РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації  

"Про місячник знищення вогнищ, американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці польової"

від 27 липня 2020 року №198-р

Конвенція про біорізноманіття

Конвенція про біорізноманіття була відкрита для підписання на Саміті Землі у Ріо-де-Жанейро у 1992 році та набула чинності у грудні 1993 року. Україна підписала Конвенцію у 1992 році, ратифікувала у 1994 році. 192 країни       та Європейський Союз є сторонами Конвенції.

Конвенція про біорізноманіття – міжнародна угода щодо збереження біологічного різноманіття, сталого використання його компонентів та рівного розподілу вигод від використання генетичних ресурсів. Конвенція розроблена та прийнята для відповіді на всі загрози біорізноманіттю та екосистемним послугам, включаючи загрози від зміни клімату, шляхом наукових досліджень, розробленням інструментів, стимулів та процесів, передачі технологій   і практик, повного та активного залучення відповідних зацікавлених сторін. Картахенський протокол про біобезпеку – додаткова угода до Конвенції про біорізноманіття. Він направлений на захист біологічного різноманіття від потенційних ризиків, спричинених генетично зміненими організмами,  які є результатом сучасних біотехнологій. 159 країн та Європейський Союз  є сторонами Картахенського протоколу про біобезпеку.

Секретаріат Конвенції про біорізноманіття та Картахенського протоколу про біобезпеку знаходиться в м. Монреаль (Канада).

Офіційний сайт Конвенції про біорізноманіття - http://www.cbd.int

Стратегічна екологічна оцінка :можливості для громадськості

12 жовтня 2018 року вступив в дію Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку" (далі – СЕО), який регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 1 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", замовником СЕО виступає орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування.

Мінприроди України затверджено Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, які затверджено наказом від 10 серпня 2018 року № 296.

Спалювання листя шкодить людині і довкіллю!

Спалювання опалого листя – звична справа для господарів восени. Та за цим, здавалося б, безневинним заняттям, насправді чимало шкоди і людям, і природі. Але, на превеликий жаль, українці рідко звертають на це увагу.

При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, угарний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензапірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотрутніших для людини речовин.

На присадибних ділянках рослини нерідко окропляють пестицидами, які також вивільняються у повітря при згорянні листя чи трави. Найбільше пестицидів містить бадилля картоплі, яке ми так рясно окропляємо від колорадського жука.

Додаткова проблема полягає в тому, що з листям як правило горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери.

Якщо ви бачите, як несвідомі громадяни палять листя, то ви можете, керуючись статтею 50 Конституції України, яка гарантує кожному безпечне для життя і здоров’я довкілля, на законних правах боротися із паліями. Так, ст. 77-1 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне спалювання листя у парках, скверах без дозволу органів державного контролю в області охорони навколишнього природного середовища або з порушенням такого дозволу. Така діяльність спричиняє накладення штрафу на винних громадян від 170 до 340 грн., на посадових осіб – від 850 до 1190 грн. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 грн. і на посадових осіб – від 1190 до 1700 грн.

Найбільш доцільним шляхом утилізації опалого листя  є компостування. До того ж, використовувати компост в якості добрива можна вже через рік після закладки. Його корисні властивості зберігатимуться ще 4 роки. Корисне використання компосту в якості прикореневої підкормки дерев і кущів.

Замисліться, яку шкоду наносимо довкіллю спалюючи листя, змушуючи тим самим себе та оточуючих дихати продуктами горіння.

 

Техніка безпеки при роботі з пестицидами

Пестициди – хімічні сполуки, які пригнічують розвиток певної групи рослин або інших шкідливих організмів, не завдаючи особливої шкоди корисним культурам.

В залежності від цілей і напрямку використання пестициди ділять на слідуючи основні групи:

 • гербіциди – для боротьби із бур’янами;
 • десиканти – для висушування рослин;
 • зооциди або родентициди – для боротьби із гризунами;
 • інсектициди – для боротьби з комахами;
 • фунгіциди – для боротьби із хворобами рослин.

В залежності від ступеня загрози (токсичність при потраплянні в шлунок) пестициди діляться на наступні групи хімічної класифікації:

 • сильно діючі отруйні речовини – ЛД – 50 мг/кг;
 • високотоксичні – ЛД – 50-200 мг/кг;
 • середньої токсичності – ЛД – 200-1000 мг/кг
 • малотоксичні – ЛД – 1000 мг/кг.

Відповідальність по техніці безпеки та охороні праці при роботі з пестицидами покладається на керівників господарств і організацій, які виконують їх. В підприємствах наказом повинна бути  призначена людина, відповідальна за  проведення робіт по хімічному захисту рослин.

Особи, які виконують роботи з пестицидами (постійно чи тимчасово), із яких формують спеціалізовані бригади чи ланки, щорічно в обов’язковому порядку проходять медичний  огляд, навчання по техніці безпеки при виконанні робіт, пов’язаних з пестицидами та інструктаж по техніці безпеки перед початком роботи з реєстрацією  в спеціальному журналі.

Керівник робіт повинен ознайомити осіб, які працюють з пестицидами, з характеристикою пестициду, особливостями його дії на організм людини, заходи безпеки, виробничої та особистої гігієни, проінструктувати по техніці безпеки і правилах пожежної безпеки, ознайомити з заходами надання першої долікарняної допомоги у випадках отруєння пестицидами.

До роботи з пестицидами не допускаються особи, яким не виповнилось 18 років, вагітні жінки та годувальниці, а також особи, які мають медичне протипоказання.

Тривалість робочого дня при роботі з високотоксичними пестицидами –     4 години, з іншими – 6 годин.

Підприємство, яке відповідає за проведення робіт, забезпечує всіх осіб, які працюють з пестицидами, засобами індивідуального захисту та аптечками, необхідними для надання першої долікарняної допомоги при отруєнні.

Працюючі  повинні суворо дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з пестицидами  та особистої гігієни. Під час роботи забороняється приймати їжу, пити, курити, знімати засоби індивідуального захисту, це дозволяється тільки під час відпочинку на спеціально обладнаному майданчику після ретельного миття рук, порожнини рота та носа.

Обробки посівів пестицидами проводять в рекомендовані строки. Особливо суворо потрібно дотримуватись строків останніх обробок перед збором врожаю, які вказані у «Переліку пестицидів….». В усіх випадках застосування пестицидів необхідно брати до уваги біологічні фази розвитку культури та шкідників, вибирати  найбільш оптимальні строки.

Всі хімічні обробки посівів,  багаторічних насаджень та сільськогосподарських угідь обов’язково повинні реєструватись в шнуровій книзі  застосування отрутохімікатів.

Попередньо, але не менш ніж за 3 доби перед початком проведення кожної, зокрема хімічної, обробки адміністрація господарства чи організації, які збираються проводити хімічні обробки, повинна повідомляти  в 10 кілометрів сільські ради та всіх власників пасік письмовим повідомленням, а також по радіо, через місцеву печать про характер міроприємств із вказуванням:

 • точного часу обробітку;
 • території та культури, які будуть оброблятись;
 • назва препарату, форми і методи їх застосування;
 • строк, на який потрібно прибирати пасіку від місць обробки чи ізолювати бджіл в гнізді.

В цілях охорони бджіл від дії пестицидів обробіток ділянок потрібно проводити в пізні часи шляхом обприскування наземною апаратурою, при цьому пасіки необхідно вивезти не менше ніж на 5 км від оброблюваних ділянок, або ізолювати бджіл на строк указаний у вимогах. Забороняється проводити хімічні обробки садів при наявності в них квітучих рослин, а с/г культур в період цвітіння.

Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові і вечірні години.                В похмурі і прохолодні дні проведення захисних робіт допускається, але в денні години.

Санітарно – захисна зона при роботі з пестицидами повинна бути при наземному обприскуванні не менше 300 метрів, при авіаційному – 1000 метрів. Забороняється також авіаобприскування рослин в радіусі менше 1 км від населених пунктів і тваринницьких ферм, а також в радіусі 2 км від водоймищ рибогосподарського використання. Обприскування с/г культур біля населених пунктів слід проводити при напрямку вітру протилежному населеним пунктам.

 

Начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації  Олександр Хоморецький

 

Перелік ліцензіатів

щодо поводження з небезпечними відходами

стосовно яких винесено рішення про анулювання лецензій у період 2016-2017 років

 

 

До уваги власників місць видалення відходів

 

Згідно з вимогами п. «і» статті 17 «Закону України» «Про відходи» власникам місць видалення відходів (далі –МВВ) необхідно направити до департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації (адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 84/37, тел.: 022 24 34 43, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) актуалізовані відомості для внесення щорічних змін до відповідних паспортів місць видалення відходів.

         

Про декларування відходів

 Порядком надання декларації про відходи, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України    від 18 лютого 2016 року №118, декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг Долинської районної державно адміністрації  (адреса: м. Долинська, вул. Соборності України, 26) який передає її відповідно до обласної державної адміністрації (дозвільного органу – Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації, адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 84/37, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) або через електрону систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої затверджено наказом Мінприроди України від 18 травня 2016 року №186, до 20 лютого року, що настає за звітнім.

Під декларування підпадають власники відходів, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць.

До уваги суб’єктів господарювання, яким необхідно оформити дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами            

Пунктом 5 «Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №302 передбачено: «Суб'єкт  господарювання вміщує  в  місцевих  друкованих  засобах масової інформації повідомлення  про  намір  отримати  дозвіл  із  зазначенням адреси місцевої  держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян».

Пунктом 7 зазначеного Порядку передбачено, що місцеві    держадміністрації    розглядають     зауваження громадських  організацій,  у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних  днів  з  дати опублікування   інформації   про   намір  суб'єкта  господарювання отримати  дозвіл та  повідомляють   про   це   територіальний   орган  Мінприроди. 

 Запобігання випалювання сухої рослинності  

   Традиційно, з настанням сухої спекотної погоди, на території держави різко погіршується стан з пожежами, особливо в лісових насадженнях та на полях, причиною яких є спалювання опалого листя, сухої трави, пожнивних залишків тощо, у зв’язку з чим державі наносяться значні матеріальні та екологічні збитки. Дане питання особливо актуальне в літній період, коли вогонь від трави чи сміття, за відсутності належного контролю, з легкістю може перекинутись на поруч розташовані будівлі чи споруди. Не менш актуальним являється також питання випалювання стерні та післяжнивних залишків керівниками сільгосппідприємств, що може призвести до загорання поряд розташованих хлібних масивів чи лісосмуг. Крім того слід зазначити, що це завдає шкоди довкіллю та здоров’ю людей. 

  За самовільне випалювання рослинності або її залишків згідно ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на громадян від 170 до 340 грн., на посадових осіб – від 850 до 1190 грн. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (парки і сквери) тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 грн. і на посадових осіб – від 1190 до 1700 грн. 

Окрім цього у разі спричинення тяжких наслідків, передбачена відповідальність за ст.245 Кримінального Кодексу України, згідно якої за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом – передбачено накладення штрафу на громадян від 5 100 грн. до 8 500 грн. або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

 Управління агропромислового розвитку Долинської райдержадміністрації

 

 

До відома усіх водокористувачів, які звітують за формою державної статистичної звітності №2-ТП (водгосп)

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78 затверджено Порядок ведення державного обліку водокористування (зареєстровано в Мінюсті України 03.04.2015 р. за №382/26827). Одночасно, визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 30.09.1997 року №230 «Про затвердження форми державної статистичної звітності №2-ТП (водгосп)». Відтепер змінено звітний період, форму звітності 2ТП-водгосп (річна) та категорію звітуючих водокористувачів. Звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подають Звіти до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства. Звертаємо увагу!!! Звіти за ІІ і ІІІ квартали поточного року подавати не потрібно. Додаткова інформація буде розміщена на сайті Кіровоградського обласного управління водних ресурсів e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. у рубриці - ВОДНІ РЕСУРСИ, розділ - ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. За роз’ясненнями звертатися до Кіровоградського міжрайонного управління водного господарства тел. (0522) 36 93 38.

 

Самовільне випалювання рослинності або її залишків 

   Останніми роками спалювання сухої трави, рослинних залишків та побутового сміття перетворилося на справжнє екологічне лихо. Не зважаючи на численні перестороги, населення продовжує проводити такі «прибирання», тим самим отруюючи повітря десятками найрізноманітніших хімічних сполук, які накопичуються у організмі людей, провокуючи загострення як хронічних хвороб, так і виникнення нових (у тому числі й онкологічних) захворювань. Разом із димом у повітря, а потім й у легені людини потрапляють і важкі метали, і сумнозвісні діоксини, і бензопірени, і окиси азоту, і найрізноманітніші канцерогенні сполуки. З листям часто горить безліч сміття, що істотно підсилює забруднення атмосфери.

При спалюванні стерні, соломи і пожнивних залишків згорає гумус найбільш родючий поверхневий шар, внаслідок чого знижується біологічна активність ґрунту. Разом з стернею вогонь знищує безцінну біосферу ланів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки.

З підвищенням температури повітря значно зростає загроза виникнення пожеж у лісових масивах, сільськогосподарських угіддях та сухої рослинності на відкритих ділянках місцевості. Потрібно не допустити випалювання сухої трави та рослинних залишків, адже сухостій можна компостувати і згодом використовувати як природне добриво для підживлення дерев та кущів, а на великих ділянках рослинні залишки необхідно переорювати.

За самовільне випалювання рослинності або її залишків згідно ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на громадян від 170 до 340 грн., на посадових осіб – від 850 до 1190 грн. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (парки і сквери) тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 грн. і на посадових осіб – від 1190 до 1700 грн.

Окрім цього у разі спричинення тяжких наслідків, передбачена відповідальність за ст.245 Кримінального Кодексу України, згідно якої за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом – передбачено накладення штрафу на громадян від 5 100 грн. до 8 500 грн. або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Таким чином кожному з нас слід замислитися, адже здавалося б один необміркований людський вчинок може завдати не лише значної шкоди довкіллю чи здоров’ю людини, але й може призвести до кримінальної відповідальності.

 

Additional information