати податків та внесків до державних цільових фондів;

Регулярно проводяться перевірки робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, протягом січня – грудня 2018 року  перевірено 192  суб’єктів господарювання, виявлено73 осіб, з яких 73 легалізовано.

 

 

розширення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення

Завершується  реалізація інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба на базі приміщення СТ «Долина С» у селищі Молодіжне Долинського району. У грудні придбано хлібопечі на суму 51 тис.грн. Випікання хліба планується з другої половини січня 2019 року.

Освоєно 600 тис.грн. власних коштів та кошти ОБ, що виділені з РФПП на поворотній основі. Створення нових робочих місць, постачання хліба малозабезпеченим верствам населення за соціальними цінами, створення закладу громадського харчування

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання основних показників, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини», програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської  області на 2018 рік

у Долинському районі за січень – грудень   2018 року

 

№ з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показників:

затверджених

Програмою на 2018 рік

за відповідний

період 2017 року (факт)

за відповідний

період 2018 року (очікуване)

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств

 тис.грн

99870

98742

99870

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

грн.

2925

2925

2979

3.

Обсяг виробництва валової продукції у сільськогосподарських підприємствах (у цінах 2010 року)

% до попереднього року

104,6

94,1

112,5

4.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах) сільгосппідприємствами

грн.

21825

20079

24797

5.

Обсяг капітальних інвестицій

тис. грн.

200000

205097

206000

6.

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

5920,0

6117,7

6144,6

7.

Обсяг прямих іноземних інвестицій

тис. дол. США

70,0

-

-

8.

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій

% до попереднього року

107,3

-

-

9.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США

2,1

-

-

10.

Обсяг експорту товарів

тис. дол. США

240,0

-

-

11.

Темп зростання обсягу експорту товарів

 

% до попереднього року

104,3

-

-

12.

Середньомісячна заробітна плата

грн.

6050

5687

6503

12.

Темп зростання середньомісячної заробітної плати

% до попереднього року

141,5

142,7

124,1

 

____________________________________________

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається

 у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік

у Долинському районі за січень – грудень 2018 року

 

№ з/п

Назва проекту

Термін реалізації проекту

Джерела фінансування

Загальна вартість проекту

Освоєння станом на  01 січня 2019 року

Потреба у коштах на 2019 рік

Фактично профінансовано, тис. грн.:

Кількість створених нових робочих місць, од:

Стан виконання

з початку реалізації проекту

у

звітному періоді 2018 року

з початку реалізації проекту

у

звітному періоді 2018 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

1

Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба

2017-2018

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

 В стадії завершення, соціальна їдальня функціонує з кінця 2017 року, випікання хліба почнеться з червня 2018 року

ОБ

 

 

 

 

 

 

 

МБ

50,0

50,0

0

 

 

 

 

МТД

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела (ВК, КР)

753,0

505,0

197,3

606,0

248,3

 

 

Усього

803,0

555,0

197,3

606,0

248,3

6

0

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Оновлення парку сільськогосподарської техніки в господарствах району

2019

ДБ

10000

0

10000

0

0

0

0

Постійно оновлюється

ОБ

 

 

 

 

 

 

 

МБ

 

 

 

 

 

 

 

МТД

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела (ВК, КР)

 

 

 

 

 

 

 

Усього

10000

0

10000

2000

0

0

0

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

Долинський груповий водопровід водопостачання м.Долинська Кіровоградської області

2019

ДБ

19300

0

12000

0

0

0

0

Реалізація проекту запланована на 2018 рік

ОБ

 

 

 

 

4000,0

 

 

МБ

2400,0

0

2400,0

0

1200,0

0

0

МТД

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела (ВК, КР)

 

 

 

 

 

 

 

Усього

21700

0

 

0

5200,0

0

0

ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ТА ОБЄКТИ

 

Будівництво локальних водоочисних споруд у м. Долинська

2018-2019

ДБ

54000,0

0

27000,0

 

 

 

 

Реалізація проекту запланована на  2019 роки

Кошти витрачено на виготовлення проекту.

ОБ

5000,0

0

2500,0

 

1428,0

 

 

МБ

1000,0

0

500,0

 

 

 

 

МТД

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела (ВК, КР)

 

 

 

 

 

 

 

Усього

60000,0

0

30000,0

0

0

0

0

                           

 

___________________________________________________

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається

 у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік

у Долинському районі за січень – грудень 2018 року

 

 

Район

Передбачено програмою

 на 2018 рік

Стан реалізації за звітний період 2018 року:

Кількість проектів, усього, од.

Обсяг коштів на їх реалізацію, тис. грн..

Реалізовано проектів (100%):

знаходяться у стадії реалізації

 (0,1-99%)

не розпочато реалізацію проектів

од

% до програми

освоєно коштів:

од

освоєно коштів, тис.грн.

% до передбаченого програмою

од

сума, тис.грн.

тис.грн.

% до передбаченого програмою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Долинський

4

65925,5

0

0

0

0

3

6225,3

50,0

1

60000,0

 

1

10261,0

0

-

-

0

1

7559,50

( 2017)

2701,5- 2018

0

0

 

*Додатковий проект, який не передбачено програмою, реалізується в рамках проекту «Долинський груповий водопровід водопостачання м. Долинська Кіровоградської області (коригування)» а саме : Проведення геологорозвідувальних робіт з бурінням свердловин, з метою встановлення запасів води» проект реалізується в рамках Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки»

 

 

_________________________________________________

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік у Долинському районі за січень – грудень 2018 року

 

№ з/п

Назва заходу, його місцезнаходження

Термін реалізації проекту:

Джерела фінансування

Загальна вартість, тис. грн.

Освоєння на 01.01.2019 року, тис.грн.

Потреба на 2019 рік, тис. грн.

Примітка

дата початку

дата закінчення

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

1

Заміна системи опалення в Гурівській амбулаторії ЗПСМ, с.Гурівка

2018

2019

ДБ

116,5

0

116,5

Роботи  виконано в повному обсязі -  за кошти Гурівської  сільської ради – 180,0 тис. грн..

ОБ

0

0

0

МБ

3,5

0

3,5

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

120,0

0,0

120,0

2

Переведення з газового на електроопалення в Боківській (Кіровській) амбулаторії, с.Бокове

2018

2019

ДБ

291,3

0

291,3

 

 

 Роботи планується виконувати за кошти Боківської  сільської ради – 130,0 тис. грн.

ОБ

0

0

0

МБ

8,7

0

8,7

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

300,0

0,0

300,0

3

Капітальний ремонт будівлі Інфекційного корпусу Долинської центральної районної лікарні, м.Долинська, вул.Чкалова, 69

2018

2019

ДБ

5250,4

0

5250,4

 

 Кошти на виготовлення ПКД виділено в березні 2018 року у сумі – 500,0 тис. грн.. , крім того, буде оголошено тендер у системі «Прозоро» на закупівлю послуг енергосервісу.

Виготовляється проект на проведення капітального ремонту будівлі.

 

 

 

 

ОБ

0

0

0

МБ

200,0

0

200,0

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього 

5450,4

0,0

5450,4

4

Придбання флюорографа з цифровою обробкою зображення

2018

2019

ДБ

1940,0

0

1940,0

 

 

 

 

В процесі виконання

 

ОБ

0

0

0

МБ

60,0

0

60,0

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього 

2000,0

0,0

2000,0

5

Придбання мікроскопа бінокулярного "Olympus"

2018

2019

ДБ

0,0

0

0,0

 

 

 

Придбання за рахунок коштів районного бюджету, та за рахунок власних надходжень ЦРЛ. 

 

 

ОБ

0

0

0

МБ

98,0

0

98,0

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього 

98,0

0,0

98,0

6

Придбання лапароскопічної стійки з обладнанням

2018

2019

ДБ

0,0

0

0,0

 

 В процесі виконання

 

 

 

 

 

ОБ

0

0

0

МБ

338,9

0

338,9

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього 

338,9

0,0

338,9

ОСВІТА

1

Капітальний ремонт будівлі КЗ "Маловодянська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" провул.Транспортний, 1а с.Маловодяне, Долинського району Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

801,2466

0

801,2466

Здійснено технічне обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу, проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 330,0 тис. грн..  

ОБ

0

0

0

МБ

89,0274

0

89,0274

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

890,274

0

890,274

2

Капітальний ремонт будівлі КЗ "Молодіжненська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Дубініна, 7 смт.Молодіжне, Долинського району Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

1345,4478

0

1345,4478

 

 Здійснено технічного обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу, вартість якої 32,2 тис. грн..

ОБ

0

0

0

МБ

149,4942

0

149,4942

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

1494,942

0,0

1494,942

3

Капітальний ремонт будівлі КЗ "Боківська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Шкільна, 18 с.Бокове, Долинського району Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

1350

0

1350

Виготовлення ПКД заплановано , за переглядом зперевиконання бюджету за 10 міс. 2018 року

ОБ

0

0

0

МБ

150

0

150

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

1500,0

0,0

1500,0

4

Капітальний ремонт будівлі Першотравнева філія І-ІІ ст. КЗ "Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №4 Долинської районної ради" вул.Шкільна, 36 с.Першотравневе, Долинського району Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

858,0915

0

858,0915

Здійснено технічне обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу , проведено капітальний ремонт покрівлі  на суму 331,53 тис. грн.

ОБ

0

0

0

МБ

95,3435

0

95,3435

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

953,435

0,0

953,435

5

Капітальний ремонт будівлі КЗ "Гурівська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" вул.Визволителів, 6 с.Гурівка, Долинського району Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

1200,033

0

1200,033

Здійснено технічне обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу на суму 35,873 тис. грн..

ОБ

0

0

0

МБ

133,337

0

133,337

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

1333,370

0,0

1333,370

6

Капітальний ремонт будівлі КЗ "Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №1 Долинської районної ради" по вул.Сонячна, 4а м.Долинська, Долинського району Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

1818

0

1818

Частково проведено ремонтні роботи, аварійність знято,  питання виділення коштів на   завершення робіт заплановано за наявності перевиконання районного бюджету  2018 року, проведено додаткове технічне обстеження – 20,0 тис. грн..

ОБ

500

500

0

МБ

516

314

202

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

2834,0

814,0

2020,0

7

Переведення котельні на альтернативні види палива КЗ "Маловодянська ЗШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради" пров.Транспортний, 1а с.Маловодяне, Долинського району Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

0

0

0

Здійснено технічне  обстеження об’єкта, виготовлено ПКД та пройдено експертизу  

ОБ

0

0

0

МБ

0

0

0

МТД

0

0

0

Інші джерела

600

0

600

Всього

600,0

0,0

600,0

КУЛЬТУРА

1

Заміна дверей та вікон на склопакети КЗ "Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради м.Долинська  Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

0

0

0

 Роботи виконано на 90%, вартість робіт буде відома після остаточного завершення робіт.

ОБ

0

0

0

МБ

59,1

0

59,1

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

59,1

0,0

59,1

2

Поточний ремонт даху КЗ "Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради м.Долинська  Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

0

0

0

 

 

 

В процесі виконання, роботи розпочато частково

 

 

ОБ

0

0

0

МБ

30

0

10

МТД

0

0

0

Інші джерела

140

0

40

Всього

170,0

0,0

50,0

3

Заміна вікон на склопакети КЗ Районна школа мистецтва Долинської районної ради

2018

2019

ДБ

0

0

0

 В процесі виконання 

ОБ

0

0

0

МБ

162

33,8

54

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

162,0

33,8

54,0

4

Поповнення бібліотечних фондів районних бібліотек

2018

2019

ДБ

0

0

0

 В процесі виконання 

ОБ

0

0

0

МБ

30

0

30

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

30,0

0,0

30,0

5

Придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання дітей

2018

2019

ДБ

0

0

0

 В процесі виконання 

ОБ

0

0

0

МБ

40

0

40

МТД

0

0

0

Інші джерела

40

0

40

Всього

80,0

0,0

80,0

6

Передплата періодичних видань

2018

2019

ДБ

0

0

0

 В процесі виконання 

ОБ

0

0

0

МБ

20

0

20

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

20,0

0,0

20,0

7

Придбання сценічних костюмів та музичної апаратури для районних клубних закладів

2018

2019

ДБ

0

0

0

 В процесі виконання 

ОБ

0

0

0

МБ

50

0

50

МТД

0

0

0

Інші джерела

30

0

30

Всього

80,0

0,0

80,0

8

Проведення тематичних заходів: Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів", Всеукраїнського свята театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти"

2018

2019

ДБ

0

0

0

 В процесі виконання 

ОБ

0

0

0

МБ

100

0

100

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

100,0

0,0

100,0

ДОРОГИ ТА ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ

1

Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе) по вул. Івана Богуна, вул. Вячеслава Чорновола, вул. Івана Франка м.Долинська  Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

0

0

0

Розпочато проведення ремонтних робіт,  вартість виконання будуть відомі після підрписання акту.  

ОБ

0

0

0

МБ

750

0

750

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

750,0

0,0

750,0

2

Поточний ремонт асфальобетонного дорожнього покриття по вул. Чумацький шлях, вул. Героїв Крут, вул. Макаренка, вул.Сонячна, вул Центральна, вул. Приморська, вул. Олександра Козьми, вул. Київської Русі, пров.Транспортний, пров Залізничний м.Долинська  Кіровоградської обл.

2018

2019

ДБ

0

0

0

 

 

 

В процесі виконання

 

 

ОБ

0

0

0

МБ

1208,5

0

1208,5

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

1208,5

0,0

1208,5

3

Грейдерування вулиць м.Долинська

2018

2019

ДБ

0

0

0

 В процесі виконання 

ОБ

0

0

0

МБ

150

0

150

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

150,0

0,0

150,0

4

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна, с.Лаврівка

2018

2019

ДБ

0

0

0

 В процесі виконання 

ОБ

0

0

0

МБ

100

0

100

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

100

0

100

5

Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Дружби, с.Згода

2018

2019

ДБ

600

0

600

 -

ОБ

0

0

0

МБ

600

0

600

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

1200

0

1200

6

Капітальний ремонт дорожнього покриття с.Гурівка-с.Благодатне

2018

2019

ДБ

0

0

0

-

ОБ

0

0

0

МБ

1500

0

1500

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

1500

0

1500

7

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Лесі Українки, с.Благодатне

2018

2019

ДБ

0

0

0

ОБ

0

0

0

МБ

190

0

190

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

190

0

190

8

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.8 Березня, с.Благодатне

2018

2019

ДБ

0

0

0

 -

ОБ

0

0

0

МБ

110

0

110

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

110

0

110

9

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Космонавтів, с.Новогригорівка Перша

2018

2019

ДБ

0

0

0

Розпочато  частково ямковий ремонт

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

10

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Степова, с.Федоро-Шулічине

2018

2019

ДБ

0

0

0

 -

ОБ

0

0

0

МБ

100

0

100

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

100

0

100

11

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Козацька, с.Бокове

2018

2019

ДБ

0

0

0

 Виконано від запланованого  в повному обсязі на суму 199,6 тис. грн.. 

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

12

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Покровська, с.Бокове

2018

2019

ДБ

0

0

0

Виконано від запланованого  в повному обсязі на суму 199,6 тис. грн..

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

13

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Берегова, с.Бокове

2018

2019

ДБ

0

0

0

Планується виконання у 3 кварталі 2018 року

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

14

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Миркаленка, с.Бокове

2018

2019

ДБ

0

0

0

Планується виконання після перевиконання бюджету 10 місяців

 2018 року

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

15

Поточний ремонт дороги місцевого значення між с.Бокове та дорогою Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя

2018

2019

ДБ

0

0

0

ОБ

0

0

0

МБ

150

0

150

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

150

0

150

16

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Гагаріна, с.Василівка

2018

2019

ДБ

0

0

0

 Проведено експертну оцінку двох гідротехнічних споруд на території сільської ради на суму 11 тис.грн. 

ОБ

0

0

0

МБ

100

0

100

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

100

0

100

17

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Центральна, с.Василівка

2018

2019

ДБ

0

0

0

ОБ

0

0

0

МБ

100

0

100

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

100

0

100

18

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Молодіжна, с.Василівка

2018

2019

ДБ

0

0

0

ОБ

0

0

0

МБ

100

0

100

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

100

0

100

19

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Сонячна, с.Зелений Гай

2018

2019

ДБ

0

0

0

Виконано у повному обсязі на суму 200,00 тис. грн..

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

1

Поточний ремонт покрівель багатоповерхових будинків комунальної власності м.Долинська

2018

2019

ДБ

0

0

0

В процесі виконання

ОБ

0

0

0

МБ

800

0

800

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

800

0

800

2

Капітальний ремонт ліфтів багатоповерхових будинків комунальної власності м.Долинська, Долинського району,  Кіровоградської області

2018

2019

ДБ

0

0

0

В процесі виконання (1 ліфт відремонтовано в повному обсязі, 2 завершується ремонт)

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

3

Виконання робіт з технічного діагностування ліфтів пасажирських та виконання робіт з позачергового технічного огляду пасажирських ліфтів м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області

2018

2019

ДБ

0

0

0

В процесі виконання

ОБ

0

0

0

МБ

80

0

80

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

80

0

80

ОСВІТЛЕННЯ

1

Придбання комплектів системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення по с.Антонівка, Долинського району, Кіровоградської області"

2018

2019

ДБ

405

0

405

 

 

Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.

 

 

ОБ

0

0

0

МБ

45

0

45

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

450

0

450

2

Придбання комплектів системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення по с.Березівка, Долинського району, Кіровоградської області"

2018

2019

ДБ

697,5

0

697,5

 

 

Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.

 

 

 

 

ОБ

0

0

0

МБ

77,5

0

77,5

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

775

0

775

3

Будівництво мереж вуличного освітлення м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області

2018

2019

ДБ

0

0

0

В процесі виконання

 

ОБ

0

0

0

МБ

250

0

250

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

250

0

250

4

Придбання системи вуличного освітлення на сонячних батареях з опорами для їх встановлення на вулицях м.Долинська Долинського району, Кіровоградської області

2018

2019

ДБ

0

0

0

В процесі виконання

 

ОБ

0

0

0

МБ

300

0

300

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

300

0

300

5

Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Іванова, с.Варварівка

2018

2019

ДБ

0

0

0

Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі. 

 

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

6

Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Степова, с.Новоолександрівка

2018

2019

ДБ

0

0

0

Перенесено виконання робіт на 2019 рік

ОБ

0

0

0

МБ

125

0

125

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

125

0

125

7

Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Дачна, вул.Івана Франка, с.Фалькове

2018

2019

ДБ

0

0

0

 Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі.

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

8

Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Когушівська, с.Катеринівка

2018

2019

ДБ

0

0

0

 -

ОБ

0

0

0

МБ

170

0

170

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

170

0

170

9

Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Давидова, с.Іванівка

2018

2019

ДБ

0

0

0

  Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі. 

 

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

10

Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул.Травнева, с.Іванівка

2018

2019

ДБ

0

0

0

  Бюджет ОМС, виконано в повному обсязі

 

ОБ

0

0

0

МБ

200

0

200

МТД

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

Всього

200

0

200

                   

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання основних завдань, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини», програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік

у Долинському районі за січень – вересень   2018 року

 

№ з/п

Назва та зміст основних завдань програми

Конкретні заходи, що вжиті для виконання завдань розділу

Результат виконання завдань (кількісні і якісні показники, які отримано у результаті виконання завдань)

 

Збільшення обсягів капітальних інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок підвищення рентабельності продукції, розширення виробництва та введення в експлуатацію нових потужностей;

очікуване за  ІІІ квартал 2018 року -  68 млн.грн.

 

 

оновлення та модернізація матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств району;

В процесі виконання

підвищення ефективності виробництва та обсягів виробленої продукції

 

впровадження населенням, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та господарювання (в першу чергу бюджетними установами і закладами соціально-культурної сфери) новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій з метою скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів та економії коштів на їх оплату;

в закладах освіти здійснено технічне обстеження об’єктів та виготовлено проектно – кошторисну документацію,  проведено її  експертизу, придбано та проведено заміну вікон у навчальних закладах району на 750,2966 тис. грн..

скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів та економії коштів на їх оплату;

 

використання альтернативних джерел енергії

Введено в експлуатацію 1 чергу потужністю 5 МВт. Вартість яких становить 170,0 млн. грн.. ,  триває будівництво наступної черги сонячної електростанції фото станція «Сонячна»  , Загальна потужність фотоелектростанції передбачено проектом – 20 мВт.

ТОВ «НВЦ»ПРОМІНЬ» м. Кропивницький, Кіровський район, вул. Руслана Слободянюка, 227

 

активізація участі бюджетних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, організацій, громад у реалізації інвестиційних проектів і програм із залученням коштів міжнародної технічної допомоги, бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

в процесі виконання

 

 

реалізація інвестиційних програм  і проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

в процесі виконання

 

 

покращення якості питної води, будівництво, капітальний ремонт та реконструкція систем водопостачання;

Розпочато підготовчу роботу з будівництва Долинського групового водопроводу в частині геологорозвідувальних робіт, а саме, буріння свердловин, з метою підтвердження запасів води у м. Долинська. «Будівництво Долинського групового водопроводу м. Долинська, загальна вартість становить 24,004 млн. грн. 

Передбачено за рахунок ДФРР та субвенції державного бюджету на соціальний розвиток територій, кошти виділено у сумі 12 млн. грн.. за рахунок ДФ РР, підписана угода на спів фінансування  об’єкту та передбачено кошти з міського бюджету 1,2 млн. грн..

Роботи розпочато з початку жовтня 2018 року. 

Підтвердження обсягів запасу води по покращення якості питної води. 

 

відновлення та реконструкція мереж зовнішнього освітлення на територіях населених пунктів району;

У звітному періоді за рахунок коштів місцевих бюджетів у сумі   2712,02 тис.грн. здійснено заходи з відновлення вуличного освітлення в 14 населених пунктах району: у селищі Молодіжне, селах Антонівка, Березівка, Варварівка, Гурівка, Благодатне, Іванівка, Згода, Братський Посад, Фальково, Марфівка, Бокове, Новогригригорівка Друга, Суходільське. Відновлено 9 км мереж (повітряні лінії, без урахування ліхтарів на сонячній енергії), встановлено 154 світлоточки, виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на суму 36 тис.грн.

 

 

 

поліпшення технічного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення, доріг комунальної власності шляхом проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання даних автомобільних доріг;

Станом на 01 жовтня 2018 року на утримання та розвиток інфраструктури мережі автомобільних доріг у Долинському районі з місцевих бюджетів передбачено кошти у розмірі 9036,8 тис. грн., з них використано                      6607,8 тис. грн., а саме:

- коригування ПКД та проведення повторної експертизи на реконструкцію тротуарного покриття по вулиці Соборності України                   у м. Долинська - 12,2 тис. грн.;

- зимове утримання  та поточний ремонт вулиць та доріг у м. Долинська-2387,5 тис. грн.;

- реконструкція тротуарного покриття по вул. Соборності України             у м. Долинська – 462,2 тис. грн.

- біле шоссе  по вул. Покровська у с. Бокове-199,6 та по вул. Гоголя            у с. Ганнівка -129,4  тис. грн.,

- асфальто - бетонне покриття по вул. Козацька у с. Бокове-                 199,6 тис. грн. та вул. Миркаленка – 199,9 тис. грн. у с. Бокове.;

- біле шосе по вул. Сонячна, Центральна, Первомайська у с. Мирне -   199,4 тис. грн.;

- біле шосе по вул. Молодіжна у с.Іванівка - 199,0 тис. грн.;

- поточний ремонт містка  на вул. Миколи Давидова у с. Братолюбівка – 199,6 тис. грн.;

- поточний ремонт автодоріг у с. Гурівка. а саме: вул. Скелівацька-     200,0 тис. грн., вул. Музична - 199,9 тис. грн., вул. Крива - 200,0 тис. грн..     пров. Скелівацький- 200,0 тис. грн., та вул. Перемоги – 200,0 тис. грн.;

- грейдерування та поточний ремонт автодоріг комунального значення       у  с. Варварівка – 996,7 тис. грн.

- зимове утримання доріг та вулиць у Новогригорівській Першій сільській раді - 15,2 тис. грн.;

-поточний ремонт вул. 30-річчя Перемоги у с. Новогригорівка Перша –    164,5 тис. грн. та вул.8-Березня  у с. Широка Балка - 164,5 тис. грн.;

- поточний ремонт вул. Перемоги у с. Новошевченкове – 70,0 тис. грн.;

- поточний ремонт проспекту Миру у селиищі Молодіжне – 8,6 тис. грн.;

На експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення використано 3605,8 грн., а саме:

- Долинська - Молодіжне - Новосавицьке - 977,3 тис. грн. (525,3тис.грн.-зимове утримання, 452,0 тис. грн. - ямковий ремонт);

- Долинська - вихід на Т-12-10 - 57,8 тис. грн. (зимове утримання);

- Долинська - Катеринівка-Новогригорівка Друга-Гурівка - 79,0 тис. грн. (зимове утримання);

- Долинська - Новошевченкове - 479,4 тис.грн. (245,2 тис. грн.-ямковий ремонт,  234,2 тис. грн. - зимове утримання);

- Устинівка - Долинська - Петрове-Жовті Води - 245,4 тис. грн. (зимове утримання);

- (Долинська - Гурівка) - Пишне – 1,0 тис. грн.(зимове утримання);

- від а/д Н-23 – Бокове (межа районів) - Червоноконстянтинівка -         600,0 тис. грн. (ямковий ремонт).

-Новогригорівка Перша - Молодіжне - Лебедине (межа районів) -        300,0 тис.грн.- ямковий ремонт;

- від Т-12-10- Мирне- Братолюбівка- Варварівка (середній поточний ремонт) – 865,9 тис. грн. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено поточні ремонти доріг площею 52,9 тис.кв.м на суму 5046,3 тис.грн., в тому числі по місту Долинська здійснено ремонт 16 об’єктів вулично-дорожньої мережі на суму 1911,6 тис.грн. площею 42,1 тис.кв.м (з урахуванням грейдерування вулиць площею 33,4 тис.кв.м). В сільській місцевості проводився ремонт дорожнього покриття на вулицях у селах Варварівка, Ганнівка, Бокове, Гурівка, Новогригорівка Перша, Широка Балка, Першотравневе та Зелений Гай, виконано поточний ремонт містка по вул.Давидова в с.Братолюбівка.                          В місті Долинська здійснено реконструкцію 880 кв.м. тротуарного покриття по вул.Соборності України (від вул.Центральна до площі Шевченка) на суму 422,7 тис.грн. Встановлено пристрої примусового зниження швидкості на перехресті вул.Сонячна та пров.Братів Клепачів м.Долинська на суму  25 тис.грн.

У вересні 2018 року проведено тендерні закупівлі по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Чумацький шлях у м. Долинська» (замовник робіт – департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації). Вартість робіт після проведення відкритих торгів –                          30500,0 тис.грн., передбачене фінансування у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету – 7000,0 тис.грн.

 

 

 

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я з метою підвищення рівня надання освітніх, медичних, культурно-дозвіллєвих і мистецьких послуг;

 

в процесі виконання

 

 

оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району;

23 вересня 2016 року сесією Долинської районної ради прийнято рішення №111 «Про створення Долинського освітнього округу» у складі п’яти навчально-виховних об’єднань.

21 червня 2017 року сесією районної ради прийнято рішення       № 236   «Про визначення Комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3  Долинської районної ради» опорним та створення його філій» та № 237 «Про визначення Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4  Долинської районної ради» опорним та створення його філій».,

21 вересня 2018 року № 409 Про визначення КЗ «Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради «опорним та його перейменування,

21 вересня 2018 року № 410 «Про перейменування, реорганізацію закладів загальної середньої освіти Долинського району у зв’язку зі створенням опорного закладу на базі КЗ «Молодіжненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» та його філій та від 21 вересня 2018 року № 411 «Про перейменування Комунального закладу «Червоноозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Долинської районної ради» (пониження до І ступеня)

У Долинському районі функціонує 15 загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч.: 4 опорні заклади з філіями ( 6 філій)

 

створення належних матеріально-побутових умов (в першу чергу забезпечення житлом) для молодих спеціалістів, які приходять на роботу в заклади соціально-культурної сфери;

в процесі виконання

 

 

підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;

Систематично проводяться співбесіди з суб’єктами господарювання всіх форм власності

 

 

створення нових робочих місць;

в процесі виконання

 

 

попередження "тіньової" зайнятості населення та виплати заробітної плати "в конвертах", виплати заробітної плати в розмірах менше мінімального встановленого законодавством розміру та несплати податків та внесків до державних цільових фондів;

Регулярно проводяться перевірки робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, протягом січня – вересня 2018 року перевірено 150 суб’єктів господарювання, виявлено70 осіб, з яких 68 легалізовано.

 

 

розширення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення

Завершується реалізація інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба на базі приміщення СТ «Долина С» у селищі Молодіжне Долинського району.(Заплановано повне завершення до кінця листопада 2018 року). 

Освоєно 600 тис.грн. власних коштів та кошти ОБ, що виділені з РФПП на поворотній основі. Створення нових робочих місць, постачання хліба малозабезпеченим верствам населення за соціальними цінами, створення закладу громадського харчування


 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання основних показників, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини», програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської  області на 2018 рік

у Долинському районі за січень – вересень   2018 року

 

№ з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показників:

затверджених

Програмою на 2018 рік

за відповідний

період 2017 року

за відповідний

період 2018 року

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств

 тис.грн 

99870

51,3

60,3

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

грн.

2925

1518,0

2421,3

3.

Обсяг виробництва валової продукції у сільськогосподарських підприємствах (у цінах 2010 року)

% до попереднього року

104,6

104,3

100,0

4.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах) сільгосппідприємствами

грн.

21825

16393,7

15216,0

5.

Обсяг капітальних інвестицій

тис. грн.

200000

152072

68000

6.

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

5920,0

4475,00

2029,0

7.

Обсяг прямих іноземних інвестицій

тис. дол. США 

70,0

-

-

8.

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій

% до попереднього року

107,3

-

-

9.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США 

2,1

-

-

10.

Обсяг експорту товарів

тис. дол. США

240,0

-

-

11.

Темп зростання обсягу експорту товарів

 

% до попереднього року

104,3

-

-

12.

Середньомісячна заробітна плата

грн.

6050

4795,45

5652,0

12.

Темп зростання середньомісячної заробітної плати

% до попереднього року

141,5

140,5

117,8

 

____________________________________________

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається

у рамках програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік

у Долинському районі за січень – вересень  2018 року

№ з/п

Назва проекту

Термін реалізації проекту

Джерела фінансування

Загальна вартість проекту

Освоєння станом на  01 січня 2018 року

Потреба у коштах на 2018 рік

Фактично профінансовано, тис. грн.:

Кількість створених нових робочих місць, од:

Стан виконання

з початку реалізації проекту

у

звітному періоді 2018 року

з початку реалізації проекту

у

звітному періоді 2018 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

1

Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба

2017-2018

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

 В стадії завершення, соціальна їдальня функціонує з кінця 2017 року, випікання хліба почнеться з червня 2018 року 

ОБ

 

 

 

 

 

 

 

МБ

50,0

50,0

0

 

 

 

 

МТД

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела (ВК, КР)

702,0

505,0

197,3

555,0

197,3

 

 

Усього

752,3

555,0

197,3

555,0

197,3

6

0

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Оновлення парку сільськогосподарської техніки в господарствах району

2018

ДБ

10000

0

10000

0

0

0

0

Постійно оновлюється

ОБ

 

 

 

 

 

 

 

МБ

 

 

 

 

 

 

 

МТД

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела (ВК, КР)

 

 

 

 

 

 

 

Усього

10000

0

10000

2000

0

0

0

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 

Долинський груповий водопровід водопостачання м.Долинська Кіровоградської області

2018

ДБ

21604

0

12000

0

0

0

0

Реалізація проекту запланована на 2018 рік

ОБ

 

 

 

 

4000,0

 

 

МБ

2400,0

0

2400,0

0

1200,0

0

0

МТД

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела (ВК, КР)

 

 

 

 

 

 

 

Усього

24004

0

 

0

5200,0

0

0

ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ТА ОБЄКТИ

 

Будівництво локальних водоочисних споруд у м. Долинська

2018-2019

ДБ

54000,0

0

27000,0

 

 

 

 

Реалізація проекту запланована на 2018 - 2019 роки

ОБ

5000,0

0

2500,0

 

 

 

 

МБ

1000,0

0

500,0

 

 

 

 

МТД

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела (ВК, КР)

 

 

 

 

 

 

 

Усього

60000,0

0

30000,0

0

0

0

0

 

ProZorro є ключовим елементом реформи державних закупівель в Україні. Метою створення проекту було зменшення корупції та підвищення довіри бізнесу в сфері державних закупівель.

На сьогодні, ProZorro  - це сучасна система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю.

 

ЧОМУ ПОТРІБНО БРАТИ УЧАСТЬ?

Щоденно державні замовники розміщують в системі тисячі тендерів, взяти участь в яких може будь-який представник бізнесу: від великих виробників та постачальників до представників МСБ, ФОП. Ніякої дискримінації – об’єктивні, прозорі й рівні умови участі для всіх.

Для участі у державних закупівлях ProZorro необхідно підключитися до Системи через один з авторизованих електронних майданчиків. Електронна система закупівель побудована таким чином, що держава не може здійснювати вплив на процедуру закупівлі та її учасників

Запрошуємо до участі у 85-ому Міжнародному сільськогосподарському ярмарку!

15 по 21 травня 2018 року в м. Новий Сад (Республіка Сербія)

За інформацією Українсько-сербської ділової палати, у період з 15 по 21 травня 2018 року в м. Новий Сад відбудеться 85-й Міжнародний сільськогосподарський ярмарок – найбільший в балканському регіоні і один з провідних в Європі виставково-ярмаркових заходів аграрного спрямування.

Найзначніші сегменти ярмарку – Виставка сільгосптехніки; Національна виставка тваринництва; Виставка органічних продуктів та продуктів з географічним значенням; Міжнародні ділові зустрічі; колективні виставки країн-учасниць; оцінка якості продукції та послуг; бізнесові зібрання, презентації, майстерні, супровідні програми.

Участь у заході надасть можливість його учасникам не лише презентувати власну продукцію, а й здійснити пошук бізнес-патнерів та налагодити ділові зв'язки.

Крім індивідуальної участі компаній, для України передбачена колективна виставка, створення індивідуального стенду, що надасть можливість представити не тільки аграрний компонент, а й економічний, туристичний потенціали, культурну спадщину і подібне.

У разі зацікавленості щодо участі у зазначеному заході та за додатковою інформацією просимо звертатись до відділу зовнішньоекономічної діяльності департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації за тел./факс: +38 (0522) 22 35 73 або на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Запрошуємо до участі у міжнародній виставці в м. Шанхай (КНР)!

У період з 05 по 10 листопада 2018 року в м. Шанхай (Китайська Народна Республіка) буде проходити міжнародна виставка "China International Import Expo 2018" (далі – Виставка).

Вказаний захід був офіційно анонсований Президентом КНР Сі Цзіньпінем на Форумі "Один пояс — один шлях" в травні цього року. Виставка є одним з найбільш пріоритетних виставково-ярмаркових заходів для Китайської Народної Республіки. Очікується, що у заході візьмуть участь компанії з понад 100 країн світу.

До участі у Виставці запрошуються виробники товарів у наступних категоріях: промислове обладнання, побутова техніка, автомобільний транспорт, одяг та споживчі товари, харчова та аграрна продукція, медичне обладнання та продукція, а також компанії, які надають послуги у сферах: туризм, новітні технології, культура та освіта, проектування та дизайн, аутсорсинг.

Детальна інформація про Виставку за посиланням: http://www.neccsh.com.

Вітчизняні підприємства матимуть можливість презентувати свій потенціал у рамках експозиції Національного павільйону, площею 30 тис кв. м. Участь є платною.

За додатковою інформацією щодо умов участі у Виставці просимо звертатись до Мінекономрозвитку України: контактна особа – Іван Сидоренко, тел.: 044 596 67 95, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

У разі прийняття рішення щодо участі у даному заході просимо повідомити департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації за тел./факс: +38 (0522) 22 35 73 або на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

  

Шановні підприємці!

26 – 27 жовтня 2017 року в Україні відбудеться дводенний VII Міжнародний форум "Дні Польського Бізнесу". Асоціація українського бізнесу в Польщі запрошує представників бізнес- спільноти України і Польщі взяти участь у VII Міжнародному форумі "Дні Польського Бізнесу" з метою розвитку польсько- українських торгово-економічних відносин, пошуку і реалізації бізнес-проектів та сприяння зростанню притоку інвестицій в українську економіку. Перший день форуму пройде 26 жовтня 2017 року у Києві, другий день – 27 жовтня 2017 року в Одесі. Ключові тематики цьогорічного форуму: транспортна інфраструктура і логістика в розрізі польсько-українського співробітництва; перспективи польсько-українського співробітництва в енергетичному секторі, у тому числі «зеленої енергетики»; інструменти доступу до дешевих фінансових ресурсів ЄС та Польщі; інвестиційні проекти та інвестиційна привабливість регіонів. VII Міжнародний форум "Дні Польського Бізнесу" - це чудова можливість для власників бізнесу та керівників підприємств налагодити ділові контакти, знайти нових партнерів та інвесторів, розширити ринки збуту, встановити нові комерційні відносини. Це захід для тих представників бізнесу, які зацікавлені у зовнішньоекономічній діяльності, зокрема з ЄС та Польщею.

Деталі та реєстрація на сайті: https://goo.gl/LwkEr7. Контактна особа – Олена Вакулік, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел. +380(44)2380

02 серпня 2017 набрав чинності Закон України від 01.07.2014 № 1555-VІІ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі - Закон).

 

 План проведення ярмарок у 2017 році

 

Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України

 

Дорожня карта з розвитку альтернативної енергетики у Кіровоградській області

 

Програма економічного і соціального розвитку Долинського району на 2016 рік

  

ЗВІТ про виконання програми економічного і соціального розвитку Долинського району на 2015 рік

 Повідомлення

   Громодянкою Мисенко Діаною Олександрівною на замовлення розроблено сайт Українського торговельного представництва в Китайській Народній Республіці.

Цей проект створений з метою  сприяння розвитку торгово-економічних зв′язків України та Китаю. Цей сайт по якому українські експортери можуть розмістити пропозиції товарів та послуг, а китайські підприємці- ознайомитись з такими пропозиціями на китайській мові.

Для цього представництво надаватиме можливість українським експортерам безоплатно розміщувати інформацію з пропозиціями товарів та послуг. Ці пропозиції будуть безоплатно перекладатись на китайську мову.

Проект Українськоготоргівельного представництва в Китайській Народній Республіці є некомерційним, волонтерським проектом.

З сайтом Українського торговельного представництва в Китайській Народній Республіці можно ознайомитись за адресою http://uatmic.com

 

Об′єкти бюджетної сфери, які потребують впровадження ЕСКО в Долинському районі

 

Оголошення про проведення відкритих торгів. Долинська ЦПЛ

 

Річний план закупівель на 2016 р. Долинська ЦРЛ

 

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік відділу освіти Долинської РДА

  

Основні показники економічного та соціального розвитку Долинського району на 2011-2015 роки

 

Паспорт Долинського району

 

Перелік об'єктів нерухомого державного майна, що пропонується для надання в оренду 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

До уваги громадських об’єднань підприємців та представників малого та середнього підприємництва! Україна стала восьмою країною поза Євросоюзом, яка приєдналася до програми Євросоюзу: "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)". Доступна для України Робоча програма на 2017 рік складається із 22 підпрограм, які класифіковано за 3 напрямками: полегшення виходу на зовнішні ринки; поліпшення умов для конкурентоспроможності; формування культури ведення бізнесу. Участь у програмі COSME можуть брати малий та середній бізнес, громадські організації, агенції регіонального розвитку, органи державної влади, освітні заклади. Окремі вимоги до учасників прописані у спеціальних критеріях для кожної з підпрограм. Робоча програма COSME на 2017 рік, а також терміни подачі заявок, доступні на офіційному веб- сайті Європейської комісії за посиланням: http/ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21624 . Більше про програму COSME можна дізнатися на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку у розділах "Головна" – "Пріоритетні реформи" – "Програма підтримки підприємців", або за посиланням: http://bit.ly/2mBWHiG

30 березня 2017 року відбулось засідання Наглядової ради Регіонального фонду підтримки підприємництва (далі - Наглядова рада РФПП), на якому розглянуто питання надання фінансової підтримки Споживчому товариству "Долина - С" (м. Долинська) для реалізації бізнес-проекту "Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба". Захід відбувся за участі заступника голови облдержадміністрації - співголови Наглядової ради РФПП Коломійцева А.О., членів Наглядової ради РФПП, серед яких: голова постійної комісії обласної ради з питань промисловості, підприємництва та розвитку інфраструктури Мірошніченко О.С., представники бізнесу голова правління громадської організації "Спілка підприємців Кіровоградської області" Саміляк Т.С., голова правління облспоживспілки Петрушевський П.Г. та окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, в. о. директора РФПП Маслова М.А. Заступник голови облдержадміністрації Коломійцев А. О. повідомив, що в обласному бюджеті на 2017 рік передбачені кошти на підтримку бізнесу у сумі 1 млн. грн. Фінансова підтримка надається суб’єктам підприємництва на конкурсній основі за пріоритетними напрямками розвитку економіки області. За інформацією в. о. директора РФПП Маслова М. А. зазначений проект відповідає пріоритетним напрямкам розвитку економіки області, оскільки передбачає розвиток сільських територій. Мета проекту – створення соціальної їдальні з виробництвом хліба, що дасть змогу забезпечити потреби соціально-незахищеного населення (майже 3 тис. чоловік) послугами закладу громадського харчування та хлібобулочними виробами за соціальними цінами у смт Молодіжне та прилеглих населених пунктів сіл Березівка, Антонівка, Новогригорівка, Лаврівка Долинського району. Впровадження проекту дасть змогу створити 7 робочих місць Загальна вартість проекту понад 700 тис. грн. Проект розглянуто та підтримано конкурсною комісією з розгляду заявок та бізнес-планів суб’єктів підприємницької діяльності щодо надання фінансової допомоги і рекомендовано Наглядовій раді до розгляду. За результатами обговорення членами Наглядової ради прийнято рішення про надання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету Споживчому товариству "Долина - С" (Долинський район) для реалізації бізнес- проекту "Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба".

Нові правила ведення бізнесу – без печаток!

19 липня 2017 року набирає чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями", прийнятий Верховною Радою України 28 квітня 2017 року (далі - Закон). Норми Закону стосуються суб’єктів господарювання та передбачають скасування використання печаток суб'єктами підприємницької діяльності, які займаються діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів та іншою господарською діяльністю. На практиці - суб'єкти господарювання не будуть зобов'язані використовувати печатки на документах чи угодах, тобто такі документи будуть дійсними без застосування печатки. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не матимуть права вимагати наявність печатки на офіційних документах суб'єктів підприємницької діяльності. За порушення державними органами цієї норми запроваджено адміністративну відповідальність, зокрема, за відмову прийняття документу без печатки передбачено штраф 50 - 100 неоподатковуваних мінімумів. Законом також передбачено, що: державний орган не має права вимагати нотаріального посвідчення у разі, якщо така вимога не встановлена окремим законом. копію документа, яка подається, щоб вважати дійсною, достатньо підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання або особистого підпису фізичної особи-підприємця; довіреності видаватимуться від імені юридичної особи за підписом посадової особи без використання печатки. Закон не стосується прав та обов’язків громадян, які не здійснюють господарську діяльність.

 

"До уваги підприємців новачків!Програма ЄС “Еразмус для молодих підприємців”

Програма ЄС “Еразмус для молодих підприємців” (Erasmus for Young Entrepreuners) (далі – Програма), яка є частиною Програми ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”. Програма надає можливість новим, молодим та амбіційним підприємцям (слово “молодий” в цьому контексті означає не вік підприємця, а час з моменту започаткування ним підприємницької діяльності – до 3-х років) набувати навичок і знань у досвідчених підприємців, які володіють малими підприємствами в інших країнах-учасницях цієї Програми, а досвідченим підприємцям – дізнаватися про перспективи й нові бізнес-ідеї молодих підприємців, започатковувати співробітництво з іноземними партнерами й отримувати інформацію про нові ринки. Обмін досвідом здійснюється шляхом організації відрядження молодого (нового) підприємця до країни підприємця- господаря строком від 1 до 6 місяців. Кожному кандидатові на участь у Програмі необхідно звернутися до місцевого контактного пункту в його регіоні. Контактні дані щодо кожної країни містяться на сторінці за посиланням: http://bit.ly/2ouGnVL. У зв’язку з відсутністю відповідного контактного пункту в Україні українські кандидати мають право звернутися до будь-якого контактного пункту в сусідніх країнах (наприклад, у Польщі, Словаччині або Угорщині). Інформація з практичних та фінансових питань щодо участі у Програмі розміщена за посиланням http://bit.ly/1xW19N9."

 Про регулювання цін на основні продовольчі товари

 

 

Дополнительная информация